Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do analizy danych

Przegląd

Usługa Azure Data Explorer to szybka, w pełni zarządzana usługa do analizy danych, która pozwala w czasie rzeczywistym analizować duże woluminy danych przesyłanych strumieniowo z aplikacji, witryn internetowych, urządzeń IoT i nie tylko. Zadawaj pytania i interaktywnie eksploruj przesyłane dane, aby ulepszać produkty, podnosić komfort klientów, monitorować urządzenia i poprawiać operacje. Szybko wykrywaj wzorce, anomalie i trendy w swoich danych. Eksploruj nowe pytania i uzyskuj odpowiedzi w ciągu minut. Dzięki zoptymalizowanej strukturze kosztów uruchamiaj tyle zapytań, ile potrzebujesz.

Zaprojektowane do eksploracji danych

Wydobywaj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo. Intuicyjny język zapytań pozwala szybko znajdować odpowiedzi wśród gwałtownie zmieniających się danych.

Pełne zarządzanie gwarantujące efektywność

Eksploruj nowe możliwości pracy z danymi w rozsądnej cenie. Koncentruj się na szczegółowych informacjach, nie infrastrukturze, dzięki łatwiej w użyciu, w pełni zarządzanej usłudze do analizy danych.

Optymalizacja pod kątem danych przesyłanych strumieniowo

Błyskawicznie reaguj na szybki napływ gwałtownie zmieniających się danych. Usługa Azure Data Explorer upraszcza analizę danych przesyłanych strumieniowo w każdej postaci.

Możliwości usługi

Pozyskiwanie z małym opóźnieniem

Elastycznie skaluj do terabajtów danych w ciągu kilku minut. Ta usługa do zarządzania danymi oferuje szybkie pozyskiwanie danych z małym opóźnieniem i liniowym skalowaniem obsługującym do 200 MB danych na sekundę na węzeł. Usługa Azure Data Explorer obsługuje rosnącą liczbę metod pozyskiwania danych z urządzeń, aplikacji, serwerów i usług na potrzeby konkretnych zastosowań.

Szybkie zapytanie tylko do odczytu o wysokiej współbieżności

Uzyskuj wyniki z miliarda rekordów w mniej niż sekundę bez modyfikowania danych lub metadanych. Uściślaj zapytania do momentu ukończenia analizy. Wykonuj zapytania o duże ilości danych ze strukturą, częściową strukturą (zagnieżdżone typy w notacji JSON) oraz bez struktury (dowolny tekst). Wyszukuj konkretne terminy tekstowe, lokalizuj zdarzenia i wykonuj obliczenia na strukturyzowanych danych. Intuicyjny język zapytań używa opcji i kodowania kolorami funkcji Microsoft IntelliSense, aby pomagać w szybkim dostrzeganiu wzorców, trendów i anomalii. Uprość eksplorację danych za pomocą szybkiego indeksowania tekstu, magazynu kolumn i operacjom na szeregach czasowych w jednej usłudze.

Analiza szeregów czasowych

Twórz i analizuj tysiące szeregów czasowych w ciągu sekund dzięki przepływom pracy i rozwiązaniom do monitorowania w niemalże czasie rzeczywistym. Usługa Azure Data Explorer ma natywną obsługę tworzenia, modyfikowania i analizowania wielu szeregów czasowych.

W pełni zarządzana usługa danych

Koncentruj się na danych, nie na infrastrukturze. Ta wydajna, w pełni zarządzana usługa do analizy danych automatycznie skaluje się do Twoich potrzeb. Kontroluj koszty, płacąc tylko za to ,czego potrzebujesz — bez płatności z góry i opłat za rezygnację. Wykorzystaj globalną dostępność platformy Azure, aby uzyskać ogromną skalowalność.

Ekonomiczne zapytania i magazyn

Zadawaj nieograniczone pytania bez ponoszenia gigantycznych kosztów — płacisz od godziny, nie od zapytania. Masz też kontrolę nad kosztami magazynowania. Korzystaj z najlepszych cech trwałej bazy danych, aby automatycznie dodawać dane do tabeli, ale z możliwością wyboru zasad przechowywania na podstawie tego, jak długo chcesz przechowywać dane. Aby korzystać z trwałego magazynu w rynkowej cenie, zapisuj dane w usłudze Azure Blob Storage do użycia w przyszłości.

Niestandardowe rozwiązania z wbudowaną analizą

Używając naszej „platformy jako usługi” (PaaS), utwórz własne rozwiązanie z wbudowaną interaktywną analizą. Azure Data Explorer to usługa danych dla usług Azure Monitor, Azure Time Series Insights i Windows Defender Advanced Threat Protection. Obsługuje interfejs API REST, protokół MS-TDS oraz punkty końcowe usługi Azure Resource Manager i kilka bibliotek klientów.

Przypadki zastosowań

Aplikacje IoT

Urządzenia IoT generują miliardy odczytów z czujników. Normalizacja i agregacja danych zwykle wymaga zastosowania wielu technologii, co spowalnia analizę, komplikuje konserwację i prowadzi do problemów z niezawodnością. Usługa Azure Data Explorer ułatwia zdalne monitorowanie urządzeń produkcyjnych, pojazdów i systemów ciągle przełączających się między operacjami. Wydobywaj szczegółowe informacje z dużych ilości danych telemetrycznych, aby zagwarantować wysoką wydajność i zoptymalizować jakość działania maszyn. Używaj danych na potrzeby powiadomień i narzędzi analitycznych w celu diagnozowania problemów i radzenia sobie z nimi.

Platforma rejestrowania danych big data

Wydawcy, sieci reklamowe, witryny z grami i inne firmy internetowe bazują na dużych woluminach danych dzienników przy wyszukiwaniu trendów, wzorców i anomalii niemalże w czasie rzeczywistym. Eksplorując dane, można uzyskiwać szczegółowe informacje pomagające w pozyskiwaniu nowych klientów, zwiększaniu zaangażowania użytkowników i monetyzowaniu ruchu. Używaj tej błyskawicznej analizy miliardów wierszy danych dzienników, aby generować spersonalizowane rekomendacje dla odwiedzających, przewidywać, które wyniki i sugestie zawartości najprawdopodobniej klikną, i dowiadywać się, jaka zawartość będzie generować nowe subskrypcje i zakupy.

Aplikacje SaaS

Organizacje szybko adaptują aplikacje typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), aby dokonywać transformacji biznesowej. Osadź usługę Azure Data Explorer w aplikacji SaaS, aby pozyskiwać i analizować petabajty danych w czasie rzeczywistym. Dane te służą deweloperom do monitorowania usługi i poprawiania wydajności aplikacji, a użytkownicy biznesowi odnajdują za ich pomocą trendy dotyczące użytkowników oraz tworzą spersonalizowane środowiska i nowe strumienie przychodów.

Klienci już korzystający z usługi Azure Data Explorer

Buhler
Ecolab
Snelstart
KenSci Clinical Analytics
DocuSign
Siemens Healthineers
ZoomD
Taboola

Sieć zaufanych partnerów

Element
Doit International
Avanade, Inc
Codit
Bright Box

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Data Explorer?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Data Explorer — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie
  • Rozliczanie za godzinę

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Data Explorer, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure Data Explorer o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Data Explorer

Tworzenie własnego wystąpienia usługi

Rozpocznij