Data Factory

Klienci korzystający z usługi Azure Data Factory:

Wyeliminuj silosy danych

Azure Data Factory to hybrydowa usługa integracji danych niewymagająca kodowania. Wydobywaj dane z heterogenicznych źródeł danych, przekształcaj je w skali chmury za pomocą funkcji Mapowanie przepływu danych (teraz w wersji zapoznawczej), publikuj je w dowolnym aparacie analitycznym lub narzędziu do analizy biznesowej i monitoruj potoki danych oraz zarządzaj nimi. Pracuj z danymi, gdziekolwiek się znajdują — w chmurze czy w środowisku lokalnym — z zabezpieczeniami klasy korporacyjnej.

Przyspiesz projekty integracji danych, wykorzystując ponad 80 dostępnych łączników źródeł danych. Twórz i monitoruj potoki danych oraz zarządzaj nimi za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Przekształcaj pierwotne dane w gotowe, ukształtowane dane gotowe do użycia przez narzędzia analityki biznesowej i aplikacje niestandardowe. Z łatwością przenoś pakiety usług SQL Server Integration Services (SSIS) na platformę Azure i pozwalaj usłudze Data Factory zarządzać zasobami, aby łatwiej zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Produktywne

Twórz zautomatyzowane rozwiązania do integracji danych za pomocą wizualnego interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”. Bez problemu przenoś dane z ponad 80 źródeł bez konieczności pisania kodu.

Hybrydowe

Twórz potoki integracji danych obejmujące środowiska lokalne i chmurę. Z łatwością przenoś pakiety usług SQL Server Integration Services (SSIS) na platformę Azure.

Zaufane

Przenoszenie danych przy użyciu usługi Azure Data Factory ma następujące certyfikaty: HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 i CSA STAR.

Skalowalność

Twórz bezserwerowe rozwiązania integracji danych oparte na chmurze i niewymagające infrastruktury, którą trzeba zarządzać. Korzystaj z elastycznych możliwości skalowania rozwiązania w miarę wzrostu klienta.

Możliwości usługi

Krok 1. Uzyskaj dostęp do danych i pozyskaj je za pomocą wbudowanych łączników

Przenoś dane ze źródeł lokalnych i chmurowych do scentralizowanego magazynu danych w chmurze w celu dalszej analizy za pomocą działania kopiowania danych w potoku danych.

Krok 2. Utwórz skalowalny przepływ danych za pomocą interfejsu użytkownika niewymagającego pisania kodu lub napisz własny kod

Utwórz rozwiązanie integracji danych, aby z łatwością przekształcać przetwarzanie danych big data oraz uczenie maszynowe za pomocą interfejsu wizualnego.

Krok 3. Zaplanuj, uruchom i monitoruj potoki

Wywołuj potoki za pomocą planowania na żądanie i planowania na podstawie wyzwalaczy. Monitoruj wizualnie działanie potoku za pomocą rejestrowania i historii potoku oraz śledź źródła błędów.

Integracja danych za pomocą usługi Azure Data Factory

Wizualny interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść”

Ciesz się prostotą. Szybko uruchamiaj potoki danych. Używaj wizualnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć, wdrażać i przekształcać dane oraz nimi zarządzać.

Migracja do chmury za pomocą usług SSIS

Łatwo przenoś pakiety usług SSIS na platformę Azure, zachowując inwestycje dokonane w lokalne usługi SSIS. Uzyskaj wysoką dostępność i skalowalność oraz obniż koszty, używając w pełni zarządzanych usług platformy Azure.

Wszechstronna orkiestracja

Usługa Data Factory to dużo więcej niż sposób na przenoszenie danych z jednego miejsca w inne. Wizualnie twórz przepływy pracy w celu orkiestracji procesów integracji i transformacji danych na dużą skalę.

Obsługa wielu języków

Pracuj tak, jak lubisz. Twórz potoki, używając interfejsu wizualnego lub pisząc własny kod w języku Python, .NET lub ARM. Wybierz usługi spośród wielu dostępnych usług przetwarzania i umieść je w zarządzanych potokach danych, dzięki którym będziesz wykonywać zadania przy użyciu najlepszych narzędzi, albo wstaw niestandardowy kod jako etap przetwarzania w dowolnym potoku.

Przenoszenie i przekształcanie danych hybrydowych

Usługa Data Factory oferuje ponad 80 natywnie obsługiwanych łączników, w tym obejmujących usługi danych platformy Azure, lokalne źródła danych, usługi Amazon S3 i Redshift oraz usługę Google BigQuery. Niewymagające kodowania środowisko w chmurze pozwala skupić się na tworzeniu logiki biznesowej oraz przekształceń danych i skaluje się w miarę potrzeby.

Do czego służy usługa Azure Data Factory?

Modernizowanie magazynu danych

Integruj dane ze strukturą i bez struktury z lokalnych i chmurowych źródeł danych, przekształcaj dane na dane big data i aparaty magazynu danych, a następnie ładuj składnice danych do usługi Azure SQL Data Warehouse na potrzeby analityki biznesowej.

Nowoczesne aplikacje bazujące na danych

Twórz niestandardowe, bazujące na danych aplikacje w chmurze, które oferują środowisko integracji danych w skali globalnej.

Migracja do chmury za pomocą usług SSIS

Łatwo przenoś pakiety usług SSIS na platformę Azure, zachowując inwestycje dokonane w lokalne usługi SSIS. Uzyskaj wysoką dostępność i skalowalność oraz obniż koszty, używając w pełni zarządzanych usług platformy Azure.

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Data Factory i uruchamianie jej za pomocą praktycznego laboratorium

Omawiane tematy:

  • Przenoszenie pakietów usług SSIS na platformę Azure.
  • Modernizowanie magazynu danych.
  • Planowanie i monitorowanie potoków usługi Data Factory.

Otwarte laboratorium

Przeczytaj tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak przenieść pakiety usług SQL Server Integration Services na platformę Azure za pomocą usługi Data Factory.

Przeczytaj e-booka

Przeczytaj ten oficjalny dokument dotyczący usługi Data Factory i dowiedz się, jak utworzyć potoki usługi Data Factory umożliwiające wykonanie następujących czynności:

  • Modernizowanie magazynu danych.
  • Tworzenie inteligentnych aplikacji bazujących na danych.
  • Przenoszenie pakietów usług SQL Server Integration Services na platformę Azure.
Przeczytaj oficjalny dokument dotyczący usługi Azure Data Factory

Powiązane produkty i usługi

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Dowiedz się, na co pozwala obecnie usługa Data Factory