Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na dużą skalę

Klienci korzystający z usługi Azure Data Factory

Przegląd

Azure Data Factory to usługa integracji danych hybrydowych, która umożliwia tworzenie, planowanie i organizowanie przepływów pracy usługi ETL/ELT na dużą skalę w lokalizacji danych — w sieci własnej lub w chmurze. Spełniaj potrzeby dotyczące zabezpieczeń i zgodności, korzystając z zalet rozszerzonych możliwości usługi Data Factory.

Odbieraj i przygotowuj

Używaj usługi Azure Data Factory, wdrożonej globalnie usługi do przenoszenia danych w chmurze, aby pozyskiwać dane z wielu źródeł lokalnych i w chmurze. Organizuj przepływy pracy na potrzeby integracji danych, tam gdzie dane się znajdują, przyspieszaj integrację danych dzięki wielu łącznikom danych oraz przygotowuj i partycjonuj dane podczas ich pozyskiwania lub stosowania kroków przetwarzania wstępnego.

Przekształcaj i analizuj

Planuj procesy analizowania i przekształcania danych oraz zarządzaj nimi. Wybierz usługi spośród wielu dostępnych usług przetwarzania i umieść je w zarządzanych potokach danych, dzięki którym będziesz wykonywać zadania przy użyciu najlepszych narzędzi. Możesz na przykład dodać krok przetwarzania usługi Hadoop dla dużych ilości danych lub danych z częściową strukturą, krok wywołania procedury składowanej dla danych z określoną strukturą, krok uczenia maszynowego na potrzeby analizy lub wstawić własny kod niestandardowy jako krok przetwarzania w dowolnym potoku.

Publikuj i korzystaj

Korzystaj z potoków danych, aby przekształcać dane pierwotne w gotowe lub ukształtowane dane, których można użyć w narzędziach i aplikacjach do analizy biznesowej. Umieszczaj ważne dane w wybranych miejscach, w których będą mogły być używane przez aplikacje i usługi działające lokalnie oraz w chmurze.

Monitorowanie i zarządzanie

Łatwo monitoruj sieć potoków danych oraz zarządzaj nią w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia odpowiedniej akcji. Łatwo identyfikuj moment odbierania danych i ich źródło, a także moment, w którym będą one gotowe do przetwarzania, i sposób ich przetwarzania. Konfiguruj alerty umożliwiające monitorowanie ogólnej kondycji usługi Fabryka danych. Zaoszczędź czas i pieniądze dzięki automatyzacji potoków danych przy użyciu dostępnej na żądanie funkcji zarządzania zasobami chmury.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Zacznij korzystać z usługi Fabryka danych już dzisiaj