Data Factory

Tworzenie usług danych w odpowiedniej skali i zarządzanie nimi

Klienci korzystający z usługi Azure Data Factory

Omówienie — diagram

Odbieraj i przygotowuj

Używaj usługi Azure Data Factory, wdrożonej globalnie usługi do przenoszenia danych w chmurze, aby pozyskiwać dane z wielu źródeł lokalnych i w chmurze. Następnie łącz się ze źródłami lokalnymi przy użyciu bramy zarządzania danymi oraz przesyłaj dane w wybrane miejsca przy użyciu usługi Data Factory. Przygotowuj i partycjonuj dane podczas ich pozyskiwania lub wykonuj wstępne kroki przygotowawcze.

Przekształcaj i analizuj

Planuj procesy analizowania i przekształcania danych oraz zarządzaj nimi. Wybierz usługi spośród wielu dostępnych usług przetwarzania i umieść je w zarządzanych potokach danych, dzięki którym będziesz wykonywać zadania przy użyciu najlepszych narzędzi. Możesz na przykład dodać krok przetwarzania usługi Hadoop dla dużych ilości danych lub danych z częściową strukturą, krok wywołania procedury składowanej dla danych z określoną strukturą, krok uczenia maszynowego na potrzeby analizy lub wstawić własny kod niestandardowy jako krok przetwarzania w dowolnym potoku.

Publikuj i korzystaj

Korzystaj z potoków danych, aby przekształcać dane pierwotne w gotowe lub ukształtowane dane, których można użyć w narzędziach i aplikacjach do analizy biznesowej. Usługa Data Factory umożliwia umieszczanie ważnych danych w wybranych miejscach, w których będą mogły być używane przez aplikacje i usługi działające lokalnie oraz w chmurze.

Monitorowanie i zarządzanie

Łatwo monitoruj sieć potoków danych oraz zarządzaj nią w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia odpowiedniej akcji. Łatwo identyfikuj moment odbierania danych i ich źródło, a także moment, w którym będą one gotowe do przetwarzania, i sposób ich przetwarzania. Konfiguruj alerty umożliwiające monitorowanie ogólnej kondycji usługi Fabryka danych. Usługa Data Factory pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki automatyzacji potoków danych przy użyciu dostępnej na żądanie funkcji zarządzania zasobami chmury.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Zacznij korzystać z usługi Fabryka danych już dzisiaj