Data Factory

Hybrydowa usługa integracji danych upraszczająca wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie na dużą skalę

Szybsza integracja danych

Integruj silosy danych z usługą Azure Data Factory — rozwiązaniem umożliwiającym zaspokojenie wszystkich potrzeb dotyczących integracji danych na wszystkich poziomach umiejętności. Pisz własny kod lub łatwo twórz aplikacje oraz procesy do wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych bez konieczności pisania kodu w intuicyjnym środowisku wizualnym. Korzystaj z ponad 90 natywnie wbudowanych, bezobsługowych łączników do wizualnego integrowania źródeł danych bez dodatkowych kosztów. Skoncentruj się na danych, a bezserwerowa usługa integracji zadba o całą resztę.

W wizualnym środowisku usługi Data Factory nie jest wymagane pisanie kodu ani wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w celu utworzenia hybrydowych operacji oraz potoków wyodrębniania, przekształcania i ładowania

Ekonomiczne i w pełni zarządzane bezserwerowe narzędzie do integrowania danych w chmurze z możliwością skalowania na żądanie

Mechanizmy zabezpieczeń platformy Azure, dzięki którym można bezproblemowo nawiązywać połączenia z aplikacjami lokalnymi, w chmurze i aplikacjami typu oprogramowanie jako usługa

Środowisko SSIS Integration Runtime umożliwiające łatwe ponowne hostowanie lokalnych pakietów SSIS w chmurze przy użyciu znanych narzędzi SSIS

Zwiększanie wydajności przez skrócenie czasu wprowadzenia na rynek

Opracowuj proste i kompleksowe operacje oraz procesy wyodrębniania, przekształcania i ładowania bez konieczności pisania kodu czy wykonywania czynności konserwacyjnych. Pozyskuj, przenoś, przygotowuj, przekształcaj i przetwarzaj dane w kilku kliknięciach. Wykonuj modelowanie danych w łatwo dostępnym środowisku wizualnym. Generowaniem kodu i konserwacją zajmuje się zarządzana usługa Apache Spark™.

Zmniejszenie kosztów związanych z nakładem pracy

Podczas migrowania bazy danych SQL Server do chmury w pełni zarządzane środowisko usługi Azure Data Factory umożliwia zachowanie procesów ETL i zmniejszenie złożoności operacyjnej. Ponownie hostuj lokalne pakiety SSIS w chmurze przy minimalnym nakładzie pracy, korzystając ze środowiska Integration Runtime usług Azure-SSIS. Proces ETL w usłudze Azure Data Factory zapewnia znajome i przyjazne narzędzia SSIS.

Transfer danych z użyciem wstępnie skompilowanych łączników

Uzyskaj dostęp do ciągle powiększającej się oferty ponad 90 wstępnie skompilowanych łączników (w tym usług danych platformy Azure, lokalnych źródeł danych, łączników Amazon S3 i Redshift oraz Google BigQuery) bez dodatkowych kosztów. Usługa Data Factory zapewnia wydajny i odporny na zakłócenia transfer danych dzięki wykorzystaniu pełnych możliwości bazowej przepustowości sieci o przepływności do 4 GB/s.

Ekonomiczne integrowanie danych

Integruj dane za pomocą bezserwerowego narzędzia bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Korzystaj z płatności wyłącznie za rzeczywiste użycie i elastycznie przeprowadzaj skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości danych. Przekształcaj szybko dane z możliwością ich skalowania, korzystając z aparatu Apache Spark w usłudze Azure Databricks. Integruj rozwinięte zestawy danych z zewnętrznych organizacji. Akceptuj nowe zestawy danych w środowisku analitycznym platformy Azure za pomocą usługi Azure Data Share, a następnie przy użyciu usługi Data Factory integruj je w potokach, aby przygotowywać, przekształcać i wzbogacać dane w celu wygenerowania szczegółowych informacji.

Dostosowane do użytkownika środowisko pracy

Data Factory to pojedyncza hybrydowa usługa integracji danych dla wszystkich poziomów umiejętności. Twórz potoki, używając interfejsu wizualnego lub pisząc własny kod w języku Python, .NET lub ARM. Wybierz zarządzane potoki danych jako usługi przetwarzania danych lub wstaw niestandardowy kod jako krok przetwarzania w dowolnym potoku.

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD)

Stale monitoruj wydajność potoku i zarządzaj jego wydajnością, a także aplikacji z poziomu pojedynczej konsoli usługi Azure Monitor. Integruj procesy DevOps dzięki wbudowanej obsłudze monitorowania potoku. Jeśli wolisz mniej programistyczne podejście, skorzystaj z wbudowanych wizualnych narzędzi do monitorowania i alertów.

Zaufana, globalna obecność w chmurze

  • Uzyskuj dostęp do usługi Data Factory w ponad 25 krajach/regionach. Ta usługa do przenoszenia danych jest dostępna globalnie, co zapewnia zgodność danych, wydajność i niższe koszty wyjścia z sieci.
  • Usługa Data Factory ma następujące certyfikaty: HIPAA, HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 i CSA STAR.
  • Chroń dane, gdy są w użyciu, posługując się poufnym przetwarzaniem na platformie Azure. Zasoby związane z zarządzaniem w usłudze Data Factory bazują na infrastrukturze zabezpieczeń platformy Azure i korzystają ze wszystkich mechanizmów zabezpieczeń tej platformy.

Płać wyłącznie za potrzebne zasoby bez kosztów ponoszonych z góry

Zapoznaj się z różnymi możliwościami integracji danych, aby znaleźć takie, które spełnią Twoje potrzeby w zakresie skali, infrastruktury, zgodności, wydajności i budżetu. Do wyboru są zarządzane usługi SSIS zapewniające bezproblemową migrację projektów programu SQL Server do chmury oraz bezserwerowe potoki danych umożliwiające integrację danych wszelkich kształtów i rozmiarów na dużą skalę.

Ceny usługi Data Factory

Zasoby usługi Data Factory

Przepływy danych mapowania

Graficznie opracowuj logikę transformacji danych na dużą skalę bez pisania kodu, korzystając z przepływów danych mapowania.

Wstępnie zdefiniowane szablony

Użyj rozwijanej biblioteki szablonów do wykonywania najczęstszych zadań, takich jak budowanie potoków, kopiowanie z bazy danych, wykonywanie pakietów SSIS na platformie Azure i wykonywanie operacji ETL.

Wyzwalacze

Automatyzuj przebiegi potoków przez utworzenie i zaplanowanie wyzwalaczy. Usługa Data Factory obsługuje trzy typy wyzwalaczy: zaplanowane, okna wirowania i oparte na zdarzeniach.

Przepływy danych uzdatniania

Eksploruj dane na dużą skalę bez pisania kodu. Użyj przepływów danych uzdatniania (teraz w publicznej wersji zapoznawczej), aby przygotowywać dane na dużą skalę bez pisania kodu.

Przepływy sterowania

Wizualnie twórz przepływy pracy w celu orkiestracji procesów integracji i transformacji danych na dużą skalę.

Zaufanie firm każdej wielkości

Globalny producent korzysta z danych big data, aby usprawnić pracę swoich pracowników

Firma Reckitt Benckiser (RB) produkująca produkty promujące zdrowie klientów, higienę i artykuły gospodarstwa domowego zastąpiła swoje rozwiązanie do obsługi analizy biznesowej usługą Microsoft Power BI i platformą Azure.

Przeczytaj historię

Reckitt Benckiser

Szybkie wypisywanie recept dzięki dostawcy systemu informacji o układzie sercowo naczyniowym

Dzięki usłudze Data Factory firma LUMEDX pozyskuje szczegółowe informacje znacznie szybciej niż robiła to poprzednio. Ta kalifornijska firma udostępnia systemy informacyjne, które konsolidują obrazy i dane używane przez kardiologów do planowania opieki nad pacjentami.

Przeczytaj historię

LumedX

Firmy przewidują wpływ pogody przy użyciu chmurowych rozwiązań uczenia maszynowego

Prawie 2 miliardy ludzi na całym świecie polega na prognozach pogody AccuWeather. Firma AccuWeather używa usługi Azure Machine Learning, aby tworzyć niestandardowe prognozy wpływu pogody dla klientów biznesowych oraz szybciej przekształcać własną działalność.

Przeczytaj historię

AccuWeather

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Rozpoczynanie pracy z usługą Data Factory

Skonfiguruj subskrypcję platformy Azure za pomocą bezpłatnej wersji próbnej.
Utwórz fabrykę danych w witrynie Azure Portal.
Uzyskaj dostęp do przewodników Szybki start i samouczków w dokumentacji.

Dokumentacja i zasoby

Opcje pomocy technicznej

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure na Forum MSDN i w witrynie Stack Overflow lub zapoznaj się z zasobami pomocy technicznej platformy Azure.

Centrum wideo

Przejrzyj klipy wideo dotyczące usługi Data Factory obejmujące przeglądy, poradniki oraz demonstracje kluczowych funkcji i możliwości.

Często zadawane pytania na temat produktu Data Factory

  • Usługa Data Factory jest dostępna w ponad 25 krajach/regionach. Ta usługa do przenoszenia danych jest dostępna globalnie, co zapewnia zgodność danych, wydajność i niższe koszty wyjścia z sieci.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Data Factory. Firma Microsoft gwarantuje również, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchomienia działań będą inicjowane w ciągu czterech minut od ich planowanego czasu wykonania. Przeczytaj pełny tekst umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) usługi Data Factory.
  • Integration Runtime (IR) to infrastruktura obliczeniowa używana przez usługę Data Factory do zapewnienia możliwości integracji danych między środowiskami sieciowymi. Środowisko IR przenosi dane ze źródłowego do docelowego magazynu danych oraz oferuje obsługę wbudowanych łączników, konwersji formatów, mapowania kolumn oraz skalowalnego transferu danych. Środowisko IR umożliwia natywne wykonywanie pakietów SSIS na potrzeby wysyłania działań oraz natywnie wykonuje pakiety SSIS w zarządzanym środowisku obliczeniowym na platformie Azure. Obsługuje ono wysyłanie i monitorowanie działań transformacji działających w kilku usługach obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Infrastruktura Integration Runtime w usłudze Data Factory.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij