Data Factory

Tworzenie i organizowanie usług danych w skali

Klienci korzystający z usługi Azure Data Factory

Omówienie — diagram

Odbieraj i przygotowuj

Azure Data Factory to globalnie wdrażana usługa przenoszenia danych w chmurze. Umożliwia łatwe odbieranie danych z wielu źródeł lokalnych i w chmurze. Pozwala też łączyć się ze źródłami lokalnymi przy użyciu bramy zarządzania danymi oraz przesyłać dane w wybrane miejsca przy użyciu usługi Fabryka danych. Przygotowuj i partycjonuj dane podczas ich odbierania lub wykonuj wstępne kroki przygotowawcze.

Przekształcaj i analizuj

Planuj i organizuj procesy analizowania i przekształcania danych oraz zarządzaj nimi. Wybierz usługi spośród wielu dostępnych usług przetwarzania i połącz je w zarządzane potoki danych, dzięki którym będziesz wykonywać zadania przy użyciu najlepszych narzędzi. Możesz na przykład dodać krok przetwarzania usługi Hadoop dla dużych ilości danych lub danych z częściową strukturą, krok wywołania procedury składowanej dla danych z określoną strukturą, krok uczenia maszynowego na potrzeby analizy lub wstawić własny kod niestandardowy jako krok przetwarzania w dowolnym potoku.

Publikuj i korzystaj

Potoki danych umożliwiają przekształcanie nieprzetworzonych danych w gotowe lub ukształtowane dane gotowe do użycia przez narzędzia i aplikacje analizy biznesowej. Usługa Fabryka danych umożliwia umieszczanie ważnych danych w wybranych miejscach, w których będą mogły być w łatwy sposób używane przez aplikacje i usługi działające lokalnie oraz w chmurze.

Monitorowanie i zarządzanie

Łatwo wizualizuj i monitoruj całą sieć potoków danych oraz zarządzaj nią w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia odpowiednich działań. Łatwo identyfikuj źródła otrzymanych danych oraz moment, w którym będą one gotowe do przetwarzania, i sposób ich przetwarzania. Konfiguruj alerty umożliwiające monitorowanie ogólnej kondycji usługi Fabryka danych. Pozwól, aby usługa Data Factory pomogła Ci zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki automatyzacji potoków danych przy użyciu dostępnej na żądanie funkcji zarządzania zasobami chmury.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Analiza strumienia

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Zacznij korzystać z usługi Fabryka danych już dzisiaj