Pomiń nawigację

Data Factory

Integracja danych hybrydowych na skalę globalną

Przegląd

Twórz i planuj integrację danych oraz zarządzaj nią na dużą skalę w usłudze Azure Data Factory — hybrydowej usłudze integracji danych (ETL). Pracuj z danymi, gdziekolwiek się znajdują — w chmurze czy w środowisku lokalnym — z zabezpieczeniami klasy korporacyjnej.

Przyspiesz projekty integracji danych, wykorzystując ponad 70 dostępnych łączników źródeł danych. Twórz potoki danych i zarządzaj nimi za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Przekształcaj pierwotne dane w gotowe, ukształtowane dane gotowe do użycia przez narzędzia analityki biznesowej i aplikacje niestandardowe. Z łatwością przenoś pakiety usług SQL Server Integration Services (SSIS) na platformę Azure i pozwalaj usłudze Azure Data Factory zarządzać zasobami, aby zwiększyć wydajność i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO).

Klienci korzystający z usługi Azure Data Factory:

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Data Factory?

Produktywne

Twórz zautomatyzowane rozwiązania do integracji danych za pomocą wizualnego interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”. Bez problemu przenoś dane z ponad 60 źródeł bez konieczności pisania kodu.

Hybrydowe

Twórz potoki integracji danych obejmujące środowiska lokalne i chmurę. Z łatwością przenoś pakiety usług SQL Server Integration Services (SSIS) na platformę Azure.

Zaufane

Przenoszenie danych przy użyciu usługi Azure Data Factory ma następujące certyfikaty: HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 i CSA STAR.

Skalowalność

Twórz bezserwerowe rozwiązania integracji danych oparte na chmurze i niewymagające infrastruktury, którą trzeba zarządzać. Korzystaj z elastycznych możliwości skalowania rozwiązania w miarę wzrostu klienta.

Co zawiera usługa Azure Data Factory?

Wizualny interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść”

Zmaksymalizuj produktywność dzięki szybkiemu tworzeniu i uruchamianiu potoków. Twórz, wdrażaj i monitoruj integrację danych oraz zarządzaj nią za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść” bez użycia kodu. Połącz to narzędzie wizualne bezpośrednio z repozytorium Git, aby uzyskać bezproblemowy przepływ pracy tworzenia programowania.

Obsługa wielu języków

Twórz potoki, korzystając ze swoich umiejętności — użyj interfejsu wizualnego albo napisz własny kod w języku Python, .NET lub ARM. Wybierz usługi spośród wielu dostępnych usług przetwarzania i umieść je w zarządzanych potokach danych, dzięki którym będziesz wykonywać zadania przy użyciu najlepszych narzędzi, albo wstaw niestandardowy kod jako etap przetwarzania w dowolnym potoku.

Wykonywanie pakietów usług SSIS na platformie Azure

Z łatwością wykonuj i planuj pakiety usług SSIS w zarządzanym środowisku wykonywania. Uzyskaj wysoką dostępność i skalowalność oraz zmniejsz całkowity koszt posiadania, przenosząc pakiety usług SSIS na platformę Azure.

Przenoszenie danych bez użycia kodu

Zmniejsz całkowity koszt posiadania za pomocą ponad 70 natywnie obsługiwanych łączników, takich jak usługi danych platformy Azure, AWS S3 i Redshift, Google BigQuery, SAP HANA, Oracle, DB2, MongoDB itd., w wielu punktach obecności na całym świecie.

Kompleksowy przepływ sterowania

Usprawnij tworzenie pętli, rozgałęzianie, konstrukcje warunkowe, wykonania na żądanie i elastyczne planowanie za pomocą rozszerzonych konstrukcji przepływów sterowania.

Integracja danych za pomocą usługi Azure Data Factory

Krok 1. Uzyskaj dostęp do danych i pozyskaj je za pomocą wbudowanych łączników

Przenoś dane ze źródeł lokalnych i chmurowych do scentralizowanego magazynu danych w chmurze w celu dalszej analizy za pomocą działania kopiowania danych w potoku danych.

Krok 2. Utwórz skalowalny przepływ danych za pomocą interfejsu użytkownika niewymagającego pisania kodu lub napisz własny kod

Utwórz rozwiązanie integracji danych, aby z łatwością przekształcać przetwarzanie danych big data oraz uczenie maszynowe za pomocą interfejsu wizualnego.

Krok 3. Zaplanuj, uruchom i monitoruj potoki

Wywołuj potoki za pomocą planowania na żądanie i planowania na podstawie wyzwalaczy. Monitoruj wizualnie działanie potoku za pomocą rejestrowania i historii potoku oraz śledź źródła błędów.

Do czego służy usługa Azure Data Factory?

Modernizowanie magazynu danych

Integruj dane ze strukturą i bez struktury z lokalnych i chmurowych źródeł danych, przekształcaj dane na dane big data i aparaty magazynu danych, a następnie ładuj składnice danych do usługi Azure SQL Data Warehouse na potrzeby analityki biznesowej.

Nowoczesne aplikacje bazujące na danych

Twórz niestandardowe, bazujące na danych aplikacje w chmurze, które oferują środowisko integracji danych w skali globalnej.

Wykonywanie pakietów usług SSIS na platformie Azure

Z łatwością wykonuj i planuj pakiety usług SSIS w zarządzanym środowisku wykonywania. Uzyskaj wysoką dostępność i skalowalność oraz zmniejsz całkowity koszt posiadania, przenosząc pakiety usług SSIS na platformę Azure.

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Data Factory i uruchamianie jej za pomocą praktycznego laboratorium

Omawiane tematy:

  • Przenoszenie pakietów usług SSIS na platformę Azure.
  • Modernizowanie magazynu danych.
  • Planowanie i monitorowanie potoków usługi Data Factory.

Otwarte laboratorium

Przeczytaj tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak przenieść pakiety usług SQL Server Integration Services na platformę Azure za pomocą usługi Data Factory.

Przeczytaj książkę elektroniczną

Przeczytaj ten oficjalny dokument dotyczący usługi Data Factory i dowiedz się, jak utworzyć potoki usługi Data Factory umożliwiające wykonanie następujących czynności:

  • Modernizowanie magazynu danych.
  • Tworzenie inteligentnych aplikacji bazujących na danych.
  • Przenoszenie pakietów usług SQL Server Integration Services na platformę Azure.
Przeczytaj oficjalny dokument dotyczący usługi Azure Data Factory

Powiązane produkty i usługi

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Dowiedz się, na co pozwala obecnie usługa Data Factory