Azure Time Series Insights

Stymuluj inteligencję operacyjną i przekształcaj sposób działania swojej firmy dzięki uzyskiwanym w czasie rzeczywistym, przydatnym, szczegółowym informacjom dla danych szeregów czasowych w skali środowiska IoT

Usługa Time Series Insights to w pełni zarządzane, kompleksowe rozwiązanie do uzyskiwania szczegółowych informacji dla środowiska IoT. Pozyskuj i magazynuj wysoce skontekstualizowane dane szeregów czasowych środowiska IoT i wykonuj o nie zapytania. Używaj zaawansowanych wizualizacji na potrzeby szczegółowych danych opartych na elementach zawartości i interakcyjnej analizy danych ad-hoc.

W ciągu sekund uzyskuj przydatne szczegółowe informacje

Rozszerzaj dane IoT o kontekst dzięki opisowemu i rozbudowanemu modelowaniu semantycznemu. Błyskawicznie uruchamiaj wysoce skalowane, wydajne, ekonomiczne i zoptymalizowane pod kątem szeregów czasowych zapytania względem wysoce skontekstualizowanych danych urządzeń z bardzo długich okresów.

Maksymalizacja wartości danych ze środowiska IoT

Usługa Time Series Insights idealnie integruje się z usługą Azure IoT Hub, od razu oferując funkcje analizy i bezpieczeństwo. Nie trzeba wcześniej przygotowywać danych. Wystarczy wskazać usłudze Time Series Insights usługę IoT Hub jako źródło danych, a błyskawicznie pobrane zostaną miliardy zdarzeń, do których można uzyskać dostęp w celu przeanalizowania i uzyskania bardzo szczegółowych informacji.

Wizualizacja szczegółowych informacji za pomocą naszego internetowego środowiska użytkownika światowej klasy

Wchodź w interakcję ze swoimi danymi bez konieczności pisania nawet jednego wiersza kodu. Eksplorator usługi Time Series Insights oferuje rozbudowany, intuicyjny interfejs użytkownika do wizualizowania danych i szybkiego wykrywania trendów oraz anomalii. Aplikacja ta łączy szczegółowe informacje o danych bazujące na zasobach z analizą danych ad-hoc, pozwalając na jednoczesne wyświetlanie danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym i danych historycznych.

Integrowanie usługi Time Series Insights z aplikacjami i rozwiązaniami

Integruj dane szeregów czasowych z istniejącymi aplikacjami lub twórz nowe, niestandardowe rozwiązania za pomocą elastycznego systemu magazynowania usługi Time Series Insights bazującego na rozwiązaniu Apache Parquet oraz interfejsów API REST. Dodaj usługę Time Series Insights do istniejących przepływów pracy i zintegruj zaawansowane modele analizy oraz uczenia maszynowego na potrzeby analizy predykcyjnej.

Skalowanie rozwiązań IoT w celu dopasowania ich do potrzeb biznesowych

Dzięki skalowalnej infrastrukturze i modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem usługa Time Series Insights daje swobodę osobnego wybierania opcji przetwarzania danych, wykonywania zapytań i magazynu. Nasza wszechstronna platforma analityczna IoT ze skalowalnymi rozliczeniami pozwala Ci skupić się na rozwiązaniach IoT przedsiębiorstwa i zmieniających się potrzebach biznesowych.

Uzyskaj obsługę i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Usługa Time Series Insights ma certyfikat ISO i jest objęta umową SLA na poziomie 99,9%. Logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości to funkcje wbudowane za pośrednictwem usługi Azure Active Directory, która udostępnia też kontrolę dostępu bazującą na rolach na potrzeby zarządzania dostępem.

Eksplorator usługi Time Series Insights

Eksplorator usługi Time Series Insights to rozbudowane, intuicyjne narzędzie do wizualizacji, które pozwala szybko uzyskiwać szczegółowe informacje dla danych IoT z długich okresów. Informacje te mogą być używane na potrzeby interaktywnych analiz ad-hoc i analiz bazujących na zasobach.

Klienci korzystający z usługi Azure Time Series Insights

ABB Group

"Industrial and power automation applications depend on standardized data models to ensure interoperability and vendor independence. ABB Ability™ platform relies on Time Series Insights to provide the scalable and dependable solution for storing and analyzing rich data sets from all our Industrial IoT market segments."

Ronnie Pettersson, właściciel produktu
Fonterra

"Fonterra is embracing advanced technologies to transform into a data-driven organization. We've selected Time Series Insights to provide storage, contextualization, and analysis capabilities and replace our legacy on-premises historian. This will allow us to effectively consolidate our data to empower operators, leaders, data scientists, and business intelligence teams."

Tristan Hunter, dyrektor generalny działu automatyzacji i technologii operacyjnych
Equinor

"We have millions of time series data-points spanning multiple plants. Harnessing time series data in our cloud-based data platform is crucial for our success. Working with the Azure Time Series Insights team has shown that this technology has the potential to bring down data silos and accelerate use of data, spanning multiple use cases and scenarios."

Geir Arne Rødde, właściciel produktu, Omnia Plant
Eaton

"Eaton is partnering with Microsoft to evaluate Azure Time Series Insights as part of our next-generation IoT analytics platform. Time Series Insights supports Eaton's exploration of sensor data by product development, data science, and research teams from a wide range of IoT devices. Its core foundational enhancements are helping Eaton accelerate the development of enterprise-grade IoT infrastructure."

Hao Gu, główny architekt, Center for Connected Intelligent Solutions
DNV-GL

"Moving our Veracity industry platform from OpenTSDB to Time Series Insights will provide improved query performance, data protection, better IT/OT integration with support for asset reference models, and turnkey integration with Azure IoT Hub. This helps to reduce cost and increase operational robustness with long-term data storage in Veracity Data Fabric."

Mikkel Skou, kierownik działu technologii i operacji
ShookIOT

"ShookIOT believes in transforming multivendor environments and unifying industrial IoT systems with Azure Time Series Insights and ShookIOT Fusion™. In partnership with Microsoft, ShookIOT provides decades of industrial data science expertise to create world-class solutions for customers' ever-changing IoT needs."

Dave Shook, prezes

Co można tworzyć za pomocą usługi Time Series Insights?

Eksplorowanie danych i wizualne wykrywanie anomalii

Błyskawicznie eksploruj i analizuj miliardy zdarzeń, aby wykrywać anomalie i znajdować ukryte trendy w swoich danych. Usługa Time Series Insights przetwarza obciążenia analityczne usług IoT i DevOps niemalże w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Analiza operacyjna i podnoszenie efektywności procesów

Zacznij monitorować kondycję, użycie i wydajność sprzętu na dużą skalę, aby zyskać prostą metodę mierzenia efektywności operacyjnej. Usługa Time Series Insights pomaga zarządzać zróżnicowanymi i nieprzewidywalnymi obciążeniami IoT bez pogarszania wydajności procesów pozyskiwania danych i wykonywania zapytań.

Dowiedz się więcej

Zaawansowana analiza z użyciem usługi Azure IoT

Przeprowadź integrację z zaawansowanymi usługami analitycznymi, takimi jak Azure Machine Learning i Azure Databricks. Usługa Time Series Insights pozyskuje nieprzetworzone dane z milionów urządzeń i dodaje dane kontekstowe, które mogą być bezproblemowo przetwarzane przez pakiet usług analitycznych platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Powiązane rozwiązania

Omówienie usługi Azure IoT

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Wprowadzenie do usługi Azure Time Series Insights

Uzyskaj więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Znajdź partnera do pomocy

Znajdź partnera