Time Series Insights

Rozwiązanie do analizy IoT umożliwia uzyskiwanie szczegółowych informacji niemalże w czasie rzeczywistym, usprawniając analizę operacyjną i transformację

Przekształcanie danych IoT w praktyczne informacje

Usprawniaj operacje i podejmowanie decyzji na podstawie danych IoT z kilkudziesięciu lat dostarczanych za pomocą bogatych wizualizacji i środowisk gotowych do użycia. Korzystaj ze szczegółowych informacji dotyczących danych i interaktywnej analizy niemalże w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć korzystanie z danych w swojej organizacji.

Gotowość do użycia z usługą IoT dzięki natychmiastowemu pozyskiwaniu danych bez konieczności dodatkowego kodowania lub przygotowywania danych

Analiza danych ciepłych i zimnych umożliwiająca szybką interakcję z danymi przesyłanymi strumieniowo i danymi historycznymi

Zaawansowane wizualizacje danych IoT oparte o zasoby dla natychmiastowej analizy dla każdego poziomu analityka, od nowicjusza do eksperta

Kontekstualizacja danych na podstawie własnego modelu niestandardowego z zagnieżdżonymi menu pokazującymi hierarchie, relacje i właściwości

W ciągu sekund uzyskuj przydatne szczegółowe informacje

Uzyskuj natychmiastowy dostęp do miliardów nadzorowanych zdarzeń w usłudze Azure IoT Hub bez konieczności wcześniejszego przygotowywania danych. Natychmiast uzyskuj informacje o danych szeregów czasowych i analizę operacyjną oraz twórz niestandardowe integracje dzięki innym źródłom danych, aby uzyskać kompleksowy obraz swoich operacji.

Zobacz, jak to działa

Maksymalizacja wartości danych ze środowiska IoT

Masz możliwość skalowania usługi Time Series Insights zarówno pod kątem rozmiaru swojej firmy, jak i poziomu swojego doświadczenia. Korzystaj z bogatych wizualizacji utworzonych na podstawie kilkudziesięciu lat danych, aby wychwytywać trendy i nieprawidłowości. Wyjaśniaj dane IoT i uzyskuj szczegółowe informacje dzięki relacjom, lokalizacji i innym modelom kontekstowym.

Poznaj funkcje wizualizacji

Integrowanie usługi Time Series Insights z aplikacjami i rozwiązaniami

Połącz dane szeregów czasowych z istniejącymi aplikacjami lub utwórz rozwiązania niestandardowe przy użyciu interfejsów API REST. Przeprowadź integrację za pomocą zaawansowanej analizy i modeli uczenia maszynowego do analizy predykcyjnej przy użyciu elastycznego systemu magazynu Apache w formacie Parquet.

Zobacz nasze interfejsy API

Uzyskaj skalowalność i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Usługę Time Series Insights wspierają zabezpieczenia platformy Azure, w tym certyfikacja ISO, logowanie jednokrotne i bezproblemowe zarządzanie milionami tożsamości. Skalowalna infrastruktura i płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem oferują elastyczność w miarę rozwoju Twojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat zabezpieczeń usługi Azure IoT

Co można tworzyć za pomocą usługi Time Series Insights?

Eksplorowanie danych i wizualne wykrywanie anomalii

Błyskawicznie eksploruj i analizuj miliardy zdarzeń IoT, aby wykrywać anomalie i znajdować ukryte trendy w swoich danych. Usługa Time Series Insights umożliwia analizę IoT niemalże w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Analiza operacyjna i podnoszenie efektywności procesów

Monitoruj kondycję, użycie i wydajność sprzętu na dużą skalę, aby zwiększyć efektywność operacyjną. Usługa Time Series Insights umożliwia zarządzanie miliardami zdarzeń danych z różnorodnych i nieprzewidywalnych urządzeń IoT bez szkody dla wydajności.

Dowiedz się więcej

Zaawansowana analiza z użyciem usługi Azure IoT

Przeprowadź integrację usługi Time Series Insights z zaawansowanymi usługami analitycznymi, takimi jak Azure Machine Learning i Azure Databricks. Usługa Time Series Insights pozyskuje dane kontekstowe z milionów urządzeń, które mogą być bezproblemowo przetwarzane przez pakiet usług platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Kilkadziesiąt lat doświadczenia to gwarancja bezpieczeństwa danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Time Series Insights

  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie.
  • Skalowanie w miarę rozwoju firmy.
  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry.

Zaufanie firm każdej wielkości

Wprowadzenie do usługi Time Series Insights

Zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej usługi Azure IoT.

Utwórz środowisko usługi Time Series Insights.

Dowiedz się więcej na temat swoich danych dzięki eksploratorowi usługi Time Series Insights.

Zasoby dla deweloperów

Pokaz usługi Time Series Insights

Zobacz oferowane możliwości w pokazowym środowisku rozwiązania.

Wypróbuj teraz

Dokumentacja

Utwórz własne modele danych, korzystając z dokumentacji, samouczków i przewodników koncepcyjnych.

Przejdź do dokumentacji

Przewodnik Szybki start

Uzyskaj pomoc dotyczącą najnowszych funkcji dostępnych w wersji zapoznawczej.

Eksploruj teraz

Szkoła usługi IoT

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz pracę z IoT, czy jesteś doświadczonym deweloperem, który chce być na bieżąco, tutaj znajdziesz informacje, materiały szkoleniowe oraz zasoby, które pomogą Ci tworzyć własne rozwiązania IoT.

Przejdź do Szkoły usługi IoT

Seria „IoT Show”

Oglądaj przesyłane strumieniowo na żywo zdarzenia dotyczące sposobu kompilowania rozwiązań usługi IoT i zapoznawaj się ze szczegółami najpopularniejszych zagadnień, takich jak inteligentne urządzenia brzegowe, metodyka DevOps i śledzenie elementów zawartości.

Obejrzyj teraz

Społeczność techniczna IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Włącz się do dyskusji

Często zadawane pytania dotyczące usługi Time Series Insights

  • Usługa Azure IoT Hub zapewnia dostępność na poziomie 99,9 procent w ramach umowy SLA platformy Azure. Dowiedz się więcej.
  • Menu rozwijane eksploratora usługi Time Series Insights ułatwiają tworzenie nowych modeli. Skorzystaj z przewodnika krok po kroku, aby utworzyć nowy model danych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Przekształcaj dane usługi Time Series w kluczowe informacje