Pomiń nawigację

Time Series Insights

Najlepsza platforma do przechowywania danych szeregów czasowych i zarządzania nimi

Azure Time Series Insights to w pełni zarządzana usługa związana z analizą, przechowywaniem i wizualizacją do zarządzania danymi szeregów czasowych w skali IoT w chmurze. Zapewnia wysoce skalowalny magazyn danych szeregów czasowych i umożliwia badanie oraz analizowanie miliardów zdarzeń przesyłanych strumieniowo z całego świata w ciągu sekund. Za pomocą usługi Time Series Insights można przechowywać terabajty danych szeregów czasowych i zarządzać nimi, badać i wizualizować miliardy zdarzeń jednocześnie, przeprowadzać analizy głównej przyczyny oraz porównywać wiele lokacji i zasobów.

Odkryj informacje wymagające działań w ciągu kilku sekund

Zapewnij większą wartość danych szeregów czasowych, korzystając z przechowywania, analiz i wizualizacji w jednym miejscu. Usługa Time Series Insights pozyskuje setki milionów zdarzeń czujników dziennie, umożliwiając szybkie działanie przez wysyłanie zapytań do danych szeregów czasowych odpowiadających nawet 400 dniom w ciągu minuty. Zyskaj lepszy wgląd w dane czujników, wykrywając szybko trendy i anomalie, co pozwoli na przeprowadzanie analiz głównych przyczyn i unikanie kosztownych przestojów. Ponadto możesz odblokować ukryte trendy poprzez korelację dyskretnych danych i jednoczesne wyświetlanie danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym.

Rozpocznij w ciągu kilku sekund, przeprowadź skalowanie na zewnątrz w ciągu kilku minut

Usługa Time Series Insights nie wymaga wcześniejszego przygotowania danych. Usługa działa z dużą szybkością, zapewniając łączność z miliardami zdarzeń w usłudze Azure IoT Hub w ciągu kilku minut. Po połączeniu możesz wizualizować i wchodzić w interakcję z danymi czujników w ciągu kilku sekund, aby zweryfikować swoje rozwiązanie IoT. Usługa Time Series Insights jest intuicyjna i prosta w obsłudze — możesz rozpocząć interakcję z danymi bez napisania choćby jednego wiersza kodu. Nie musisz również uczyć się nowego języka. Usługa Time Series Insights zapewnia szczegółowe zapytania oparte na tekście dla zaawansowanych użytkowników zaznajomionych z językiem SQL, a także możliwość eksploracji opartej na wyborach i kliknięciach dla początkujących.

Utwórz globalny widok danych w skali IoT

Dzisiaj wiele organizacji jest ograniczonych przez zgromadzone dane, które trudno porównywać w jednym miejscu, nie mówiąc już o wielu lokalizacjach. Usługa Time Series Insights zapewnia możliwość wglądu w dane szeregów czasowych we wszystkich lokalizacjach. Została opracowana z myślą o danych w skali IoT, aby zapewniać możliwość wizualizacji i interakcji z miliardami strumieni danych czujników pochodzących ze wszystkich podłączonych rzeczy.

Stosuj usługę Time Series Insights w swoich aplikacjach i rozwiązaniach

Zintegruj dane usług Azure Time Series Insights z istniejącymi aplikacjami lub utwórz nowe niestandardowe rozwiązania z interfejsami API zapytań REST usługi Time Series Insights. Dodanie danych usługi Time Series Insights do istniejących przepływów pracy umożliwia lepsze wykorzystanie danych szeregów czasowych. Jeśli użyjesz tych danych do tworzenia niestandardowych rozwiązań dla swoich użytkowników, zapewnisz swoim partnerom większą wartość dodaną.

Uzyskaj dostęp do obsługi i bezpieczeństwa klasy korporacyjnej

Usługa Time Series Insights ma certyfikat ISO i jest objęta umową dotyczącą poziomu usług (SLA, Service Level Agreement). Rozszerzaj lokalne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania na chmurę. Logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości to funkcje wbudowane w usłudze Azure Active Directory. Ponadto zapewniamy kontrolę dostępu opartą na rolach w związku z dostępem i zarządzaniem oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązań opartych na usłudze Time Series Insights.

Powiązane produkty i usługi

Centrum IoT

Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie do usługi Azure Time Series Insights