Přeskočit navigaci

Průběžné doručování vs. průběžné nasazování

Zrychlete doručování vysoce kvalitního kódu zákazníkům s využitím těchto dvou automatizačních postupů.

Co je průběžné doručování a průběžné nasazování?

Průběžné doručování a nasazování společně s kontinuální integrací jsou postupy, které automatizují fáze doručování softwaru. Tyto postupy umožňují vývojovým týmům vydávat pro zákazníky nové funkce, vylepšení a opravy s větší rychlostí, přesností a produktivitou.

Průběžné doručování a průběžné nasazování mají mnoho společného. Abychom porozuměli rozdílům mezi těmito postupy a zjistili, který z nich je vhodné implementovat, musíme identifikovat fáze doručování softwaru, které můžeme automatizovat.

Automatizace procesu doručování softwaru

Zákazníci od produktů vyžadují čím dál vyšší úroveň přizpůsobení a zabezpečení. Aby bylo možné splnit tyto požadavky a doručovat software rychleji a spolehlivěji, vývojové týmy můžou přejít na kulturu DevOps.

Kultura DevOps spojuje oddělené disciplíny a sjednocuje lidi, procesy a technologie za účelem zlepšení spolupráce a koordinace. Změny kódu se tak projeví v produkčním prostředí – a zákazníci získají nové výhody – co nejdříve.

Přestože v rámci DevOps spolu úzce spolupracují týmy zabývající se vývojem, provozem IT, kontrolou kvality a zabezpečením, proces doručování softwaru je stále stejně složitý. DevOps organizuje doručování softwaru do pěti fází: plánování, vývoj, doručování, nasazení a provoz.

Doručování softwaru v DevOps

Bez automatizace musí vývojové týmy sestavovat, testovat a nasazovat software ručně, což zahrnuje:

 • Vrácení kódu se změnami, jeho testování a ověření
 • Sloučení změn kódu do hlavní větve
 • Příprava kódu na zveřejnění
 • Vytvoření nasaditelného artefaktu
 • Odeslání kódu do produkčního prostředí

Fáze k automatizaci

Kontinuální integrace, průběžné doručování i průběžné nasazování jsou postupy, které automatizují aspekty fází vývoje a doručování. A každý postup posouvá automatizaci o krok dál, počínaje kontinuální integrací.

Rozdíl mezi průběžným doručováním a průběžným nasazováním

Nepřetržitá integrace

Abychom si mohli popsat průběžné doručování a průběžné nasazování, začneme s kontinuální integrací. V rámci kontinuální integrace je plně automatizovaná fáze vývoje, tj. sestavování a testování kódu. Při každém potvrzení kódu se ověří změny a sloučí se do hlavní větve a kód se zabalí do artefaktu buildu.

Nepřetržité doručování

Průběžné doručování automatizuje další fázi: doručování. V rámci průběžného doručování se při každém zpřístupnění nového artefaktu buildu tento artefakt automaticky umístí do požadovaného prostředí a nasadí se.

Průběžná integrace a průběžné nasazování (CI/CD)

Implementací kontinuální integrace i průběžného doručování (CI/CD) můžou týmy automatizovat fáze vývoje a doručování. Kód je neustále připravený pro produkční prostředí. Vše, co týmy musí udělat, je jednoduše ručně aktivovat přechod z fáze vývoje do fáze nasazení (tím se artefakt automatizovaného buildu zpřístupní pro automatické nasazení) – někdy k tomu stačí pouze stisknutí tlačítka.

Nepřetržité nasazování

Díky průběžnému nasazování můžete automatizovat celý proces od potvrzení kódu až po produkční prostředí. Trigger mezi fázemi vývoje a doručování je automatický, takže jakmile se změny kódu ověří a projdou všemi testy, zveřejní se. To znamená, že zákazníci obdrží vylepšení hned, jakmile budou k dispozici.

Průběžné doručování vs. průběžné nasazování: jaký postup zvolit?

Ať už přecházíte na průběžné doručování nebo průběžné nasazování, máte k dispozici nástroje, které vám pomůžou.

Než začnete zvažovat, který z těchto postupů implementovat, určete, jestli je ve vaší organizaci kultura DevOps, která dokáže zajistit jejich podporu. Vzhledem k tomu, že se týmy DevOps snaží automatizovat celý proces doručování softwaru, otázkou není, jaký postup je lepší. Místo toho si položte otázku, jestli potřebujete ruční trigger mezi kontinuální integrací a průběžným doručováním.

Při hledání odpovědi vám pomůžou tyto otázky:

 • Můžete provádět nasazení bez schválení zúčastněných stran?
 • Umožňují vaše požadavky na systém a ověřování kompletní automatizaci?
 • Můžete produkční změny zpřístupňovat zákazníkům postupně?
 • Dokáže vaše organizace rychle reagovat na chyby v produkčním prostředí?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli kladně, měli byste zvážit zavedení průběžného nasazování a kompletní automatizaci doručování softwaru od potvrzení kódu až po produkční prostředí.

Pokud jste na nějakou otázku odpověděli záporně, měli byste začít s kontinuální integrací a průběžným doručováním (CI/CD). Můžete tak automatizovat vytváření kódu připraveného pro produkční prostředí, k jehož nasazení stačí jedno ruční schválení. Postupně můžete pracovat na průběžném nasazování a úplné automatizaci procesu doručování softwaru.

V každém případě získáte společné výhody obou postupů:

 • Automatické sestavování, ověřování a testování změn
 • Možnost nasadit kód kdykoli – už žádné starosti s datem vydání
 • Rychlejší zpětná vazba zúčastněných stran a zákazníků k vydaným verzím
 • Vyšší produktivita vývojářů a méně ručních úloh a úloh správy
 • Pouze vzácný výskyt selhání způsobujících minimální nestabilitu díky malým a častým změnám

Nástroje pro kontinuální integraci, průběžné doručování a průběžné nasazování

Týmy DevOps se při automatizaci doručování softwaru spoléhají na sady nástrojů (sady propojených programů pro vývoj softwaru). Nástroje, které použijete, závisí na zvoleném automatizačním postupu a na fázích, které automatizuje. Tady je několik příkladů.

Začněte využívat DevOps v Azure

Objevte nástroje pro průběžné doručování a průběžné nasazování a také nástroje usnadňující další postupy DevOps v cloudu.