Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Podpora zákazníků Azure

Maximalizujte své investice do Azure s využitím prověřených pokynů a prostředků.

Jsou k dispozici nové workshopy k programu migrace do Azure a modernizace – zjistěte více a zaregistrujte se ještě dnes

Získejte odborné znalosti potřebné k úspěšnému zprovoznění cloudu

Osvojte si správné cloudové strategie, které splní vaše specifické obchodní, oborové a bezpečnostní potřeby. Definujte jasný postup s prověřenými pokyny a kolekcí osvědčených postupů, programů a studijních materiálů ke cloud computingu pro celou vaši organizaci, abyste mohli budovat odborné znalosti a zajišťovat průběžnou užitnou hodnotu cloudu.

Dosažení hodnoty cloudu s využitím osvědčených cloudových nástrojů a doprovodných materiálů

Postavte svou cloudovou strategii a plán nasazení na osvědčených základech architektur Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure a Azure Well-Architected Framework, abyste měli jistotu, že na každém kroku dodržujete osvědčené postupy ve vašem oboru.

Projděte si jednotlivé fáze cesty ke cloudu

Bez obav naplánujte a implementujte svou cestu ke cloudu s využitím šablon, posouzení, nástrojů a prověřených osvědčených postupů v rámci architektury Cloud Adoption Framework. Postupujte podle podrobných technických a obchodních doprovodných materiálů a implementujte konzistentní a opakovatelnou cloudovou strategii a přístup pro všechny lidi, procesy a technologie.

Definování strategie

Definujte svoje strategie a úspěšně realizujte svůj cloudový podnikatelský záměr s využitím doprovodných materiálů ke klíčovým finančním a technickým aspektům z Azure.

Plánování

Vytvořte akční plán pro zajištění implementaci a organizační připravenosti pomocí nástroje SMART(Strategic Migration Assessment and Readiness Tool).

Připravenost

Připravte prostředí IT a zkonstruujte cílové zóny Azure. Využijte možnosti nasazení v podnikovém měřítku, nebo nasaďte v malém a potom nasazení rozšiřujte.

Přechod

Využijte migraci místních aplikací do cloudu nebo modernizaci digitálních aktiv pro posílení firemních i produktových inovací.

Řízení

Doporučení z nástroje pro benchmarking zásad správného řízení vám pomohou naplánovat vhodné protokoly zabezpečení, zásady správného řízení a dodržování předpisů.

Správa

Provozujte a optimalizujte vaše prostředí prostřednictvím důkladné analýzy vašich úloh pomocí nástroje pro posouzení Azure Well-Architected Review.

Optimalizace investic do cloudu

Seznamte se s hospodárností cloudu, využijte naplno vaše investice a vybudujte si obchodní případ pro Azure.

 

Zpět na karty

Přizpůsobení cesty s využitím pomoci programů a partnerů

Dosáhněte úspěchu v Azure s využitím přímé pomoci od odborníků na přechod na cloud a zprovoznění cloudu, mezi které patří technici Microsoftu, konzultanti a ověření cloudoví partneři.

Migrace do Azure a modernizace

Spolupracujte s odbornými techniky Azure, abyste mohli s jistotou plánovat a migrovat pomocí osvědčených komplexních metodik, nástrojů a prostředků a zároveň využívat jedinečné nabídky a pobídky ke snižování nákladů.

FastTrack for Azure

Rychle a efektivně vyvíjejte a nasazujte úspěšná cloudová řešení s pomocí techniků Azure a s využitím osvědčených postupů pro cloud – u vyhovujících projektů můžete také získat doprovodné materiály k architektuře.

Plány podpory Azure

Vyberte si z nejrůznějších plánů zahrnujících proaktivní služby technických odborníků, které vám pomůžou rozvíjet znalosti Azure a technické schopnosti.

Zpět na karty

Rozvoj cloudových dovedností

Pomozte vaší organizaci získat cloudové školení, které potřebuje k tomu, aby mohla využívat Azure bez obav, a to prostřednictvím různých možností virtuální výuky, mezi které patří kurzy umožňující postupovat vlastním tempem, kurzy vedené instruktorem a certifikace na základě role.

Na Microsoft Learn se můžete zdarma naučit vše od základů používání Azure až po pokročilé dovednosti v oblasti IT, vývoje a plánování cloudu. Využijte možnosti získání nových cloudových dovedností:

  • Interaktivní studijní programy umožňující postupovat vlastním tempem pro všechny úrovně dovedností a role
  • Praktické zkušenosti z prostředí sandboxu
  • Virtuální školení a školení na vyžádání od školitelů s certifikací Microsoft Certified Trainer dostupná po celém světě
Zpět na karty

Nejčastější dotazy k prostředkům pro podporu zákazníků