Přeskočit na hlavní obsah

Podpora zákazníků Azure

Maximalizujte své investice do Azure s využitím prověřených pokynů a prostředků.

Získejte odborné znalosti potřebné k úspěšnému zprovoznění cloudu

Osvojte si správné cloudové strategie, které splní vaše specifické obchodní, oborové a bezpečnostní potřeby. Definujte jasný postup s prověřenými pokyny a kolekcí osvědčených postupů, programů a studijních materiálů ke cloud computingu pro celou vaši organizaci, abyste mohli budovat odborné znalosti a zajišťovat průběžnou užitnou hodnotu cloudu.

Dosažení hodnoty cloudu s využitím osvědčených cloudových nástrojů a doprovodných materiálů

Postavte svou cloudovou strategii a plán nasazení na osvědčených základech architektur Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure a Azure Well-Architected Framework, abyste měli jistotu, že na každém kroku dodržujete osvědčené postupy ve vašem oboru.

Projděte si jednotlivé fáze cesty ke cloudu

Bez obav naplánujte a implementujte svou cestu ke cloudu s využitím šablon, posouzení, nástrojů a prověřených osvědčených postupů v rámci architektury Cloud Adoption Framework. Postupujte podle podrobných technických a obchodních doprovodných materiálů a implementujte konzistentní a opakovatelnou cloudovou strategii a přístup pro všechny lidi, procesy a technologie.

Definování strategie

Definujte svoje strategie a úspěšně realizujte svůj cloudový podnikatelský záměr s využitím doprovodných materiálů ke klíčovým finančním a technickým aspektům z Azure.

Plánování

Vytvořte akční plán pro zajištění implementaci a organizační připravenosti pomocí nástroje SMART(Strategic Migration Assessment and Readiness Tool).

Připravenost

Připravte prostředí IT a zkonstruujte cílové zóny Azure. Využijte možnosti nasazení v podnikovém měřítku, nebo nasaďte v malém a potom nasazení rozšiřujte.

Přechod

Využijte migraci místních aplikací do cloudu nebo modernizaci digitálních aktiv pro posílení firemních i produktových inovací.

Řízení

Doporučení z nástroje pro benchmarking zásad správného řízení vám pomohou naplánovat vhodné protokoly zabezpečení, zásady správného řízení a dodržování předpisů.

Správa

Provozujte a optimalizujte vaše prostředí prostřednictvím důkladné analýzy vašich úloh pomocí nástroje pro posouzení Azure Well-Architected Review.

Optimalizace investic do cloudu

Seznamte se s hospodárností cloudu, využijte naplno vaše investice a vybudujte si obchodní případ pro Azure.

 

Vytváření a správa vysoce výkonných úloh

Optimalizujte kvalitu svých cloudových úloh s využitím kolekce technických doprovodných materiálů, nástrojů a prostředků zaměřených na pět pilířů architektury Azure Well-Architected Framework:

Spolehlivost

Optimalizace nákladů

Vysoká kvalita provozu

Efektivita výkonu

Zabezpečení

Posouzení kvality úloh

Získejte podrobnou analýzu svých úloh z hlediska pěti pilířů architektury pomocí Azure Well-Architected Framework Review.

Optimalizace prostředků Azure

Azure Advisor vám zajistí užitečná doporučení pro optimalizaci nasazených prostředků Azure na základě nákladové efektivity, výkonu, spolehlivosti a zabezpečení.

Rychlejší zajištění spolehlivého softwaru

Nasměrujte vaši organizaci na cestu k optimálnímu využití cloudu pomocí architektur Microsoftu, které jsou podporované řešeními DevOps zajišťujícími bezproblémovou integraci s GitHubem.

Nástroje DevOps pro každou fázi životního cyklu aplikace

Zajištění průběžného doručování softwaru a více výhod implementací vhodné kombinace kompletních technologií, procesů a kultury DevOps

GitHub

Posílení spolupráce, automatizace pracovních postupů od kódu po cloud a pomoc při zabezpečování vašeho kódu s využitím rozšířených možností vývoje softwaru

Zpět na karty

Přizpůsobení cesty s využitím pomoci programů a partnerů

Dosáhněte úspěchu v Azure s využitím přímé pomoci od odborníků na přechod na cloud a zprovoznění cloudu, mezi které patří technici Microsoftu, konzultanti a ověření cloudoví partneři.

Program migrace do Azure a modernizace

Spolupracujte s odbornými techniky Azure, abyste mohli s jistotou plánovat a migrovat pomocí osvědčených komplexních metodik, nástrojů a prostředků a zároveň využívat jedinečné nabídky a pobídky ke snižování nákladů.

FastTrack for Azure

Rychle a efektivně vyvíjejte a nasazujte úspěšná cloudová řešení s pomocí techniků Azure a s využitím osvědčených postupů pro cloud – u vyhovujících projektů můžete také získat doprovodné materiály k architektuře.

Plány podpory Azure

Vyberte si z nejrůznějších plánů zahrnujících proaktivní služby technických odborníků, které vám pomůžou rozvíjet znalosti Azure a technické schopnosti.

Partneři Azure s ověřenými schopnostmi

Využijte pomoc při hledání správného partnera pro vaše potřeby plánování cloudu, včetně specializace ve vašem odvětví a správné úrovně technické a firemní podpory. Můžete vybírat z partnerů, kteří nabízejí:

Microsoft Industry Solutions

Zajistěte využití potenciálu vaší organizace naplno prostřednictvím digitální transformace, včetně migrace do Azure a cesty ke cloudu. Spolupracujte s vyhrazeným týmem odborníků, kteří podpoří vaše cíle, pomůžou vám identifikovat a zmírnit rizika a provedou vás všemi kroky.

Zpět na karty

Rozvoj cloudových dovedností

Pomozte vaší organizaci získat cloudové školení, které potřebuje k tomu, aby mohla využívat Azure bez obav, a to prostřednictvím různých možností virtuální výuky, mezi které patří kurzy umožňující postupovat vlastním tempem, kurzy vedené instruktorem a certifikace na základě role.

Na Microsoft Learn se můžete zdarma naučit vše od základů používání Azure až po pokročilé dovednosti v oblasti IT, vývoje a plánování cloudu. Využijte možnosti získání nových cloudových dovedností:

  • Interaktivní studijní programy umožňující postupovat vlastním tempem pro všechny úrovně dovedností a role
  • Praktické zkušenosti z prostředí sandboxu
  • Virtuální školení a školení na vyžádání od školitelů s certifikací Microsoft Certified Trainer dostupná po celém světě

Zajistěte ve vaší organizaci úspěšnou digitální transformaci a školení ke cloudu s využitím certifikací Microsoftu, mezi které patří:

  • Certifikace na základě role, mezi které patří certifikace Základy Azure, Základy dat v Azure a Základy Azure AI.
  • Specializované certifikace, mezi které patří certifikace Internet věcí Azure a Azure pro SAP.

Zúčastněte se bezplatných workshopů Azure Virtual Training Day a učte se od odborníků Microsoftu na jednodenních online akcích vedených instruktorem s prezentacemi, ukázkami, diskuzemi a praktickými workshopy.

Spolupracujte s partnery Microsoftu pro vzdělávání po celém světě a zajistěte si přizpůsobené školení ke cloudu, které bude vyhovovat potřebám vaší organizace, včetně kombinované výuky a virtuálních certifikačních kurzů vedených instruktorem.

Zpět na karty

Nejčastější dotazy k prostředkům pro podporu zákazníků