Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud, někdy označovaný také jako cloudový hybrid, je výpočetní prostředí, které kombinuje místní datacentrum (označované také jako privátní cloud) s veřejným cloudem a umožňuje sdílení dat a aplikací mezi nimi. Někteří lidé definují infrastrukturu hybridního cloudu tak, že zahrnuje „multicloudové“ konfigurace, kdy organizace kromě místního datacentra používá víc než jeden veřejný cloud.

Jaké jsou výhody používání hybridního cloud computingu?

Bez ohledu na to, jakou definici hybridního cloudu používáte, výhody jsou vždycky stejné: Pokud se poptávka po výpočetních prostředcích a zpracování zvýší nad rámec možností místního datacentra, můžou firmy k využít cloud k okamžitému vertikálnímu navyšování nebo snižování kapacity podle potřeby. To firmám umožňuje také šetřit čas a náklady na nákup, instalaci a údržbu nových serverů, které nemusí vždycky potřebovat.

Jsou s používáním modelu hybridního cloudu spojené nějaké problémy v oblasti právních předpisů?

V odvětvích, která pracují s vysoce citlivými daty, jako je bankovnictví, finančnictví, státní správa nebo zdravotní péče, může být používání modelu hybridního cloudu nejlepší možností. Některá z regulovaných odvětví například vyžadují, aby se určité typy dat ukládaly místně, a zároveň umožňují méně citlivá data ukládat v cloudu. V rámci  hybridní cloudové architektury tohoto typu organizace získávají flexibilitu veřejného cloudu pro méně regulované výpočetní úlohy, a přitom stále splňují příslušné oborové požadavky.

Dochází v hybridní cloudové infrastruktuře k problémům se zabezpečením?

Organizace, které používají hybridní cloudovou platformu, můžou využívat řadu bezpečnostních opatření, která používají ve své stávající místní infrastruktuře, včetně funkcí správy akcí a informací o zabezpečení (SIEM, Security Information and Event Management). Některé organizace dokonce zjišťují, že zabezpečení hybridního cloudu překonává zabezpečení jejich místního datacentra, a to díky schopnostem, jako je automatizovaná redundance dat, vysoká dostupnost, zotavení po havárii a další robustní funkce kybernetického zabezpečení.

Související produkty hybridního cloud computingu a služby

Hybridní cloudová řešení Azure

Projděte si příklady hybridních cloudových řešení a řešení Azure pro místní prostředí, více cloudů a hraniční zařízení.

Azure Arc

Rozšíření správy a služeb Azure na jakoukoli infrastrukturu.

Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem.

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Nákladově efektivní migrace úloh do nejlepšího cloudu pro Windows a SQL Server.

Azure VMware Solution

Bezproblémový provoz úloh VMware v Azure i místním prostředí.

Azure Sentinel

Zajištění ochrany před hrozbami s podporou AI s využitím řešení SIEM nativního pro cloud.

Microsoft Defender for Cloud

Ochrana hybridních cloudových úloh před hrozbami díky zjednodušenému zabezpečení.

Azure ExpressRoute

Privátní připojení místních sítí ke cloudu a zajištění vysoké rychlosti a spolehlivosti.

Azure VPN Gateway

Připojení vaší infrastruktury ke cloudu a umožnění vzdáleného přístupu uživatelů ve velkém.