Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är IoT?

Det är utrustning, maskiner, produkter och enheter som är anslutna till molnet och har funktioner för att samla in och på ett säkert sätt övervara data.

Vad är Sakernas Internet (IoT), och hur kan det stärka din verksamhet?

Med IoT kan din organisation analysera och agera utefter data så att du kan fatta smarta beslut i realtid. De här nya datakällorna ger snabba och relevanta insikter om företaget och kunderna. Det medför i sin tur en stor potential inom alla branscher – däribland tillverkning, transport, energi, jordbruk, återförsäljare och myndigheter – att driva verksamheten mer effektivt och ge kunderna nytt värde genom att implementera rätt IoT-lösning.

Vad används Sakernas Internet till?

Kort uttryckt kan du med IoT lösa dina affärsproblem med hjälp av dina egna data. Sakernas Internet handlar inte bara om anslutna enheter – det handlar om den information som enheterna samlar in och de kraftfulla, omedelbara insikter som kan skapas från den informationen. Dessa insikter kan användas för att omvandla din verksamhet och sänka kostnaderna genom förbättringar som minskning av kasserat material, effektiviserade operativa och mekaniska processer, eller för att bygga vidare på nya affärslinjer som bara är möjliga med tillförlitliga realtidsdata. Få en reell konkurrensfördel genom att använda IoT till att förvandla data till insikter och insikter till handling.

Vad finns det för exempel på IoT?

Fjärrövervakning

Övervaka nästan alla typer av tillgångar – till exempel tung utrustning, fordon och till och med boskap – nästan var som helst, antingen kontinuerligt eller med jämna mellanrum. Genom att spåra plats, prestanda, tillstånd eller miljöfaktorer kan de insikter som du får från IoT-anslutna enheter hjälpa dig att:

 • Minska servicekostnaderna och förbättra affärsprocesserna.
 • Förstå hur dina produkter presterar så att du kan ge kunderna en ännu bättre upplevelse.
 • Öka antalet bokningar per dag, sänk bränslekostnader och minska slitage med hjälp av maskininlärningsfunktioner för att bestämma frakt- eller fordonsvägar på ett effektivare sätt.

Håll koll på var dina resurser finns – så detaljerad som vilket fordon de finns i – och få bättre fältservice, starkare säkerhet och högre nöjdhet bland medarbetarna.

En kvinna står i den gröna farmen

Förebyggande underhåll

Liksom fjärrövervakning använder förutsägande underhåll programvara för maskininlärning som analyserar data för att förutse resultat och automatisera åtgärder. Förutsägande funktioner gör att tjänstleverantörer kan gå vidare från den traditionella affärsmodellen med reaktivt och schemalagt underhåll till att använda data för att identifiera problem innan de blir kritiska. Därmed kan tekniker åtgärda problemen innan kunderna ens hinner märka av dem. Med den här informationen som stöd kan du:

 • Ta reda på vilka mekaniska eller driftsmässiga tillstånd som orsakar haveri eller långsamhet.
 • Gör bättre förutsägelser om vilka reservdelar som ska hållas i lager innan reparationsbehov uppstår.
 • Införliva en bättre affärsmodell än ”gick sönder – laga” genom att förhindra utrustningsfel via förebyggande underhåll.

Anläggningshantering

Det här IoT-scenariot inriktar sig på att övervaka dina byggnader, din infrastruktur och andra utrymmen så att du kan förbättra energieffektivitet, utrymmesanvändning, produktivitet och säkerhet via de data som du samlar in. De här insikterna kan hjälpa dig att:

 • Spara pengar genom att automatisera belysning eller optimera uppvärmnings- och AC-cykler.
 • Göra arbetsgivaren eller hyresgästerna nöjdare genom att säkerställa fortsatt drift av utrustningen eller att material alltid finns i lager.
En robottillverkningsarm

Effektivitet i tillverkning

Vad används Sakernas Internet till i tillverkningsindustrin? Alla företag är förstås olika, men många tillverkningsprocesser har liknande vägar från råmaterial till färdiga produkter. Med IoT är det möjligt att utvinna mer information från de egna systemen och hitta nya sätt att hantera processer och produktkvalitet med data från dina enheter och sensorer. Med de här datainsikterna kan du:

 • Hitta flaskhalsar som minskar effektiviteten, så att du kan förbättra processen.
 • Minska den avbrottstid som orsakas av oplanerat underhåll eller fel i utrustningen.
 • Eliminera undermåliga material och delar eller defekter innan produkten är klar.
 • Minska den avbrottstid som orsakas av oplanerat underhåll eller fel i utrustningen.

Anslutna produkter

Anslutna produkter har smarta, anslutna komponenter som gör att data kan utbytas mellan produkten och dess användare, tillverkare eller miljö. Relaterade IoT-lösningar kan hjälpa dig att bygga smarta fabriker med nya funktioner, större tillförlitlighet och högre produktutnyttjande. Med hjälp av anslutna produkter får du möjligheten att:

 • Effektivisera utvecklingen och underhållet av dina produkter.
 • Ge dina kunder säkrare, mer anslutna produktfunktioner.
 • Skapa nya verksamhetsområden med hanterad service och support.
 • Övervaka hur produkterna presterar så att du kan förbättra utformningen, tillverkningen och tillförlitligheten.

Vad är IoT fördelaktigt för?

Organisationer som investerar i Sakernas Internet kan leverera mer värde i form av till exempel mer personliga kundengagemang, mindre slöseri med material och arbetstimmar samt högre driftseffektivitet. När data samlas in och analyseras kan nya trender till och med ge upphov till nya intäktsmöjligheter. På grund av dessa fördelar visar trender att IoT-användningen diversifieras och blir vanligare.

Av de IoT-beslutsfattare som har undersökts:

 • 91 %

  har infört IoT under 2020.

 • 90 %

  tror att IoT är kritiskt för företagets fortsatta framgång.

 • 64 %

  planerar att implementera ännu mer IoT i framtiden.

Kom igång med IoT

Oavsett om ditt företag har egna resurser för att planera och implementera en IoT-lösning eller behöver samarbeta med en partner är de grundläggande stegen för en lyckad IoT-distribution vanligtvis desamma:

1

Definiera verksamhetslösningar för Sakernas Internet.

2

Samarbeta med ett expertteam som representerar OT, IT och ledning.

3

Börja smått och öka omfattningen och komplexiteten när du har börjat se resultat.

Definiera verksamhetslösningar för Sakernas Internet

Omforma din aktuella IoT-kompatibla affärsmodell eller utveckla en ny modell som ger bättre stöd för ditt sätt att interagera med kunder.

Upptäck rätt IoT-insikter för din verksamhet

Utvinn information från massiva datamängder med molnanalys så att den finns till hands vid behov och enkelt kan kategoriseras. Använd informationen till att bättre förstå hur dina produkter eller tjänster presterar. Integrera molnanalys med hjälp av fullständigt hanterade IoT-tjänster som ger djupgående insikter som i sin tur ger snabbare beslutsfattande.

Starta i liten skala – men tänk stort

Få nya affärsinsikter med hjälp av din befintliga utrustning och rätt IoT-lösning. Starta i liten skala, skala upp i din egen takt och utveckla din verksamhet med säkra, innovativa IoT-tjänster.

Läs om IoT-tekniker och IoT-protokoll

Utveckla en stark grund i IoT och gör de bästa valen för ditt projekt. Läs mer om IoT-tekniker och IoT-protokoll.

Accelerera omvandlingen av ditt företag med Sakernas Internet

Minska komplexiteten, sänk kostnaderna och förkorta tiden till marknaden med fullständigt hanterade IoT-tjänster.

Skydda dina IoT-lösningar

Vad innebär säkerhet inom Sakernas Internet och hur skiljer den sig från vanlig cybersäkerhet? I korthet lägger IoT-cybersäkerhet till ett extra komplexitetslager där cyberrymden och den fysiska världen möts. Därför är det viktigt att övervaka allt som är anslutet till din IoT-lösning och se till att du har hotövervakning på plats för att få aviseringar och snabbt kunna hantera hot. Läs mer om Azure IoT-säkerhet.

Flytta dina IoT-lösningar från enheter till molnet

Kompilera enligt dina behov med lösningar för enheter i framkanten, i molnet och som är anslutna till standardsystemen för din bransch. Gränsenhetsberäkning gör att data kan bearbetas närmare det ställe där de genereras, så att du kan analysera dessa data närmare realtid. Molnbaserad databehandling är en modell där servrar, program, data och andra resurser integreras och tillhandahålls som en tjänst via Internet. Läs mer om molnbaserad databehandling.

Vanliga frågor och svar

 • Enkelt uttryckt syftar begreppet Sakernas Internet på hela nätverket av fysiska enheter, verktyg, apparater, utrustning, maskiner och andra smarta objekt som har möjlighet att samla in data om den fysiska världen och överföra dessa data via Internet.

 • På en grundläggande nivå används IoT för att samla in data om den fysiska världen som skulle vara mycket svåra eller omöjliga för människor att samla in utan stöd av smarta enheter och övervakningssystem. Insikter som härletts från data som samlas in av dessa enheter gör att personer kan förstå, övervaka och reagera på händelser eller ändringar.

 • Sakernas Internet-enheter finns i många olika former och används för en rad olika saker – från att hjälpa enskilda personer med dagliga uppgifter till att hjälpa stora organisationer att effektivisera driften och uppfylla affärsmålen. Saker som smarta apparater, smarta lampor och smarta dörrlås är alla exempel på IoT som du kan hitta i någons hem. Exempel på kommersiella och industriella IoT-enheter är till exempel smart fabriks- eller lantbruksutrustning, smarta fordon och till och med helt anslutna fabriker, lager och byggnader.

Utforska Azure IoT-lösningar efter bransch

Se användningsfall och exempel på Sakernas Internet efter bransch

Upptäck Azure IoT-tjänster

Börja skapa med Azure

 

Prova Azures tjänster för molnbaserad databehandling kostnadsfritt i upp till 30 dagar, eller sätt igång med användningsbaserad betalning. Det finns inga förhandsåtaganden – avsluta när du vill.