Hoppa över navigering

Azure IoT för energi

Optimera energidistributionen och sänk driftskostnaderna

Främja innovation inom energi med energihantering i IoT

Energiorganisationer måste öka verksamhetens lönsamhet, effektivitet och återhämtning, samtidigt som de genererar värde för intressenter. Azure IoT stöder dessa mål med teknik som optimerar rutnätsprestanda, hanterar distribuerade energiresurser och implementerar proaktivt och förutsägande underhåll. Azure IoT kan möta dig där du är med snabbstartslösningar och ett nätverk av betrodda partner som hjälper dig att förnya energi och driva en hållbar framtid.

Sömlöst

Minska tiden till marknad för dina IoT-energilösningar med energispecifika appmallar, ett allt större utbud av certifierade enheter och branschens mest omfattande portfölj av IoT-tjänster.

Smart

Den intelligenta nätverksgränsen och det intelligenta molnet i Azure IoT – leverera energidata i ett kompatibelt format som möjliggör insikter från avancerad analys, AI och nya samarbetsmodeller med mixad verklighet.

Säkert

Hjälp till att skydda och hantera IoT-energilösningar med Microsoft och deras partner, och få många års branscherfarenhet och en robust portfölj med IoT-funktioner. Från gränsen till molnet: övervaka och hantera hela säkerheten för din lösning med Azure Sphere och Azure Security Center för IoT. Azure IoT för energi hjälper dig säkerställa att dina kritiska data är säkra och sekretessen skyddad.

Vanliga IoT-användningsfall inom energi

Utforska vanliga användningsområden för IoT i energisektorn och läs mer om lösningar som ökar effektiviteten i IoT-energihantering.

Underhåll av tillgångar i elnätet

Visualisera elnätets topologi, samla data från tillgångar i nätet och definiera regler som utlöser aviseringar. Använd sedan de här insikterna till att förutse underhållsbehov och ge bättre översikt över säkerheten. Förebygg fel och undvik kritisk avbrottstid genom att övervaka utrustningens prestanda och tillstånd.

Energioptimering och belastningsutjämning

Balansera energiförsörjning och efterfrågan så att belastningen på elnätet minskar och allvarliga strömavbrott förhindras. Undvik dyra uppgraderingar av infrastrukturen och få mer flexibilitet med hjälp av distribuerade energiresurser för att optimera energianvändningen.

E-mobilitet

Utför fjärrunderhåll och fjärrservice på laddningsställen för elfordon som kan hantera olika laddningshastigheter och fordonstyper. Gör det enkelt att äga och använda elfordon genom att ge incitament att äga dem och skapa ny insyn i energianvändningen.

Övervakning av utsläpp

Övervaka utsläpp i nära realtid och gör utsläppsinformationen mer tillgänglig. Främja arbetet med hållbarhetsmål och ren energi genom att införa redovisning och rapportering om växthusgaser och koldioxid.

Hitta rätt IoT-metod för din energilösning

Version

Utveckla snabbare med en plattform för hanterade appar

Kom igång med att skapa appar med Azure IoT Central, en hanterad app-plattform där du snabbt skapar appar genom att minska antalet beslut som du behöver fatta för att få resultat. De flesta delar av lösningen har redan kodats och hanterats, så att du kan fokusera på att lägga in din branschkunskap och snabbt skala och ansluta enheter.

Skapa från grunden med plattformstjänster

Få robusta byggstenar för anpassade och flexibla IoT-program med Azures plattformstjänster. Utforska vilka alternativ du har för att skapa och koda din egen IoT-lösning. Lägg till och anslut enheter och mata in, lagra och analysera dina data med Azure IoT Hub och Azure Digital Twins.

Utbildningsresurser:

Hitta en partner

Vare sig du skapar med Azure IoT-tjänster eller en IoT-plattform som Azure IoT Central, bör du arbeta med en av våra certifierade partner för att säkerställa bästa möjliga upplevelse, från att utveckla ett funktionstest genom skalig distribution.

Den här demonstrationen är ett exempel på hur Schneider-Electric förbättrar tillvaron för människor i Nigeria genom att förse dem med tillförlitlig, hållbar och prisvärd energi med lösningar som bygger på Azure IoT.

Steg 1 av 6

Global instrumentpanel för solpaneler

IoT gör att Schneider som energibolag kan fjärrövervaka och fjärrhantera solpaneler via en instrumentpanel för global infrastruktur. Användaren kan visa platser i Nigeria och KPI:er i hela regionen samt övervaka övergripande hälsa och prestanda hos solenergilösningen. Aviseringar och eskalerade problem hanteras baserat på allvarlighetsgrad. Längst upp i listan finns en vårdinrättning som visar en kritisk varning.

Steg 2 av 6

En avisering larmar om ett problem vid en fjärrplats

På platsnivå ser vi scheman för anläggningen. Alla tillgångar spåras utefter mått för hälsa och prestanda jämfört med deras förväntade och prognosticerade riktvärden. Instrumentpanelen anger att det finns kritiska problem med batterierna och solpanelerna. Prognosanalysen visar att den aktuella trenden kan leda till potentiellt strömavbrott, vilket skulle utgöra en risk för patienterna.

Steg 3 av 6

Analys av platsens problem

Den första aviseringen visar att solpanelerna inte laddar med optimal kapacitet på grund av sand och skräp på panelerna. Om den här trenden fortsätter kommer panelerna inte längre att kunna fylla efterfrågan. Det framgår även att batterierna börjar överhettas på grund av att ventilation saknas runt dem, vilket kommer att minska batteriernas livslängd avsevärt.

Steg 4 av 6

Skapa platsmeddelande

Användaren kan välja ”Send Notification” (Skicka avisering) så att platscheferna kan åtgärda problemen. Systemet skapar automatiskt ett meddelande där all relevant information är förifylld.

Steg 5 av 6

Meddelandet har skickats

Den rekommenderade åtgärden är att rengöra solpanelerna och se till att det finns tillräcklig ventilation för batterierna. Användaren bekräftar de här instruktionerna och skickar dem till platschefen så att åtgärder kan vidtas omedelbart.

Steg 6 av 6

Uppdateringar av inbyggd programvara behövs

Vi märker även att utrustningen på platsen behöver vissa uppdateringar för inbyggd programvara och inställningar. Med ett knapptryck kan vi hålla de här tillgångarna uppdaterade och undvika att behöva skicka servicetekniker till fjärrplatserna.

Ledare inom energi åstadkommer fantastiska saker med IoT

E.ON utvecklar en lösning för anslutna hem med hög säkerhet genom att kombinera data från elektriska enheter i hemmet på en och samma plattform.

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted and scalable way."

Alex Cirlan, Head of Global Domain – HEM and Software, E.ON
E.ON

Allego implementerar en intelligent lösning för laddning av elfordon med hjälp av Azure IoT.

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our EV platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution. We are enthusiastic about using these capabilities as we continue to evolve and improve EV platform for our customers."

Marc Diks, VD på Allego
Allego

Energiledare förenklar fjärrtillgångshantering

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud…Now, we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier, Analytics Application Architect på Schneider Electric
Schneider Electric

Kontakta en Azure IoT-specialist för att ställa frågor och diskutera ditt projekt

Kontakta oss
Kan vi hjälpa dig?