Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

18 lis

Azure Media Services now supports Live Transcription in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Media Services provides a platform which you can use to ingest, transcode, and dynamically package and encrypt your live video for delivery. Live Transcriptions is a new feature in the Azure Media Services v3 APIs, wherein you can enhance the streams delivered to your viewers with machine-generated text that is transcribed from spoken words in the audio feed.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
18 lis

Enhanced observability for event-driven applications with Azure Event Grid now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Event Grid now integrates with Azure Monitor alerts.

 • Event Grid
 • Azure Monitor
18 lis

Publish to Azure Active Directory protected endpoints from Azure Event Grid now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Event Grid can now publish events to AAD protected endpoints

 • Event Grid
 • Azure Active Directory (AD)
 • Security
18 lis

Batch delivery in Azure Event Grid for high-throughput scenarios now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Event Grid subscriptions can now be configured to publish events to your endpoints in batches (and not only individually) in order to handle more efficiently high-throughput scenarios.

 • Event Grid
14 lis

HPC Specialized VMs - HB and HC-series

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure HB & HC Virtual Machines expand to new regions

 • Virtual Machines
14 lis

New Azure policies to manage certificates across your organization, currently in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Large organizations have thousands of certificates in key vaults distributed across thousands of applications and subscriptions.

 • Key Vault
 • Security
14 lis

Extension of Customer Lockbox for Microsoft Azure beyond virtual machines

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Customer Lockbox provides customers the capability to control Azure support engineers' access to workloads that contain customer data This expanded support now provides customers control over access to their data for a larger set of Azure offerings.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Threat Protection for Azure Key Vault in Public Preview in North America Regions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault is an essential service for protecting data and improving performance of cloud applications by offering the ability to centrally manage keys, secrets, cryptographic keys and policies in the cloud.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Threat Protection for Azure Storage includes Malware Reputation Screening

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now view detected malware across storage accounts using Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
13 lis

Azure Container Registry repository-scoped RBAC permissions are now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Announcing the public preview of repository-scoped RBAC permissions for Azure Container Registry (ACR).

 • Container Registry
13 lis

Azure Container Registry—Diagnostic logs are now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Diagnostic logs for Azure Container Registry are now in preview.

 • Container Registry
13 lis

Migrate SQL Server databases for Windows users to SQL managed instance

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Support is now available in preview for T-SQL Data Definition Language (DDL) for Windows users and groups migrating from SQL Server databases to SQL managed instance with Azure Active Directory (Azure AD) authentication.

 • Azure SQL Database
12 lis

Azure CDN Standard Rules Engine preview update

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Portal support for Azure CDN Standard rules engine is now available as part of the preview.

 • Content Delivery Network
7 lis

Wymuszanie zasad dotyczących artefaktów dla usługi Azure Pipelines — wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Pipelines umożliwia tworzenie i wymuszanie zasad dotyczących artefaktów, które pomagają śledzić artefakt od kontroli źródła do produkcję. Dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure DevOps
6 lis

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej. Ta funkcja umożliwia tworzenie wyspecjalizowanych wersji obrazów przy użyciu wielu migawek (dysku systemu operacyjnego i dysków danych).

 • Virtual Machines
6 lis

Obsługa natywnego uwierzytelniania usługi Azure Active Directory w sieci VPN punkt-lokacja

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Obsługa natywnego uwierzytelniania usługi Azure Active Directory (Azure AD) dla protokołu OpenVPN oraz aplikacja Azure VPN Client dla systemu Windows są teraz dostępne.

 • VPN Gateway
 • Security
5 lis

Azure Cognitive Services Text Analytics—New languages added to sentiment analysis

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Cognitive Services Text Analytics' sentiment analysis v3 now supports 10 languages including English, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, and Dutch.

 • Cognitive Services
 • Analiza tekstu
5 lis

Przedstawiamy ulepszenia usługi Azure Virtual WAN

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ważne aktualizacje obejmują wersję zapoznawczą łączności typu koncentrator-koncentrator.

 • Wirtualna sieć WAN
5 lis

Integracja usługi Azure Functions z dziennikami usługi Azure Monitor jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions oferuje teraz integrację z dziennikami usługi Azure Monitor, umożliwiając bardziej spójną obserwację zasobów platformy Azure oraz integrację z zewnętrznymi narzędziami monitorowania.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Azure Monitor
4 lis

Usługa Azure Firewall Manager jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Firewall Manager (wersja zapoznawcza) to usługa do zarządzania zabezpieczeniami, która umożliwia centralne zarządzanie zasadami zabezpieczeń i trasami dla obwodów zabezpieczeń opartych na chmurze. Współpracuje ona z koncentratorem usługi Azure Virtual WAN — zarządzanym przez firmę Microsoft zasobem, który pozwala łatwo tworzyć architektury gwiazdy. Gdy zasady bezpieczeństwa i routingu są skojarzone z takim koncentratorem, jest on nazywany bezpiecznym koncentratorem wirtualnym.

 • Azure Firewall

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie