Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  15 lip

  Cognitive Services Form Recognizer prebuilt capability

  Form Recognizer learns the structure of your forms to intelligently extract text and data.

  15 lip

  A new set of Azure SDKs is now available in preview

  A new set of libraries for working with Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault, and Event Hubs in Java, Python, JavaScript/TypeScript, and C# is now available in preview.

  15 lip

  Proximity placement groups are now in preview

  A proximity placement group is an Azure Virtual Machine logical grouping capability that you can use to decrease network latency among VMs.

  15 lip

  Multi-protocol Data Access for Azure Data Lake Storage is now in public preview

  New functionality that will enable you to manage the same data using either Blob APIs or Data Lake Storage Gen2 APIs is now available in preview.

  15 lip

  Read replica across regions for Azure Database for MariaDB

  Cross-region asynchronous replication is now in preview for Azure Database for MariaDB. Create up to five read-only replica servers for every master server to scale out and balance read-heavy workloads across replica servers and Azure regions.

  15 lip

  Availability Zones support is now available for Azure Kubernetes Service (AKS) in preview

  Protect applications and data from datacenter failures with redundancies across Availability Zones.

  15 lip

  Driver extension for Cassandra in Azure Cosmos DB is now in preview

  Azure Cosmos DB now offers a preview driver extension for Azure Cosmos DB Cassandra API for Java SDK.

  15 lip

  Public preview: Azure Data Share

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  Share data with other organizations using Azure Data Share, now in preview.

  10 lip

  Tonacja analizy tekstu usług Cognitive Services w wersji 3 dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

  Najnowsza wersja funkcji tonacji analizy tekstu usług Cognitive Services w wersji 3 zapewnia znacznie lepsze wykrywanie pozytywnej, neutralnej i negatywnej tonacji dokumentów tekstowych. Jest ona dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Kanada Środkowa, Azja Wschodnia i Środkowe stany USA.

  10 lip

  Dostępny jest rejestr programu SQL Server: rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla programów SQL Server 2008/2008 R2

  Dzień 9 lipca 2019 r. jest oficjalnym ostatnim dniem świadczenia pomocy technicznej dla programu SQL Server 2008 i 2008 R2. Klienci, którzy muszą pozostać przy programach SQL Server 2008 i 2008 R2 przez dodatkowy czas, mogą korzystać z rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU, Extended Security Update). Aby uzyskać aktualizacje zabezpieczeń dla środowisk lokalnych lub hostowanych programu SQL Server, klienci muszą najpierw zarejestrować uprawnione wystąpienia programu SQL Server we własnym rejestrze programu SQL Server.

  9 lip

  Duży magazyn dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

  Z przyjemnością informujemy, że obsługa do 16 TB magazynu i do 20 000 operacji we/wy na sekundę w usłudze Azure Database for MySQL, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  9 lip

  Duży magazyn dla usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

  Z przyjemnością informujemy, że obsługa do 16 TB magazynu i do 20 000 operacji we/wy na sekundę w usłudze Azure Database for PostgreSQL, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  8 lip

  Aktualizacja 19.06 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

  Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.06 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego wersji detalicznej.

  4 lip

  W publicznej wersji zapoznawczej funkcji mapowania przepływów danych usługi Azure Data Factory dodano obsługę parametrów

  Funkcja mapowania przepływów danych usługi Azure Data Factory udostępnia środowisko projektowania bez użycia kodu służące do tworzenia i operacjonalizowania transformacji danych ETL na dużą skalę. Teraz, po dodaniu przez zespół usługi ADF obsługi parametrów na potrzeby przepływów danych, możliwe jest użycie elastycznych przepływów danych wielokrotnego użytku, które mogą być wywoływane dynamicznie z poziomu potoków.

  czerwiec 2019

  28 cze

  Rozszerzenie Azure API Management dla programu Visual Studio Code jest dostępne w wersji zapoznawczej

  Nowe rozszerzenie Azure API Management dla programu Visual Studio Code jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  26 cze

  Przedstawiamy odświeżoną wersję zapoznawczą usługi Azure DNS Private Zones

  Z przyjemnością informujemy o odświeżonym wydaniu usługi Azure DNS Private Zones (wersja zapoznawcza). Odświeżona wersja zapoznawcza zawiera nowe funkcje i znosi niektóre ograniczenia, które dotyczyły publicznej wersji zapoznawczej.

  26 cze

  Integracja usługi Azure Blockchain Workbench 1.7 z usługą Azure Blockchain Service

  Usługa Azure Blockchain Workbench 1.7 jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. To wydanie, w połączeniu z naszą nową usługą Azure Blockchain Service, jeszcze bardziej usprawni Twoje projekty i sposób opracowywania łańcucha bloków.

  26 cze

  Obsługa powiadomień usługi Event Grid w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Event Grid zapewnia niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę. Dzięki integracji z usługą Event Grid, powiadomienia o zmianach są teraz dostępne w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

  26 cze

  Usługa Azure Monitor dla zestawów skalowania maszyn wirtualnych jest teraz dostępna we wersji zapoznawczej

  Możesz monitorować zestawy skalowania maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux za pomocą usługi Azure Monitor (w wersji zapoznawczej).

  24 cze

  Aktualizacja 19.06 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

  Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.06 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. W kanale informacyjnym testowej wersji detalicznej nowy system operacyjny będzie dostępny 14 dni przed wydaniem w kanale informacyjnym wersji detalicznej. Kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.05. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.06 w ciągu dwóch tygodni.

  Informacje