Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

sierpień 2020

6 sie

Selective disks backup for Azure Virtual Machine is in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Optimize your costs and enjoy faster backup and restore operations by selectively backing up a subset of the data disks in a VM.

 • Azure Backup
 • Features
5 sie

Azure Monitor for containers with Azure Portal now supports Kubernetes resource view

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure monitor for containers with Azure portal now supports new Kubernetes resource view. In this new view you can diagnose the issue by drilling down to resource types including deployments, pods, and replica sets & see historical data trend and overall usage over time.

 • Portal Microsoft Azure
 • Azure Monitor
 • Services
5 sie

Configurable backup storage redundancy option for Azure SQL Managed Instance

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

More flexibility and choice for backup storage redundancy with the addition of LRS and ZRS storage options.

 • Azure SQL Database
 • Features
5 sie

Simplify and Modernize your Java and Spring workloads with Azure Service Bus

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

In order to provide Azure Service Bus to more customers irrespective of their application stack and application ecosystem, and in keeping with that vision, we’re announcing feature parity with Java Message Service (JMS) 2.0 over AMQP.

 • Service Bus
 • Features
 • Services
5 sie

Audit Logs of Azure Monitor logs queries now available

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The Azure Monitor Logs service allows you to collect telemetry of all types across their entire infrastructure and query this telemetry to collect insights. We are announcing a new capability to collect audit logs about query execution.

 • Azure Monitor
 • Features
5 sie

Kubernetes resource view is in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kubernetes resource view allows developers to use point and click navigation to see live, in-depth details of their workloads.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features

lipiec 2020

31 lip

New regions added for Azure Blob storage object replication public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

We have expanded the preview regions for Azure Blob storage object replication to include East US 2, Central US. You can start previewing this feature on any existing or new General-purpose (GPv2) storage accounts in those regions.

 • Konta magazynu
 • Features
29 lip

IoT Plug and Play new features now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

IoT Plug and Play new features in Public Preview to continue simplifying IoT.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • Services
27 lip

Azure Blob storage—Network File System 3.0 protocol support is now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

NFS 3.0 protocol support for Azure Blob storage is now in preview. Azure Blob storage is the only storage platform that supports NFS 3.0 protocol over object storage natively (no gateway or data copying required), with crucial object storage economics.

 • Magazyn obiektów Blob
 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Features
25 lip

Funkcja jednego kliknięcia usługi Azure Data Explorer obsługuje teraz przekształcenia mapowania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja jednego kliknięcia usługi Azure Data Explorer obsługuje teraz przekształcenia mapowania w ramach definicji schematu przy użyciu intuicyjnego środowiska użytkownika.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Services
21 lip

Machine Learning services on Azure SQL Managed Instance is in limited preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Machine Learning Services, a feature of Azure SQL Managed Instance, provides in-database support for R and Python scripts (in limited preview).

 • Azure SQL Database
 • Features
21 lip

New Azure Stack HCI Preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integrate hyperconverged infrastructure with Azure and hybrid services to run virtual workloads on-premises.

 • Microsoft Inspire
21 lip

Środowisko Java 11 w usłudze Azure Functions jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Środowisko Java 11 w usłudze Azure Functions jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej w planach Zużycie i Premium dla systemów Windows i Linux.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
21 lip

OpenID Connect support for Azure App Service and Azure Functions (in preview)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

A new capability (in preview) allows you to configure your Azure App Service and Azure Functions apps for login authentication through any OpenID Connect provider.

 • App Service
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
21 lip

Łącznik usługi Azure IoT for FHIR jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącznik usługi Azure IoT, czyli funkcja usługi Azure API for FHIR, jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej w dodatkowych regionach platformy Azure. Umożliwia on realizację scenariuszy zdalnego monitorowania pacjentów, porad telemedycznych i badań klinicznych poprzez pozyskiwanie danych dotyczących zdrowia z urządzeń medycznych i niemedycznych w sposób bezpieczny, skalowalny i zgodny.

 • Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR
 • Features
21 lip

Now install network virtual appliances directly into an Azure Virtual WAN hub

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Several new capabilities for Azure Virtual WAN are now in preview—including the option to install network virtual appliances directly into a virtual WAN hub as an option for SD-WAN connectivity.

 • Wirtualna sieć WAN
 • Services
21 lip

Usługa Azure Disk Storage z integracją usługi Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Disk Storage udostępnia teraz ulepszone opcje zabezpieczeń eksportowania i importowania dzięki integracji z usługą Azure Private Link.

 • Magazyn dysków
 • Features
 • Microsoft Inspire
21 lip

Warstwy wydajności usługi Azure Disk Storage są teraz dostępne w ograniczonej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Disk Storage od teraz umożliwia ustawienie warstw wydajności (w ograniczonej wersji zapoznawczej) na konkretny czas na podstawie zapotrzebowania.

 • Dyski zarządzane
 • Features
 • Microsoft Inspire
21 lip

Azure Monitor for SAP Solutions is now available in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor for SAP Solutions is a new Azure-native monitoring product for customers running SAP landscapes on Azure. It’s now available in public preview in US East, US East 2, US West 2, and West Eu regions.

 • Azure Monitor
 • Open Source
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
21 lip

Secure Azure Kubernetes Service (AKS) pods with Azure Policy (in preview)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

To improve the security of your Azure Kubernetes Service (AKS) cluster, secure your pods with Azure Policy (in preview). Users can choose from a list of built-in options and apply those policies to secure pods.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Policy
 • Features

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie