Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  kwiecień 2019

  17 kwi

  Obsługa plików obrazów Singularity (SIF) w usłudze Azure Container Registry jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  W wersji zapoznawczej jest już dostępna obsługa przechowywania plików obrazów Singularity (SIF) w usłudze Azure Container Registry z zastosowaniem specyfikacji rejestrów kontenerów opartej na dystrybucji OCI.

  17 kwi

  Zapora aplikacji internetowej w usłudze Azure Front Door Service jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Zapora aplikacji internetowej (dostępna w wersji zapoznawczej) umożliwia definiowanie zasad zabezpieczeń w celu zezwalania na dostęp do aplikacji internetowych obsługiwanych przez usługę Front Door Service, blokowania tego dostępu lub ograniczania jego szybkości.

  17 kwi

  Zasady zabezpieczeń zasobników w usłudze Azure Kubernetes Service są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Zasady zabezpieczeń zasobników umożliwiają klientom określanie kluczowych aspektów specyfikacji zasobników przez zdefiniowanie warunków, które musi spełnić uruchamiany zasobnik, aby został zaakceptowany.

  10 kwi

  Wersja zapoznawcza rozszerzonych na cztery nowe regiony zasad punktów końcowych usługi dla sieci wirtualnej na platformie Azure

  Publiczna wersja zapoznawcza zasad sieci wirtualnej na platformie Azure dla usługi Azure Storage rozszerzonych 25 marca na cztery nowe regiony w Stanach Zjednoczonych.

  10 kwi

  Aktualizacja 19.04 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

  Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.04 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. Standardowy kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.03. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.04 w ciągu dwóch tygodni.

  10 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Wybór strefy czasowej dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database zapewnia teraz jeszcze większą zgodność, oferując wybór strefy czasowej w celu wyeliminowania konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejących aplikacjach podczas migrowania do chmury.

  10 kwi

  Narzędzie AzCopy w wersji zapoznawczej obsługuje teraz usługi Amazon Web Services S3 jako źródło danych

  Dostępność docelowa: Q2 2019

  Narzędzie AzCopy w wersji zapoznawczej (v10) obsługuje teraz usługi Amazon Web Services (AWS) S3 jako źródło danych i może skopiować cały zasobnik usług AWS S3 (a nawet wiele zasobników) do usługi Azure Blob Storage.

  8 kwi

  Usługa Azure Policy dla usługi jest teraz dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

  Zastosuj wymuszenia i zabezpieczenia w odpowiedniej skali do klastrów AKS w scentralizowany, spójny sposób za pośrednictwem usługi Azure Policy.

  5 kwi

  Rozwiązanie Azure FXT Edge Filer jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

  Rozwiązanie Avere FXT Edge Filer jest obecnie dostępne w wersji zapoznawczej. Ten przeprojektowany sprzęt wykorzystuje możliwości technologii oprogramowania Avere Systems, aby przyśpieszać działanie środowisk magazynujących dołączonych do sieci (NAS) i rozszerzać dostęp do usługi Azure Blob.

  3 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server 2019 w usłudze Azure App Service

  Obsługa kontenerów systemu Windows Server 2019 jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej kontenerów systemu Windows w usłudze Azure App Service.

  3 kwi

  Plan Premium usługi Azure Functions

  Plan Premium to nowa opcja hostingu aplikacji funkcji, która umożliwia wstępnie przygotowanym procesom roboczym uruchamianie Twojej aplikacji bez żadnego opóźnienia po okresie bezczynności, łączność w sieci wirtualnej i bardziej zaawansowany sprzęt bez pogorszenia opóźnienia lub skali

  3 kwi

  Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

  Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

  2 kwi

  Usługa Anomaly Detector jest już dostępna

  Anomaly Detector, nowa usługa w ramach usług Azure Cognitive Services, została już udostępniona deweloperom. Łatwo osadzisz możliwości wykrywania anomalii w swoich aplikacjach, aby szybko wykrywać problemy i pomagać minimalizować straty i wpływ na klienta.

  marzec 2019

  29 mar

  Aktualizacja 19.03 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

  Wersja 19.03 oznacza początek zaplanowanego harmonogramu wydawania jednej głównej wersji funkcji i dwóch wersji pomocniczych na kwartał.

  28 mar

  Publiczna wersja zapoznawcza: Odnajdowanie i klasyfikacja danych usługi Azure SQL Data Warehouse

  Funkcja odnajdowania i klasyfikacji danych jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej dla usługi Azure SQL Data Warehouse.

  27 mar

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server w usłudze Azure App Service

  Kontenery systemu Windows Server w usłudze Azure App Service są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

  21 mar

  Usługa Windows Virtual Desktop jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

  Zacznij już dziś korzystać z usługi Windows Virtual Desktop w publicznej wersji zapoznawczej. Wdrażanie i skalowanie pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure w ciągu kilku minut.

  18 mar

  Moduł automatycznego skalowania klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest w wersji zapoznawczej

  Dzięki automatycznemu skalowaniu AKS można wydajniej skalować aplikacje i uruchamiać je bez przestoju.

  18 mar

  Rejestrowanie inspekcji płaszczyzny sterowania usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest teraz w wersji zapoznawczej

  Dostępność docelowa: Q1 2019

  : Dzięki rejestrowaniu inspekcji w usłudze AKS można chronologicznie zapisywać rekordy wywołań do serwera interfejsu API usługi Kubernetes (płaszczyzny kontroli).

  18 mar

  Rozszerzenie PostgreSQL w narzędziu Azure Data Studio i rozszerzenie PostgreSQL w programie Visual Studio Code

  Dostępność docelowa: Q1 2019

  Narzędzie Azure Data Studio, nasz międzyplatformowy edytor danych, udostępnia teraz wersję zapoznawczą obsługi bazy danych PostgreSQL. W wersji zapoznawczej jest też teraz rozszerzenie firmy Microsoft dla bazy danych PostgreSQL w programie Visual Studio Code.

  Informacje