Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Tworzenie wieloplatformowych aplikacji rzeczywistości mieszanej z kontekstem przestrzennym

Twórz aplikacje rzeczywistości mieszanej do mapowania, wyznaczania i wywoływania punktów orientacyjnych dostępne na urządzeniach HoloLens oraz urządzeniach z systemem iOS i Android. Włączaj drogowskazy w różnych przestrzeniach, aby umożliwić użytkownikom lepszą współpracę.

Dodawanie kontekstu do świata rzeczywistego

Pozwól użytkownikom lepiej zrozumieć ich dane (w odpowiednim miejscu i czasie), umieszczając treści cyfrowe i łącząc je z fizycznymi punktami orientacyjnymi

Udostępnianie hologramów na różnych urządzeniach

Przyspiesz podejmowanie decyzji i uzyskiwanie wyników, dostarczając członkom zespołu i klientom obraz 3D na wybranych przez nich urządzeniach

Wprowadzanie sztucznej inteligencji i ochrona aplikacji

Lepiej wykorzystaj swoje rozwiązanie, integrując usługi IoT i sztuczną inteligencję, a także chroń poufne dane za pomocą zabezpieczeń klasy korporacyjnej dostępnych na platformie Azure

Zobacz, jak to działa

Twórz aplikacje dla wielu użytkowników na różnych platformach. Twórz trwałe kotwice przestrzenne w świecie rzeczywistym i dołączaj do nich zawartość cyfrową. Włączaj drogowskazy. Dzięki usłudze Azure Spatial Anchors w wersji zapoznawczej wszystkie te funkcje masz w zasięgu ręki. Zobacz je razem w typowym scenariuszu — przegląd projektu architektury.

Tworzenie aplikacji, dla których kanwą jest świat

Twórz mapy swojej przestrzeni i łącz punkty orientacyjne, aby tworzyć środowiska drogowskazów. Umieszczaj oparte na lokalizacji hologramy, które można udostępniać, bez konieczności konfigurowania środowiska czy potrzeby korzystania z kodów QR.

Tworzenie środowisk współpracy na różnych platformach

Udostępniaj treści rzeczywistości mieszanej w fizycznej lokalizacji i wciąż do nich wracaj w przypadku scenariuszy takich jak szkolenie i kontrola projektu, korzystając z urządzeń, które najlepiej sprawdzają się z Twoim rozwiązaniem. Usługa Azure Spatial Anchors w wersji zapoznawczej obsługuje urządzenia HoloLens, urządzenia z systemem iOS obsługujące zestaw ARKit oraz urządzenia z systemem Android obsługujące funkcję ARCore. Twórz własne aplikacje w środowisku Unity lub za pomocą ulubionego, natywnego zestawu SDK dla urządzeń, które mają być obsługiwane.

Wprowadzanie sztucznej inteligencji i integrowanie danych IoT

Przyspiesz tworzenie rzeczywistości mieszanej, korzystając ze wstępnie wbudowanej integracji z chmurą w celu zarządzania tożsamością, magazynowania, zabezpieczania i analizy. Z łatwością wprowadzaj sztuczną inteligencję (AI) i integruj usługi IoT, aby wizualizować dane z czujników IoT w postaci hologramów.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Utwórz swoją pierwszą aplikację, używając szablonów szybkiego startu dla środowisk HoloLens, Unity, iOS i Android.

Wzbogać środowisko o usługi Azure, takie jak Azure Digital Twins, Azure Active Directory, Cognitive Services i Azure Cosmos DB.

Tworzenie rozwiązań z dziedziny rzeczywistości mieszanej oraz Internetu rzeczy, które usprawniają operacje

Uzyskiwanie dostępu do danych obiektów w złożonych, aktywnych środowiskach, takich jak zakłady przemysłowe i duże przestrzenie (hotele, sale konferencyjne itp.), może być trudne. W tym scenariuszu opartym na usługach Azure Spatial Anchors w wersji zapoznawczej i Azure Digital Twins pokazano, jak można zwizualizować wirtualną replikę przestrzeni fizycznej za pomocą danych czasu rzeczywistego w kontekście środowiska. Zawiera on wskazówki umożliwiające zwiększenie czasu pracy i wydajności operacji w branży hotelarskiej, produkcyjnej, handlowej itd.

Zaufanie firm każdej wielkości

Budowanie na bezpiecznej podstawie

 • Daj pracownikom swojej firmy bezpośredni dostęp do usługi Spatial Anchors w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Active Directory.
 • Przypisuj użytkownikom lub usługom różne poziomy dostępu do Twoich kont usługi Spatial Anchors za pomocą funkcji kontroli dostępu na podstawie ról wbudowanej w usługę Azure AD.
 • Twórz w pełni izolowane konta usługi Spatial Anchors, aby zapewnić bezpieczeństwo danych przestrzennych i kontrolować dostęp do nich.
 • Chroń dane, gdy są w użyciu, posługując się poufnym przetwarzaniem na platformie Azure.
 • Monitoruj obciążenia oraz znajduj i usuwaj luki w zabezpieczeniach za pomocą usługi Azure Security Center.
 • Chroń dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup, korzystając z usługi Azure Backup.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Spatial Anchors w wersji zapoznawczej

 • Rzeczywistość mieszana powstaje w wyniku połączenia świata fizycznego ze światem cyfrowym. Dodaje ona interaktywne hologramy do prawdziwego otoczenia. Hologramy to obiekty utworzone ze światła i dźwięku, które są wyświetlane w Twoim otoczeniu i zasłaniają przestrzeń za nimi tak, jakby były prawdziwe. Dzięki sztucznej inteligencji hologramy w rzeczywistości mieszanej reagują na polecenia i umożliwiają interakcję z prawdziwymi powierzchniami w czasie rzeczywistym.
 • Na platformach rzeczywistości rozszerzonej (AR, augmented reality) „kotwice” to wspólne punkty odniesienia umożliwiające wielu użytkownikom umieszczanie cyfrowych treści w tej samej lokalizacji fizycznej, w której można wyświetlać je na różnych urządzeniach znajdujących się w tym samym położeniu i orientacji względem otoczenia. W usłudze Azure Spatial Anchors możesz dodawać do kotwic czas trwania i uprawnienia, a następnie łączyć kotwice w aplikacji, aby umożliwić użytkownikom znajdowanie pobliskiej zawartości.
 • Usługa Azure Spatial Anchors oferuje obsługę platform Unity, ARKit, ARCore i UWP. Utwórz swoją pierwszą aplikację, używając szablonów szybkiego startu dla środowisk HoloLens, Unity, iOS i Android.
 • Usługa Azure Spatial Anchors obsługuje wszystkie urządzenia HoloLens. Obecnie oferujemy pomoc w postaci dokumentacji urządzeń HoloLens Development Edition i HoloLens Commercial Suite. Dokumentacja urządzeń HoloLens 2 będzie dostępna wkrótce. Z tej usługi możesz korzystać również w aplikacjach, które działają na urządzeniach z systemem iOS obsługujących zestaw ARKit i urządzeniach z systemem Android obsługujących funkcję ARCore.

  Dowiedz się więcej

 • Ta usługa jest oferowana bezpłatnie w okresie publicznej wersji zapoznawczej. Cennik ogłosimy w późniejszym czasie. Aby uzyskać więcej informacji i być na bieżąco, odwiedź naszą stronę cennika.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.