Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Kolekcja Kubernetes

Poznaj usługę Kubernetes i uzyskaj praktyczne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji opartych na kontenerach, używając platformy Azure.

 

 

Poznaj podstawowe informacje dotyczące platformy Kubernetes zebrane w jednym miejscu

Szybciej twórz, dostarczaj i skaluj aplikacje oparte na kontenerach dzięki platformie Kubernetes. Dzięki kolekcji Kubernetes uzyskasz wiedzę i praktyczne doświadczenie niezbędne do rozpoczęcia pracy z platformą Kubernetes. Poznaj podstawy uruchamiania aplikacji kontenerowych i systemy rozproszone oraz odkryj, jak łatwo wdrażać kontenery i zarządzać nimi na dużą skalę dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Zasoby

POBIERZ E-BOOK

Praktyczne korzystanie z platformy Kubernetes na platformie Azure, wydanie trzecie

Zdobądź praktyczne doświadczenie z zakresu korzystania z zarządzanej platformy Kubernetes zaprojektowanej dla deweloperów. Zapoznaj się z tym całkowicie poprawionym i zaktualizowanym e-bookiem na temat platformy Kubernetes wydanym przez firmę Packt, aby odkryć nowości, w tym ulepszenia zabezpieczeń, automatyzację ciągłej integracji i ciągłego wdrażania oraz najnowsze obsługiwane technologie. Uzyskaj szczegółowe informacje na temat tworzenia niezawodnych aplikacji w nowej przedmowie autorstwa Brendana Burnsa, współzałożyciela platformy Kubernetes. Dowiedz się, jak używać pulpitu nawigacyjnego Kubernetes, implementować łańcuchy narzędzi oraz wdrażać kontenery i zarządzać nimi na dużą skalę za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

 

POBIERZ ATLAS

Atlas architektury natywnej dla chmury Azure

W tym e-booku wydawnictwa Packt znajdziesz wskazówki od ekspertów. Zapoznaj się z mapą architektury dedykowanej usługi AKS i architekturą referencyjną, która hostuje siatkę usług na potrzeby mikrousług AKS.

Poznaj więcej zasobów dotyczących platformy Kubernetes

Seria filmów z podstawami platformy Kubernetes

Zapoznaj się z serią krótkich filmów, w których współzałożyciel platformy Kubernetes, Brendan Burns, wyjaśnia pojęcia dotyczące tej platformy oraz odpowiada na związane z nią pytania.

Ścieżka szkoleniowa dla platformy Kubernetes

Zwiększ swoją wiedzę dotyczącą platformy Kubernetes w ciągu zaledwie 50 dni dzięki tej ścieżce szkoleniowej. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi platformy Kubernetes i zdobądź praktyczne doświadczenie związane z różnymi składnikami, możliwościami i rozwiązaniami dostępnymi na tej platformie, w tym z usługą Azure Kubernetes Service (AKS).

Warsztaty dotyczące usługi Azure Kubernetes

Pracuj nad zadaniami, które ułatwią zrozumienie pojęć i zdobycie umiejętności niezbędnych do wdrażania aplikacji z wieloma kontenerami na platformie Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS).

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure