Przejdź do głównej zawartości

Azure Metrics Advisor

Chroń rozwój swojej organizacji

Skorzystaj z funkcji monitorowania opartych na sztucznej inteligencji, aby przewidywać zdarzenia. Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego. Monitoruj wydajność elementów napędzających rozwój organizacji, w tym przychody ze sprzedaży i działalność produkcyjną, za pomocą usługi Azure Metrics Advisor, bazującej na Narzędziu do wykrywania anomalii i części usług Azure Applied AI Services. Szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy za pomocą zaawansowanej kombinacji monitorowania w czasie niemal rzeczywistym, dostosowywania modeli do scenariusza, oferowania szczegółowej analizy przy użyciu diagnostyki i alertów.

Aparat podstawowy Narzędzia do wykrywania anomalii wybiera właściwy model wykrywania anomalii

Środowisko automatycznego dostrajania z przewodnikiem ułatwia dostosowanie usługi do Twoich unikalnych potrzeb

Wszystkie kombinacje wymiarów są analizowane w celu zlokalizowania odpowiednich obszarów na potrzeby analizy głównej przyczyny i diagnozowania, a następnie są wysyłane alerty

Kompleksowe zarządzanie monitorowaniem danych jest łatwe za pośrednictwem interfejsu usługi Azure Metrics Advisor, która podłącza się do popularnych baz danych szeregów czasowych i zapewnia obsługę monitorowania strumienia

Dwie osoby patrzące na monitor stacjonarny

Wykrywaj anomalie w praktycznie każdym scenariuszu

Dane szeregów czasowych zachowują się różnie w zależności od scenariusza. Na przykład może to być liczba osób odwiedzających witrynę handlu elektronicznego w ciągu jednego dnia lub częstotliwość drgań elementu przenośnika taśmowego. Narzędzie do wykrywania anomalii, podstawowy aparat usługi Azure Metrics Advisor, sprawdza każdy zestaw danych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z puli modeli w celu uzyskania wysokiej dokładności.

Łatwo konfiguruj usługę pod kątem specyfikacji organizacji

Dostosuj usługę do wykrywania istotnych anomalii za pomocą środowiska automatycznego dostrajania z przewodnikiem. Podaj preferencje wykrywania, takie jak poziom poufności, wzorzec anomalii lub zakres wartości wejściowych, a usługa Metrics Advisor automatycznie dostosowuje konfigurację dla każdego zestawu danych szeregów czasowych w systemie. Szybko oceń efektywność konfiguracji za pomocą podanego oszacowania wygenerowanego przez usługę uruchamiającą dostosowany model za pomocą danych historycznych. Uzyskaj z usługi sugerowaną regułę alertu, którą można dodatkowo dostosować dla powiadomień o znaczeniu krytycznym.

Dłonie piszące na laptopie
Drzewo interaktywne rozdzielone według miasta i kategorii

Skoncentruj się na naprawianiu, a nie na monitorowaniu danych

Twoje dane są analizowane w czasie niemal rzeczywistym, a usługa Azure Metrics Advisor informuje, jak tylko coś się zdarzy. Wykrywaj nietypowe zachowania w głębokich warstwach danych składających się z ponad 10 000 kombinacji wymiarów. Po oflagowaniu problemu usługa Metrics Advisor szybko pokazuje kluczowe powody jego wystąpienia z analizą głównych przyczyn. Otrzymujesz precyzyjne alerty dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu problemu, a nie na monitorowaniu metryk.

Przyspiesz zwrot z inwestycji

Usługa Azure Metrics Advisor upraszcza przygotowywanie i pozyskiwanie danych przy użyciu zaawansowanych łączników baz danych i wstępnego przetwarzania danych przez czyszczenie, agregowanie i wypełnianie przerw w spójnym przepływie szeregów czasowych. Nie ma potrzeby tworzenia interfejsu użytkownika od podstaw, aby korzystać z możliwości usługi Metrics Advisor. Zarządzaj cyklem życia monitorowania danych i strumienia — pozyskiwaniem danych, modelami, wizualizacjami, diagnostyką i alertami — z jednego miejsca.

Sześć wykresów przedstawiających informacje o kosztach w czasie dla różnych miast i kategorii

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwój w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń , którzy pracują na bezpieczeństwem i prywatnością danych.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Cennik usługi Metrics Advisor

  Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Klienci otrzymają bezpłatnie 25 metryk miesięcznie.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja

Wprowadzenie przy użyciu zasobów szkoleniowych

Zapoznaj się z zasobami dla deweloperów

Często zadawane pytania dotyczące usługi Metrics Advisor

 • W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA dotyczącą usługi Azure Applied AI Services.

 • Narzędzie do wykrywania anomalii składa się z prostych interfejsów API REST i środowiska opartego na kodzie. Jest to podstawowy aparat usługi Metrics Advisor, który wykrywa anomalie w danych szeregów czasowych. Najlepiej nadaje się ono do analizy danych ad hoc i może być uruchamiane w kontenerach.

  Usługa Metrics Advisor oferuje dodatkowe funkcje monitorowania szeregów czasowych z interfejsem API potoku oraz wbudowanym interfejsem użytkownika do zarządzania usługą. Została ona zaprojektowana na potrzeby przesyłania strumieniowego danych na żywo i analizy AI. Obsługuje także wdrażanie na platformie Azure.

 • Obecnie ta usługa obsługuje tylko wdrożenia platformy Azure.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Metrics Advisor