Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Azure Government — szczegóły oferty dostępu sponsorowanego

Ta oferta ograniczonego sponsorowanego konta platformy Microsoft Azure Government jest dostępna na zaproszenie e-mail tylko dla niektórych klientów wybranych przez firmę Microsoft. Jeśli masz uprawnienia do tej oferty dostępu sponsorowanego do platformy Microsoft Azure Government, otrzymasz zaproszenie e-mail umożliwiające zaakceptowanie tej oferty dla Twojego identyfikatora konta.

Specjalne ceny

W ramach tej oferty ceny użytkowania przez Ciebie platformy Microsoft Azure będą 100% niższe od opublikowanych stawek standardowych dla regionu platformy Azure Government.

Warunki & i konwersja na konto dla przedsiębiorstw

Specjalne ceny przestaną obowiązywać i Twoje subskrypcje w ramach oferty dostępu sponsorowanego Microsoft Azure zostaną wyłączone, gdy wcześniej zostanie spełniony jeden z następujących warunków: (1) gdy Twoje łączne skumulowane użycie przekroczy limit użycia (podany w zaproszeniu e-mail) przy standardowych stawkach platformy Azure Government przed uwzględnieniem jakichkolwiek rabatów lub (2) gdy nadejdzie data zakończenia (podana w zaproszeniu e-mail). Specjalne ceny przestaną obowiązywać w przypadku, gdy Twój identyfikator konta (podany w zaproszeniu e-mail) zostanie skojarzony z odpowiednią umową Enterprise Agreement. W tej sytuacji zaczną Cię obowiązywać ceny i warunki określone w umowie Enterprise Agreement. Po wygaśnięciu specjalnych cen będziesz ponosić odpowiedzialność za uiszczanie wszelkich opłat za użytkowanie.

Przejście

Platformę Azure dla instytucji rządowych można zakupić tylko w ramach umowy Enterprise Agreement. Po aktywowaniu umowy Enterprise Agreement skontaktuj się z działem Azure Business Operations w celu przekształcenia konta sponsorowanego platformy Azure Government na rejestrację umowy Enterprise Agreement.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. W przypadku zmiany na rejestrację Enterprise wymagane będzie uiszczenie wszystkich zaległych opłat.

Dostępność oferty

Ta oferta jest dostępna tylko dla ograniczonej grupy klientów zaproszonych przez firmę Microsoft do korzystania z limitowanego, sponsorowanego konta platformy Microsoft Azure Government. Klienci muszą być zakwalifikowanymi dzierżawcami platformy Azure Government.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, limity przydziały i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych limitów przydziału.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Można również uniknąć usunięcia zasobów obliczeniowych, wykonując co 90 dni jedną z poniższych czynności:

  1. Zaloguj się do witrynyMicrosoft Azure Portal.
  2. Uzyskaj dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.