Co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa

Infrastructure as a service (IaaS) is an instant computing infrastructure, provisioned and managed over the internet. It’s one of the four types of cloud services, along with software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), and serverless.

IaaS quickly scales up and down with demand, letting you pay only for what you use. It helps you avoid the expense and complexity of buying and managing your own physical servers and other datacenter infrastructure. Each resource is offered as a separate service component, and you only need to rent a particular one for as long as you need it. A cloud computing service provider, such as Azure, manages the infrastructure, while you purchase, install, configure, and manage your own software—operating systems, middleware, and applications.

Infrastruktura jako usługa — rozwiązanie IaaS obejmuje serwery i magazyn, zabezpieczenia i zapory sieciowe oraz centrum danych (fizyczny budynek). Rozwiązanie PaaS obejmuje elementy rozwiązania IaaS oraz systemy operacyjne, narzędzia deweloperskie, zarządzanie bazami danych i analitykę biznesową. Rozwiązanie SaaS obejmuje elementy rozwiązania PaaS oraz hostowane aplikacje.
Hostowane aplikacje/aplikacje klienckie Narzędzia programistyczne, zarządzanie bazą danych, analityka biznesowa Systemy operacyjne Serwery i magazyn Zapory sieciowe/zabezpieczenia sieci Fizyczny zakład/budynek centrum danych

Typowe scenariusze biznesowe dla rozwiązania IaaS

Typowe zastosowania rozwiązania IaaS w przedsiębiorstwach to m.in.:

Testowanie i tworzenie oprogramowania. Zespoły mogą szybko konfigurować i usuwać środowiska testowe oraz deweloperskie, przyspieszając wprowadzanie nowych aplikacji na rynek. Dzięki rozwiązaniu IaaS skalowanie środowisk dewelopersko-testowych w górę i w dół jest szybkie i ekonomiczne.

Hostowanie witryn sieci Web. Udostępnianie witryn sieci Web za pomocą rozwiązania IaaS może być tańsze niż użycie tradycyjnego hostingu w sieci Web.

Magazyn, kopia zapasowa i przywracanie. Organizacje unikają wydatków inwestycyjnych na magazyn i pracy związanej z zarządzaniem magazynem, co zwykle wymaga wykwalifikowanego personelu w celu zarządzania danymi przy spełnieniu wymagań prawnych i zachowaniu zgodności ze standardami. Rozwiązanie IaaS jest przydatne zarówno do obsługi nagłego i nieprzewidzianego, jak i stale rosnącego zapotrzebowana na magazyn. Może ono także ułatwić planowanie systemów tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz zarządzanie nimi.

Aplikacje sieci Web. Rozwiązanie IaaS zapewnia całą infrastrukturę niezbędną do obsługi aplikacji sieci Web, w tym magazyn, serwery sieci Web, serwery aplikacji i zasoby sieciowe. Korzystając z rozwiązania IaaS, organizacje mogą szybko wdrażać aplikacje sieci Web i łatwo skalować infrastrukturę w górę i w dół, gdy zapotrzebowanie na aplikacje jest nieprzewidywalne.

Obliczenia o wysokiej wydajności. Obliczenia o wysokiej wydajności wykonywane z użyciem superkomputerów, sieci komputerów lub klastrów komputerów pomagają rozwiązać złożone problemy obejmujące miliony zmiennych lub obliczeń. Przykładowe zastosowania to symulacje trzęsień ziemi i zwijania białek, prognozy pogody i klimatu, modelowanie finansowe oraz ocena projektów produktów.

Analiza danych big data. Dane big data to popularny termin określający ogromne zbiory danych potencjalnie zawierające cenne wzorce, trendy i powiązania. Przeszukiwanie danych w celu znalezienia tych ukrytych wzorców wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej, a rozwiązanie IaaS zapewnia tę moc w ekonomiczny sposób.

Zalety rozwiązania IaaS

Eliminuje wydatki inwestycyjne i zmniejsza bieżące koszty. Rozwiązanie IaaS pozwala uniknąć początkowych wydatków związanych z konfigurowaniem lokalnego centrum danych i zarządzaniem nim, dzięki czemu jest to ekonomiczna opcja dla startupów i przedsiębiorstw testujących nowe pomysły.

Ułatwia zachowanie ciągłości działania i odzyskiwanie po awarii. Zapewnienie wysokiej dostępności, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii jest kosztowne, ponieważ wymaga wielu technologii i dużej liczby pracowników. Jednak po zawarciu odpowiedniej umowy dotyczącej poziomu usług (SLA), rozwiązanie IaaS może obniżyć ten koszt i zapewnić normalny dostęp do aplikacji i danych w przypadku awarii lub wyłączenia.

Szybkie innowacje. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub rozpoczęciu nowej inicjatywy niezbędna infrastruktura obliczeniowa może być gotowa w ciągu kilku minut lub godzin, a nie dni lub tygodni, a czasem nawet miesięcy, które byłyby konieczne do jej przygotowania w firmie.

Szybsze reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe. Rozwiązanie IaaS umożliwia szybkie zwiększenie ilości zasobów, aby obsłużyć nagłe zwiększenie zapotrzebowania (np. w czasie świąt), a następnie jej zmniejszenie w okresie mniejszej aktywności, aby zredukować koszty.

Pozwala skupić się na najważniejszych działaniach firmy. Dzięki zastosowaniu rozwiązania IaaS zespół nie musi zajmować się infrastrukturą IT i może skupić się na najważniejszych działaniach organizacji.

Zwiększona stabilność, niezawodność i możliwości obsługi. W przypadku korzystania z rozwiązania IaaS nie ma konieczności konserwowania oraz uaktualniania oprogramowania i sprzętu ani rozwiązywania problemów ze sprzętem. Po zawarciu odpowiedniej umowy dostawca usług zapewnia niezawodność infrastruktury i dba o jej działanie zgodnie z umową SLA.

Większe bezpieczeństwo. Po zawarciu odpowiedniej umowy o świadczenie usług dostawca usług w chmurze chroni Twoje aplikacje i dane przy użyciu zabezpieczeń, które mogą być lepsze niż możliwe do uzyskania lokalnie.

Zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do nowych aplikacji. Ponieważ przed opracowaniem i dostarczeniem aplikacji nie trzeba konfigurować infrastruktury, dzięki rozwiązaniu IaaS użytkownicy szybciej uzyskają do nich dostęp.

Get started with Azure IaaS

Learn how Azure infrastructure as a service (IaaS) helps you quickly create a secure and scalable infrastructure—while reducing the time and money spent to plan, procure, and manage it.

Quickly provision infrastructure for all your workloads

Deploy hybrid environments consistent with your on-premises infrastructure

Protect your applications with security and management services

Reduce and optimize infrastructure costs