Pomiń nawigację

Co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa

Infrastruktura jako usługa (IaaS) to infrastruktura natychmiastowych obliczeń udostępniana i zarządzana za pośrednictwem Internetu. Można ją szybko skalować w górę i w dół w zależności od zapotrzebowania, a płatność odbywa się zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Rozwiązanie IaaS pomaga uniknąć wydatków i pracy związanych z zakupem własnych serwerów fizycznych i innej infrastruktury centrum danych oraz zarządzaniem nimi. Każdy zasób jest oferowany jako oddzielny składnik usługi, który możesz wynająć na dowolny czas, zgodnie z potrzebami. Dostawca usług obliczeniowych w chmurze zarządza infrastrukturą, a Ty kupujesz, instalujesz i konfigurujesz własne oprogramowanie (systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące i aplikacje) oraz zarządzasz nim.

Infrastruktura jako usługa — rozwiązanie IaaS obejmuje serwery i magazyn, zabezpieczenia i zapory sieciowe oraz centrum danych (fizyczny budynek). Rozwiązanie PaaS obejmuje elementy rozwiązania IaaS oraz systemy operacyjne, narzędzia deweloperskie, zarządzanie bazami danych i analitykę biznesową. Rozwiązanie SaaS obejmuje elementy rozwiązania PaaS oraz hostowane aplikacje.
Hostowane aplikacje/aplikacje klienckie Narzędzia programistyczne, zarządzanie bazą danych, analityka biznesowa Systemy operacyjne Serwery i magazyn Zapory sieciowe/zabezpieczenia sieci Fizyczny zakład/budynek centrum danych

Typowe scenariusze biznesowe dla rozwiązania IaaS

Typowe zastosowania rozwiązania IaaS w przedsiębiorstwach to m.in.:

Testowanie i tworzenie oprogramowania. Zespoły mogą szybko konfigurować i usuwać środowiska testowe oraz deweloperskie, przyspieszając wprowadzanie nowych aplikacji na rynek. Dzięki rozwiązaniu IaaS skalowanie środowisk dewelopersko-testowych w górę i w dół jest szybkie i ekonomiczne.

Hostowanie witryn sieci Web. Udostępnianie witryn sieci Web za pomocą rozwiązania IaaS może być tańsze niż użycie tradycyjnego hostingu w sieci Web.

Magazyn, kopia zapasowa i przywracanie. Organizacje unikają wydatków inwestycyjnych na magazyn i pracy związanej z zarządzaniem magazynem, co zwykle wymaga wykwalifikowanego personelu w celu zarządzania danymi przy spełnieniu wymagań prawnych i zachowaniu zgodności ze standardami. Rozwiązanie IaaS jest przydatne zarówno do obsługi nagłego i nieprzewidzianego, jak i stale rosnącego zapotrzebowana na magazyn. Może ono także ułatwić planowanie systemów tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz zarządzanie nimi.

Aplikacje sieci Web. Rozwiązanie IaaS zapewnia całą infrastrukturę niezbędną do obsługi aplikacji sieci Web, w tym magazyn, serwery sieci Web, serwery aplikacji i zasoby sieciowe. Korzystając z rozwiązania IaaS, organizacje mogą szybko wdrażać aplikacje sieci Web i łatwo skalować infrastrukturę w górę i w dół, gdy zapotrzebowanie na aplikacje jest nieprzewidywalne.

Obliczenia o wysokiej wydajności. Obliczenia o wysokiej wydajności wykonywane z użyciem superkomputerów, sieci komputerów lub klastrów komputerów pomagają rozwiązać złożone problemy obejmujące miliony zmiennych lub obliczeń. Przykładowe zastosowania to symulacje trzęsień ziemi i zwijania białek, prognozy pogody i klimatu, modelowanie finansowe oraz ocena projektów produktów.

Analiza danych big data. Dane big data to popularny termin określający ogromne zbiory danych potencjalnie zawierające cenne wzorce, trendy i powiązania. Przeszukiwanie danych w celu znalezienia tych ukrytych wzorców wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej, a rozwiązanie IaaS zapewnia tę moc w ekonomiczny sposób.

Zalety rozwiązania IaaS

Eliminuje wydatki inwestycyjne i zmniejsza bieżące koszty. Rozwiązanie IaaS pozwala uniknąć początkowych wydatków związanych z konfigurowaniem lokalnego centrum danych i zarządzaniem nim, dzięki czemu jest to ekonomiczna opcja dla startupów i przedsiębiorstw testujących nowe pomysły.

Ułatwia zachowanie ciągłości działania i odzyskiwanie po awarii. Zapewnienie wysokiej dostępności, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii jest kosztowne, ponieważ wymaga wielu technologii i dużej liczby pracowników. Jednak po zawarciu odpowiedniej umowy dotyczącej poziomu usług (SLA), rozwiązanie IaaS może obniżyć ten koszt i zapewnić normalny dostęp do aplikacji i danych w przypadku awarii lub wyłączenia.

Szybkie innowacje. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub rozpoczęciu nowej inicjatywy niezbędna infrastruktura obliczeniowa może być gotowa w ciągu kilku minut lub godzin, a nie dni lub tygodni, a czasem nawet miesięcy, które byłyby konieczne do jej przygotowania w firmie.

Szybsze reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe. Rozwiązanie IaaS umożliwia szybkie zwiększenie ilości zasobów, aby obsłużyć nagłe zwiększenie zapotrzebowania (np. w czasie świąt), a następnie jej zmniejszenie w okresie mniejszej aktywności, aby zredukować koszty.

Pozwala skupić się na najważniejszych działaniach firmy. Dzięki zastosowaniu rozwiązania IaaS zespół nie musi zajmować się infrastrukturą IT i może skupić się na najważniejszych działaniach organizacji.

Zwiększona stabilność, niezawodność i możliwości obsługi. W przypadku korzystania z rozwiązania IaaS nie ma konieczności konserwowania oraz uaktualniania oprogramowania i sprzętu ani rozwiązywania problemów ze sprzętem. Po zawarciu odpowiedniej umowy dostawca usług zapewnia niezawodność infrastruktury i dba o jej działanie zgodnie z umową SLA.

Większe bezpieczeństwo. Po zawarciu odpowiedniej umowy o świadczenie usług dostawca usług w chmurze chroni Twoje aplikacje i dane przy użyciu zabezpieczeń, które mogą być lepsze niż możliwe do uzyskania lokalnie.

Zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do nowych aplikacji. Ponieważ przed opracowaniem i dostarczeniem aplikacji nie trzeba konfigurować infrastruktury, dzięki rozwiązaniu IaaS użytkownicy szybciej uzyskają do nich dostęp.