Porównanie metodyk DevOps i Agile

DevOps i Agile to współczesne praktyki programowania, których celem jest zapewnienie struktury umożliwiającej tworzenie części produktu, wydania lub wersji.

Omówienie różnic

Mimo że obie metodyki, DevOps i Agile, służą do opracowywania oprogramowania, różnią się podejściem, zaangażowaniem różnych grup i działów oraz strukturą produkcji.

Najważniejsze, aby pamiętać, że te metodyki nie wykluczają się wzajemnie. Metodyka DevOps to kultura sprzyjająca współpracy wszystkich uczestników zaangażowanych w opracowywanie i konserwację oprogramowania. Metodykę Agile można opisać jako podejście do programowania, którego celem jest utrzymanie produktywności i dostarczanie wersji w warunkach stale zmieniających się potrzeb. Mimo że metodyki DevOps i Agile różnią się, można stosować je razem, aby osiągnąć większą wydajność i bardziej niezawodne rezultaty.

Szybkie porównanie

Porównując metodyki DevOps i Agile, trzeba rozumieć ogólną filozofię stojącą za każdą z nich, ich podobieństwa i różnice oraz możliwości zastosowania każdej z nich przez zespół. Metodyki DevOps i Agile nie wykluczają się wzajemnie, a Ty możesz wybrać, które aspekty każdej z nich chcesz włączyć do swojej działalności. Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć główne podobieństwa i różnice pomiędzy metodykami DevOps i Agile.

Definicja metodyki DevOps

DevOps to metodyka programowania, która łączy ludzi, procesy i technologie w celu dostarczania stałej wartości. Obejmuje planowanie i śledzenie, programowanie, kompilowanie i testowanie, dostarczanie oraz monitorowanie i operacje. Unikatowym elementem metodyki DevOps jest to, że zespoły ds.programowania, operacji IT, inżynierii jakości i zabezpieczeń pracują wspólnie, aby osiągnąć wydajność we wszystkich zadaniach związanych z dostarczeniem nowego produktu, wydania lub aktualizacji.

Filozofia i obszar zainteresowań metodyki DevOps

Kulturę DevOps charakteryzują stabilność, spójność i planowanie, a jej celem jest określenie nowych sposobów na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów. W związku z tym metodyka DevOps skupia się na uzyskaniu maksymalnej wydajności, określeniu procesów, które można zaprogramować, i zwiększeniu automatyzacji.

Zakres metodyki DevOps

Metodyka DevOps obejmuje zarówno programowanie, operacje, jak i kontrolę jakości. Zespoły z różnych działów łączą swoje siły podczas wspólnej pracy nad tworzeniem i dostarczaniem oprogramowania.

Cechy metodyki DevOps

  • Integracja ciągła
  • Ciągłe dostarczanie
  • Ciągłe wdrażanie

Definicja metodyki Agile

Programowanie Agile to metodyka dostarczania oprogramowania związana z oszczędną produkcją. Główne założenia metodyki Agile obejmują tworzenie działających prototypów lub kompilacji w sytuacji zmieniających się potrzeb i wymagań. Główną cechą metodyki Agile jest jej elastyczność, co skraca dystans pomiędzy zespołem deweloperów a użytkownikiem końcowym, na pierwszym miejscu stawiając potrzeby użytkowników i uczestników projektu, a nie realizację sztywnych planów.

Filozofia i obszar zainteresowań metodyki Agile

Sposób myślenia w metodyce Agile, czyli szybkie reagowanie na błędy, jest skoncentrowany na elastyczności i dostosowywaniu się do potrzeb i oczekiwań klientów. Funkcje są opisywane w formie scenariuszy użytkowników, kładących nacisk na potrzeby i motywacje indywidualnego użytkownika.

Zakres metodyki Agile

Wybór programowania Agile zależy od zespołu deweloperów, jego produktywności i postępu projektu, którym się aktualnie zajmuje. Programowanie odbywa się w przyrostowych przebiegach, a dostarczeniem i wdrożeniem projektu oraz bieżącą konserwacją każdego wydania zajmują się różne zespoły.

Cechy metodyki Agile

  • Scrum
  • Kanban
  • Programowanie wg koncepcji Lean
  • DSDM
  • Programowanie ekstremalne
  • Crystal
  • Programowanie sterowane funkcjami

W jaki sposób metodyki DevOps i Agile działają razem

Metodyki DevOps i Agile oferują strukturę umożliwiającą przyspieszenie dostarczania oprogramowania. Nie musisz wybierać pomiędzy metodyką DevOps a Agile — możesz korzystać z obu. Silną stroną metodyki Agile jest organizowanie pracy, na przykład za pomocą narzędzi Scrum i Kanban. Z kolei metodyka DevOps ma większy zasięg i umożliwia dostarczanie oprogramowania szybciej i w bardziej niezawodny sposób.

Zamiast zastanawiać, którą metodykę wybrać — DevOps czy Agile — warto dowiedzieć się, jak korzystać z obu. Oto kilka przykładów pokazujących najważniejsze zalety i funkcje metodyk DevOps i Agile, które pomogą Ci utworzyć wysoce zoptymalizowane środowisko deweloperskie i przyjęcie właściwego modelu programowania.

Najważniejsze funkcje metodyki DevOps

Szerszy zakres, większy zasięg

Metodyka DevOps obejmuje wszystkie etapy tworzenia i dostarczania oprogramowania, a jej celem są szybsze i bardziej niezawodne wydania.

Współpraca kilku działów

Kultura promująca wspólne harmonijne działanie kilku zespołów sprawia, że środowisko pracy jest bardziej przyjazne, a wydajność zespołów — większa.

Wydajność wynikająca z automatyzacji

W metodyce DevOps celem jest szukanie możliwości tworzenia procesów, która można zaprogramować, i automatyzacja przepływów pracy wszędzie tam, gdzie jest to możliwie, w celu zwiększenia wydajności.

Najważniejsze funkcje metodyki Agile

Narzędzia zwiększające produktywność przepływu pracy

Kanban, Scrum i inne znane narzędzia do planowania metodyki Agile pomagają śledzić przebieg pracy oraz porządkować wymagania, zadania i postępy.

Postęp przyrostowy

Wykorzystanie przebiegów lub innych ograniczonych czasowo metod produkcji umożliwia realizację spójnego cyklu programowania.

Potrzeby klienta

Szybkie i wczesne reagowanie na błędy w metodyce Agile umożliwia uzyskiwanie spójnych informacji zwrotnych, co sprawia, że oczekiwania klienta są na pierwszym miejscu.

Narzędzia metodyki DevOps i Agile

Opracowując swoje metody i sposoby dostarczania oprogramowania, należy szukać takiego zestawu narzędzi, który będzie najlepiej dostosowany do przepływu pracy. Usługa Azure DevOps zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby planować i współpracować lepiej i dostarczać rozwiązania szybciej, dzięki zestawowi nowoczesnych usług deweloperskich.

Usługa Azure DevOps obejmuje rozwiązanie Azure Boards, czyli zestaw narzędzi umożliwiających planowanie, śledzenie i omawianie pracy w zespołach. Rozwiązanie Azure Boards obejmuje narzędzia Scrum i Kanban i ułatwia włączenie programowania Agile do metodyki DevOps.

Usługa Azure DevOps umożliwia dostosowywanie środowiska do potrzeb przepływu pracy — tworzenie, testowanie i wdrażanie z ciągłą integracją i ciągłym dostarczaniem, korzystanie ze sprawdzonych narzędzi Agile w celu planowania pracy i śledzenia jej postępów oraz pewne testowanie i dostarczanie rozwiązań. Ten kompleksowy zestaw modułowych narzędzi, które można dowolnie łączyć, może być używany do programowania na dowolnej platformie.