Przewodnik po platformie Azure dla deweloperów

Typowe scenariusze, dzięki którym od razu zaczniesz tworzyć aplikacje na platformie Azure

Tworzenie aplikacji na platformie w chmurze zaprojektowanej dla Ciebie

W tej aktualizacji przewodnika po platformie Azure dla deweloperów możesz zobaczyć, w jaki sposób rozbudowany zestaw usług aplikacji platformy Azure spełnia Twoje potrzeby. Skorzystaj z tego przewodnika, aby zapoznać się z podejściami do architektury i typowymi scenariuszami napotykanymi podczas tworzenia aplikacji w chmurze. Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach przewodnika, dzięki którym zyskasz pewność, że zawsze maksymalnie wykorzystujesz możliwości stale rozwijających się usług i funkcji platformy.

Opcje pobierania

  • PDF
  • EPUB lub MOBI

    „Zapisz link jako” lub w komputerze Mac: Option+Kliknięcie/Windows: Alt+Kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Ten przewodnik dla deweloperów pomoże Ci osiągnąć następujące cele:

Rozpocznij z narzędziami i zestawem umiejętności, które znasz

Bez względu na to, jakich narzędzi i umiejętności już używasz do tworzenia i modyfikowania aplikacji w swoim środowisku lokalnym, możesz z nich korzystać także na platformie Azure — dotyczy to zarówno istniejących środowisk IDE i edytorów, jak i języków programowania i struktur typu open source. Zdobywaj wiedzę w oparciu o praktyczne, rzeczywiste przykłady, obejmujące architekturę tabel i referencyjną, które pokazują, czego i kiedy używać — dla baz danych, kontenerów, scenariuszy bez użycia serwera i innych.

Zabezpiecz aplikację i zarządzaj dostępem dzięki wbudowanym usługom

Chroń dane, aplikacje i infrastrukturę za pomocą wbudowanych usług zabezpieczeń platformy Azure, w tym niezrównanej analizy zabezpieczeń, która ułatwia wczesną identyfikację szybko zmieniających się zagrożeń i reagowanie na nie. Zaimplementuj warstwową strategię obrony głębokiej dla tożsamości, danych, hostów i sieci. Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w środowiskach chmury hybrydowej.

Zrozum technologie bezserwerowe i związane z kontenerami

Przyspiesz opracowywanie zawartości dzięki opartemu na zdarzeniach bezserwerowemu środowisku obliczeniowemu. Łatwo skaluj na żądanie i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie dzięki usłudze Azure Functions. Dowiedz się, jak wdrażać i uruchamiać kontenery z możliwością skalowania odpowiednio do potrzeb firmy.

Uzyskaj najnowsze innowacje w zakresie rozwiązań IoT i sztucznej inteligencji

Przyspiesz swoją podróż do środowiska IoT (Internetu rzeczy), używając w pełni zarządzanych, branżowych rozwiązań IoT lub utwórz dostosowaną do Twoich potrzeb aplikację IoT umożliwiającą precyzyjną kontrolę. Usługa Azure IoT oferuje zaawansowane i bezpieczne rozwiązania IoT, które zaspokoją Twoje potrzeby dziś i w przyszłości. Dowiedz się, jak osiągnąć więcej dzięki rozbudowanemu zestawowi elastycznych i zaufanych usług sztucznej inteligencji (SI). Od gotowych interfejsów API, takich jak usługi Cognitive Services i sztuczna inteligencja z narzędziami botów na potrzeby konwersacji, po modele niestandardowe, które można utworzyć za pomocą usługi Machine Learning dla dowolnego scenariusza — sztuczna inteligencja nie jest już technologią przyszłości i możesz z niej korzystać już dziś.

Zapoznaj się z pokazami i rzeczywistymi przykładami

Dzięki ponad dwudziestu stronom pokazów poznaj zagadnienia takie jak tworzenie od podstaw i wdrażanie aplikacji internetowych platformy .NET Core na platformie Azure, migrowanie programu SQL Server na platformę Azure i rozszerzanie aplikacji w celu wykonywania analizy danych za pomocą usług Cognitive Services. Kiedy aplikacja jest gotowa, zwiększ jej niezawodność i łatwość aktualizacji przez włączenie ciągłej integracji/ciągłego dostarczania. Zobacz, jak łatwo używać usługi API Management do kontrolowania interfejsów API i automatycznego generowania dokumentacji.