Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Hva er Kubernetes?

Kubernetes er orkestreringsprogramvare med åpen kildekode for utrulling, administrasjon og skalering av beholdere.

Kubernetes forklart


Moderne programmer bygges stadig oftere ved bruk av beholdere, som er mikrotjenester pakket med deres avhengigheter og konfigurasjoner. Kubernetes (uttalt «koo-ber-net-ees») er programvare med åpen kildekode for distribusjon og styring av disse beholderne i skala – og det er også det greske ordet for styrmannen på et skip eller en pilot. Bygg, lever og skaler beholderbaserte apper raskere med Kubernetes, av og til referert til som «k8s» eller «k-eights».

Hvordan Kubernetes fungerer

Etter hvert som programmer vokser til å fordele seg over flere beholdere som rulles ut på tvers av flere servere, blir driften mer kompleks. For å håndtere denne kompleksiteten, gir Kubernetes en åpen kildekode-API som styrer hvordan og hvor disse beholderne skal kjøre.

Kubernetes organiserer en klynge virtuelle maskiner og planlegger beholdere som skal kjøre på de virtuelle maskinene, i henhold til tilgjengelige databehandlingsressurser og ressurskravene til hver beholder. Beholderne er gruppert i pods, den grunnleggende driftsenheten for Kubernetes, og disse podsene kan skaleres til ønsket tilstand.

Kubernetes administrerer automatisk tjenestesøk, inkorporerer belastningsfordeling, sporer ressursallokering, og skalerer basert på beregnet utnyttelse. Og den kontrollerer tilstanden til individuelle ressurser og gjør det mulig for apper å reparere seg selv ved automatisk å omstarte eller kopiere beholdere.

Se hvordan Kubernetes fungerer
Se hvordan Kubernetes fungerer
Tilbake til faner

Hvorfor bruke Kubernetes?

Det å holde beholderbaserte apper i gang kan være kompleks da de ofte involverer mage beholdere som rulles ut over ulike maskiner. Kubernetes tilbyr en måte å planlegge og distribuere beholderne – og skalere dem til ønsket tilstand og administrerer livssyklusene. Bruk Kubernetes til å implementere de beholderbaserte programmene på en flyttbar, skalerbar og utvidbar måte.

Gjør arbeidsbelastninger flyttbare

Siden beholderprogrammer er separert fra infrastrukturen sin blir de flyttbare når du kjører dem på Kubernetes. Flytt dem fra lokale maskiner til produksjon blant lokale og hybride miljøer, og miljøer med flere skyer – alt mens du opprettholder konsistens på tvers av miljøer.

Skaler beholdere enkelt

Definer komplekse beholderbaserte programmer og rull dem ut over en klynge med servere, eller flere klynger, med Kubernetes. Ettersom Kubernetes skalerer programmer i henhold til ønsket tilstand overvåker og opprettholder den automatisk beholdertilstand.

Bygg flere utvidbare apper

Et stort fellesskap med åpen kildekode av utviklere og bedrifter bygger aktivt utvidelser og plugins som legger til funksjoner som sikkerhet, overvåking og administrering til Kubernetes. I tillegg krever det sertifiserte Kubernetes Conformance Program at hver Kubernetes-versjon støtter API-er som gjør det enklere å bruke disse fellesskapstilbudene.

Kom i gang med Kubernetes

Se hvordan du kommer i gang med utrulling og administrering av beholderbaserte programmer.

Følg læreprogrammet

Lær praktiske ferdigheter for å komme i gang med Kubernetes.

Bygg på en komplett Kubernetes-plattform

Kubernetes tilbyr flyttbarhet, skalerbarhet og utvidbarhet, legger til ende-til-ende utvikling, operasjoner og sikkerhetskontroll slik at du kan rulle ut rulle ut oppdateringer raskere – uten at det går ut over sikkerhet eller pålitelighet – og du sparer tid på infrastrukturstyring. Når du tar i bruk Kubernetes, bør du også vurdere og implementere følgende:

 • Infrastrukturautomatisering eller serverløse Kubernetes for å eliminere rutinemessige oppgaver som levering, oppdatering og oppgradering.

 • Verktøy for beholderbasert apputvikling og kontinuerlig integrering og kontinuerlig distribusjon av (CI/CD) arbeidsflyter.

 • Tjenester for å administrere sikkerhet, styring, identitet og tilgang.

Utnytt Kubernetes med DevOps fremgangsmåter

Ettersom et Kubernetes-program vokser – med beholdere, miljøer og team – har frigivelsesfrekvensen en tendens til å øke, sammen med utviklingsmessig og operativ kompleksitet. Ved å bruke DevOps fremgangsmåter i Kubernetes-miljøer kan du bevege deg raskt i skala med økt sikkerhet.

Lever kode raskere med CI/CD

Mens beholdere gir et konsistent applikasjonspakkeformat som letter samarbeidet mellom utviklings- og driftssteamene, kan CI/CD akselerere flyttingen fra kode til beholder og til Kubernetes-klyngen på minutter ved å automatisere disse oppgavene.

Administrer ressurser effektivt med infrastruktur som kode

Infrastruktur som kode skaper konsistens og synlighet av databehandlingsressurser tvers av avdelinger, og reduserer sannsynligheten for menneskelig feil. Denne praksisen fungerer med den deklarative naturen til Kubernetes-programmer drevet av Helm. Ved å kombinere de to kan du definere apper, ressurser og konfigurasjoner på en pålitelig, sporbar og repeterbar måte.

Fremskynd tilbakemeldingssløyfen med konstant overvåkning

Kort ned tiden mellom feil og rettinger med en komplett oversikt over ressursene, klynger, Kubernetes API, beholdere og koder – fra tilstandsovervåking av beholdere til sentralisert loggføring. Denne visningen hjelper deg med å hindre ressursflaskehals, spore ondsinnede forespørsler, og holde Kubernetes-programmene i feilfri tilstand.

Balanser hastighet og sikkerhet med DevOps

Få observasjonsevne i sanntid i DevOps-arbeidsflyten din, uten å ofre hastigheten. Bruk samsvarskontroller og rekonfigureringer automatisk for å sikre datasamlebåndet for kompilering og utgivelse – og Kubernetes-programmet som et resultat.

Prosessflyt infografikk DevOps arbeidsflyt med Kubernetes

Eksempel på DevOps-arbeidsflyt med Kubernetes

 1. Hurtigiterer, test og feilsøk ulike deler av en applikasjon sammen i samme Kubernetes-klynge.

 2. Slå sammen og sjekk kode inn i et GitHub-repositorium for kontinuerlig integrasjon. Deretter kjøres automatiserte kompilasjoner og tester som en del av kontinuerlig levering.

 3. Bekreft kilden og integriteten til beholderavbildninger. Avbildninger holdes i karantene til de går gjennom skanning.

 4. Levering av Kubernetes-klynger med verktøy som Terraform. Helm-diagrammer installert av Terraform definerer ønsket status for appressurser og konfigurasjoner.

 5. Håndhev policyer for å styre distribusjoner til Kubernetes-klyngen.

 6. Utgivelses-datasamlebåndet utfører automatisk forhåndsdefinert distribusjonsstrategi med hver kode.

 7. Legg til politikkrevisjon og automatisk avhjelp til CI/CD-datasamlebånd. For eksempel har bare utgivelses-datasamlebåndet tillatelse til å opprette nye pods i Kubernetes-miljøet.

 8. Aktiver app-telemetri, beholderhelseovervåking og sanntidslogganalyse.

 9. Adresser problemer med innsikt og informer planer for neste sprint.

Bygg på styrken av Kubernetes med Azure

Automatiser levering, oppgradering, overvåkning og skalering med den totaladministrerte Microsoft Azure Kubernetes-tjenesten (AKS). Få serverløs Kubernetes, en enklere opplevelse med utvikling-til-produksjon, og sikkerhet og styring i bedriftsklasse.

Hent inspirasjon og innovasjon fra Kubernetes-fellesskap

Kubernetes ble opprettet av – og lykkes på grunn av – tusener av individer og hundrevis av organisasjoner som har delt sin visdom, koder og vedvarende støtte til menneskene som bruker det. Bygg suksessen til programvaren din på toppen av deres lidenskapelige bidrag.

35 000

Bidragsytere

180 000

Forpliktelser

Topprosjekt

i GitHub

Microsofts bidrag til Kubernetes

Process Flow Infographic Microsoft contributions to Kubernetes

Bringer oppfinnsomhet med åpen kildekode til bedrifter

For å gjøre det enklere for organisasjoner å komme i gang med Kubernetes, og enklere for utviklere å bruke, har Microsoft bare på tre år tredoblet antall ansatte som deltar i åpen kilde-prosjektet. Nå er Microsoft den tredje største bedriftsleverandøren, og jobber for å gjøre Kubernetes mer bedriftsvennlig og tilgjengelig ved å ta i bruk de siste erfaringene og anbefalt fremgangsmåte fra jobben med forskjellige kunder i Kubernetes-fellesskapet.

Ofte stilte spørsmål – Kubernetes

 • Følg denne kuraterte reisen for å begynne å lære Kubernetes.

 • Kubernetes er nyttig i scenarier fra å flytte applikasjoner til skyen for å forenkle utfordringene i maskinlæring og AI.

  Viktige brukseksempler omfatter:

  Overfør eksisterende programmer til skyen

  Forenkle utrullingen og administrasjonen av mikrotjenestebaserte programmer

  Enkel skalering

  IoT-enhetsutrulling og -administrasjon

  Maskinlæring

 • Se anbefalte fremgangsmåter og arkitektoniske mønstre opprettet av tusenvis av tekniske fagfolk og partnere som bruker Kubernetes.

 • En utrulling av Kubernetes lar deg beskrive ønsket status for apputrulling. Kubernetes planlegger sørger for at den faktiske tilstanden samsvarer med ønsket tilstand – og opprettholder denne tilstanden i tilfelle en eller flere pods krasjer. Kubernetes utrullinger lar deg også konsekvent oppgradere applikasjoner uten nedetid.

 • Utrulling til Kubernetes ved hjelp av DevOps innebærer vanligvis et repositorium som Git for versjonshåndtering. Repositoriumet fungerer som begynnelsen på CI/CD-linjen. Avhengig av tilnærmingen du bruker, endres endringer i repositorium-utløserintegrering, kompilering, levering og utrullingsaktiviteter.

 • Kubernetes og Docker fungerer sammen.

  Docker gir en åpen standard for pakking og distribusjon av beholderbaserte programmer. Ved hjelp av Docker kan du bygge og kjøre beholdere, og lagre og dele beholderbilder.

  Kubernetes orkestrerer og styrer distribuerte, beholderbaserte applikasjoner som Docker oppretter. Det gir også den infrastrukturen som trengs for å rulle ut og kjøre disse programmene på en klynge av maskiner.

Klar når du er det – prøv Kubernetes gratis på Azure 

Start gratis