Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Hva er IoT?

Det er at ditt utstyr, maskiner, produkter og enheter er koblet til skyen og utrustet for å samle og overføre data på en trygg måte.

Hva er Tingenes Internett (IoT) og hvordan kan det hjelpe bedriften din?

IoT gjør at organisasjonen kan analysere data og handle ut fra det, slik at du kan ta smarte beslutninger i sanntid. Med oppdatert og relevant innsikt om forretningen og kunder som følger med disse nye kildene til data, er det et stort potensiale for bransjer av alle slag – inkludert produksjon, transport, energi, landbruk, varehandel og det offentlige – til å få en mer effektiv drift og tilby økt verdi til kunder ved å implementere de riktige løsningene for IoT.

Hva brukes Tingenes Internett til?

Kort sagt lar IoT deg løse forretningsproblemer ved hjelp av dine egne data. Tingenes Internett handler ikke bare om tilkoblede enheter – det handler om informasjonen disse enhetene samler inn og den kraftige, umiddelbare innsikten som kan hentes fra den informasjonen. Denne innsikten kan brukes til å transformere virksomheten din og redusere kostnadene gjennom forbedringer som reduksjon av bortkastede materialer, strømlinjeformede operasjonelle- og mekaniske prosesser, eller utvidelse til nye bransjer som bare er mulig med pålitelige sanntidsdata. Skap et reelt konkurransefortrinn ved hjelp av IoT til å gjøre dataene om til innsikt, og ved å gjøre denne innsikten om til handling.

Finnes det noen eksempler på IoT?

Ekstern overvåking

Overvåk nesten alle typer utstyr – inkludert tunge maskiner, kjøretøy og til og med buskap – nesten hvor som helst, enten fortløpende eller ved jevne mellomrom. Ved å spore posisjon, ytelse, tilstand eller miljøfaktorer, kan innsikten du får fra IoT-tilkoblede ting hjelpe deg med:

 • Reduser tjenestekostnadene og finpuss forretningsprosessene.
 • Forstå hvordan produktene presterer for å gi en bedre opplevelse til kundene.
 • Utvid antall avtaler per dag, kutt drivstoffkostnader og reduser slitasje ved hjelp av maskinlæringsfunksjoner til å planlegge ruter for frakt eller kjøretøy mer effektivt.

Vit hvor du har ressurser på ethvert tidspunkt – helt ned til hvilket kjøretøy de befinner seg på – for forbedret tjeneste i felt, bedre sikkerhet og økt sikkerhet for ansatte.

En kvinne som står i den grønne gården

Prediktivt vedlikehold

I likhet med ekstern overvåking bruker prediktivt vedlikehold programvare for maskinlæring, som analyserer data for å forutse utfall og automatisere tiltak. Forutsigende evner lar tjenesteleverandører bevege seg utover den tradisjonelle forretningsmodellen for reaktivt og planlagt vedlikehold og bruke dataene til å identifisere problemer før de blir kritiske. Dette gir teknikere muligheten til å gripe inn før kundene selv innser at det er et problem. Utstyrt med denne informasjonen kan du:

 • Finn ut hvilke mekaniske eller driftsmessige forhold som forårsaker feil eller forsinkelser.
 • Forutse bedre hvilke reservedeler du bør ha på lager, før reparasjoner må til.
 • Omgå en «break/fix»-forretningsmodell ved å forhindre utstyrssvikt gjennom forebyggende vedlikehold.

Anleggsadministrasjon

Dette IoT-scenariet er fokusert på overvåking av bygninger, infrastruktur og andre steder, slik at du kan forbedre energieffektivitet, spare plass, øke produktivitet og sikkerhet ved hjelp av dataene du samler inn. Innsikten du får kan hjelpe deg med:

 • Spar penger med automatisk lysjustering og optimalisering av oppvarming og avkjøling.
 • Øk tilfredsheten til ansatte eller brukere ved å holde utstyr i drift eller sikre at forsyninger er på lager.
En robotproduksjonsarm

Produksjonseffektivitet

Hva brukes Tingenes Internett til i produksjon? Hver bedrift er forskjellig, men mange produksjonsprosesser følger en felles vei fra råmaterialer til ferdige produkter. Med IoT er det mulig å lære av dine egne systemer og finne nye måter å administrere prosesser og produktkvalitet med data fra enhetene og sensorene dine. Med innsikt fra disse dataene kan du:

 • Identifiser flaskehalser som reduserer effektivitet, slik at du kan forbedre prosessen.
 • Reduser nedetid forårsaket av uplanlagt vedlikehold eller feil på utstyr.
 • Eliminer materialer og deler av lav kvalitet, samt feil før produktet er ferdig.
 • Reduser nedetid forårsaket av uplanlagt vedlikehold eller feil på utstyr.

Tilkoblede produkter

Tilkoblede produkter har smarte komponenter som kan kobles slik at data kan utveksles mellom produktet og brukeren, produsenten eller miljøet. Relaterte IoT-løsninger kan hjelpe deg til å bygge smarte fabrikker med ny funskjonalitet, større pålitelighet og bedre utnyttelse av produkter. Ved hjelp av tilkoblede produkter kan du:

 • Strømlinjeform utviklingen og vedlikeholdet av produktene.
 • Tilby sikrere tilkoblede opplevelser til kundene.
 • Skap nye bransjetyper med administrerte tjenester og kundestøtte.
 • Overvåk ytelsen til produkter for å forbedre utforming, produksjon og pålitelighet.

Hva er IoT gunstig for?

Organisasjoner som investerer i Tingenes Internett kan levere mer verdi, inkludert mer personlig kundebehandling, mindre sløsing av materialer og arbeidskraft, og økt driftseffektivitet. Etter hvert som data samles og analyseres, kan nye trender til og med avsløre nye muligheter for inntekter. På grunn av disse fordelene, indikerer trender at IoT-bruk både diversifiseres raskt og blir mer vanlig.

Av IoT-beslutningstakere i undersøkelsen:

 • 91 %

  har tatt i bruk IoT i 2020.

 • 90 %

  mener at IoT er avgjørende for selskapets fortsatte suksess.

 • 64 %

  planlegger å implementere enda mer IoT i fremtiden.

Kom i gang med IoT

Uansett om firmaet har ressursene til å planlegge og implementere en IoT-løsning på egen hånd eller må samarbeide med en partner, er grunntrinnene for en vellykket IoT-utrulling vanligvis de samme:

1

Definer forretningskasuser for Tingenes Internett.

2

Arbeid med et styrket team som representerer OT, IT og ledelsen.

3

Start i det små, og øk så bruksområde og kompleksitet etter at du har oppnådd en god start.

Definer forretningskasuser for Tingenes Internett

Revurder din nåværende forretningsmodell tilrettelagt for IoT, eller utvikle en ny modell som bedre støtter hvordan du samhandler med kundene.

Oppdag de riktige IoT-innsiktene for virksomheten

Trekk ut informasjon fra store mengder data med skyanalyser, slik at de er lett tilgjengelig og lett kategorisert. Bruk denne informasjonen til bedre å forstå hvordan dine produkter eller tjenester presterer. Inkluder skyanalyse med fullstendig administrerte IoT-tjenester som gir dypere innsikt i å fremskynde raskere beslutningstaking.

Start i det små – men tenk stort

Få ny forretningsinnsikt med utstyret du allerede har og den riktige IoT-løsningen. Start i det små, skaler opp i ditt eget tempo, og utvid virksomheten med sikre, innovative IoT-tjenester.

Mer informasjon om IoT-teknologier og -protokoller

Opprett et sterkt grunnlag i IoT for å kunne ta de beste valgene for prosjektet. Mer informasjon om IoT-teknologier og -protokoller.

Fremskynd virksomhetsforvandlingen med IoT

Reduser kompleksiteten, reduser kostnadene, og få kortere tid til markedet med heladministrerte IoT-tjenester.

Sikre IoT-løsningene

Hva er sikkerheten ved Tingenes Internett og hvordan skiller det seg fra vanlig cybersikkerhet? Kort sagt legger IoT-cybersikkerhet til et ekstra lag med kompleksitet når den virtuelle og fysiske verdenen smelter sammen. På grunn av dette er det viktig å overvåke alt som er koblet til IoT-løsningen, og sørge for å ha trusselovervåking på plass for å få varsler og raskt gripe fatt i trusler. Få mer informasjon om Azure IoT-sikkerhet.

Ta IoT-løsningene fra enhet til sky

Bygg i henhold til dine behov med løsninger for enheter på kanten, i skyen og koblet til forretningssystemene. Databehandling på kanten lar data bli behandlet nærmere der de blir generert, slik at du kan analysere dataene nærmere sanntid. Databehandling i skyen er en modell hvor servere, programmer, data og andre ressurser integreres og leveres som en tjeneste over Internett. Mer informasjon om databehandling i skyen.

Vanlige spørsmål

 • Enkelt sagt referer termen Tingenes Internett til hele nettverket av fysiske enheter, verktøy, apparater, utstyr, maskiner og andre smarte gjenstander som har evnen til å samle inn data om den fysiske verden og overføre dataene via Internett.

 • På et grunnleggende plan, brukes IoT til å samle inn data om den fysiske verden som ville vært veldig vanskelig eller umulig for mennesker å samle inn uten hjelp av smarte enheter og overvåkningssystemer. Innsikt som er utledet fra dataene som er samlet inn av disse enhetene, lar folk forstå, overvåke og reagere på hendelser eller endringer.

 • Tingenes Internett-enheter finnes i alle forskjellige former, og brukes til en rekke forskjellige ting – fra å bistå enkeltpersoner med daglige oppgaver til å hjelpe store organisasjoner med å effektivisere driften og oppnå forretningsmål. Ting som smartapparater, smartbelysning og smarte dørlåser er alle eksempler på IoT som du kan finne i noens hjem. Eksempler på kommersielle og industrielle IoT-enheter inkluderer ting som utstyr til smarte fabrikker eller smart landbruk, smarte kjøretøy og til med heltilkoblede fabrikker, lagere og bygninger.

Se nærmere på Azure IoT-løsninger etter bransje

Se brukssituasjoner og eksempler på Tingenes Internett etter bransje

Se nærmere på Azure IoT-tjenestene

Begynn å utvikle med Azure

 

Prøv Azure sine tjenester for databehandling i skyen gratis i opptil 30 dager, eller kom i gang med bruksbasert betaling. Ingen forpliktelser på forhånd – avbryt når som helst.