Gå til hovedinnhold

Hva er en hybrid sky?

En hybrid sky – noen ganger kalt en skyhybrid – er et databehandlingsmiljø som kombinerer et lokalt datasenter (også kalt en privat sky) med en offentlig sky, slik at data og programmer kan deles mellom dem. Noen inkluderer konfigurasjoner med flere skyer i definisjonen av hybrid sky, der en organisasjon bruker mer enn én offentlig sky i tillegg til det lokale datasenteret.

Hva er fordelene med hybrid databehandling i skyen?

Uansett hvilken definisjon av hybrid sky du bruker, er fordelene de samme: Når etterspørselen etter databehandling og behandling øker utover funksjonaliteten til et lokalt datasenter, kan bedrifter bruke skyen til umiddelbart å skalere kapasiteten opp eller ned for å håndtere overflødig kapasitet. Det gjør det også mulig for bedrifter å unngå tiden og kostnadene ved å kjøpe, installere og vedlikeholde nye servere som de kanskje ikke alltid trenger.

Er det forskriftmessige problemer knyttet til bruk av en modell med hybrid sky?

For bransjer som håndterer svært sensitive data, som bank, finans, offentlig sektor og helsevesen, kan det å bruke en hybrid sky-modell være det beste alternativet. For eksempel krever noen regulerte bransjer at visse typer data skal lagres lokalt, samtidig som mindre sensitive data kan lagres iskyen. I denne typen hybrid skyarkitektur, får organisasjoner fleksibiliteten til den offentlige skyen for mindre regulerte databehandlingsoppgaver, samtidig som de fortsatt oppfyller kravene til sin bransje.

Få en innledende oversikt over hybrid skydatabehandling med Azure

Er det sikkerhetsproblemer knyttet til hybrid skyinfrastruktur?

Organisasjoner som bruker en hybrid skyplattform, kan dra nytte av mange av de samme sikkerhetstiltakene som de bruker i sin eksisterende lokalt baserte infrastruktur – inkludert administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelse (SIEM)-funksjoner. Noen organisasjoner mener faktisk at sikkerheten i den hybride skyen er overlegen sammenlignet med deres lokale datasenter, fordi den har alltid oppdaterte, automatiserte funksjoner for dataredundans, høy tilgjengelighet, nødgjenoppretting og cybersikkerhet.

Relaterte hybride skydatabehandlingsprodukter og -tjenester

Hybride Azure-skyløsninger

Se nærmere på eksempler på hybrid sky og lokale løsninger, løsninger med flere skyer og løsninger på kanten for Azure.

Azure Arc

Utvid tjenester og administrasjon i Azure til hvilken som helst infrastruktur.

Azure Stack

Utvikle og kjør hybridapper over flere datasentre, kantplasseringer, eksterne kontorer og skyen.

Azure Hybrid Benefit

Overfør arbeidsbelastningene kostnadseffektivt til den beste skyen for Windows og SQL Server.

Azure VMware-løsning

Kjør VMware-arbeidsbelastninger problemfritt i Azure og lokalt miljø.

Azure Sentinel

Få trusselsbeskyttelse aktivert av kunstig intelligens med skybasert SIEM.

Security Center

Beskytt arbeidsbelastninger i hybrid sky mot trusler med effektiv sikkerhet.

Azure ExpressRoute

Koble lokale nettverk til skyen privat, og oppnå høy hastighet og pålitelighet.

Azure VPN Gateway

Koble infrastrukturen til skyen, og aktiver ekstern brukertilgang i stor skala.

Kan vi hjelpe deg?