Hopp over navigasjon

Hva er en hybrid sky?

En hybrid sky – noen ganger kalt en skyhybrid – er et databehandlingsmiljø som kombinerer et lokalt datasenter (også kalt en privat sky) med en offentlig sky, slik at data og programmer kan deles mellom dem. Noen inkluderer konfigurasjoner med flere skyer i definisjonen av hybrid sky. Dette er tilfeller der en organisasjon bruker mer enn én offentlig sky i tillegg til det lokale datasenteret.

Hva er fordelene ved hybrid sky?

Uansett hvordan du definerer hybrid sky – fordelene er de samme: Når databehandlingskravene øker utover kapasiteten til et lokalt datasenter, kan bedrifter ta i bruk skyen og umiddelbart skalere kapasiteten opp eller ned etter behov. De slipper også å bruke tid og penger på å kjøpe, installere og vedlikeholde nye servere som de kanskje ikke alltid trenger.

Er det forskriftmessige problemer knyttet til bruk av en modell med hybrid sky?

For bransjer som jobber med svært sensitive data, for eksempel bank, finans, offentlig sektor og helsesektoren, kan hybrid være den beste skyløsningen. Noen regulerte bransjer krever for eksempel at bestemte typer data lagres lokalt, mens mindre sensitive data kan lagres i skyen. Med denne typen hybrid skyarkitektur får organisasjoner fleksibiliteten til den offentlige skyen for mindre regulerte databehandlingsoppgaver samtidig som de oppfyller kravene bransjen har.

Les mer om hybride skyfunksjonaliteter og kom i gang med Azure

Er det sikkerhetsproblemer knyttet til hybrid skyinfrastruktur?

Organisasjoner som bruker en plattform med hybrid sky, kan bruke mange av de samme sikkerhetstiltakene som de bruker i eksisterende lokal infrastruktur, deriblant funksjonalitet for administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser (SIEM). Enkelte organisasjoner mener faktisk at sikkerheten i den hybride skyen er bedre enn den i det lokale datasenteret, fordi den har alltid oppdaterte, automatiserte funksjoner for dataredundans, høy tilgjengelighet, nødgjenoppretting og cybersikkerhet.

Relaterte Azure-produkter og -tjenester for hybrid sky

Hybride Azure-skyløsninger

Se nærmere på eksempler på hybrid sky og lokale løsninger, løsninger med flere skyer og løsninger på kanten for Azure.

Azure Arc

Utvid tjenester og administrasjon i Azure til hvilken som helst infrastruktur.

Azure Stack

Utvikle og kjør hybridapper over flere datasentre, kantplasseringer, eksterne kontorer og skyen.

Azure Hybrid Benefit

Overfør arbeidsbelastningene kostnadseffektivt til den beste skyen for Windows og SQL Server.

Azure VMware-løsning

Kjør VMware-arbeidsbelastninger problemfritt i Azure og lokalt miljø.

Azure Sentinel

Få trusselsbeskyttelse aktivert av kunstig intelligens med skybasert SIEM.

Azure Defender

Beskytt arbeidsbelastninger i hybrid sky mot trusler med effektiv sikkerhet.

Azure ExpressRoute

Koble lokale nettverk til skyen privat, og oppnå høy hastighet og pålitelighet.

Azure VPN Gateway

Koble infrastrukturen til skyen, og aktiver ekstern brukertilgang i stor skala.

Kan vi hjelpe deg?