Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je horizontální dělení databází?

Horizontální dělení databází je typ horizontálního dělení, který rozděluje velké databáze na menší součásti, které jsou rychlejší a mají jednodušší správu. Horizontální oddíl je samostatný oddíl, který existuje v samostatné instanci databázového serveru a jeho cílem je rozložit zatížení. Automatické horizontální dělení nebo horizontální dělení dat je potřeba v případě, kdy je datová sada příliš velká a nejde uložit v jedné databázi.

Společně s tím, jak roste velikost databáze a počet transakcí, prodlužuje se i doba odezvy při dotazování této databáze. Náklady spojené s údržbou obrovských databází mohou také rychle narůstat, a to kvůli počtu a kvalitě počítačů, které potřebujete ke správě úloh. Horizontální oddíly naproti tomu mají menší požadavky na hardware a software a dají se spravovat na méně nákladných serverech.

Související produkty a služby

Azure Cosmos DB

Globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba.

Azure SQL Database

Inteligentní relační cloudová databázová služba.

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná komunitní verze MySQL připravená pro podnikové prostředí.