Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je horizontální dělení databází?

Horizontální dělení databází je typ horizontálního dělení, který rozděluje velké databáze na menší součásti, které jsou rychlejší a mají jednodušší správu. Horizontální oddíl je samostatný oddíl, který existuje v samostatné instanci databázového serveru a jeho cílem je rozložit zatížení. Automatické horizontální dělení nebo horizontální dělení dat je potřeba v případě, kdy je datová sada příliš velká a nejde uložit v jedné databázi.

Společně s tím, jak roste velikost databáze a počet transakcí, prodlužuje se i doba odezvy při dotazování této databáze. Náklady spojené s údržbou obrovských databází mohou také rychle narůstat, a to kvůli počtu a kvalitě počítačů, které potřebujete ke správě úloh. Horizontální oddíly naproti tomu mají menší požadavky na hardware a software a dají se spravovat na méně nákladných serverech.

Související produkty a služby

Azure Cosmos DB

Globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba.

Azure SQL Database

Inteligentní relační cloudová databázová služba.

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná komunitní verze MySQL připravená pro podnikové prostředí.