Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Databáze Azure Cosmos je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Elasticky škálujte propustnost a úložiště po celém světě a plaťte jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Databáze Azure Cosmos garantuje latence v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě, nabízí různé jasně definované modely konzistence pro vyladění výkonu a garantuje vysokou dostupnost s možnostmi vícenásobného navádění – to vše zajištěné špičkovými komplexními smlouvami SLA.

Služba Azure Cosmos DB je navržena jako globálně distribuovaný databázový systém

Globální distribuce na klíč

Easily build globally-distributed applications without the hassle of complex, multiple-datacenter configurations. Designed as a globally distributed database system, Azure Cosmos DB automatically replicates your data to any number of regions of your choice, for fast, responsive access. Azure Cosmos DB supports transparent multi-homing and guarantees 99.99% high availability.

Služba Azure Cosmos DB vám umožňuje používat data klíčových hodnot, grafů a dokumentů v jediné službě

Více modelů a rozhraní API

Only Azure Cosmos DB allows you to use key-value, graph, and document data in one service, at global scale and without concerns about schema or index management. Azure Cosmos DB automatically indexes all data, and allows you to use your favorite API including SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB, and Azure Table Storage to access your data.

Nezávislé a elastické škálování úložiště a propustnosti se službou Azure Cosmos DB

Neomezené elastické škálování po celém světě

With Azure Cosmos DB, you only pay for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB allows you to independently and elastically scale storage and throughput at any time, anywhere across the globe, making it a perfect ally for your serverless applications.

Služba Azure Cosmos DB nabízí pět definovaných modelů konzistence

Různé jasně definované volby konzistence

Databáze Azure Cosmos nabízí pět jasně definovaných úrovní konzistence – silná, omezená neaktuálnost, konzistence předpon, relace a konečný výsledek. Výsledkem je intuitivní programovací model s nízkou latencí a vysokou dostupností pro vaše aplikace na globální úrovni.

Garance nízké latence

Garance nízké latence na úrovni 99. percentilu

Zpracovávejte žádosti o čtení a zápis z nejbližší oblasti a současně distribuujte data po celém světě. Databáze Azure Cosmos díky databázovému stroji, který nepoužívá blokátory a je optimalizovaný pro zápis, garantuje na úrovni 99. percentilu latenci při čtení nižší než 10 ms a při zápisu nižší než 15 ms.

Komplexní smlouvy SLA pro velké firmy

Špičkové smlouvy SLA na podnikové úrovni

Buďte bez obav s vědomím, že vaše aplikace běží na prověřené databázové službě postavené na špičkové infrastruktuře. Databáze Azure Cosmos vám poskytuje dodržování předpisů a zabezpečení na podnikové úrovni, a je první a jedinou službou, která nabízí špičkové smlouvy SLA zajišťující 99,99% vysokou dostupnost, latenci na úrovni 99. percentilu, garantovanou propustnost a konzistenci.

Zákazníci používající databázi Azure Cosmos

Co je možné vytvořit s využitím databáze Azure Cosmos?

Další informace o případech použití:

Globálně distribuované klíčové aplikace

Garantujte přístup uživatelům po celém světě díky vysoce dostupným možnostem s nízkou latencí, které jsou integrované v globálních datacentrech Microsoftu.

Další informace

Diagram řešení pro globální dosah

IoT

Okamžitě elasticky škálujte, abyste vyhověli různorodým a nepředvídatelným úlohám IoT bez omezení ingestování nebo výkonu dotazů.

Další informace

Diagram řešení pro IoT a telematiku

Přizpůsobení

Vytvářejte pro uživatele v reálném čase individuální doporučení a okamžitě získejte přehledy díky nastavení konzistence s možností ladění a nízkou latencí.

Další informace

Diagram řešení pro přizpůsobení v reálném čase

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování

Zajistěte podporu podrobných dotazů i přes různé katalogy produktů, provozní špičky a rychle se měnící inventář.

Další informace

Diagram řešení pro katalog produktů

Hry

Elasticky škálujte databázi, aby se přizpůsobila nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistila prostředí pro více hráčů s nízkou latencí v globálním měřítku.

Další informace

Diagram řešení pro hry

Serverless apps

Use Azure Functions and Azure Cosmos DB, to build globally distributed, scalable serverless applications

Další informace

Diagram of Serverless solution

Get started with Azure Cosmos DB

Watch What is Azure Cosmos DB or read Introducing Azure Cosmos DB to see how our globally distributed, multi-model database service works for your applications, including web high-scale gaming, social, and Internet of Things (IoT) app scenarios. Get expert tips on getting started with Azure Cosmos DB.

DocumentDB SQL and JavaScript API

Azure Cosmos DB has native DocumentDB API support, and you can still use DocumentDB SQL and JavaScript APIs like you did before.

API support for MongoDB

Use Azure Cosmos DB as a fully managed database service for your MongoDB app, without any code changes, with native API support for MongoDB.

Azure Table storage APIs

Use Azure Cosmos DB as a globally distributed database for your Azure Table storage-based application, without any code changes with the Table API. You get secondary indexes, global distribution, policy-based failover capabilities, and much more.

Distribute graph queries globally using Gremlin APIs

Take advantage of native Graph APIs on Azure Cosmos DB without any code changes. You can issue globally-distributed graph queries using Gremlin with Graph API.

Real-time machine learning over globally distributed datasets using Apache Spark

For real-time machine learning over globally distributed datasets managed by Azure Cosmos DB, use the Spark connector to issue Apache Spark queries. The Spark connector takes advantage of native indexes managed by Azure Cosmos DB, resulting in significant performance gains.

Jste vývojář? Přímo touto cestou.

Začněte vytvořením jednoduché aplikace .NET nebo Node.js nebo vytvořte kompletní webovou aplikaci s využitím stávajících dovedností v SQL a NoSQL pomocí rozhraní API pro více modelů databáze Azure Cosmos, včetně DocumentDB, MongoDB, Graph a Table.

Související produkty a služby

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Vyzkoušejte databázi Azure Cosmos k vytváření rychlých, škálovatelných a globálně distribuovaných aplikací.