Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Databáze určená k vytváření neuvěřitelně rychlých aplikací na globální úrovni s nativní podporou NoSQL

Služba Azure Cosmos DB je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Můžete elasticky škálovat operace čtení a zápisu po celém světě a platit jenom za to, co potřebujete. Azure Cosmos DB poskytuje nativní podporu rozhraní NoSQL a OSS API, včetně MongoDB, Cassandra, Gremlin a SQL, nabízí různé jasně definované modely konzistence, garantuje latenci čtení a zápisu v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu a 99,999% vysokou dostupnost s vícenásobným naváděním kdekoli na světě, a to vše zajištěné špičkovými komplexními smlouvami o úrovni služeb (SLA).

Globální distribuce na klíč

Využijte možnost snadného vytváření vždy dostupných aplikací s velmi rychlou odezvou a vícenásobným naváděním na globální úrovni bez starostí s komplexními konfiguracemi různých datových center. Služba Azure Cosmos DB je navržená jako globálně distribuovaný databázový systém a umožňuje zapisovat do místních replik databáze Cosmos DB, která se replikuje do libovolného počtu oblastí Azure, a číst z nich.

Neomezená a elastická škálovatelnost operací čtení a zápisu

Azure Cosmos DB elasticky globálně škáluje operace čtení a zápisu a vy platíte jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Služba Azure Cosmos DB je navržená s transparentním horizontálním dělením a multimasterovou replikací a nabízí tak nebývalou elastickou škálovatelnost operací čtení a zápisu po celém světě.

Garance nízké latence na úrovni 99. percentilu

Můžete vytvářet aplikace s velmi rychlou odezvou na globální úrovni. Azure Cosmos DB díky novému protokolu multimasterové replikace a databázovému stroji optimalizovanému pro zápis, který nepoužívá blokátory, po celém světě garantuje na úrovni 99. percentilu latenci při čtení i (indexovaném) zápisu nižší než 10 ms.

Jasně definované volby konzistence

Už nemusíte dělat kompromisy mezi konzistencí, dostupností, latencí a programovatelností. Pečlivě navržený protokol multimasterové replikace služby Azure Cosmos DB nabízí pět jasně definovaných voleb konzistence – silná, omezená neaktuálnost, konzistence předpon, relace a konečný výsledek. Výsledkem je intuitivní programovací model s nízkou latencí a vysokou dostupností pro vaše globálně distribuované aplikace.

Více modelů s nativní podporou rozhraní NoSQL API

Azure Cosmos DB umožňuje modelovat data z reálného světa s využitím datových modelů typu klíč-hodnota, graf, řada sloupců a dokument. Nemusíte si dělat starosti se správou schémat a sekundárních indexů – Azure Cosmos DB automaticky indexuje všechna data při příjmu. Pro přístup k datům uloženým v databázi Cosmos DB můžete použít také své oblíbené rozhraní API, včetně SQL, Apache® Cassandra, Gremlin, Table Storage a rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB.

Výkon a zabezpečení na podnikové úrovni

Buďte bez obav s vědomím, že vaše aplikace běží na prověřené databázové službě postavené na špičkové infrastruktuře. Azure Cosmos DB zajišťuje dodržování předpisů a zabezpečení na podnikové úrovni a je první a jedinou službou, která nabízí špičkové komplexní smlouvy SLA zajišťující 99,999% vysokou dostupnost, latenci na úrovni 99. percentilu, garantovanou propustnost a konzistenci.

Zákazníci používající databázi Azure Cosmos

Co je možné vytvořit s využitím databáze Azure Cosmos?

Další informace o případech použití:

Applications stratégiques distribuées à l’échelle mondiale avec Cosmos DBGarantissez l’accès aux utilisateurs du monde entier grâce à la haute disponibilité et à la faible latence des centres de données mondiaux de Microsoft.

Přehled

Garantujte přístup uživatelům po celém světě díky vysoce dostupným možnostem s nízkou latencí, které jsou integrované v globálních datacentrech Microsoftu.

IoT using Cosmos DBScale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads without sacrificing ingestion or query performance.

Přehled

Škálujte okamžitě a elasticky, abyste vyhověli různorodým a nepředvídatelným úlohám IoT bez omezení ingestování nebo výkonu dotazů.

Personnalisation avec Cosmos DBGénérez en temps réel des recommandations personnalisées à l’intention des clients, en utilisant des paramètres de cohérence à faible latence et ajustables pour obtenir des insights immédiats

Přehled

Vytvářejte pro uživatele v reálném čase individuální doporučení a okamžitě získejte přehledné informace díky nastavení konzistence s možností ladění a nízkou latencí

Distribution et e-commerce avec Cosmos DBPrise en charge des requêtes approfondies sur divers catalogues de produits, des pics de trafic et de l’inventaire en constante évolution.

Přehled

Zajistěte podporu podrobných dotazů i přes různé katalogy produktů, provozní špičky a rychle se měnící inventář.

Gaming avec Cosmos DBProcédez à une mise à l’échelle élastique de votre base de données pour faire face aux pics de trafic imprévisibles et garantir une faible latence aux joueurs du monde entier.

Přehled

Elasticky škálujte databázi, aby se přizpůsobila nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistila prostředí pro více hráčů s nízkou latencí v globálním měřítku.

Applications Serverless avec Cosmos DBUtilisez Azure Functions et Azure Cosmos DB pour créer des applications sans serveur évolutives et distribuées à l’échelle mondiale.

Přehled

Vytvářejte globálně distribuované a škálovatelné aplikace bez serveru pomocí služeb Azure Functions a Azure Cosmos DB.

Začínáme se službou Azure Cosmos DB

Vytvoření účtu

Připojení k aplikaci

Práce s daty

Krok 1 z 1

Začněte vytvořením účtu a kolekce služby Azure Cosmos DB pro ukládání vašich dat a vyberte si rozhraní API, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Krok 1 z 1

Svou aplikaci můžete připojit ke službě Azure Cosmos DB tím, že implementujete jeden z konektorů pro programovací jazyk podle vašeho výběru.

Krok 1 z 1

Zkoumejte svá data v aplikaci pomocí dotazů na čtení a zápis. Spravujte svá data s využitím jedinečných funkcí služby Azure Cosmos DB.

Začněte vyvíjet s využitím Azure Cosmos DB

Služba Azure Cosmos DB je navržená pro vývojáře a nabízí podporu pro širokou škálu rozhraní API. Podívejte úvodní video k Azure Cosmos DB, začněte s profesionálními tipy nebo si přečtěte, co všechno můžete s využitím rozhraní API a konektorů dělat.

SQL API

Azure Cosmos DB má nativní podporu pro SQL a JavaScript API.

{ LEAF }

Rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB

Azure Cosmos DB můžete s minimálními změnami kódu využít jako plně spravovanou databázovou službu pro aplikaci MongoDB s nativní podporou rozhraní API pro data MongoDB, která vaší aplikaci přinese výhody nativní cloudové platformy.

Rozhraní Table API

Azure Cosmos DB můžete využít jako globálně distribuovanou databázi párů klíč-hodnota pro aplikace založené na službě Azure Table Storage, která nevyžaduje změny kódu díky rozhraní Table API. Získáte sekundární indexy, globální distribuci, možnosti převzetí služeb při selhání na základě zásad a ještě mnohem víc.

Rozhraní API Cassandra

K doručování Cassandry jako služby využijte výkon služby Azure Cosmos DB. Pomocí nástrojů a sad Cassandra SDK můžete sestavovat aplikace v téměř nekonečném globálním měřítku s využitím možností platformy Azure Cosmos DB s podporou SLA.

Spark

Pro machine learning v reálném čase z globálně distribuovaných datových sad spravovaných službou Azure Cosmos DB použijte konektor Spark umožňující zadávat dotazy Apache Sparku. Konektor Spark využívá nativní indexy spravované databází Azure Cosmos a díky tomu dochází k výraznému nárůstu výkonu.

Rozhraní Gremlin API

Využijte výhod nativních rozhraní Graph API v Azure Cosmos DB bez jakékoli změny kódu a možnosti zadávat globálně distribuované dotazy na grafy pomocí Gremlinu s rozhraním Graph API.

Partneři služby Azure Cosmos DB

Související produkty a služby

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Prozkoumejte Azure Cosmos DB a podívejte, jak globální distribuce na klíč funguje