Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba pro libovolné škálování

Snadnější vytváření globálních aplikací než kdy dřív

Databáze Azure Cosmos je plně spravovaná databázová služba s globální distribucí na klíč a transparentní multimasterovou replikací. Získejte latenci čtení a zápisu v řádu milisekund na úrovni 99. percentilu, automatické a elastické škálování propustnosti a úložiště po celém světě, vysokou dostupnost 99,999 % a pět jasně definovaných voleb konzistence, to vše zajištěné nejlepšími komplexními smlouvami SLA v oboru.

Globální distribuce dat jedním kliknutím

Pro svou globálně distribuovanou databázi můžete kdykoli přidat nebo odebrat oblasti, aniž byste si museli dělat starosti se správou databází ve více datacentrech, a automaticky a elasticky škálovat propustnost a úložiště mezi těmito oblastmi. Pro vaše aplikace je zaručená latence čtení a zápisu v řádu milisekund na úrovni 99. percentilu a globální vysoká dostupnost 99,999 % s multimasterovou replikací a možností výběru z pěti jasně definovaných modelů konzistence.

Přístup a dotazování pomocí datového modelu a rozhraní API podle vlastního výběru

Přistupujte k datům a dotazujte se na ně pomocí rozhraní API pro SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin, Etcd a Table a využijte Apache Spark k provozním analýzám v globálním měřítku. Nasměrujte stávající opensourcové nástroje a klientské ovladače NoSQL na vaši databázi Cosmos, abyste zachovali stávající investice do OSS, nebo jednoduše migrujte úlohy MongoDB, Cassandra nebo jiné úlohy NoSQL do služby Databáze Azure Cosmos.

Umělá inteligence a provozní analýzy v reálném čase v globálním měřítku

Využijte možnost spouštět na transakčních datech ve vašich databázích globálně distribuované provozní analýzy a AI s nízkou latencí. Díky nativní podpoře Apache Sparku a poznámkových bloků Jupyter pomáhá Databáze Azure Cosmos zkracovat čas potřebný k vytváření přehledů tím, že ingestuje a obsluhuje data a spouští analýzy nad místní replikou databáze v oblasti Azure. Dotazy Apache Sparku můžete zpracovávat přímo na indexovaných vícemodelových datech uložených v rámci vašich datových oddílů, bez nutnosti jakýchkoli přesunů dat.

Prověřeno pro klíčové podnikové úlohy

Spouštějte klíčové úlohy v prověřené vícemodelové databázové službě využívající špičkovou infrastrukturu se zabezpečením a dodržováním předpisů na podnikové úrovni, které důvěřují přední firmy včetně Microsoftu. Databáze Azure Cosmos je plně spravovaná globálně distribuovaná databázová služba s nejlepšími komplexními smlouvami SLA v oboru.

Vývoj aplikací s využitím architektur řešení Databáze Azure Cosmos

Navrhujte a implementujte převratné aplikace IoT, elektronického obchodování a herní a bezserverové aplikace s využitím distribuce dat do jakéhokoli počtu oblastí Azure.

Přední firmy inovující s využitím služby Databáze Azure Cosmos

American Cancer Society pomáhá zachraňovat životy a přitom spojuje dobrovolníky a snižuje náklady

"Results… have been simply phenomenal. The first year we did 86 percent more revenue year over year. Last year we did over 55 percent more revenue."

– Ben Kaplan, ředitel pro digitální produkty

Přečíst případovou studii

American Cancer Society

Dceřiná společnost společnosti ExxonMobil využívá cloud k optimalizaci provozu a podpoře růstu

"With Microsoft, Azure, and IoT technologies, XTO Energy is an innovation leader in the oil and gas industry."

– Anish Patel, ředitel pro technologickou integraci, Permian

Přečíst případovou studii

ExxonMobil

Společnost Jet.com vytvořila v Azure inovativní modul elektronického obchodování za méně než rok

"When we were building Jet's next-generation event sourcing platform, Azure Cosmos DB offered the low latency, high throughput, global availability, and rich feature set critical to our success."

– Scott Havens, ředitel vývoje softwaru

Přečíst případovou studii

Jet.com

ASOS sází na Azure při poskytování špičkového prostředí pro více než 15 milionů online zákazníků

"We chose Azure Cosmos DB because of its global distribution and ability to handle heavy seasonal bursts like Black Friday…. We can distribute our data models to be near the microservices they're serving—wherever that is in the world."

– Bob Strudwick, ředitel pro technologie

Přečíst případovou studii

Asos

Společnost zaměřená na kyberbezpečnost nachází nové způsoby, jak zajistit zabezpečení pro 40 milionů zařízení v cloudu

"Our customers trust us to protect them throughout their ecosystem. So we needed a partner that we could trust to deliver a highly reliable service with ultra-low worldwide latency, at a reasonable cost."

– Mike Shavell, technický ředitel/architekt, Symantec

Přečíst případovou studii

Symantec

Ceny poskytující flexibilitu a kontrolu

Spravujte prostředky a náklady s prakticky neomezenou propustností a neomezeným úložištěm a s možností elastického škálování napříč všemi vybranými oblastmi.

Navrženo pro vývojáře a podpora celé řady rozhraní API

Rozhraní SQL (Core) API

Využijte možnost snadno vytvářet nové aplikace. Databáze Azure Cosmos zahrnuje nativní podporu rozhraní SQL (Core) API a JavaScriptu. Rozhraní SQL API služby Azure Cosmos DB poskytuje formální programovací model pro bohaté dotazy nad položkami JSON. Dotazovací jazyk Databáze Azure Cosmos je založený na programovacím modelu JavaScriptu a rozhraní SQL API je integrované do systému typů JavaScriptu, vyhodnocování výrazů a volání funkcí.

Rozhraní API Cassandra

Nabídněte Cassandru jako službu s využitím funkcí Databáze Azure Cosmos. Pomocí nástrojů a sad Cassandra SDK, včetně stávajících ovladačů, můžete vytvářet aplikace v téměř nekonečném globálním měřítku s využitím možností platformy Azure Cosmos DB zajištěné smlouvou SLA.

Rozhraní API služby Databáze Azure Cosmos pro MongoDB

Databáze Azure Cosmos můžete s minimálními změnami kódu využít jako plně spravovanou databázovou službu pro aplikaci MongoDB s nativní podporou rozhraní API pro data MongoDB, která vaší aplikaci přinese výhody nativní cloudové platformy.

Rozhraní Gremlin API

Využijte výhod podpory nativního grafového datového modelu ve službě Databáze Azure Cosmos bez jakékoli změny kódu a možnosti zadávat globálně distribuované dotazy na grafy pomocí rozhraní Gremlin API.

Integrovaná podpora pro poznámkové bloky Jupyter a Apache Spark

Umožněte použití umělé inteligence a strojového učení v reálném čase pro globálně distribuované datové sady s využitím integrované podpory pro Apache Spark a poznámkové bloky Jupyter. Díky integrované podpoře Apache Sparku a poznámkových bloků Jupyter Databáze Azure Cosmos zkracuje čas potřebný k vytváření přehledů a nabízí globálně distribuované provozní analýzy s nízkou latencí v libovolném měřítku.

Rozhraní Table API

Díky rozhraní API pro tabulky můžete Databáze Azure Cosmos využít jako globálně distribuovanou databázi pro aplikace založené na službě Azure Table Storage, která nevyžaduje změny kódu. Získáte sekundární indexy, globální distribuci, možnosti převzetí služeb při selhání na základě zásad a řadu dalších možností.

Proč Azure pro zabezpečení?

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí výhradně na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.
 • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Zjistěte, jak používat Databáze Azure Cosmos: Vyhledejte osvědčené postupy a projděte si kurzy a dokumentaci.
Dál rozvíjejte své dovednosti se službou Databáze Azure Cosmos.

Dokumentace, školení a prostředky pro migraci

Podpora Azure a komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte Stack Overflow nebo ukázky a úložiště na GitHubu.

Kurzy a cvičení

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Databáze Azure Cosmos

Nejčastější dotazy

 • Databáze Azure Cosmos je globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba pro libovolné škálování. Tato služba je od základu vytvořená s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování.

  Díky globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure služba Databáze Azure Cosmos transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíže vašim uživatelům. Můžete elasticky škálovat operace čtení a zápisu po celém světě a platit jenom za to, co potřebujete. Databáze Azure Cosmos poskytuje nativní podporu rozhraní NoSQL a OSS API, včetně MongoDB, Cassandry, Gremlin, etcd, Sparku a SQL. Kromě toho nabízí několik jasně definovaných modelů konzistence, záruku latence čtení a zápisu v řádu milisekund na úrovni 99. percentilu a záruku vysoké dostupnosti 99,999 % s několika možnostmi řízení kdekoli na světě, to vše zajištěné nejlepšími komplexními smlouvami SLA v oboru.

  Databáze Azure Cosmos je plně spravovaná služba, která umožňuje zbavit se administrativní zátěže spojené s provozem a škálováním distribuovaných databází v Azure, abyste se nemuseli starat o správu virtuálních počítačů, zřizování hardwaru, nastavení a konfiguraci, kapacitu, replikaci, opravy softwaru ani škálování clusterů.

 • Databáze Azure Cosmos umožňuje nakonfigurovat databáze tak, aby byly globálně distribuované a dostupné v jakýchkoli oblastech Azure. Pokud chcete minimalizovat latenci, umístěte data blízko vašim uživatelům.

  Databáze Azure Cosmos transparentně replikuje data do všech oblastí přidružených k vašemu účtu Databáze Azure Cosmos. Poskytuje jednu systémovou image pro vaše globálně distribuované databáze a kontejnery Databáze Azure Cosmos, do kterých může vaše aplikace místně zapisovat a číst z nich.

  Díky globální distribuci na klíč můžete kdykoli přidávat nebo odebírat oblasti přidružené k vašemu účtu. K přidání nebo odebrání oblasti se nevyžaduje pozastavení ani opětovné nasazení vaší aplikace. Vysoká dostupnost se udržuje prostřednictvím několika možností řízení, které služba nativně poskytuje. Další informace.

 • Databáze Azure Cosmos přistupuje ke konzistenci dat jako ke spektru voleb, které nabízejí více možností než jen dva extrémy v podobě silné a konečné konzistence.

  Ve spektru konzistence si můžete vybrat z pěti jasně definovaných modelů:

  • Strong
  • Omezená neaktuálnost
  • Session
  • Konzistentní předpona
  • Eventual

  Všechny modely jsou zajištěné komplexní smlouvou SLA. Další informace

 • Databáze Azure Cosmos jako globálně distribuovaná databáze poskytuje komplexní smlouvy SLA, které zahrnují propustnost, latenci na úrovni 99. percentilu, konzistenci a vysokou dostupnost.

  Získejte další informace.

 • Databáze Azure Cosmos transparentně replikuje vaše data do všech oblastí Azure přidružených k vašemu účtu Databáze Azure Cosmos. Služba pro vaše data využívá několik úrovní redundance. Podrobnější informace

Prozkoumejte Databáze Azure Cosmos a podívejte, jak globální distribuce na klíč funguje

Začněte zdarma