Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Sestavování a modernizace škálovatelných a vysoce výkonných aplikací

Azure Cosmos DB je plně spravovaná databázová služba NoSQL pro vývoj moderních aplikací. Získejte garantovanou dobou odezvy v řádu milisekund, 99,999% dostupnost zaručenou smlouvami SLA, automatickou a okamžitou škálovatelnost a open source rozhraní API pro MongoDB a Cassandru. Kdekoli na světě můžete využít rychlé zápisy a čtení díky replikaci dat na klíč se zápisy do více oblastí. Získejte přehled o datech v reálném čase s využitím analýzy bez ETL pomocí Azure Synapse Link pro Azure Cosmos DB.

Guaranteed speed at any scale—even through bursts—with instant, limitless elasticity, fast reads, and multi-master writes, anywhere in the world

Fast, flexible app development with SDKs for popular languages, a native Core (SQL) API along with APIs for MongoDB, Cassandra, and Gremlin, and no-ETL (extract, transform, load) analytics

Ready for mission-critical applications with guaranteed business continuity, 99.999-percent availability, and enterprise-level security

Fully managed and cost-effective serverless database with instant, automatic scaling that responds to application needs, integrated caching, and consumption-based pricing options

Automatic and limitless scale

Automatically provision the throughput you need for applications with consistent traffic and high performance requirements. Workloads of any size or scale are guaranteed always-on availability and <10 ms reads and write response times, so you’re able to run your most important applications worry-free anywhere in the world.

Automatic and limitless scale

Serverless database operations

Run workloads with spiky or occasional traffic and moderate performance requirements with serverless, an alternative to provisioned throughput. This consumption-based database operations mode makes is easy to run cost-effective dev/test workloads and new production applications.

Serverless database operations

Hybridní platforma pro data Cassandra

Gain scale and superior performance, while maintaining flexibility and control, with a fully managed database service trusted by companies like Symantec to run Cassandra workloads. Seamlessly integrate with Azure Managed Instance for Apache Cassandra for transparent migration, replication, and synchronization of your Cassandra data across on-premises and Azure.

Hybridní platforma pro data Cassandra

Analýza bez ETL v rámci provozních dat v reálném čase

Run near-real time analytics and AI on the operational data within your NoSQL database, to reduce time to insight. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB seamlessly integrates with Azure Synapse Analytics without data movement or diminishing the performance of your operational store.

Analýza bez ETL v rámci provozních dat v reálném čase

Popular use cases for Azure Cosmos DB

Fast and scalable IoT device telemetry

Scale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads, without sacrificing ingestion or query performance. Stream vehicle telemetry for smart fleet solutions, stream and analyze data with change feed for real-time insights, or archive data for data warehouse analytics. Mercedes Benz, ExxonMobil, and Olympus are among the market leaders that rely on Azure Cosmos DB to power IoT solutions.

Maloobchodní služby v reálném čase

Deliver high-performance digital customer experiences with real-time shopping carts, product recommendations, dynamic pricing, inventory updates, and more. Used by leading retailers and quick-service restaurant brands including Jet.com, ASOS and Chipotle Mexican Grill, Azure Cosmos DB enables personalization across high volumes of product data in milliseconds. Low-latency database response times ensure superior app performance anywhere in the world.

Critical applications with distributed users

Run your most critical workloads in any Azure region in the world with SLA-backed speed, availability, throughput, and consistency. Ensure business continuity with turnkey multi-master replication and enterprise-grade security and compliance, including end-to-end encryption and access control. Azure Cosmos DB is a non-relational NoSQL database trusted by leading enterprises globally, such as Coca-Cola, Symantec, and Mars Petcare.

Přední firmy inovující s využitím služby Azure Cosmos DB

Globálně distribuovaná data umožňují aplikacím a mikroslužbám zlepšit péči o domácí zvířata

"Azure services enabled us to provide a secure, fully monitored, enterprise-ready foundation to our implementation."

Adam Lind, viceprezident pro vývoj softwaru
MARS

Propojená automobilová platforma spoléhá na zaručenou vysokou dostupnost a nízkou latenci

"The Azure ecosystem gave us useful capabilities that the developers worked into their system."

Rodrigo Nunes, hlavní softwarový inženýr
Mercedes-Benz

Chipotle využívá Azure Cosmos DB k zajištění digitálního objednávání a přizpůsobeného webového prostředí

"Switching to Azure Cosmos DB is a big win in terms of scalability, availability, and, down the road, geographic distribution."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru
Chipotle

ASOS zajišťuje globální individualizovaná doporučení k nákupu pomocí Azure Cosmos DB

"We chose Azure Cosmos DB because of its global distribution and ability to handle heavy seasonal bursts like Black Friday…. We can distribute our data models to be near the microservices they're serving—wherever that is in the world."

Bob Strudwick, ředitel pro technologie
ASOS

Migrací na Azure Cosmos DB Symantec šetří 40 % nákladů na databáze

"Our customers trust us to protect them throughout their ecosystem. So we needed a partner that we could trust to deliver a highly reliable service with ultra-low worldwide latency, at a reasonable cost."

Mike Shavell, technický ředitel/architekt, Symantec
Symantec

Ceny poskytující flexibilitu a kontrolu

Find the model that best fits your workload and free options for testing and development. Enjoy virtually unlimited throughput and storage, automatic elastic scalability across regions, and consumption-based serverless options.

Navrženo pro vývojáře a podpora celé řady rozhraní API

Rozhraní Core (SQL) API

Snadné vytváření nových aplikací Azure Cosmos DB obsahuje nativní podporu pro rozhraní Core (SQL) API a JavaScript. Rozhraní Core (SQL) API služby Azure Cosmos DB poskytuje formální programovací model pro bohaté dotazy nad položkami JSON. Dotazovací jazyk Azure Cosmos DB je založený na programovacím modelu JavaScriptu a rozhraní Core (SQL) API je integrované do systému typů JavaScriptu, vyhodnocování výrazů a volání funkcí.

Rozhraní API Cassandra

Nabídněte Cassandru jako službu s využitím funkcí Azure Cosmos DB. Pomocí nástrojů a sad Cassandra SDK, včetně stávajících ovladačů, můžete vytvářet aplikace v téměř nekonečném globálním měřítku s využitím možností platformy Azure Cosmos DB zajištěné smlouvou SLA. Využijte možnost bezproblémové integrace s využitím služby Azure Managed Instance for Apache Cassandra pro synchronizaci a migraci hybridních dat.

Rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB

Azure Cosmos DB můžete s minimálními změnami kódu využít jako plně spravovanou databázovou službu pro aplikaci MongoDB s nativní podporou rozhraní API pro data MongoDB, která vaší aplikaci přinese výhody nativní cloudové platformy.

Proč Azure pro zabezpečení?

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
 • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Bezplatný vývoj a testování s Azure Cosmos DB.

Dál rozvíjejte své dovednosti.

Dokumentace, školení a prostředky pro migraci

Podpora Azure a komunity

Follow Azure Cosmos DB on Twitter and YouTube. Ask questions and get support from Microsoft engineers and Azure community experts on Stack Overflow. Find samples and repositories on GitHub.

Kurzy a cvičení

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Azure Cosmos DB

Nejčastější dotazy

 • Azure Cosmos DB je globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba pro libovolné škálování. Tato služba je od základu vytvořená s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování.

  Díky globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure služba Azure Cosmos DB transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíže vašim uživatelům. Můžete elasticky škálovat operace čtení a zápisu po celém světě a platit jenom za to, co potřebujete. Azure Cosmos DB poskytuje nativní podporu rozhraní NoSQL a OSS API, včetně MongoDB, Cassandry, Gremlin, etcd, Sparku a SQL. Kromě toho nabízí několik jasně definovaných modelů konzistence, záruku latence čtení a zápisu v řádu milisekund na úrovni 99. percentilu a záruku vysoké dostupnosti 99,999 % s několika možnostmi řízení kdekoli na světě, to vše zajištěné nejlepšími komplexními smlouvami SLA v oboru.

  Azure Cosmos DB je plně spravovaná služba, která umožňuje zbavit se administrativní zátěže spojené s provozem a škálováním distribuovaných databází v Azure, abyste se nemuseli starat o správu virtuálních počítačů, zřizování hardwaru, nastavení a konfiguraci, kapacitu, replikaci, opravy softwaru ani škálování clusterů.

 • Azure Cosmos DB umožňuje nakonfigurovat databáze tak, aby byly globálně distribuované a dostupné v jakýchkoli oblastech Azure. Pokud chcete minimalizovat latenci, umístěte data blízko vašim uživatelům.

  Azure Cosmos DB transparentně replikuje data do všech oblastí přidružených k vašemu účtu Azure Cosmos DB. Poskytuje jednu systémovou image pro vaše globálně distribuované databáze a kontejnery Azure Cosmos DB, do kterých může vaše aplikace místně zapisovat a číst z nich.

  Díky globální distribuci na klíč můžete kdykoli přidávat nebo odebírat oblasti přidružené k vašemu účtu. K přidání nebo odebrání oblasti se nevyžaduje pozastavení ani opětovné nasazení vaší aplikace. Vysoká dostupnost se udržuje prostřednictvím několika možností řízení, které služba nativně poskytuje. Další informace.

 • Azure Cosmos DB přistupuje ke konzistenci dat jako ke spektru voleb, které nabízejí více možností než jen dva extrémy v podobě silné a konečné konzistence.

  Ve spektru konzistence si můžete vybrat z pěti jasně definovaných modelů:

  • Strong
  • Omezená neaktuálnost
  • Session
  • Konzistentní předpona
  • Eventual

  Všechny modely jsou zajištěné komplexní smlouvou SLA. Další informace

 • Azure Cosmos DB jako globálně distribuovaná databáze poskytuje komplexní smlouvy SLA, které zahrnují propustnost, latenci na úrovni 99. percentilu, konzistenci a vysokou dostupnost. Získejte další informace.

 • Azure Cosmos DB transparentně replikuje vaše data do všech oblastí Azure přidružených k vašemu účtu Azure Cosmos DB. Služba pro vaše data využívá několik úrovní redundance. Podrobnější informace
 • Rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB vám dává možnost pracovat s Azure Cosmos DB, jako by se jednalo o databázi MongoDB, aniž by bylo nutné spravovat vlastní infrastrukturu databáze. To znamená, že téměř všechny oblíbené sady SDK, aplikace a nástroje MongoDB budou fungovat i nadále. Podrobné informace o kompatibilitě najdete v naší dokumentaci.
 • Díky podpoře serveru verze 4.0 v rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB je snazší modelovat komplexní transakční obchodní logiku bez složitého zpracování chyb. Podpora verze 4.0 zavádí nové funkce, jako jsou transakce s více dokumenty, opakovatelné zápisy a další.
 • Rozhraní API Cassandra služby Azure Cosmos DB umožňuje pracovat s daty uloženými v Azure Cosmos DB pomocí jazyka Cassandra Query Language (CQL), nástrojů založených na Cassandře (např. cqlsh) a stávajících ovladačů Apache kompatibilních s CQLv4. To znamená, že vaše stávající aplikace Cassandra teď může komunikovat s rozhraním API Cassandra služby Azure Cosmos DB. Toto rozhraní API také brzy umožní připojení ke spravované instanci Azure pro Apache Cassandru (ve fázi obecné dostupnosti).

Kdykoli budete připraveni –⁠ začněte vytvářet aplikace s využitím Azure Cosmos DB