Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je cloud computing?

Průvodce pro začátečníky
 

Největší výhody cloud computingu

Cloud computing představuje velký posun od tradičního pojetí IT prostředků. Tady je sedm obvyklých důvodů, proč organizace přecházejí ke službám cloud computingu:

Náklady

Rychlost

Globální rozměr

Produktivita

Výkon

Spolehlivost

Zabezpečení

Typy cloud computingu

Ne všechny cloudy jsou stejné a neexistuje jeden typ cloud computingu, který by byl vhodný pro všechny. Vyvinulo se několik různých modelů, typů a služeb, které pomáhají nabídnout vhodné řešení podle vašich potřeb.

 

Nejprve je potřeba určit typ cloudového nasazení neboli architektury cloud computingu, kde se vaše cloudové služby budou implementovat. Existují tři způsoby nasazení cloudových služeb: veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud. Získejte další informace o veřejných, privátních a hybridních cloudech.

Veřejný cloud

Veřejné cloudy jsou vlastněné a provozované externími poskytovateli cloudových služeb (třetími stranami), kteří dodávají své výpočetní prostředky, jako jsou servery a úložiště, přes internet. Microsoft Azure je příkladem veřejného cloudu. U veřejného cloudu veškerý hardware, software a další podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu. Vy k těmto službám přistupujete a spravujete svůj účet pomocí webového prohlížeče. 

Privátní cloud

Privátní cloud odkazuje na prostředky cloud computingu, které používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěný v místním datacentru společnosti. Některé společnosti také platí externím poskytovatelům služeb (třetím stranám) za hostování svého privátního cloudu. Privátní cloud je takový, kde se služby a infrastruktura spravují v privátní síti.

Hybridní cloud

Hybridní cloudy kombinují veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Možnost hybridního cloudu přesouvat data a aplikace mezi privátním a veřejným cloudem dává vaší společnosti větší flexibilitu a další možnosti nasazení a pomáhá optimalizovat stávající infrastrukturu, zabezpečení a dodržování předpisů. 

Typy cloudových služeb: IaaS, PaaS, bezserverová architektura a SaaS

Většina služeb cloud computingu spadá do čtyř hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), bezserverová služba a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká „stack“ cloud computingu, protože jsou postaveny jedna na druhé. Znalost jejich charakteristik a jejich rozdílů vám usnadní dosažení vašich obchodních cílů.

IaaS

Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. Pomocí infrastruktury jako služby (IaaS) si pronajímáte IT infrastrukturu, jako jsou servery a virtuální počítače (VM), úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudu na základě průběžných plateb.

PaaS

Platforma jako služba (PaaS) odkazuje na služby cloud computingu, které na vyžádání dodávají prostředí pro vývoj, testování, doručování a správu softwarových aplikací. Model PaaS je navržený tak, aby usnadňoval vývojářům rychlé vytváření webových nebo mobilních aplikací bez starostí o nastavování a správu podkladové infrastruktury serverů, úložiště, sítě a databází potřebných pro vývoj.

SaaS

Software jako služba (SaaS) je metoda doručování softwarových aplikací přes internet, na vyžádání a obvykle na základě předplatného. Pomocí SaaS poskytovatelé cloudu hostují a spravují softwarovou aplikaci a její podkladovou infrastrukturu a obsluhují veškerou údržbu, jako jsou softwarové upgrady a opravy zabezpečení. Uživatelé se k aplikaci připojují přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče v telefonu, tabletu nebo počítači.

Bezserverová architektura

 Bezserverová architektura, která se překrývá s PaaS, se soustředí na vytváření aplikačních funkcí, aniž by bylo potřeba trávit čas nezbytnou průběžnou správou serverů a infrastruktury. Nastavení, plánování kapacity a správu serverů za vás zajišťuje poskytovatel cloudu. Bezserverové architektury jsou vysoce škálovatelné a řízené událostmi a využívají prostředky jenom tehdy, když dojde k použití konkrétní funkce nebo triggeru.

Použití cloud computingu

Pravděpodobně používáte cloud computing právě teď, i když si to ani neuvědomujete. Pokud používáte online služby k odesílání e-mailů, úpravám dokumentů, sledování filmů nebo televize, poslouchání hudby, hraní her nebo ukládání obrázků a jiných souborů, zřejmě za tím vším v pozadí stojí cloud computing. Různé organizace – od malých startupů po globální korporace, od vládních úřadů po neziskové organizace –- využívají technologii cloud computingu z nejrůznějších důvodů.

 

Tady je několik příkladů možností cloudových služeb od poskytovatelů cloudu:

 • Tvorba aplikací nativních pro cloud

  Rychle vytvářejte, nasazujte a škálujte aplikace (webové, mobilní a API). Využijte výhod přístupů a technologií nativních pro cloud[RM1]  – jako jsou kontejnery, Kubernetes, architektura mikroslužeb, komunikace založená na rozhraní API a DevOps.

 • Ukládání, zálohování a obnovování dat

  Zajistěte nákladově efektivnější ochranu dat ve velkém rozsahu tím, že přenesete data přes internet do externího systému cloudového úložiště, které je přístupné z jakéhokoli umístění a zařízení.

 • Streamování zvuku a videa

  Spojte se se svou cílovou skupinou kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení s využitím globálně distribuovaného videa a zvuku ve vysokém rozlišení.

 • Dodávání softwaru na vyžádání

  Software na vyžádání, který se také označuje jako software jako služba (SaaS), umožňuje nabízet zákazníkům nejnovější dostupné verze softwaru a aktualizace kdykoli potřebují a ať jsou kdekoli.

 • Testování a vytváření aplikací

  Snižte náklady a dobu vývoje aplikací s využitím cloudových infrastruktur, u kterých můžete snadno vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu.

 • Analýza dat

  Sjednoťte svá data napříč týmy, odděleními a umístěními v cloudu. Následně pomocí cloudových služeb, jako je strojové učení a umělá inteligence, můžete získávat přehledy informací, abyste se mohli kvalifikovaněji rozhodovat.

 • Vložené inteligentní funkce

  Využijte inteligentní modely, které vám pomůžou oslovit zákazníky a poskytovat užitečné přehledy ze zachycených dat.

Microsoft a cloud computing

Microsoft je vedoucí globální poskytovatel služeb cloud computingu pro podniky všech velikostí. Další informace o cloudové platformě Microsoft a srovnání služeb Microsoft Azure s ostatními poskytovateli cloudových služeb najdete na stránkách Co je Azure? a Azure versus AWS. Chcete-li urychlit svou cestu ke cloudu pomocí osvědčených postupů, zdrojů informací a odborné pomoci, podívejte se na Program migrace do Azure a modernizace.

Nejčastější dotazy

 • Cloud je rozsáhlá síť vzdálených serverů po celém světě. Tyto servery ukládají a spravují data, spouštějí aplikace a poskytují obsah a služby, jako jsou streamovaná videa, webová pošta a kancelářský software, přes internet. Ukládání souborů a dat v cloudu vás zbaví závislosti na místních počítačích a serverech. Místo toho můžete ke svým datům přistupovat online z jakéhokoli zařízení, které se může připojit k internetu, a to kdykoli a kdekoli chcete. 

  Další informace o clouduDalší informace

 • Multicloudový computing zahrnuje využívání více služeb cloud computingu od více poskytovatelů cloud computingu pro stejný typ IT řešení nebo úloh. Multicloudová strategie – která může zahrnovat privátní i veřejné cloudy – pomáhá organizacím zmírňovat rizika a nabízí jim větší flexibilitu pro jejich úlohy. Výběr různých nabídek a možností od více poskytovatelů cloudu umožňuje organizacím vytvářet řešení, která nejlépe vyhovují jejich specifickým potřebám v oblasti IT.

  Další informace

 • Obecně platí, že cloud computing nevyžaduje technické zkušenosti v oblasti IT. Cloud computing jednoduše označuje poskytování výpočetních služeb přes internet, včetně úložišť, databází, softwaru a analýz. Ať už máte jen základní znalosti konceptů a terminologie computingu nebo máte větší technické znalosti, můžete v cloudu uplatnit znalosti a dovednosti, které máte v oblasti místního počítačového prostředí.

  Další informace

 • Poskytovatelé cloudu obvykle využívají cenový model průběžných plateb, což znamená, že organizace platí jenom za cloudové služby, které využívají. To pomáhá společnostem snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat vlastní infrastrukturu a zvyšovat nebo snižovat náklady na cloud computing podle měnících se obchodních potřeb. Azure například nabízí ceny s průběžnými platbami bez závazku předem a bezplatné služby, které zahrnují oblíbené služby zdarma po dobu 12 měsíců a více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.