Přeskočit navigaci

Ceny za Application Insights

Správa výkonu aplikací na základě užitečných poznatků

Application Insights je rozšiřitelná služba pro správu výkonu aplikací určená vývojářům webů, kteří sestavují a spravují aplikace na několika platformách.

Podrobnosti o cenách

Služba Application Insights se účtuje podle objemu telemetrických dat odeslaných vaší aplikací a počtu webových testů, které se rozhodnete spustit. Telemetrická data se účtují podle sazeb za příjem dat do služby Azure Log Analytics.

Funkce Podrobnosti
Příjem dat Podívejte se na ceny služby Azure Log Analytics.
Zadržení dat 90 dnů
Vícekrokové webové testy $- za test a měsíc

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Application Insights. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Starší cenový model nabízel dvě úrovně – Basic a Enterprise. Od 2. dubna 2018 se budou zákazníkům na úrovni Basic účtovat poplatky pomocí výše uvedeného cenového modelu, který nabízí víc funkcí bez zvýšení nákladů. Zákazníci na úrovni Basic dostanou vedle 5 GB volných dat měsíčně na jedno předplatné, které nabízí služba Azure Log Analytics, ještě 1 GB volných dat měsíčně na jeden prostředek. Od 2. dubna 2018 získají zákazníci na úrovni Basic ještě přístup k průběžnému exportu a ke konektoru Application Insights Connector pro Log Analytics v Operations Management Suite. Navíc upozorňujeme, že v novém plánu můžete jako předplatitelé sady Visual Studio využívat k úhradě služby Application Insights svůj měsíční kredit.

  Zákazníci na úrovni Enterprise můžou pokračovat ve využívání staršího cenového modelu, nebo můžou kdykoli přejít na výše popsaný cenový model. U všech zákaznických předplatných se službou Application Insights aktivovaných před 2. dubnem 2018 se účtuje $- za jeden GB dat přijatý službou Application Insights. To je ale výhodné jedině tehdy, pokud jste si zakoupili sadu OMS. V takovém případě zahrnuje každá zakoupená jednotka plánů Operations Management Suite E1 a E2 nárok na jeden uzel služby Application Insights úrovně Enterprise. Každý uzel Application Insights Enterprise zahrnuje až 200 MB ingestovaných dat Application Insights za den s uchováním dat po dobu 90 dnů bez dalších poplatků.

  Enterprise
  Základní měsíční cena $- za uzel
  Zahrnutá data 200 MB na uzel denně
  Další data $- za GB
  Uchování dat (nezpracovaná a agregovaná data) 90 dní
  Application Performance Management (APM) a funkce analýzy Zahrnuté
  Průběžný export Bez omezení
  Vícekrokové webové testy $- za test a měsíc
 • Ne. Zákazníkům, kteří začali službu Application Insights používat před 2. dubnem 2018, se bude dál účtovat $- za každý GB dat přijatý službou Application Insights.

 • Díky tomu, že je možné omezit objem dat, které služba Application Insights přijme za den z vašich aplikací, můžete mít svoje náklady pod kontrolou. Po dosažení denního limitu se budou další data po zbytek dne (v čase UTC) ignorovat a na začátku dalšího dne se obnoví jejich normální příjem.

  Navíc můžete využít vzorkování k omezení objemu dat, která ze své aplikace odesíláte do Application Insights.

  Další informace o správě cen a objemů dat ve službě Application Insights.

 • Uzel je fyzický nebo virtuální počítač nebo instance PaaS (platforma jako služba), které hostují vaši aplikaci. Pokud je vaše aplikace spuštěná například ve třech instancích služby Azure App Service a jednom virtuálním počítači, znamená to, že vaši aplikaci hostují celkem čtyři uzly. Každou hodinu zjišťujeme počet různých uzlů, které posílají telemetrická data. Pokud uzel v průběhu konkrétní hodiny neposílá žádnou telemetrii, nezapočítá se. Cena za uzel a měsíc uvedená výše předpokládá, že uzel posílá telemetrii každou hodinu po celý měsíc. To znamená, že pokud v průběhu měsíce vaše aplikace má období nečinnosti, bude účtovaný poplatek nižší.

  Když se vaší aplikaci vertikálně navýší nebo sníží kapacita, třeba přidáním dalších webových serverů během špiček, poplatky za Application Insights Enterprise se také příslušným způsobem navýší nebo sníží.

  V určitých konkrétních situacích se uzly nepočítají (objem dat se ale počítá vždycky):

  • Vývojářské pracovní stanice, na kterých běží aplikace během ladění, se nepočítají jako uzly.
  • Při použití klientské sady SDK prohlížeče JavaScriptu (nebo některých jiných sad SDK, které nehlásí roleInstance), se počítače koncových uživatelů nepočítají jako uzly.
  • Při použití aplikace HockeyApp Bridge se jednotlivá mobilní zařízení, která HockeyApp monitoruje, nepočítají jako uzly.

  Co když pro několik aplikací, které monitoruji, použiji stejný uzel? To není problém. Počítáme jenom jedinečné uzly, které posílají telemetrická data v rámci vašeho předplatného Azure (fakturační účet). Pokud máte třeba pět samostatných webů spuštěných na stejném fyzickém serveru a pro každý z těchto webů je nakonfigurovaná služba Application Insights Enterprise (s účtováním za uzly), bude se všech těchto pět uzlů dohromady počítat jako jeden.

  Ve stejném předplatném Azure můžete mít také aplikace využívající Application Insights Basic (s účtováním za GB). Tato skutečnost nijak neovlivní počítání uzlů pro aplikace využívající Application Insights Enterprise.

  Jak funguje denní příděl 200 MB dat ve službě Application Insights Enterprise? Pokud si zvolíte cenový tarif Enterprise, vaše aplikace získá denní příděl dat na základě počtu uzlů odesílajících telemetrii. Takže pokud máte pět uzlů odesílajících data, získáte pro svou aplikaci příděl 1 GB ve fondu za den (v souladu s definicí prostředku Application Insights, který jste vytvořili). Nezáleží na tom, jestli některé uzly posílají více dat než jiné, protože pro zadané předplatné Azure se data se sdílejí napříč všemi uzly. Pokud během jednoho dne pošlete víc dat, než kolik obsahuje váš denní datový fond, budou se účtovat poplatky za nadlimitní data (po GB). Nevyužitá data v rámci denního přídělu se nepřevádějí dál.

  Denní příděl dat ve fondu se vypočte takto: počet hodin v rámci daného dne, kdy jednotlivé uzly posílají telemetrii, dělený 24, to celé krát 200 MB. Pokud tedy máte čtyři uzly, které 15 z 24 hodin konkrétního dne posílají telemetrii, pro tento den se zahrnou data v objemu ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Pokud cenový tarif Enterprise zvolíte pro několik aplikací v rámci jednoho předplatného Azure, denní příděl dat se mezi těmito aplikacemi sdílí. Tento denní příděl se naopak nesdílí s aplikacemi, pro které jste zvolili cenový tarif Basic.

 • Ano. V současnosti jsou pro vývoj a testování dostupné tyto nabídky:

 • Pokud máte dotazy ohledně toho, od čeho se ceny pro Application Insights odvíjejí, můžete se kdykoli zeptat na našem fóru.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Application Insights

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Začínáme používat Application Insights