Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Kontextové pochopení jazyka, aby aplikace komunikovaly s lidmi tak, jak mluví.

Sestavování vlastních jazykových modelů

Jedním z klíčových problémů v interakcích mezi člověkem a počítačem je schopnost počítačů porozumět požadavkům člověka a najít relevantní informace. Naše služba Language Understanding Intelligent Service (LUIS) poskytuje jednoduché nástroje, pomocí kterých můžete sestavovat vlastní jazykové modely (příkazy/entity), které umožní aplikaci/robotovi porozumět příkazům a příslušně na ně reagovat... Teď si vyzkoušejte naši ukázku, ve které uvidíte několik scénářů využití spoléhajících se na službu LUIS.

Prohlédnout v akci

Aplikace chytrého osvětlení v akci

Odpověď aplikace využívající službu LUIS

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může data ukládat a použít je k vylepšení svých služeb, například k vylepšení tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Why LUIS?

It is fast and easy

LUIS is designed to enable you to quickly deploy an HTTP endpoint that will take the sentences you send it and interpret them in terms of the intention they convey and the key entities that are present.

It learns and adapts

After your endpoint has processed a few dozen interactions, LUIS begins active learning. LUIS examines all the utterances that have been sent to it, and calls to your attention the ones that it would like you to label.

It offers pre-built applications

In addition to allowing you to build your own applications, it simplifies your jump-start by providing selected set of ready made languages models that can be directly used in your application.

It is a power developer tool

The over all experience of LUIS focuses on boosting developers’ productivity though providing a set of powerful tools, offered through a simple user-experience & comprehensive set of APIs.

Pivothead
"Using the Cognitive Services APIs, it took us three months to develop a test pair of glasses that can translate text and images into speech, identify emotions, and describe scenery. If we had been working full time, we could have done it in two weeks"
Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Video API PREVIEW

Inteligentní zpracování videí

Video Indexer PREVIEW

Unlock video insights

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Rozhraní Academic Knowledge API

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service PREVIEW

A cloud-based, contextual decision-making API that sharpens with experience

Project Prague

Gesture based controls

Nanjing Project

Isochrones Calculations

Project Johannesburg

Route logistics

Project Cuzco

Event associated with Wikipedia Entries

Project Abu Dhabi

Distance Matrix

Project Wollongong

Location insights

Jste připravení posílit vaši aplikaci?