Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Kontextové pochopení jazyka, aby aplikace komunikovaly s lidmi tak, jak mluví.

Vytváření modelů pro porozumění jazyku

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) vás rychle provede vytvářením modelů pro vaše aplikace, které rozumí hlasovým příkazům, od záměrů, jako je „rozsvítit“ až po entity jako „začátek běhu/pochodu/jízdy na kole“. Modely se po vytvoření dají ještě vyladit pomocí podrobných vizualizací výkonu.

Použití předem vytvořených modelů z Bingu a Cortany

Předem vytvořené modely, které poskytují funkce osobní asistentky, zpracovávají běžné hlasové požadavky, třeba „nastavit budíka na 8 ráno“, a rozpoznávají entity, jako jsou místa, časy, čísla a teploty, zajistí vašim aplikacím možnost využít výkon Bingu a Cortany.

Nasazení do koncových bodů HTTP

Aplikační modely jde do koncového bodu HTTP nasadit jediným kliknutím. Vrátí se snadno použitelný formát JSON.

Použití na libovolném zařízení

Hlasové příkazy ze svých aplikací můžete využívat na telefonech, tabletech nebo jiných zařízeních, která mají přístup k internetu.

Snadná správa modelů

Zajistěte, aby hlasové příkazy fungovala tak, jak by měly. LUIS automaticky upozorní na oblíbené příkazy ke kontrole a umožní vyhledat a opravit chyby ve vašem aplikačním modelu.

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Speech API služby Bing PREVIEW

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Jste připravení posílit vaši aplikaci?