Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Kontextové pochopení jazyka, aby aplikace komunikovaly s lidmi tak, jak mluví.

Sestavování vlastních jazykových modelů

Jedním z klíčových problémů v interakcích mezi člověkem a počítačem je schopnost počítačů porozumět požadavkům člověka a najít relevantní informace. Naše služba Language Understanding Intelligent Service (LUIS) poskytuje jednoduché nástroje, pomocí kterých můžete sestavovat vlastní jazykové modely (příkazy/entity), které umožní aplikaci/robotovi porozumět příkazům a příslušně na ně reagovat... Teď si vyzkoušejte naši ukázku, ve které uvidíte několik scénářů využití spoléhajících se na službu LUIS.

Prohlédnout v akci

Aplikace chytrého osvětlení v akci

Odpověď aplikace využívající službu LUIS

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Proč služba LUIS?

Rychlost a jednoduchost

Služba LUIS je navržená k umožnění rychlého nasazení koncového bodu HTTP, který přebere věty, které odesíláte, a interpretuje je v kontextu záměru, který sdělují, a klíčových entit, které obsahují.

Učení a adaptace

Potom, co koncový bod zpracuje několik desítek interakcí, se služba LUIS začne aktivně učit. Služba LUIS prozkoumá všechny projevy, které jí byly odeslány, a upozorní vás na ty, které byste měli označit.

Předem připravené aplikace

Mimo možnosti sestavování vlastních aplikací navíc zjednodušuje zahájení práce poskytnutím vybrané sady předpřipravených jazykových modelů, které jde rovnou použít ve vaší aplikaci.

Výkonný vývojářský nástroj

Celkový zážitek ze služby LUIS se zaměřuje na zvýšení produktivity vývojářů prostřednictvím sady výkonných nástrojů, které se nabízejí prostřednictvím jednoduché a komplexní sady rozhraní API.

Pivothead

„S využitím rozhraní API služeb Cognitive Services nám trvalo tři měsíce vyvinout brýle se schopností převádět text a obrázky na řeč, identifikovat emoce a popisovat krajinu. Kdybychom pracovali na plný úvazek, mohli jsme to stihnout za dva týdny.“

Benoit Chirouter: ředitel výzkumu a vývoje | Pivothead

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Video API PREVIEW

Inteligentní zpracování videí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Jste připravení posílit vaši aplikaci?