Language Understanding (LUIS)

Služba pro začlenění rozpoznávání přirozeného jazyka do aplikací, robotů a zařízení IoT, která je založená na strojovém učením. Umožní vám rychle vytvářet vlastní modely připravené pro podnikové prostředí, které se průběžně vylepšují.

Služba Language Understanding v akci

Aplikace chytrého osvětlení v akci

Odpověď aplikace využívající službu LUIS

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Výhody

Rozpoznávání přirozeného jazyka ve vašich aplikacích

Služba Language Understanding, která je navržená pro identifikaci cenných informací v konverzacích, interpretuje cíle uživatelů (záměry) a získává cenné informace z vět (entity) pro zajištění vysoce kvalitního jazykového modelu umožňujícího odlišování. Služba Language Understanding se bez problémů integruje s Azure Bot Service a usnadňuje tak vytváření sofistikovaných robotů.

Rychlé vytváření vlastních jazykových řešení

Výkonné nástroje pro vývojáře jsou zkombinované s přizpůsobitelnými předem sestavenými aplikacemi a slovníky entit, jako je kalendář, hudba nebo zařízení, abyste mohli řešení sestavit a nasadit rychleji. Slovníky se dolují z kolektivních znalostí na webu a poskytují miliardy položek. Pomáhají tak vašemu modelu správně identifikovat cenné informace v konverzacích uživatelů.

Neustálé učení a vylepšování

K průběžnému vylepšování kvality modelů zpracování přirozeného jazyka slouží zpětnovazební učení. Jakmile model začne zpracovávat vstup, služba Language Understanding se začne aktivně učit a umožňuje vám nepřetržitě aktualizovat a vylepšovat váš model.

Připravená pro podnikové prostředí, dostupná po celém světě

Služba je připravená pro nasazení v komerčních aplikacích a může se škálovat v závislosti na kvalitě a výkonu. Díky splnění mezinárodních standardů dodržování předpisů a podpoře 12 jazyků je tato služba vysoce přístupná.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Prozkoumejte scénáře služby Language Understanding

Informační chatovací robot

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Přehled
 2. Tok

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

 1. 1 Zaměstnanec spustí aplikačního robota.
 2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
 3. 3 Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.
 4. 4 Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.
 5. 5 Zaměstnanec definuje platný dotaz.
 6. 6 Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Podívejte se, jak společnost UPS využívá LUIS k tomu, aby pomohla zákazníkům sledovat balíčky v reálném čase

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Přehled
 2. Tok

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

 1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
 2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
 3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
 4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
 5. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
 6. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Podívejte se, jak Dixons Carphone komunikuje se zákazníky

Zařízení IoT

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Přehled
 2. Tok

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.

 1. 1 Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.
 2. 2 Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.
 3. 3 Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.
 4. 4 Výsledky příkazu se vrátí uživateli.
 5. 5 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

Podívejte se, jak Rockwell Automation využívá sadu Microsoft IoT Suite

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Project Knowledge Exploration

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Project Academic Knowledge

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Project Entity Linking

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Project Gesture

Ovládací prvky založené na gestech

Project Knowledge Exploration

Dříve označované jako Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Project Academic Knowledge

Dříve označované jako Academic Knowledge

Project Local Insights

Přehledy umístění

Project Entity Linking

Dříve označované jako Entity Linking Intelligence Service API

Jste připravení posílit vaši aplikaci?