Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Kontextové pochopení jazyka, aby aplikace komunikovaly s lidmi tak, jak mluví.

See Language Understanding in action

Aplikace chytrého osvětlení v akci

Odpověď aplikace využívající službu LUIS

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Benefits

Add natural language understanding to your apps

Designed to identify valuable information in conversations, Language Understanding interprets user goals (intents) and distills valuable information from sentences (entities), for a high quality, nuanced language model. Language Understanding integrates seamlessly with the Azure Bot Service, making it easy to create a sophisticated bot.

Quickly build a custom language solution

Powerful developer tools are combined with customizable pre-built apps and entity dictionaries, such as Calendar, Music, and Devices, so you can build and deploy a solution more quickly. Dictionaries are mined from the collective knowledge of the web and supply billions of entries, helping your model to correctly identify valuable information from user conversations.

Always learning and improving

Reinforcement learning is used to continuously improve the quality of the natural language processing models. Once the model starts processing input, Language Understanding begins active learning, allowing you to constantly update and improve the model.

Enterprise-ready, available worldwide

The service is ready to be deployed in commercial applications and can scale with enterprise quality and performance. The service meets international compliance standards and supports 12 languages—making it highly accessible.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Explore Language Understanding scenarios

Information Chatbot

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Přehled
 2. Tok

This Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.

 1. 1 Employee starts the Application Bot
 2. 2 Azure Active Directory validates the employee’s identity
 3. 3 The employee can ask the bot what type of queries are supported
 4. 4 Cognitive Services returns a FAQ built with the QnA Maker
 5. 5 The employee defines a valid query
 6. 6 The Bot submits the query to Azure Search which returns information about the application data
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

See how UPS is using LUIS to help customers track packages in real time

Commerce Chatbot

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Přehled
 2. Tok

Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 1. 1 Customer uses your mobile app
 2. 2 Using Azure AD B2C, the user authenticates
 3. 3 Using the custom Application Bot, user requests information
 4. 4 Cognitive Services helps process the natural language request
 5. 5 Response is reviewed by customer who can refine the question using natural conversation
 6. 6 Once the user is happy with the results, the Application Bot updates the customer’s reservation
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

See how Dixons Carphone is interacting with customers

IoT devices

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Přehled
 2. Tok

Create seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.

 1. 1 User logs into Skype and accesses the IoT bot
 2. 2 Using voice, the user asks the bot to turn on the lights via the IoT device
 3. 3 The request is relayed to a third-party service that has access to the IoT device network
 4. 4 The results of the command are returned to the user
 5. 5 Application Insights gathers runtime telemetry to help development with bot performance and usage

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

See how Rockwell Automation is using the Microsoft IoT Suite

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Jste připravení posílit vaši aplikaci?