Language Understanding

Služba pro začlenění rozpoznávání přirozeného jazyka do aplikací, robotů a zařízení IoT, která je založená na strojovém učením. Umožní vám rychle vytvářet vlastní modely připravené pro podnikové prostředí, které se průběžně vylepšují.

Služba Language Understanding v akci

Aplikace chytrého osvětlení v akci

Odpověď aplikace využívající službu LUIS

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Výhody

Rozpoznávání přirozeného jazyka ve vašich aplikacích

Služba Language Understanding, která je navržená pro identifikaci cenných informací v konverzacích, interpretuje cíle uživatelů (záměry) a získává cenné informace z vět (entity) pro zajištění vysoce kvalitního jazykového modelu umožňujícího odlišování. Služba Language Understanding se bez problémů integruje se službou Speech umožňující okamžité zpracování převodu řeči na záměr a s Azure Bot Service a usnadňuje tak vytváření sofistikovaných robotů.

Rychlé vytváření vlastních jazykových řešení

Výkonné nástroje pro vývojáře jsou zkombinované s přizpůsobitelnými předem sestavenými aplikacemi a slovníky entit, jako je kalendář, hudba nebo zařízení, abyste mohli řešení sestavit a nasadit rychleji. Slovníky se dolují z kolektivních znalostí na webu a poskytují miliardy položek. Pomáhají tak vašemu modelu správně identifikovat cenné informace v konverzacích uživatelů.

Neustálé učení a vylepšování

K průběžnému vylepšování kvality modelů zpracování přirozeného jazyka slouží zpětnovazební učení. Jakmile model začne zpracovávat vstup, služba Language Understanding se začne aktivně učit a umožňuje vám nepřetržitě aktualizovat a vylepšovat váš model.

Připravená pro podnikové prostředí, dostupná po celém světě

Služba je připravená pro nasazení v komerčních aplikacích a může se škálovat v závislosti na kvalitě a výkonu. Díky splnění mezinárodních standardů dodržování předpisů a podpoře 12 jazyků je tato služba vysoce přístupná.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Prozkoumejte scénáře služby Language Understanding

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Přehled
 2. Tok

Informační chatovací robot

Přehled

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

Tok

 1. 1 Zaměstnanec spustí aplikačního robota.
 2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
 3. 3 Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.
 4. 4 Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.
 5. 5 Zaměstnanec definuje platný dotaz.
 6. 6 Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.
Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567
 1. Přehled
 2. Tok

Komerční chatovací robot

Přehled

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Tok

 1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
 2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
 3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
 4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
 5. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
 6. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.
IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding
 1. Přehled
 2. Tok

Zařízení IoT

Přehled

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.

Tok

 1. 1 Uživatel se přihlásí ke Skypu a přistoupí k robotovi IoT.
 2. 2 Pomocí hlasu uživatel požádá robota, aby vypnul světla prostřednictvím zařízení IoT.
 3. 3 Tento požadavek se předá službě třetí strany, která má přístup k síti zařízení IoT.
 4. 4 Výsledky příkazu se vrátí uživateli.
 5. 5 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

"We determined that artificial intelligence could be the key to offering our customers the differentiated and personalized service and cohesive customer journey we're aiming for."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Přečíst případovou studii

Dixons Carphone

"Dynamics 365, as well as LUIS for interacting with the bot using natural language, are very intuitive and easy to use."

Melanie Sachse, Central Sales Development and Digitalization, VHV Allgemeine Versicherung AG

Přečíst případovou studii

VHV Allgemeine Versicherung AG

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu PREVIEW

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů PREVIEW

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka PREVIEW

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií PREVIEW

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace PREVIEW

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?