Microsoft Azure – Erbjudandeinformation

I tabellerna nedan visas alla våra aktiva erbjudanden. I den första tabellen visas de erbjudanden som för närvarande kan köpas. I den andra tabellen visas de erbjudanden som inte längre går att köpa, men där befintliga kunder kan fortsätta ha samma priser.

Aktuella erbjudanden

Erbjudandets namn Erbjudandets nummer Utgiftsgräns
Enterprise Agreement Support
Användningsbaserad betalning 0003P  
Supportavtal 0041P, 0042P, 0043P  
Kostnadsfri utvärderingsversion 0044P
Prenumeranter på Visual Studio Professional 0059P
Prenumeranter på Visual Studio Test Professional 0060P
Prenumeranter på MSDN-plattformar 0062P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise 0063P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Medlemmar i Visual Studio Dev Essentials 0022P
Betala per användning – utveckling/testning 0023P
Enterprise – utveckling/testning 0148P  
Action Pack 0025P
Microsoft Azure-sponsringserbjudande 0036P  
Azure-pass 0120P-0130P
Azure i öppen licensiering 0111p
Microsoft Imagine 0144P
BizSpark Plus 0149P
Azure i CSP 0145P  
Azure Germany Free Trial 0044P
Azure Germany – ”betala per användning” DE-0003P  
Azure Germany – supportplaner DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P  

*There is no spending limit on offers where the Spending Limit column is left blank.

Indragna erbjudanden

Erbjudandets namn Erbjudandets nummer Utgiftsgräns
Kampanjerbjudande 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P  
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN – Visual Studio 0010P
Azure MSDN – Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN – Visual Studio Ultimate 0012P
MPN-silvermolnplattformskompetens 0027P
MPN-guldmolnplattformskompetens 0028P
BizSpark Plus 0034P
6-månadersprenumeration 0037P  
6-månadersprenumeration (förbetald) 0038P  
Erbjudande om 12-månadersåtagande 0026P  
12-månadersprenumeration 0039P  
12-månadersprenumeration (förbetald) 0040P  
MPN Action Pack 0035P
Visual Studio Premium med MSDN (förmån) 0061P
Lagring av säkerhetskopior för Windows Server 0090P