Microsoft Azure – Erbjudandeinformation

I tabellerna nedan visas alla våra aktiva erbjudanden. I den första tabellen visas de erbjudanden som för närvarande kan köpas. I den andra tabellen visas de erbjudanden som inte längre går att köpa, men där befintliga kunder kan fortsätta ha samma priser.

Aktuella erbjudanden

Erbjudandets namn Erbjudandets nummer Utgiftsgräns
Enterprise Agreement Support Tom Tom
Användningsbaserad betalning 0003P Tom
Supportavtal 0041P, 0042P, 0043P Tom
Kostnadsfri utvärderingsversion 0044P
Prenumeranter på Visual Studio Professional 0059P
Prenumeranter på Visual Studio Test Professional 0060P
Prenumeranter på MSDN-plattformar 0062P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise 0063P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Prenumeranter på Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Medlemmar i Visual Studio Dev Essentials 0022P
Betala per användning – utveckling/testning 0023P Tom
Enterprise – utveckling/testning 0148P Tom
Action Pack 0025P
Microsoft Azure-sponsringserbjudande 0036P Tom
Azure-pass 0120P-0130P
Azure i öppen licensiering 0111p
Microsoft Imagine 0144P
BizSpark Plus 0149P
Azure i CSP 0145P Tom
Azure Tyskland i CSP för Microsoft Cloud i Tyskland DE-0145P Tom
Azure Germany – kostnadsfri utvärdering 0044P
Azure Germany – ”betala per användning” DE-0003P Tom
Azure Germany – supportplaner DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Tom

* Det finns ingen utgiftsbegränsning för erbjudandena om kolumnen Utgiftsgräns är tom.

Indragna erbjudanden