Microsoft Azure Erbjudandedetaljer

Tabellerna nedan visar alla våra aktiva erbjudanden. Den första tabellen visar våra erbjudanden som för närvarande går att köpa. Den andra tabellen visar de erbjudanden som inte längre går att köpa, även om befintliga kunder kan fortsätta använda dessa.

Aktuella erbjudanden

Erbjudandets namn Erbjudandets nummer Utgiftsgräns
Enterprise-avtalssupport Tom Tom
Konsumtionsprissättning 0003P Tom
Supportplaner 0041P, 0042P, 0043P Tom
Kostnadsfria utvärderingsversioner 0044P
Visual Studio Professional-prenumeranter 0059P
Visual Studio Test Professional-prenumeranter 0060P
MSDN plattformsprenumeranter 0062P
Visual Studio Enterprise-prenumeranter 0063P
Visual Studio Enterprise (BizSpark)-prenumeranter 0064P
Visual Studio Enterprise (MPN)-prenumeranter 0029P
Konsumtionsprissättning Utv/Test 0023P Tom
Enterprise Utv/Test 0148P Tom
Action Pack 0025P
Microsoft Azure sponsrat erbjudande 0036P Tom
Azure Pass 0120P-0130P
Azure med öppen licensiering 0111p
Microsoft Azure for Students Starter 0144P
Azure i CSP 0145P Tom
Azure Tyskland i CSP för Microsoft Cloud Tyskland DE-0145P Tom
Azure Germany gratis testperiod 0044P
Azure Tyskland konsumentprissättning DE-0003P Tom
Azure Tyskland supportplaner DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Tom

*Det finns ingen utgiftsgräns för erbjudanden där kolumnen Spending Limit är tom.

Borttagna erbjudanden

Erbjudandets namn Erbjudandets nummer Utgiftsgräns
Erbjudande 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P Tom
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN – Visual Studio 0010P
Azure MSDN – Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN – Visual Studio Ultimate 0012P
MPN Silver Cloud Platform-kompetens 0027P
MPN Gold Cloud Platform-kompetens 0028P
BizSpark Plus 0034P
BizSpark Plus 0149P
6-månadersplan 0037P Tom
6-månadersplan (förbetald) 0038P Tom
12-månaders åtagandebud 0026P Tom
12-månadersplan 0039P Tom
12-månadersplan (förbetald) 0040P Tom
MPN Action Pack 0035P
Visual Studio Premium med MSDN (förmån) 0061P
Lagring till säkerhetskopiering för Windows Server 0090P