Hoppa över navigering

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

Senast uppdaterat april 2018

Dessa villkor styr din användning av Microsoft Azure Marketplace, Virtual Machine Gallery och alla andra Microsoft Azure-funktioner som gör det möjligt för dig att bereda dig åtkomst till eller köpa Produkter som inte härrör från Microsoft (”Marketplace”). På Marketplace kan det finnas produkter och tjänster (”Marketplace-erbjudanden” eller ”Erbjudanden”) som publiceras av Microsoft och olika tredje parter (varje sådan publicerande part kallas en ”Utgivare”).

 1. Köp och fakturering.
  1. Direktkunder. Om du har köpt ett Microsoft Azure-abonnemang från Microsoft gäller följande villkor för ditt köp av Marketplace-erbjudanden under abonnemangstiden:
   1. Betalning. Du samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter som är kopplade till din användning av Marketplace-erbjudanden. Dessa avgifter är separata och utöver de avgifter som är tillämpliga för din användning av Microsoft Azure-tjänster.
   2. Priser. De angivna priserna för Marketplace-erbjudanden är exklusive alla tillämpliga skatter och kostnader för valutaväxling, såvida inget annat anges. Du ansvarar själv för att betala sådana skatter eller andra avgifter. Priser kan anges som återkommande avgifter för Erbjudanden av abonnemangstyp eller som en måttenhet (t.ex. som timmar eller genomförda transaktioner) för Erbjudanden av användningstyp.
   3. Betalningsmetoder. Om du har angett en betalningsmetod (t.ex. kreditkort eller en annan onlinebetalningsmetod) till Microsoft i samband med ditt Microsoft Azure-abonnemang så godkänner du, genom att köpa sådana produkter, att Microsoft använder den betalningsmetoden för din användning av Marketplace-erbjudanden.
   4. Fakturering. Fakturerings- och betalningsvillkoren i ditt Microsoft Azure-abonnemangsavtal som är tillämpliga för konsumtionsköp eller Pay-As-You-Go-köp styr dina Marketplace-köp. Om du ådrar dig avgifter som inte behandlas under faktureringsperioden för ditt köp eller din användning kan vi fakturera dig för sådana avgifter under en efterföljande faktureringsperiod. Vi förser dig med en lista med debiteringar via din Microsoft Azure-kontoportal, där du kan se och skriva ut dina debiteringar. Detta är det enda kontobesked vi tillhandahåller. Eventuella användningsmängder eller spenderade belopp som visas någon annanstans än på en slutgiltig faktura är endast uppskattningar och inkluderar eventuellt inte de allra senaste aktiviteterna, och kan bestå av beräkningar som baseras på tidigare användningsmönster.
   5. Prishöjningar. Om en prishöjning görs för ett Marketplace-erbjudande för vilket du har ett aktivt abonnemang meddelar vi dig om höjningen 30 dagar i förväg. När dessa 30 dagar har gått innebär din fortsatta användning av Marketplace-erbjudandet att du accepterar att debiteras enligt det nya priset.
   6. Återbetalningar. Om inget annat anges i lag eller tillåts av en Utgivare är inga debiteringar återbetalningsbara.
   7. Faktureringskorrigeringar. Om du upptäcker att vi gjort ett fel på din faktura måste du meddela oss inom 120 dagar efter att felet syns på fakturan. Om du inte meddelar oss inom denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och alla krav på ersättning för förlust på grund av felet och vi har ingen skyldighet att rätta till felet eller tillhandahålla en återbetalning. Om vi upptäcker ett faktureringsfel korrigerar vi det felet inom 90 dagar.
  2. Indirekta kunder. Om du har köpt ett Microsoft Azure-abonnemang från en återförsäljare styr de köp- och faktureringsvillkor som anges i ditt avtal med återförsäljaren ditt köp av Marketplace-erbjudanden under abonnemangstiden.
  3. Allmänt. Följande villkor gäller oavsett varifrån du köpte ditt Microsoft Azure-abonnemang.
   1. Beloppsmässiga Åtaganden. Om inget annat anges för ett särskilt Marketplace-erbjudande kan varken Microsofts abonnemangskrediter (t.ex. en kostnadsfri provperiod, MSDN eller BizSpark) eller belopp för monetära åtaganden användas för att köpa Marketplace-erbjudanden. Sådana köp faktureras separat.
   2. Automatisk förnyelse. Om det Marketplace-erbjudande som du köpte är ett abonnemang med ett alternativ för automatisk förnyelse kan vi, eller din återförsäljare i tillämpliga fall, automatiskt förnya ditt abonnemang och debitera dig för den nya perioden om du inte avslutar abonnemanget före förnyelsedatumet.
   3. Kostnadsfria provperioder. Om du har ett kostnadsfritt provabonnemang för ett Marketplace-erbjudande måste du avsluta abonnemanget innan provperioden är slut för att undvika att ådra dig kostnader. Om du inte har avslutat ditt abonnemang innan provperioden är slut debiteras du därefter för Marketplace-erbjudandet med de priser som angavs vid tiden för köpet. Om du skapar flera abonnemang till ett Erbjudande för en kostnadsfri provperiod börjar provperioden som gäller för alla sådana abonnemang på datumet då du skapade ditt första abonnemang, och alla sådana abonnemang omvandlas till betalda Erbjudanden enligt det datumet.
   4. Uppsägning. Vi kan stänga av eller säga upp din åtkomst till Marketplace-erbjudanden om du inte betalar hela beloppet i tid. Avstängning eller uppsägning av åtkomst på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar data.
 2. Användningsrättigheter.
  1. Utgivarens användningsvillkor. Din rätt att använda ett Marketplace-erbjudande styrs av separata användningsvillkor som tillhandahålls av Utgivaren av Marketplace-erbjudandet (”Användningsvillkor”). Förutom för Marketplace-erbjudanden som vi publicerar är vi inte en part till och är inte bundna av någon Utgivares Användningsvillkor.
  2. BYOL-erbjudanden. Utgivarna kan göra vissa Marketplace-erbjudanden tillgängliga förutsatt att du utanför Marketplace har erhållit nödvändiga rättigheter för att använda sådana Erbjudanden (”BYOL-erbjudanden” (Bring-Your-Own-License)). Om du använder ett BYOL-erbjudande är du ansvarig för att se till att du har tillräckliga rättigheter att använda Erbjudandet.
  3. Programvaruprodukter från Microsoft. Om en tredjepartsutgivare publicerar ett Erbjudande om en virtuell maskin på Marketplace där det ingår en programvaruprodukt från Microsoft som finns på http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ (”Programvaruprodukt från Microsoft”):
   1. är Microsoft, och inte den tredje parten, licensgivaren av Programvaruprodukten från Microsoft
   2. gör din användning av Programvaruprodukten från Microsoft att det tillkommer avgifter för Programvaruprodukten från Microsoft som gäller för ditt Microsoft Azure-abonnemang eller avgifterna som fastställts av din återförsäljare, i tillämpliga fall, utöver eventuella avgifter som är kopplade till tredjepartserbjudandet
   3. styr Microsofts villkor, och inte den tredje partens användningsvillkor, din användning av en Programvaruprodukt från Microsoft som ingår i Erbjudandet, inklusive din eventuella rätt att använda Programvaruprodukten från Microsoft utanför Microsoft Azure.
  4. Gränssnitt för applikationsprogrammering. Vi kan tillhandahålla gränssnitt för applikationsprogrammering (”Marketplace-API:er”) för användning med Marketplace. Om du använder en Marketplace-API för att köpa eller bereda dig åtkomst till Marketplace-erbjudanden är du ansvarig för att granska och följa tillämpliga Användningsvillkor som presenteras i Marketplaces användargränssnitt, som kan komma att ändras från tid till annan. Din användning av en Marketplace-API för att köpa Marketplace-erbjudanden innebär också att du samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter i enlighet med de betalningsvillkor som anges i Marketplaces användargränssnitt vid tiden för köpet.
 3. Sekretess och dataskydd.
  1. Information som visas för Utgivare. Om du köper eller använder ett Marketplace-erbjudande kan vi dela med oss av dina kontaktuppgifter och information om transaktionen till Utgivaren av ett sådant Erbjudande. Vi delar dock inte med oss av din Kunddata till en Utgivare utan ditt tillstånd.
  2. Utgivarens integritetsskyddspolicy. Utgivarna är ansvariga för att tillhandahålla en integritetsskyddspolicy som beskriver deras integritetsskyddshantering med avseende på Kunddata som samlas in av deras Erbjudanden eller annan kundinformation som de får från Microsoft. Om inget annat anges i anslutning till ett Marketplace-erbjudande som publiceras av Microsoft gäller inte Microsofts integritetsskydds-, säkerhets-, dataplats-och datalagringspolicy för Marketplace-erbjudanden eller för Utgivarens användning av Kunddata eller annan kundinformation.
  3. Behandling av Personuppgifter. I den utsträckning Microsoft behandlar eller underbehandlar personuppgifter i anslutning till utskick av erbjudanden gör Microsoft åtagandena i villkoren i EU:s allmänna dataskyddsförordning i Villkor för onlinetjänster till alla kunder från och med den 25 maj 2018 på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733
 4. Övrigt.
  1. Finansiella data. En del Marketplace-erbjudanden kan innehålla finansiella data. Microsoft är ingen mäklare/handlare eller registrerad investeringsrådgivare enligt USA:s federala värdepapperslag eller värdepapperslagar under någon annan tillämplig lag och råder inte individer i tillrådligheten att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller tjänster. Inget på Marketplace är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Ingenting på Marketplace, inklusive eventuella datauppsättningar eller finansiella applikationer, är avsett att utgöra professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, investerings- eller skatterådgivning.
  2. Begränsning. Vi kan begränsa antalet begäranden som du kan göra till Marketplace i syfte att skydda vårt system eller upprätthålla skäliga begränsningar för din användning av Marketplace. Dessutom kan Utgivare lägga in begränsningar på antalet begäranden som du kan göra angående deras tjänster, och dessa upprätthålls av Microsoft (”Specifika Begränsningar”). Specifika Begränsningar kan visas på utgivarens detaljerade sida för innehållet som de använder. De Specifika Begränsningarna kan ändras när som helst, med eller utan föregående meddelande.