Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerte multimodell-database. Azure Cosmos DB ble bygd fra grunnen av, med global distribusjon og horisontal skalering i kjernen. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Skaler gjennomstrømming og lagring elastisk verden over, og bare betal for den gjennomstrømmingen og lagringen du trenger. Azure Cosmos DB garanterer ventetider på et ensifret antall millisekunder ved 99. persentil verden over, tilbyr flere godt definerte konsekvensmodeller for å finjustere ytelsen, og garanterer høy tilgjengelighet med mulighet for å kjøre flere webområder på samme maskin - alt sikret av bransjeledende serviceavtaler (SLA-er).

Azure Cosmos DB er i sannhet skjemaagnostisk – alle data indekseres automatisk uten behov for å håndtere skjemaer eller indekshåndtering. Det er også multimodell datamodeller med innebygd støtte for dokument, nøkkelverdi, graf og kolonnefamilie. Med Azure Cosmos DB får du tilgang til dataene dine ved å bruke API-er du selv velger, siden det har innebygd støtte for DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøkkelverdi) og Gremlin (graf).

Prisdetaljer

Klargjort gjennomstrømming

Du kan lagre data og klargjøre gjennomstrømmingskapasitet i en hvilken som helst skala. Hver beholder faktureres per time basert på mengden lagrede data (i GB) og reservert gjennomstrømming i enheter på 100 forespørselsenheter per sekund, med et minimum på 400 forespørselsenheter per sekund. Ubegrensede beholdere har minimum 100 forspørselsenheter per sekund per partisjon.

Under offentlig testversjon tas det ikke betalt for bruk av Gremlin-API-en.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $-/GB/mnd
Reserverte RU-er/sekund (per 100 RU-er, minimum 400 RU-er) $-
Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 744 brukstimer per måned.

Skalere beholdere

For arbeidsbelastninger med stor gjennomstrømning og mye lagring kan du opprette beholdere med ubegrenset lagringsplass ved å definere en partisjonsnøkkel når du oppretter beholderen. En partisjonert beholder skaleres sømløst utover når mengden lagrede data vokser og den reserverte gjennomstrømmingen øker.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Last ned gratis emulator for Azure Cosmos DB for å utvikle og teste programmer ved hjelp av Azure Cosmos DB, fra din lokale maskin. Så snart du er fornøyd med hvordan programmet fungerer, kan du distribuere det ved å endre konfigurasjonen til å peke mot en Azure Cosmos DB-instans.

Global skala med georeplikering

Azure Cosmos DB-beholdere kan distribueres globalt for å gjøre det lettere å utvikle apper i stor skala, noe som innebærer at alle dataene automatisk replikeres til områdene du angir. Appen din fortsetter å fungere med ett logisk endepunkt, men dataene leveres automatisk fra det området som er nærmest brukerne, med en intuitiv programmeringsmodell for datakonsekvens og tilgjengelighet på 99,99. Beholdere som distribueres globalt, faktureres basert på lagringsforbruket i hvert område og gjennomstrømmingen som reserveres for hver Azure Cosmos DB-beholder, multiplisert med antallet områder som er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Standard dataoverføringspriser gjelder for overføring av replikeringsdata mellom områder. Hvis vi for eksempel sier at du har en databasekonto som dekker tre Azure-områder og to beholdere klargjort med henholdsvis 1 og 2 millioner forespørselsenheter. Det totale antallet forespørselsenheter som er klargjort for den første beholderen vil være 3 millioner (1 million forespørselsenheter x 3 områder), og for den andre vil det være 6 millioner (2 millioner forespørselsenheter x 3 områder).

Høy gjennomstrømming og spørringer med lav forsinkelse

Hvis du har Azure Cosmos DB og skriver et vedvarende volum med data, blir disse dataene indeksert synkront for å behandle konsekvente SQL-spørringer ved hjelp av en skriveoptimalisert, låsfri databasemotor som er utformet for halvlederstasjoner (SSD-er) og tilgang med liten ventetid. Lese- og skriveforespørsler behandles alltid fra en lokal region, mens data distribueres globalt. Du kan optimalisere ytelsen ytterligere ved å tilpasse virkemåten for automatisk indeksering.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er gjort alment tilgjengelige, inkludert Azure Cosmos DB, via kundestøtte for Azure fra $29/måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • Tjenesteavtale – Vi garanterer at vi i minst 99,99 % av tiden vil behandle forespørsler om å utføre operasjoner mot Azure Cosmos DB-ressurser. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår.

Vanlige spørsmål

 • En forespørselsenhet er et mål på gjennomstrømmingen i Azure Cosmos DB. 1 forespørselsenhet tilsvarer gjennomstrømmingen av GET for et element på 1 kB. Alle operasjoner i Azure Cosmos DB, inkludert lesing, skriving, SQL-spørringer og kjøring av lagrede prosedyrer, har en deterministisk forespørselsenhetsverdi basert på gjennomstrømmingen som kreves for å fullføre operasjonen. I stedet for å tenke på prosessor, inndata/utdata og minne og hvordan hver av dem påvirker gjennomstrømmingen for programmet, kan du tenke i enkeltvise mål på forespørselsenheter.

  En forespørselsenhet er like stor enten den forbrukes gjennom klargjorte forespørselsenheter per sekund eller gjennom en ett minutts samling.

  Hvis du vil ha mer informasjon om forespørselsenheter og hjelp til å finne ditt beholderbehov, kan du se her.

 • Du faktureres en fast, forutsigbar timepris basert på totalkapasiteten (forespørselsenheter/sekund) som er klargjort i Azure Cosmos DB-kontoen din i den perioden.

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 som bruker to enkle partisjoner med henholdsvis 500 og 700 forespørselsenheter per sekund, har du en total klargjort kapasitet på 1200 forespørselsenheter per sekund. Du blir derfor belastet 12 x $- = $-/t.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver partisjon med 500 forespørselsenheter per sekund, og samtidig oppretter en ny beholder med ubegrenset lagringsplass som bruker 20 000 forespørselsenheter per sekund, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 forespørselsenheter per sekund (1000 forespørselsenheter per sekund + 1200 forespørselsenheter per sekund + 20 000 forespørselsenheter per sekund). Fakturaen blir da endret til $- x 222 = $-/t.

  I en måned på 720 timer der 500 timer er klargjort med 1200 forespørselsenheter per sekund og 220 timer er klargjort med 22 200 forespørselsenheter per sekund, blir den månedlige fakturaen – 500 x $-/t + 220 x $-/t = $-/t

 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastes 1 enhetstime på fakturaen.

 • Hvis du definerer din egen ytelse for en beholder, og oppgraderer når klokken er 09.30 fra 400 forespørselsenheter til 1000 forespørselsenheter, og deretter når klokken er 10.45, nedgraderer tilbake til 400 forespørselsenheter, blir du belastet for to timer med 1000 forespørselsenheter.

  Hvis du velger et forhåndsdefinert ytelsesnivå for samlingen og oppgraderer klokken 09.30 fra en S1-samling til en S3-samling og nedgraderer tilbake til S1 klokken 10.45, belastes du for to timer med S3.

 • Du kan skalere opp eller skalere ned antall forespørselsenheter for hver beholder i Azure Cosmos DB-kontoen, ved å bruke Azure Portal, én av de støttede SDK-ene eller REST-API-en.

 • Hvis du vil flytte en samling med S1-, S2- eller S3-ytelsesnivå til en enkeltpartisjon med samme lagringsstørrelse, kan du se Endre ytelsesnivåer via Azure-portalen.

  Hvis du vil flytte en eksisterende enkeltsamling til en beholder med ubegrenset lagringsplass, kan du se Partisjonering og skalering i Azure Cosmos DB.

 • I utgangspunktet har en enkeltpartisjon mer gjennomstrømming enn S1 (400 forespørselsenheter per sekund mot 250) til lavere pris. Du kan også skalere opp til 10 000 forespørselsenheter per sekund, sammenlignet med 2 500 med S3. Det som er så bra med den nye klargjøringsmodellen, er at du kan skalere i trinn på 100 forespørselsenheter per sekund. Du behøver derfor ikke betale for S3 med 2500 forespørselsenheter per sekund når du bare trenger 1200.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Azure Cosmos DB

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag