Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerte multimodell-database. Azure Cosmos DB ble bygd fra grunnen av, med global distribusjon og horisontal skalering i kjernen. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Du kan skalere gjennomstrømming og lagring elastisk verden over, og bare betal for den gjennomstrømmingen og lagringen du trenger. Azure Cosmos DB garanterer ventetid på et ensifret antall millisekunder ved den 99. persentilen verden over, tilbyr flere veldefinerte konsekvensmodeller for å finjustere ytelsen, og garanterer høy tilgjengelighet med mulighet for å kjøre flere webområder på samme maskin – alt sikret av bransjeledende, omfattende serviceavtaler (SLA-er).

Azure Cosmos DB er i sannhet skjemaagnostisk – alle data indekseres automatisk uten behov for å håndtere skjemaer eller indekshåndtering. Det er også multimodell datamodeller med innebygd støtte for dokument, nøkkelverdi, graf og kolonnefamilie. Med Azure Cosmos DB får du tilgang til dataene dine ved å bruke API-er du selv velger, siden det har innebygd støtte for SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøkkelverdi), Gremlin (graf) og Cassandra (søylefamilie).

Azure Cosmos DB-egenskaper
Bruksklar global distribusjon med multimaster-egenskap Tilgjengelig
Global tilgjengelighet – (alle Azure-områder, inkludert Amerikanske myndigheter, DoD, Kina) Tilgjengelig
Multimodell, fler-API-er med støtte for omfattende spørringer og automatisk indeksering Tilgjengelig
Lese- og skriveforespørsler med ensifrede millisekundforsinkelser på den 99. prosentilen, garantert av serviceavtale Tilgjengelig
Omfattende serviceavtaler
 • Tjenestenivåavtale for tilgjengelighet
 • Serviceavtale for gjennomstrømming
 • Serviceavtale for konsistens
 • Serviceavtale for ventetid
Tilgjengelig
Sikkerhet
 • Ende-til-ende-datakryptering (inaktive og i bevegelse)
 • IP- og VNET-isolering
 • Tilgangskontroll og godkjenning
Tilgjengelig
Elastisk og ubegrenset skalering
 • Ingen begrensing på gjennomstrømming og lagring
 • Umiddelbar skalering som reduserer totale eierkostnader over lokale og IaaS-administrerte NoSQL-databaser
Tilgjengelig
Omfattende samsvarssertifiseringer som er i henhold til Azure-forskriftssamsvar Tilgjengelig

En rask prisoversikt

Klargjort gjennomstrømming

Cosmos DB-databasekontoen din kan distribueres på tvers av ett eller flere Azure-områder. Mens aller områder som er tilknyttet databasekontoen kan behandle skriveoperasjoner, kan databasekontoen også konfigureres for at alle områder behandler skriveoperasjonene (multimaster) eller nøyaktig ett område for å behandle skriveoperasjonene (enkel master).

I Azure Cosmos DB blir du fakturert for den klargjorte gjennomstrømmingen og forbrukte lagringen per time. Gjennomstrømmingen uttrykkes som en normalisert gjennomstrømmingsvaluta som kalles Forespørselsenheter per sekund (RU/s). Når de er klargjort, kan RU/s brukes om hverandre på tvers av forskjellige databaseopreasjoner (f.eks. innlegg, leseoperasjoner, erstatninger, upserter, slettinger, spørringer osv.). Du kan konfigurere gjennomstrømmingen programmatisk (eller via Azure-portalen) du trenger og elastisk skalere den klargjorte gjennomstrømmingen, når som helst.

Klargjøring ved forskjellige detaljnivåer

Du kan klargjøre gjennomstrømming ved forskjellige detaljnivåer, du kan klargjøre gjennomstrømming for:

 1. Cosmos DB-beholder. Avhengig av valget av datamodell eller API, kan en Cosmos DB-beholder være en samling (f.eks. MongoDB, SQL), en graf (f.eks. Gremlin) eller en tabell (f.eks. Cassandra, Azure-tabellagring). Beholdere i Cosmos DB er horisontalt partisjonert og kan skaleres elastisk for å levere ubegrenset gjennomstrømming og lagring.
 2. Cosmos DB-database. Gjennomstrømmingen konfigurert på databasen deles på tvers av alle beholderne i databasen. Du kan velge å eksplisitt ekskludere visse beholdere fra databaseklargjøring og istedenfor klargjøre gjennomstrømming for disse beholderne på beholdernivå.
Detaljnivå for klargjøring Minimal gjennomstrømming (RU/s) Skaleringsinkrementer opp/ned (RU/s) Maksimal gjennomstrømming Område
Skriving til ett område Skriving til flere områder Skriving til ett område Skriving til flere områder
Beholder* 400 400 100 100 Ubegrenset Det partisjonerte beholderen som gjennomstrømmingen er klargjort for
Database** 400 400 100 100 Ubegrenset All gjennomstrømming deles gjennom alle partisjonerte beholdere i databasen (ekskludert beholdere som gjennomstrømmingen er eksplisitt klargjort for)

* Cosmos DB-beholder kartlegger til følgende: en Cosmos DB-samling under bruk av SQL API, en MongoDB-samling under bruk av MongoDB API, en tabell under bruk av Cassandra eller tabellagrings-API-er eller en graf under bruk av Gremlin API.

** En Cosmos DB-database kartlegger til følgende: en database under bruk av SQL- MongoDB-API-er, et nøkkelområde under bruk av Cassandra API eller en databasekonto under bruk av Gremlin- eller tabellagring-API-er.

Elastisk skalering av lese- og skriveoperasjoner på tvers av kloden

Du kan legge til / fjerne Azure-områder hvor som helst i verden i Cosmos DB-databasekontoen når som helst. Gjennomstrømmingen du har konfigurert for forskjellige Cosmos DB-databaser og -beholdere garanteres reservering i hvert av Azure-områdene tilknyttet Cosmos DB-databasekontoen.

SSD-basert lagring

Dataene og indeksen lagres solid på den SSD-baserte lagringen og replikeres (på tvers av ett eller flere Azure-områder tilknyttet Cosmos DB-databasekontoen). I tillegg til gjennomstrømmingen kan du klargjøre hver time, du blir også fakturert for hver GB med lagring som du faktisk forbruker for dataene og indeksen.

Prisdetaljer

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/måned
Forutsatt gjennomstrømming (enkeltområdeskriving) per 100 RU/s $-
Klargjort gjennomstrømming (skriving i flere områder) per 100 RU/s $-
Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Azure Cosmos DB reservert kapasitet for videre besparelser

Priser på reservert kapasitet for Cosmos DB tilbyr enda større kostnadsbesparelser (opptil 65 % rabatt), tilbyr enda strenger serviceavtaler for tilgjengelighet (over 99,999) og letter deg fra byrden forbundet med kapasitetsplanlegging. For et forhåndsbetalt engangsgebyr kan du reservere klargjort gjennomstrømming for ett eller tre år med en betraktelig rabatt. All gjennomstrømming som du klargjør utover den reserverte kapasiteten faktureres til standard priser for klargjort gjennomstrømming. Reservert kapasitet kan deles for klargjort gjennomstrømming på tvers av alle områder, alle API-er, alle kontoer og alle abonnementer under en gitt registrering. Reservert kapasitet starter på 20K RU/s. For å kjøpe reservert kapasitet, kan du gå til Dokumentasjon-siden.

Ett års reservering Tre års reservering
Gjennomstrømming Skriving til ett område Skriving til flere områder Skriving til ett område Skriving til flere områder
Pris/besparelser Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Første 50K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Neste 450K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Neste 2,5M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Prøv Azure Cosmos DB gratis

 • Azure Cosmos DB Local (nedlastbar versjon): Last ned Azure Cosmos DB Local gratis for å utvikle og teste programmer ved hjelp av Azure Cosmos DB, fra din lokale maskin. Så snart du er fornøyd med hvordan programmet fungerer, kan du distribuere det ved å endre konfigurasjonen til å peke mot en Azure Cosmos DB-instans i skyen.
 • Gratis Azure-konto: Prøv Azure Cosmos DB som en del av den gratis Azure-kontoen.
 • Prøv Azure Cosmos DB gratis: I en begrenset periode kan du få en globalt distribuert Azure Cosmos DB uten abonnement, uten kostnader og uten forpliktelser gjennom Prøv Azure Cosmos DB gratis.
 • Finn ut mer om besparelser på totale eierkostnader med Cosmos DB sammenlignet med lokale og IaaS-driftede NoSQL-databaser i skyen.

Hvor lærer jeg om tilstedeværelsen til Azure Cosmos DB i ulike områder?

Azure Cosmos DB er tilgjengelig i alle Azure-områder inkludert offentlige, statlige- og DoD-skyer. Du kan finne ut mer ved å besøke Azure-tjenester tilgjengelig ved områdesiden.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er gjort alment tilgjengelige, inkludert Azure Cosmos DB, via kundestøtte for Azure fra $29/måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • Serviceavtale – Vi garanterer minst 99,99 % tilgjengelighet for at databaser i ett enkelt område og 99,999 % tilgjengelighet for at databaser i flere områder skal vellykket behandle og utføre operasjoner i Azure Cosmos DB. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår.

Vanlige spørsmål

 • I Azure Cosmos DB reserverer du gjennomstrømming (på enten en database eller en beholder) og betaler kun for den reserverte gjennomstrømmingen for en gitt time. Fordelen for kundene med klargjort gjennomstrømming-modellen, er at den gir garantert ytelse og elastisitet i enhver skala. Klargjort gjennomstrømming-modellen gjør det mulig for Cosmos DB å tilby høy tilgjengelighet, garantert lav ventetid, i tillegg til garantert gjennomstrømming på 99. prosentilen på en skaleringsuavhengig måte. Den reserverte gjennomstrømmingen er spesifisert med Request Units (RU) per sekund. Hver operasjon i Azure Cosmos DB, inkludert skriving, oppdateringer, lesinger og spørringer og oppdateringer av dokumenter, bruker CPU, minne og IOP-er. Det vil si at for hver operasjon så påløper det en forespørselsavgift, som uttrykkes i forespørselsenheter (RU-er). For å finne ut mer kan du gå til siden Forespørselsenheter i Azure Cosmos DB.

 • Du blir fakturert basert på gjennomstrømming uttrykt i (Forespørselsenheter per sekund (RU/s) som har blitt reservert for Azure Cosmos DB-databasen eller -beholderen din basert på en timespris for tiden den var klargjort.

  Klargjort gjennomstrømming for en individuell beholder:

  Hvis du oppretter en databasekonto med Azure Cosmos DB i USA, øst 2 med to beholdere med klargjort gjennomstrømming på 500 FE/s og 700 FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 1200 FE/s. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver beholder med 500 RU/s, og samtidig oppretter en ny beholder som bruker 20 000 RU/s, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Fakturaen blir da endret til: $- x 222 = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 1200 RU/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 22 200 RU/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per måned.

  Klargjort gjennomstrømming for en database (gruppe med beholdere):

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 med to Cosmos DB-databaser (med en gruppe samlinger under hver) med klargjorte gjennomstrømminger på 50K FE/s og 70K FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 120K FE/s. Du blir derfor belastet 1200 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene dine endres og du øker hver databases klargjorte gjennomstrømming med 10K FE/s hver, blir den totale klargjorte kapasiteten 140K FE/s (60K FE/s + 80K FE/s). Fakturaen blir da endret til: 1400 * $- = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 120K FE/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 140K FE/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- + $- = $- per måned.

 • Når du velger å få en Cosmos-konto (med beholdere og databaser) til å dekke flere geografiske områder, faktureres du for gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til 3 områder – USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten, hvert med samme lagring og gjennomstrømming. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Gjennomstrømmingsfaktura for beholder i USA, vest 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Gjennomstrømmingsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest, for å replikere data i USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Når du velger å bruke beholdere som dekker flere geografiske områder, faktureres du for den klargjorte gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Du vil bli fakturert for den klargjorte gjennomstrømmingen.

  Skriving til flere områder

  Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund (RU/s) og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til tre områder – USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten, hvert av disse har samme lagring og gjennomstrømming og du vil ha mulighet til å skrive til beholderne i alle fire områder fra en globalt distribuert app. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Faktura for gjennomstrømming for beholder i USA, vest (skriving i flere områder) 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Faktura for gjennomstrømming for 3 ekstra områder – USA, øst, Nord-Europa og Øst-Asia (skriving i flere områder) (3 + 1) * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  For eksempelet over: La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest, for å replikere data i USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eller databasen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen eller databasen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder eller database og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastet for 1 time.

 • Du belastes for den maksimale klargjorte gjennomstrømmingen for en gitt time.

  Hvis du for eksempel øker klargjort gjennomstrømming klokken 9.30 fra 400 RU/s til 1000 RU/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen klokken 10.45 tilbake til 400 RU/s, blir du belastet for to timer med 1000 RU/s.

  Hvis du øker den klargjorte gjennomstrømmingen for en beholder eller beholdergruppe kl. 09:30 fra 100K FE/s til 200K FE/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen tilbake til 100K FE/s kl. 10:45, blir du belastet for to timer med 200K FE/s.

 • Du kan skalere den klargjorte gjennomstrømmingen opp eller ned (dvs. forespørselenheter per sekund) for hver beholder eller en database ved å bruke Azure-portalen, en av de støttede SDK-ene eller REST-API-et.

 • Azure Cosmos DB med reservert kapasitet hjelper deg med å spare penger ved å forhåndsbetale i ett år eller tre år for Cosmos DB med klargjort gjennomstrømmingskapasitet, slik at du får rabatt på Cosmos DB klargjort gjennomstrømming for databaser og beholdere (tabeller/samlinger/grafer). Azure Cosmos DB med reservert kapasitet kan redusere Cosmos DB-kostnadene dine sammenlignet med regulære priser med ett eller tre års forpliktelse. Reservert kapasitet gir en faktureringsrabatt, og påvirker ikke kjøretidstilstanden til Cosmos DB-ressursene dine. Du kan kjøpe en reservert kapasitet til Cosmos DB i Azure-portalen. For å lære mer om reservert kapasitet, kan du lese Cosmos DB-dokumentasjonen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cosmos DB

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis