Hopp over navigasjon

Priser på Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Utvikle apper raskt og enkelt uansett skala med totaladministrerte NoSQL-databasetjenester som tilbyr garantert hastighet og tilgjengelighet, automatisk og øyeblikkelig skalerbarhet samt API-er med åpen kilde. Azure Cosmos DB tilbyr kostnadseffektive prismodeller for apper i alle størrelser, fra utvikling og testing til produksjon.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. Faktiske priser kan variere avhengig av typen avtale som er inngått med Microsoft, kjøpsdato og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar og konverteres i henhold til referansekurser fra Thomson Reuters, som oppdateres den første dagen i hver kalendermåned. Logg på Priskalkulator for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Prismodell for Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB faktureres for databaseoperasjoner, brukt lagringsplass og valgfrie egne gatewayer i alle valgte Azure-områder aktivert på Azure Cosmos DB-kontoen din.

Databaseoperasjoner

Kostnaden til alle database-operasjoner blir normalisert og uttrykt som gjennomstrømningsenheter (RU). Azure Cosmos DB tilbyr to modeller for databaseoperasjoner:

 • Klargjort gjennomstrømming tilbyr forhåndsvalgt databaseoperasjonskapasitet, målt i forespørselsenheter per sekund og fakturert per time i alle valgte Azure-områder aktivert på kontoen. Gir lese- og skrivehastigheter på et ensifret antall millisekunder og 99,999 prosent tilgjengelighet over hele verden støttet av serviceavtaler. Den er ideell for viktige arbeidsbelastninger som krever lite forsinkelse og høy kvalitet. Du kan velge mellom to alternativer for kapasitetsstyring: standard klargjort gjennomstrømming og autoskalert klargjort gjennomstrømming.
 • Det serverløse alternativet tilbyr forespørselsbaserte operasjoner, og du blir fakturert for forespørselsenhetene som brukes for hver databaseoperasjon. Det serverløse tilbudet gjør det enkelt å kjøre ujevne arbeidsbelastninger som ikke har vedvarende trafikk. Det kan håndtere uregelmessige trafikkøkninger etter behov uten ressursplanlegging eller -administrasjon.

Brukt lagring

Transaksjonsbasert og analytisk lagring faktureres som antall GB brukt av data og indeks i alle Azure-områdene databasen distribueres til.

Sikkerhetskopieringen kan være periodisk eller kontinuerlig:

 • Periodisk sikkerhetskopiering er aktivert som standard, med to gratis sikkerhetskopier. Ytterligere sikkerhetskopier blir fakturert som totalt antall GB lagrede data i to Azure-områder.
 • Hvis kontinuerlig sikkerhetskopiering er aktivert, faktureres dette som antall GB lagret i alle Azure-områdene som databasen din distribueres til. Tidspunktbasert gjenoppretting fra databasesikkerhetskopien faktureres som antall GB data gjenopprettet til ett Azure-område.

Dedikert gateway

Dedikerte gatewayer faktureres hver time for angitte, dedikerte databehandlingsressurser basert på det valgte antall kjerner og minne. En egen gateway sender forespørsler til serverdelpartisjonene i Azure Cosmos DB-kontoen din og kan aktiveres for å støtte en integrert hurtigbuffer med kjerne-API (SQL).

Regional datadistribusjon

Azure Cosmos DB støtter datareplikering og distribusjon i alle Azure-områder for klargjort gjennomstrømming. Du kan legge til og fjerne områder i kontoen for Azure Cosmos DB når som helst. Med flerområdedistribusjon aktivert blir klargjort gjennomstrømming, brukt lagringsplass og egen gateway fakturert for alle områdene som er tilknyttet kontoen.

Eventuelt kan kontoer aktiveres for skriving i flere områder. Når kontoer konfigureres på denne måten, faktureres de med en pris for flere områder.

Klargjort gjennomstrømming

Klargjort gjennomstrømming gir lese- og skrivehastigheter på et ensifret antall millisekunder og opptil 99,999 prosent tilgjengelighet over hele verden, støttet av serviceavtaler. Den er ideell for viktige arbeidsbelastninger som krever lite forsinkelse og høy kvalitet. Nye kontoer er kvalifisert til å motta 1,000 forespørselsenheter per sekund (RU/s) med gjennomstrømming og 25 GB lagring per måned med gratisnivå av Azure Cosmos DB.

Det er to alternativer for kapasitetsstyring for klargjort gjennomstrømming: autoskalert klargjort gjennomstrømming og standard klargjort gjennomstrømming. Hvilken som er riktig for deg avhenger av hvor stor arbeidsbelastning du forventer å ha og om du vil styre kapasiteten manuelt. Du kan estimere behovet for klargjort gjennomstrømming ved å bruke Azure Cosmos DB kapasitetsplanlegger (kalkulator for forespørselsenheter).

Standard (manuell) klargjort gjennomstrømming

Administrer kapasiteten manuelt med standard klargjort gjennomstrømming. Dette alternativet er ideelt for store, viktige arbeidsbelastninger med forutsigbare trafikkmønstre.

Standard klargjort gjennomstrømming starter på minimum 400 forespørselsenheter per sekund og kan konfigureres manuelt på beholderen eller databasen via Azure-portalen eller programmatisk via en API i intervaller på 100 forespørselsenheter per sekund. Du blir fakturert per time for forespørselsenhetene per sekund som klargjøres på beholderen eller databasen.

Standard klargjort gjennomstrømming Totalt antall forespørselsenheter per sekund per time Pris per 100 RU/s
Konto for skriving i ett område uten datadistribusjon i flere områder eller tilgjengelighetssoner 100 forespørselsenheter per sekund x 1 område $-
Konto for skriving i ett område distribuert over N valgte Azure-områder uten tilgjengelighetssoner 100 forespørselsenheter per sekund x N områder $-
Konto for skriving i ett område distribuert over N valgte Azure-områder uten tilgjengelighetssoner og med Y områder med tilgjengelighetssoner (100 forespørselsenheter per sekund x N områder uten tilgjengelighetssoner) + (100 forespørselsenheter per sekund x 1,25 x Y områder med tilgjengelighetssoner) $-
Konto for skriving i flere områder (tidligere kalt multimaster) med N områder* (med eller uten tilgjengelighetssoner) 100 forespørselsenheter per sekund x N områder $-
Standard dataoverføringsrater gjelder.

Det må klargjøres gjennomstrømming på minst 400 forespørselsenheter per sekund for Azure Cosmos DB-beholdere og -databaser.

* Se delen om tilgjengelighetssoner nedenfor for å få mer informasjon.

Reservert kapasitet for standard klargjort gjennomstrømming

Du drar fordel av kostnadsbesparelser på opptil 65 prosent og serviceavtaler for forbedret tilgjengelighet samtidig som du reduserer byrden av kapasitetsplanlegging gjennom prisene for reservert kapasitet i Azure Cosmos DB. Reserver standard klargjort gjennomstrømning, som starter på 5000 forespørselsenheter per sekund, i ett eller tre år med engangsbetaling, og del reservert klargjort gjennomstrømming over alle områder, API-er, kontoer og abonnementer under en gitt registrering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for dokumentasjon. Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag av de tilgjengelige reservasjonsstørrelsene og viser ikke alle alternativene. Gå til Azure-portalen for å se alle alternativene for reservert kapasitet.

Periode på ett år Periode på tre år
Skriving til ett område Skriving til flere områder Skriving til ett område Skriving til flere områder
Forespørselsenheter for reservert kapasitet per sekund Årlig pris Årlig pris Årlig pris Årlig pris
5,000 $3504 $-
$7008 $-
$3504 $-
$7008 $-
20,000 $14016 $-
$28032 $-
$14016 $-
$28032 $-
50,000 $35040 $-
$70080 $-
$35040 $-
$70080 $-
100,000 $70080 $-
$140160 $-
$70080 $-
$140160 $-
300,000 $210240 $-
$420480 $-
$210240 $-
$420480 $-
500,000 $350400 $-
$700800 $-
$350400 $-
$700800 $-
1,000,000 $700800 $-
$1401600 $-
$700800 $-
$1401600 $-
Bruk av forespørselsenheter per sekund fastsettes av Azure-området de brukes i. Se reservasjonsrabatten per område for å få detaljert informasjon. Besparelsesdetaljene vises i kjøpsskjermbildet i Azure-portalen.

Alle forespørselsenheter per sekund med klargjort gjennomstrømming utover den kjøpte mengden reservert kapasitet blir fakturert til vanlig pris for klargjort gjennomstrømming.

Klargjort gjennomstrømming

Klargjort gjennomstrømming gir lese- og skrivehastigheter på et ensifret antall millisekunder og 99,999 prosent tilgjengelighet over hele verden støttet av serviceavtaler. Den er ideell for viktige arbeidsbelastninger som krever lite forsinkelse og høy kvalitet. Nye kontoer er kvalifisert til å motta 1,000 forespørselsenheter per sekund (RU/s) med gjennomstrømming og 25 GB lagring per måned med gratisnivå av Azure Cosmos DB.

Det er to alternativer for kapasitetsstyring for klargjort gjennomstrømming: autoskalert klargjort gjennomstrømming og standard klargjort gjennomstrømming. Hvilken som er riktig for deg avhenger av hvor stor arbeidsbelastning du forventer å ha og om du vil styre kapasiteten manuelt.

Autoskaler klargjort gjennomstrømming

Bli kvitt behovet for å behandle kapasiteten for de store, viktige arbeidsmengdene dine manuelt, og få kostnadsfordeler når det ikke er mulig å forutse trafikkmønstre. Du angir en egendefinert grense (som starter på 1000 RU/s) enten ved å bruke Azure-portalen eller å programmatisk bruke en API. Faktureringen baseres på antall forespørselsenheter per sekund (RU/s) som brukes hver time mellom 10–100 % av din grense for gjennomstrømming.

Autoskaler klargjort gjennomstrømming Totalt antall forespørselsenheter per sekund per time Pris per 100 RU/s
Konto for skriving i ett område 100 forespørselsenheter per sekund x 1,5 x 1 område $-
Konto for skriving i ett område med data distribuert over flere områder (med eller uten tilgjengelighetssoner*) 100 forespørselsenheter per sekund x 1,5 x N områder $-
Konto for skriving i flere områder (tidligere kalt multimaster) distribuert over flere områder 100 forespørselsenheter per sekund x N områder $-
*Tilgjengelighetssoner har ikke separat belastning med autoskalert klargjort gjennomstrømming.

Autoskalering var tidligere kjent som «autopilot».

Et minimum av 1,000 RU/s må klargjøres til autoskalert klargjort gjennomstrømming, som skalerer hver time mellom 400 og 4,000 RU/s, avhengig av bruk. Se dokumentasjon -siden for mer informasjon.

Reservert kapasitet for klargjort gjennomstrømming for autoskalering

Du drar fordel av kostnadsbesparelser på opptil 65 prosent og serviceavtaler for forbedret tilgjengelighet samtidig som du reduserer byrden av kapasitetsplanlegging gjennom prisene for reservert kapasitet i Azure Cosmos DB. Reserver klargjort gjennomstrømming, som starter på 5000 forespørselsenheter per sekund, i ett eller tre år med engangsbetaling, og del reservert klargjort gjennomstrømming over alle områder, API-er, kontoer og abonnementer under en gitt registrering. Reservert kapasitet brukes på databaseoperasjoner for autoskalering med en sats på 100 forespørselsenheter per sekund x 1,5.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for dokumentasjon. Gå til Azure-portalen for å se alle alternativene for reservert kapasitet.

Serverløs

Det serverløse alternativet gjør det enkelt å kjøre arbeidsbelastninger med lite trafikk. Det kan håndtere uregelmessige trafikkøkninger etter behov uten ressursplanlegging eller -administrasjon, og du blir bare fakturert for ressursene som brukes per databaseoperasjon. Det er ingen minstepris. Serverløs er en faktureringsmodell der du betaler per forespørsel og det ikke er minstekrav til operasjoner og forespørselsenheter. Dette er derfor et godt alternativ for kjøring av små programmer som ikke har vedvarende trafikk.

Serverløs Totalt antall forespørselsenheter Pris per million forespørselsenheter
Serverløse forespørselsenheter 1,000,000 $-
Serverløse forespørselsenheter med tilgjengelighetssone 1,000,000 x 1,25 $-

Brukt lagring

Azure Cosmos DB gir ubegrenset transaksjonsbasert og analytisk lagring, fakturert som antall GB med SSD-støttet logisk lagring som brukes av data og indekser i alle områder valgt for georeplikering. Hvis du, for eksempel, replikerer en Azure Cosmos DB-konto over tre områder, betaler du for den totale lagringskostnaden i hver av de tre områdene.

Dataene administreres på to separate lagringsnivåer, henholdsvis transaksjonsbasert og analytisk, med arbeidsbelastninger som opererer på de samme logiske dataene uten å komme i konflikt med hverandre. Transaksjonsbasert lagring er alltid aktivert som standard, men du må eksplisitt aktivere analytisk lagring for Azure Cosmos DB-beholderen for å bruke Azure Synapse Link til å kjøre analyse over data i Azure Cosmos DB ved bruk av kjerne-API-en (SQL) eller API-en for MongoDB.

Klargjort gjennomstrømming (forespørselsenheter per sekund) skaleres i forhold til mengden transaksjonslagring med en sats på 10 forespørselsenheter per sekund for hver 1 GB med lagring. Bruk kapasitetsplanleggeren til å beregne lagringskravene dine, og sørg for at du har klargjort nok gjennomstrømming til å dekke lagringsbehovet.

Brukt lagring Totalt antall GB Pris
Transaksjonslagring (radorientert) 1 GB x N områder $- per måned
Analytisk lagring (kolonneorientert) 1 GB x N områder $- per måned

Sikkerhetslagring

Kontoer kan velge enten periodisk eller kontinuerlig sikkerhetskopiering. Periodisk sikkerhetskopiering er som standard aktivert på alle kontoer, og to sikkerhetskopier av dataene lagres gratis. Periodisk sikkerhetskopiering av data kan konfigureres til å være geografisk, lokalt eller sonebasert robust. Du finner mer informasjon i den tekniske dokumentasjonen.

Lagring av periodisk sikkerhetskopiering Totalt antall GB Pris per GB
Lagrede data for periodisk sikkerhetskopiering (2 eksemplarer) GB per eksemplar Gratis per måned
Lagrede data for periodisk sikkerhetskopiering (>2 eksemplarer) GB per eksemplar $- per måned

Kontinuerlig sikkerhetskopiering kan aktiveres i stedet for periodisk sikkerhetskopiering for kontoer med klargjort gjennomstrømming som bruker kjerne-API-en (SQL) eller API-en for MongoDB. Når dette er aktivert, blir sikkerhetskopieringen belastet per måned basert på total mengde lagrede data i alle de valgte Azure-områdene. Tidspunktbasert gjenoppretting fra kontinuerlig sikkerhetskopiering blir fakturert som totalt antall GB med data som blir gjenopprettet til primært skriveområde.

Lagring av kontinuerlig sikkerhetskopiering Totalt antall GB Pris per GB
Data med kontinuerlig sikkerhetskopiering GB x N områder $- per måned
Tidspunktsbasert gjenoppretting GB $-

Analytiske lagringstransaksjoner

IU-transaksjoner (inndata/utdata) for analytisk lagring faktureres etter mengden operasjoner.

transaksjoner Operasjoner Pris
Skriveoperasjoner – analytisk lagring 10,000 $-
Leseoperasjoner – analytisk lagring 10,000 $-
Hvis du vil ha et mer detaljert estimat av analytiske lagringsoperasjoner for arbeidsbelastningen, kan du bruke verktøyet for kapasitetsplanlegging og se analytisk dokumentasjon av butikkpriser for Azure Cosmos DB for ytterligere detaljer.

Obs! Prisene for transaksjonsbasert lagring påvirkes ikke av bruken av analytisk lagring.

Dedikert gateway

En dedikert gateway dirigerer forespørsler til serverdel-partisjonene i Azure Cosmos DB-kontoen. Når dette er aktivert, opprettes databehandlingsressurser i alle områdene som er tilknyttet kontoen din.

Integrert buffer

Når en dedikert gateway-klynge er opprettet, aktiveres en Azure Cosmos DB-integrert hurtigbuffer automatisk uten ekstra kostnad og kan brukes til å forbedre leseytelsen ytterligere. Integrert buffer er tilgjengelig for kjerne-API (SQL).

Navn vCPU Minne Kostnad (per forekomst, varierer fra område til område)
Dedikert gateway – generell bruk – D4 4 16 GB $- per time
Dedikert gateway – generell bruk – D8 8 32 GB $- per time
Dedikert gateway – generell bruk – D16 16 64 GB $- per time

Tilgjengelighetssoner

Du kan aktivere tilgjengelighetssoner når du velger hvilke områder som skal knyttes til Azure Cosmos DB-kontoen din i Azure-portalen. Soneredundans gir ekstra redundans innenfor et gitt område ved å replikere data over flere soner i det området. Følgende Azure-områder er kvalifisert for å være tilgjengelighetssoner: Storbritannia, sør, Asia, sørøst, USA, øst, USA, øst 2, USA, sentralt, Europa, vest, USA, vest 2, Japan, øst, Europa, nord, Frankrike, sentralt, Australia, and øst.

Det påvirker faktureringen slik:

 • For kontoer for skriving i ett område som bruker standard klargjort gjennomstrømming, blir forespørselsenheter per sekund multiplisert med en faktor på 1.25 i hvert område som er utpekt som tilgjengelighetssone
 • For serverløse kontoer med ett område som bruker klargjort gjennomstrømming, er forespørselsenheter (RU/s) multiplisert med 1.25
 • For kontoer for skriving i flere områder (tidligere kalt multimaster) som bruker klargjort gjennomstrømming, er det ingen påvirkning på fakturaen

Prøv Azure Cosmos DB gratis

Det er en rekke måter du kan komme i gang gratis med Azure Cosmos DB.

Gratisnivå for Azure Cosmos DB. Utvikle og test programmer eller kjør små produksjonsarbeidsbelastninger gratis i Azure-miljøet. Kom i gang: Aktiver gratisnivå på en ny konto for å motta 1,000 forespørselsenheter for gjennomstrømming og 25 GB med kostnadsfri lagring for levetiden til én Azure Cosmos DB-konto per Azure-abonnement.
Gratis Azure-konto. Ny på Azure? Utvikle og test en forproduksjonsprogram med Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester. Kom i gang: Prøv Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester som en del av en 12-måneders gratis Azure-konto. Få $200 kreditt i 30 dager og nyt alltid gratis 400 RU/s med klargjort gjennomstrømming og 25 GB lagringsplass per måned gratis. Nye gratis Azure-kontoer kan også aktivere gratisnivået av Azure Cosmos DB for å få ekstra gratis klargjort gjennomstrømning og lagring.
30 dager gratis. Kjør en Azure Cosmos DB-database uten produksjon i en begrenset periode. Kom i gang: Prøv globalt distribuerte Azure Cosmos DB i en begrenset periode uten kostnad og uten Azure-abonnement via Prøv Azure Cosmos DB gratis. Du kan fornye mange ganger.
Azure Cosmos DB lokal emulator. Test programmer fra din lokale maskin uten å starte et Azure-abonnement eller pådra deg noen kostnader. Kom i gang: Last ned Azure Cosmos DB-emulatoren gratis fra din lokale Windows- eller Linux-maskin. Når du er fornøyd med databasen, kan du distribuere den ved å peke på en Azure Cosmos DB-forekomst i skyen.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Mer informasjon om Azure Cosmos DB

Les mer om Azure Cosmos DB funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Cosmos DB ressurser.

 • Forespørselsenheter er valutaen for databaseoperasjoner Azure Cosmos DB. Hver operasjon – skriving, oppdateringer, lesinger og spørringer – bruker ressurser for CPU, minne og IOP-er. Disse ressursene påløper kostnader som kommer til uttrykk i forespørselsenheter (RU). Klargjort gjennomstrømming er den totale kapasiteten for gjennomstrømming for databaseoperasjoner og angis som forespørselsenheter per sekund (RU/s). For å finne ut mer kan du gå til siden forespørselsenheter i Azure Cosmos DB.
 • Du blir fakturert per time for klargjort gjennomstrømming, uttrykt i antall forespørselsenheter per sekund (RU/s) som du har angitt for databasen eller beholderen din.

  Standard klargjort gjennomstrømming for en individuell beholder:

  Hvis du oppretter en databasekonto med Azure Cosmos DB i USA, øst 2 med to beholdere med standard klargjort gjennomstrømming på 500 RU/s og 700 RU/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 1200 RU/s. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver beholder med 500 RU/s, og samtidig oppretter en ny beholder som bruker 20 000 RU/s, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Fakturaen blir da endret til: $- x 222 = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 1200 RU/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 22 200 RU/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per måned.

  Klargjort gjennomstrømming for en database (gruppe med beholdere):

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 med to Cosmos DB-databaser (med en gruppe samlinger under hver) med klargjorte gjennomstrømminger på 50K FE/s og 70K FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 120K FE/s. Du blir derfor belastet 1200 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene dine endres og du øker hver databases klargjorte gjennomstrømming med 10K FE/s hver, blir den totale klargjorte kapasiteten 140K FE/s (60K FE/s + 80K FE/s). Fakturaen blir da endret til: 1400 * $- = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 120K FE/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 140K FE/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- + $- = $- per måned.

 • Med autoskalering (tidligere «autopilot») angir du grensen for maksimal klargjort gjennomstrømming i RU/s som databasen eller beholderen din kan skalere til. Du faktureres deretter per time for RU/s med klargjort gjennomstrømning brukt, med start ved 400 forespørselsenheter per sekund (RU/s) eller 10 % av ditt maksimale forbruk. Hvis du for eksempel angir maksimalt 8000 RU/s vil Azure Cosmos DB automatisk skalere mellom 800–8000 RU/s, basert på faktisk bruk.
 • Når gratisnivå er aktivert på en ny konto for Azure Cosmos DB, gir gratisnivå de første 1000 forespørselsenhetene og 25 GB med lagring kostnadsfritt for kontoens levetid. Når du bruker delte gjennomstrømmingsdatabaser kan du i tillegg du opprette opptil 25 beholdere som deler 1000 forespørselsenheter ved databasenivå (maks. 5 delte databaser per gratisnivåkonto). Du kan ha maksimalt ett gratisnivå på konto per abonnement på Azure og må registrere deg for dette når du oppretter kontoen.
 • For kontoer på gratisnivå vil du motta de første 400 forespørselsenhetene og 5 GB med lagring kostnadsfritt hver måned. Klargjort gjennomstrømming og lagring utover 400 RU/s og 5 GB blir fakturert til vanlige priser for Azure Cosmos DB. De 400 forespørselsenhetene gjelder for alle former for klargjort gjennomstrømming – autoskaler klargjort gjennomstrømming og multimaster (skriving på flere områder). Gratisnivå er ikke mulig ved serverløs.

  Gratisnivårabatten gis på kontonivå. Hvis en konto for eksempel i løpet av en måned hadde totalt 400 forespørselsenheter og tre områder, med 5 GB i hvert område, blir kontoen fakturert for 800 forespørselsenheter (400 forespørselsenheter x 3 områder - 400 forespørselsenheter) og 10 GB med lagring (5 GB x 3 områder - 5 GB) for hver time i måneden. Hvis områdene har forskjellige priser for forespørselsenheter og lagring, gjenspeiler rabatten prisene til området der kontoen ble opprettet.

 • Når du velger å lage en Azure Cosmos DB-konto (med beholdere og databaser) til å dekke flere geografiske områder, faktureres du for gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til 3 områder: USA, øst; Nord-Europa og Øst-Asia, hvert med samme lagring og gjennomstrømming. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Gjennomstrømmingsfaktura for beholder i USA, vest 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Gjennomstrømmingsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest for å replikere data i USA, øst, Europa, nord og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Når du velger å bruke beholdere som dekker flere geografiske områder, faktureres du for den klargjorte gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Du vil bli fakturert for den klargjorte gjennomstrømmingen.
 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eller databasen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen eller databasen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder eller database og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastet for 1 time.

 • Du belastes for den maksimale klargjorte gjennomstrømmingen for en gitt time.

  Hvis du for eksempel øker klargjort gjennomstrømming klokken 9.30 fra 400 RU/s til 1000 RU/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen klokken 10.45 tilbake til 400 RU/s, blir du belastet for to timer med 1000 RU/s.

  Hvis du øker den klargjorte gjennomstrømmingen for en beholder eller beholdergruppe kl. 09:30 fra 100K FE/s til 200K FE/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen tilbake til 100K FE/s kl. 10:45, blir du belastet for to timer med 200K FE/s.

 • Du kan skalere den klargjorte gjennomstrømmingen (det vil si forespørselenheter per sekund) opp eller ned for hver beholder eller en database ved å bruke Azure-portalen, en av de støttede SDK-ene, ARM-malen, PowerShell, kommandolinjegrensesnittet i Azure eller REST-API-en.

 • Reservert kapasitet for Azure Cosmos DB hjelper deg med å spare penger ved å tilby en rabatt hvis du forhåndsbetaler for ett år eller tre år med klargjort gjennomstrømming. Reservert kapasitet gir en faktureringsrabatt, og påvirker ikke kjøretidstilstanden til ressursene dine. Du kan kjøpe en reservert kapasitet til Azure Cosmos DB i portalen for Azure. For å finne ut mer om reservert kapasitet kan du lese dokumentasjonen for Azure Cosmos DB.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?