Priser på Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Start din gratiskonto hos Azure og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til gratis tilgang til Azure Cosmos DB.

Utvikle apper raskt og enkelt i alle skalaer med totaladministrerte databasetjenester for NoSQL, som tilbyr garantert hastighet og tilgjengelighet, automatisk og øyeblikkelig skalerbarhet og API-er med åpen kilde. Azure Cosmos DB tilbyr kostnadseffektive prismodeller for apper i alle størrelser, fra utvikling og testing til produksjon.

Priser

Azure Cosmos DB fakturerer for databaseoperasjoner og brukt lagring.

Databaseoperasjoner

Kostnaden til alle database-operasjoner blir normalisert og uttrykt som gjennomstrømningsenheter (RU). Azure Cosmos DB tilbyr to modeller for databaseoperasjoner:

 • Klargjort gjennomstrømming uttrykkes i forespørselsenheter per sekund (RU/s) og faktureres per time. Gir lese- og skrivehastigheter på et ensifret antall millisekunder og 99,999 prosent tilgjengelighet over hele verden støttet av serviceavtaler. Den er ideell for viktige arbeidsbelastninger som krever lite forsinkelse og høy kvalitet. Du kan velge mellom to alternativer for kapasitetsstyring: Standard klargjort gjennomstrømming og autoskalert klargjort gjennomstrømming.
 • Serverløse faktureringer for forespørselsenhetene (RU) brukt for hver databaseoperasjon. Det serverløse tilbudet gjør det enkelt å kjøre ujevne arbeidsbelastninger som ikke har vedvarende trafikk. Det kan håndtere uregelmessige trafikkøkninger etter behov uten ressursplanlegging eller -administrasjon.

Lagring faktureres som GB brukt av SSD-støttede data og indeks for alle Azure-områdene databasen distribueres til. To sikkerhetskopier gis gratis, og tilleggseksemplarer faktureres som totalt antall GB med lagrede data.

Klargjort gjennomstrømming

Klargjort gjennomstrømming gir lese- og skrivehastigheter på et ensifret antall millisekunder og 99,999 prosent tilgjengelighet over hele verden støttet av serviceavtaler. Den er ideell for viktige arbeidsbelastninger som krever lite forsinkelse og høy kvalitet. Nye kontoer er kvalifisert til å motta 400 forespørselsenheter per sekund (RU/s) med gjennomstrømming og 5 GB lagring per måned med gratisnivå av Azure Cosmos DB.

Det er to alternativer for kapasitetsstyring for klargjort gjennomstrømming: autoskalert klargjort gjennomstrømming og standard klargjort gjennomstrømming. Hvilken som er riktig for deg avhenger av hvor stor arbeidsbelastning du forventer å ha og om du vil styre kapasiteten manuelt.

Autoskaler klargjort gjennomstrømming

Bli kvitt behovet for å behandle kapasiteten for dine store, viktige arbeidsmengder manuelt og få kostnadsfordeler når det ikke er mulig å forutse trafikkmønstre. Du angir en egendefinert grense (som starter på 4000 RU/s) enten ved å bruke Azure-portalen eller å programmatisk bruke en API. Faktureringen baseres på antall forespørselsenheter per sekund (RU/s) som brukes hver time mellom 10–100 % av din grense for gjennomstrømming.

Autoskaler klargjort gjennomstrømming – Enhet (100 RU/s per time) Pris
100 autoskalerings-RU/s konto i ett område $-
100 autoskalerings-RU/s-konto i ett område med tilgjengelighetssone 1.25 x $-
100 autoskalerte RU/s-konto i ett område distribuert over N-områder N områder x $-
100 RU/s multiområdekonto (multimaster) distribuert over N-områder N områder x $-

Autoskalering var tidligere kjent som «autopilot».

Et minimum av 4000 RU/s må klargjøres til autoskalert klargjort gjennomstrømming. Se dokumentasjon-siden for mer informasjon.

Standard (manuell) klargjort gjennomstrømming

Administrer kapasiteten manuelt med standard klargjort gjennomstrømming. Dette alternativet er ideelt for store, viktige arbeidsbelastninger med forutsigbare trafikkmønstre.

Standard klargjort gjennomstrømming starter på minimum 400 forespørselsenheter per sekund og kan konfigureres manuelt på beholderen eller databasen via Azure-portalen eller programmatisk via en API. Du blir fakturert en timepris for forespørselsenhetene per sekund som er klargjort på beholderen eller databasen.

Klargjort gjennomstrømming – Enhet (100 RU/s per time) Pris
100 RU/s konto i ett område 1 x $-
100 RU/s-konto i ett område med tilgjengelighetssone 1.25 x $-
100 RU/s-konto i ett område distribuert over N-områder N x $-
100 RU/s multimaster-konto i flere områder med N-områder* N x $-

Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Cosmos-beholdere og -databaser krever en minimum klargjort gjennomstrømming på 400 RU/s.

* Prisen for multiområde, multimaster kontoer opprettet før 1. desember 2019 er (N områder + 1) x $-

Du kan estimere dine behov for klargjort gjennomstrømming ved å bruke Azure Cosmos DB kapasitetsplanlegger (RU-kalkulator)

Reservert kapasitet for standard klargjort gjennomstrømming

Du drar fordel av kostnadsbesparelser på opptil 65 prosent og serviceavtaler med forbedret tilgjengelighet, samtidig som du reduserer byrden av kapasitetsplanlegging gjennom prisene for reservert kapasitet i Azure Cosmos DB. Reserver standard klargjort gjennomstrømning i ett eller tre år med engangsbetaling, og del reservert, klargjort gjennomstrømming på tvers av alle områder, API-er, kontoer og abonnementer under en gitt registrering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for dokumentasjon.

Ett års reservering Tre års reservering
Gjennomstrømming Skriving til ett område Skriving til flere områder Skriving til ett område Skriving til flere områder
Pris/besparelser Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Pris per 100 RU/s
(besparelser over forbruksbetalt)
Første 50K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Neste 450K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Neste 2,5M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

All gjennomstrømming som du klargjør utover den reserverte kapasiteten faktureres til standard priser for klargjort gjennomstrømming.

Serverløs Forhåndsversjon

Det serverløse alternativet gjør det enkelt å kjøre arbeidsbelastninger med lite trafikk. Det kan håndtere uregelmessige trafikkøkninger etter behov uten ressursplanlegging eller -administrasjon, og du blir bare fakturert for ressursene som brukes per databaseoperasjon. Det er ingen minstepris. Du betaler per forespørsel, og det er ingen minimumsgrense for operasjoner og forespørselsenheter, så er serverløs et godt alternativ for å kjøre små programmer som ikke har vedvarende trafikk.

Forespørselsenheter (RU) Pris
1,000,000 serverløse forespørselsenheter (RU) $-
1,000,000 serverløse forespørselsenheter (RU) med tilgjengelighetssone 1.25 x $-

Brukt lagring

Azure Cosmos DB gir ubegrenset lagring av transaksjoner og analytisk (forhåndsversjon) lagring, fakturert som GB med SSD-støttet logisk lagring brukt av dataene og indeksene på tvers av alle områder valgt for georeplikering. Hvis du, for eksempel, replikerer en Azure Cosmos DB-konto over tre områder, betaler du for den totale lagringskostnaden i hver av de tre områdene.

Dataene dine administreres i to distinkte lagringsnivåer: lagring av transaksjoner og analytisk (forhåndsversjon) lagring, med arbeidsbelastninger som opererer på samme logiske data uten å komme i konflikt med hverandre. Mens transaksjonslagring alltid er aktivert som standard, må du eksplisitt aktivere analytisk lagring (forhåndsversjon) på Azure Cosmos DB-beholderen.

To sikkerhetskopier av dataene dine tilbys gratis. Tilleggseksemplarer kan forespørres ved å sende inn en støtteforespørsel gjennom Azure-portalen. Eventuelle tilleggseksemplarer belastes som en månedlig kostnad på $- per GB.

Klargjort gjennomstrømming (forespørselsenheter per sekund) skaleres i forhold til mengden transaksjonslagring med en sats på 10 gjennomstrømmingsenheter per sekund for hver 1 GB med lagring. Bruk kapasitetsplanleggeren til å beregne lagringskravene dine, og sørg for at du har klargjort nok gjennomstrømming til å dekke lagringsbehovet.

Brukt lagring Pris
1 GB med brukt lagring av transaksjoner (radorientert) $- per måned
1 GB med brukt analytisk lagring (kolonneorientert) – forhåndsversjon $- per måned
Lagrede sikkerhetskopidata (2 kopier) Gratis
Lagrede sikkerhetskopidata (>2 kopier) per GB $-

Analytiske lagringstransaksjoner Forhåndsversjon

IOPS-transaksjoner (inndata-/utdataoperasjoner per sekund) for analytisk lagring (forhåndsversjon) faktureres som angitt nedenfor. Det er ingen IOPS-kostnader for transaksjonslagring:

Transaksjoner Pris
Skriveoperasjoner (per 10,000 operasjoner) $-
Leseoperasjoner (per 10,000 operasjoner) $-

Flere områder

Azure Cosmos DB tilbyr garantert lav latens og høy tilgjengelighet via flerområde-lesinger og flerområde-skrivinger (også kalt «multimaster»), for alle Azure-områder. Du kan legge til og fjerne områder i kontoen for Azure Cosmos DB når som helst. Fakturakostnadene til flere områder avhenger av klargjort gjennomstrømming og lagringsplass multipliseres etter hvert område tilknyttet kontoen din.

Tilgjengelighetssoner

Du kan aktivere tilgjengelighetssoner når du velger et område som skal knyttes til Azure Cosmos DB-kontoen din i Azure-portalen. Soneredundans gir ekstra redundans innenfor et gitt område ved å replikere data over flere soner i det området. Tilgjengelighetssoner for redundans er tilgjengelig for kontoer i ett område, og kontoer for flere områder med skriving for flere områder aktivert.

Det påvirker faktureringen slik:

 • For kontoer med ett område som bruker klargjort gjennomstrømming, er forespørselsenheter (RU/s) multiplisert med 1.25
 • For serverløse kontoer med ett område som bruker klargjort gjennomstrømming, er forespørselsenheter (RU/s) multiplisert med 1.25
 • For multiområde-kontoer («multimaster») som bruker klargjort gjennomstrømming, påvirker det ikke faktureringen

Prøv Azure Cosmos DB gratis

Det er en rekke måter du kan komme i gang gratis med Azure Cosmos DB

Gratisnivå for Azure Cosmos DB. Utvikle og test programmer eller kjør små produksjonsarbeidsbelastninger gratis i Azure-miljøet. Kom i gang: Aktiver gratisnivå på en ny konto for å motta 400 forespørselsenheter for gjennomstrømming og 5 GB med kostnadsfri lagring for kontoens levetid.
Gratis Azure-konto. Er du ny på Azure? Utvikle og test et forproduksjonsprogram med Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester. Kom i gang: Prøv Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester som en del av en 12-måneders gratis Azure-konto. Få $200 kreditt i 30 dager og nyt alltid gratis 400 RU/s med klargjort gjennomstrømming og 5 GB lagringsplass per måned.
30 dager gratis. Kjør en Azure Cosmos DB-database uten produksjon i en begrenset periode. Kom i gang: Prøv globalt distribuerte Azure Cosmos DB i en begrenset periode uten kostnad og uten Azure-abonnement via Prøv Azure Cosmos DB gratis. Du kan fornye mange ganger.
Azure Cosmos DB lokal emulator. Test applikasjoner fra din lokale maskin uten å starte et Azure-abonnement eller pådra deg noen kostnader. Kom i gang: Last ned Azure Cosmos DB-emulatoren gratis fra din lokale Windows-maskin. Når du er fornøyd med databasen, kan du distribuere den ved å peke på en Azure Cosmos DB-forekomst i skyen.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Teknisk støtte er tilgjengelig via Azure Support fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • Azure Cosmos DB er tilgjengelig i alle Azure-områder inkludert offentlige, statlige- og DoD-skyer. Du kan finne ut mer ved å besøke Azure-tjenester tilgjengelig ved områdesiden.
 • Serviceavtale for Azure Cosmos DB garanterer minst 99,99 prosent tilgjengelighet for databaser i ett enkelt område og 99,999 prosent tilgjengelighet for databaser i flere områder, sammen med omfattende serviceavtaler som dekker forsinkelser, gjennomstrømning og konsekvens. Finn ut mer.

Vanlige spørsmål

 • Forespørselsenheter er valutaen for databaseoperasjoner Azure Cosmos DB. Hver operasjon – skriving, oppdateringer, lesinger og spørringer – bruker ressurser for CPU, minne og IOP-er. Disse ressursene påløper kostnader som kommer til uttrykk i forespørselsenheter (RU). Klargjort gjennomstrømming er den totale kapasiteten for gjennomstrømming for databaseoperasjoner og angis som forespørselsenheter per sekund (RU/s). For å finne ut mer kan du gå til siden forespørselsenheter i Azure Cosmos DB.
 • Du blir fakturert per time for klargjort gjennomstrømming, uttrykt i antall forespørselsenheter per sekund (RU/s) som du har angitt for databasen eller beholderen din.

  Standard klargjort gjennomstrømming for en individuell beholder:

  Hvis du oppretter en databasekonto med Azure Cosmos DB i USA, øst 2 med to beholdere med standard klargjort gjennomstrømming på 500 RU/s og 700 RU/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 1200 RU/s. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver beholder med 500 RU/s, og samtidig oppretter en ny beholder som bruker 20 000 RU/s, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Fakturaen blir da endret til: $- x 222 = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 1200 RU/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 22 200 RU/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per måned.

  Klargjort gjennomstrømming for en database (gruppe med beholdere):

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 med to Cosmos DB-databaser (med en gruppe samlinger under hver) med klargjorte gjennomstrømminger på 50K FE/s og 70K FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 120K FE/s. Du blir derfor belastet 1200 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene dine endres og du øker hver databases klargjorte gjennomstrømming med 10K FE/s hver, blir den totale klargjorte kapasiteten 140K FE/s (60K FE/s + 80K FE/s). Fakturaen blir da endret til: 1400 * $- = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 120K FE/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 140K FE/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- + $- = $- per måned.

 • Med autoskalering (tidligere «autopilot») angir du grensen for maksimal klargjort gjennomstrømming i RU/s som databasen eller beholderen din kan skalere til. Du faktureres deretter per time for RU/s med klargjort gjennomstrømning brukt, med start ved 400 forespørselsenheter per sekund (RU/s) eller 10 % av ditt maksimale forbruk. Hvis du for eksempel angir maksimalt 8000 RU/s vil Azure Cosmos DB automatisk skalere mellom 800–8000 RU/s, basert på faktisk bruk.
 • Når gratisnivå er aktivert på en ny konto for Azure Cosmos DB, gir gratisnivå de første 400 forespørselsenhetene og 5 GB med lagring kostnadsfritt for kontoens levetid. Når du bruker delte gjennomstrømmingsdatabaser kan du i tillegg du opprette opptil 25 beholdere som deler 400 forespørselsenheter ved databasenivå (maks. 5 delte databaser per gratisnivåkonto). Du kan ha maksimalt ett gratisnivå på konto per abonnement på Azure og må registrere deg for dette når du oppretter kontoen.
 • For kontoer på gratisnivå vil du motta de første 400 forespørselsenhetene og 5 GB med lagring kostnadsfritt hver måned. Klargjort gjennomstrømming og lagring utover 400 RU/s og 5 GB blir fakturert til vanlige priser for Azure Cosmos DB. De 400 forespørselsenhetene gjelder for alle former for klargjort gjennomstrømming – autoskaler klargjort gjennomstrømming og multimaster (skriving på flere områder). Gratisnivå er ikke mulig ved serverløs.

  Gratisnivårabatten gis på kontonivå. Hvis en konto for eksempel i løpet av en måned hadde totalt 400 forespørselsenheter og tre områder, med 5 GB i hvert område, blir kontoen fakturert for 800 forespørselsenheter (400 forespørselsenheter x 3 områder - 400 forespørselsenheter) og 10 GB med lagring (5 GB x 3 områder - 5 GB) for hver time i måneden. Hvis områdene har forskjellige priser for forespørselsenheter og lagring, gjenspeiler rabatten prisene til området der kontoen ble opprettet.

 • Når du velger å lage en Azure Cosmos DB-konto (med beholdere og databaser) til å dekke flere geografiske områder, faktureres du for gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til 3 områder: USA, øst; Nord-Europa og Øst-Asia, hver med samme lagring og gjennomstrømming. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Gjennomstrømmingsfaktura for beholder i USA, vest 10000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Gjennomstrømmingsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 10000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest for å replikere data i USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Når du velger å bruke beholdere som dekker flere geografiske områder, faktureres du for den klargjorte gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Du vil bli fakturert for den klargjorte gjennomstrømmingen.
 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eller databasen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen eller databasen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder eller database og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastet for 1 time.

 • Du belastes for den maksimale klargjorte gjennomstrømmingen for en gitt time.

  Hvis du for eksempel øker klargjort gjennomstrømming klokken 9.30 fra 400 RU/s til 1000 RU/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen klokken 10.45 tilbake til 400 RU/s, blir du belastet for to timer med 1000 RU/s.

  Hvis du øker den klargjorte gjennomstrømmingen for en beholder eller beholdergruppe kl. 09:30 fra 100K FE/s til 200K FE/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen tilbake til 100K FE/s kl. 10:45, blir du belastet for to timer med 200K FE/s.

 • Du kan skalere den klargjorte gjennomstrømmingen opp eller ned (dvs. forespørselenheter per sekund) for hver beholder eller en database ved å bruke Azure-portalen, en av de støttede SDK-ene eller REST-API-et.

 • Reservert kapasitet for Azure Cosmos DB hjelper deg med å spare penger ved å tilby en rabatt hvis du forhåndsbetaler for ett år eller tre år med klargjort gjennomstrømming. Reservert kapasitet gir en faktureringsrabatt og påvirker ikke kjøretidstilstanden til ressursene dine. Du kan kjøpe en reservert kapasitet til Azure Cosmos DB i portalen for Azure. For å finne ut mer om reservert kapasitet kan du lese dokumentasjonen for Azure Cosmos DB.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cosmos DB

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis