Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

Start din Azure gratis konto og få en kreditt på $200 i 30 dager. I tillegg får du nå 12 måneder med gratistilgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database. Azure Cosmos DB was built from the ground up with global distribution and horizontal scale at its core. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Elastically scale throughput and storage worldwide, and pay only for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB guarantees single-digit-millisecond latencies at the 99th percentile anywhere in the world, offers multiple well-defined consistency models to fine-tune performance, and guarantees high availability with multi-homing capabilities—all backed by industry leading service level agreements (SLAs).

Azure Cosmos DB is truly schema-agnostic—it automatically indexes all the data without requiring you to deal with schema and index management. It’s also multi-model, natively supporting document, key-value, graph, and column-family data models. With Azure Cosmos DB, you can access your data using APIs of your choice, as SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (key-value), and Gremlin (graph), Apache Cassandra (column-family) are all natively supported.

Prisdetaljer

Klargjort gjennomstrømming

On Azure Cosmos DB, you only pay for reserved throughput provisioned and data stored in containers (collection of documents or a table or a graph). Reserved throughput, billed as Request Units (RU) per second or RU/s), allows you to read from or write data into containers. Each container is billed on an hourly basis for throughput provisioned in units of 100 RU/second, with a minimum of 400 RU/second, and data stored (in GBs). Unlimited containers have a minimum of 100 RU/s per partition.

During public preview, there's no additional charge for using the Gremlin API.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/måned
Reserverte RU-er/sekund (per 100 RU-er, minimum 400 RU-er) $-
Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 732 brukstimer per måned.

Skalere beholdere

For arbeidsbelastninger med stor gjennomstrømning og mye lagring kan du opprette beholdere med ubegrenset lagringsplass ved å definere en partisjonsnøkkel når du oppretter beholderen. En partisjonert beholder skaleres sømløst utover når mengden lagrede data vokser og den reserverte gjennomstrømmingen øker.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Last ned gratis emulator for Azure Cosmos DB for å utvikle og teste programmer ved hjelp av Azure Cosmos DB, fra din lokale maskin. Så snart du er fornøyd med hvordan programmet fungerer, kan du distribuere det ved å endre konfigurasjonen til å peke mot en Azure Cosmos DB-instans.

Global skala med georeplikering

Azure Cosmos DB containers can be globally distributed to help you easily build apps with planet scale, which means all your data is automatically replicated to the regions you specify. Your app continues to work with a logical endpoint, while your data is automatically served from the region closest to your users with an intuitive programming model for data consistency and high availability. Globally distributed containers are billed based on the storage consumed in each region and throughput reserved for each Azure Cosmos DB container times the number of regions associated with an Azure Cosmos DB database account. Standard data transfer rates apply for replication data transfer between regions.

Høy gjennomstrømming og spørringer med lav forsinkelse

Hvis du har Azure Cosmos DB og skriver et vedvarende volum med data, blir disse dataene indeksert synkront for å behandle konsekvente SQL-spørringer ved hjelp av en skriveoptimalisert, låsfri databasemotor som er utformet for halvlederstasjoner (SSD-er) og tilgang med liten ventetid. Lese- og skriveforespørsler behandles alltid fra en lokal region, mens data distribueres globalt. Du kan optimalisere ytelsen ytterligere ved å tilpasse virkemåten for automatisk indeksering.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er gjort alment tilgjengelige, inkludert Azure Cosmos DB, via kundestøtte for Azure fra $29/måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • Tjenesteavtale – Vi garanterer at vi i minst 99,99 % av tiden vil behandle forespørsler om å utføre operasjoner mot Azure Cosmos DB-ressurser. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår.

Vanlige spørsmål

 • En forespørselsenhet er et mål på gjennomstrømmingen i Azure Cosmos DB. 1 forespørselsenhet tilsvarer gjennomstrømmingen av GET for et element på 1 kB. Alle operasjoner i Azure Cosmos DB, inkludert lesing, skriving, SQL-spørringer og kjøring av lagrede prosedyrer, har en deterministisk forespørselsenhetsverdi basert på gjennomstrømmingen som kreves for å fullføre operasjonen. I stedet for å tenke på prosessor, inndata/utdata og minne og hvordan hver av dem påvirker gjennomstrømmingen for programmet, kan du tenke i enkeltvise mål på forespørselsenheter.

  En forespørselsenhet er like stor enten den forbrukes gjennom klargjorte forespørselsenheter per sekund eller gjennom en ett minutts samling.

  Hvis du vil ha mer informasjon om forespørselsenheter og hjelp til å finne ditt beholderbehov, kan du se her.

 • Du faktureres en fast, forutsigbar timepris basert på totalkapasiteten (forespørselsenheter/sekund) som er klargjort i Azure Cosmos DB-kontoen din i den perioden.

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 som bruker to enkle partisjoner med henholdsvis 500 og 700 forespørselsenheter per sekund, har du en total klargjort kapasitet på 1200 forespørselsenheter per sekund. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver partisjon med 500 forespørselsenheter per sekund, og samtidig oppretter en ny beholder med ubegrenset lagringsplass som bruker 20 000 forespørselsenheter per sekund, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 forespørselsenheter per sekund (1000 forespørselsenheter per sekund + 1200 forespørselsenheter per sekund + 20 000 forespørselsenheter per sekund). Fakturaen blir da endret til $- x 222 = $- per time.

  I en måned på 720 timer der 500 timer er klargjort med 1200 forespørselsenheter per sekund og 220 timer er klargjort med 22 200 forespørselsenheter per sekund, blir den månedlige fakturaen – 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per time

 • When you choose to make containers span across geographic regions, you are billed for the throughput and storage for each container in every region and the data transfer between regions. As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Item Usage (Month) Rate Monthly Cost
  Throughput bill for container in West US 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Throughput bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Storage bill for container in West US 1 TB $-/GB $-
  Storage bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 1TB $-/GB $-
  Total $-

  Let’s also assume that you egress 100GB of data every month from the container in West US to replicate data into East US, North Europe and East Asia. You are billed for egress as per data transfer rates.

 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastes 1 enhetstime på fakturaen.

 • Hvis du definerer din egen ytelse for en beholder, og oppgraderer når klokken er 09.30 fra 400 forespørselsenheter til 1000 forespørselsenheter, og deretter når klokken er 10.45, nedgraderer tilbake til 400 forespørselsenheter, blir du belastet for to timer med 1000 forespørselsenheter.

  Hvis du velger et forhåndsdefinert ytelsesnivå for samlingen og oppgraderer klokken 09.30 fra en S1-samling til en S3-samling og nedgraderer tilbake til S1 klokken 10.45, belastes du for to timer med S3.

 • Du kan skalere opp eller skalere ned antall forespørselsenheter for hver beholder i Azure Cosmos DB-kontoen, ved å bruke Azure Portal, én av de støttede SDK-ene eller REST-API-en.

 • Hvis du vil flytte en samling med S1-, S2- eller S3-ytelsesnivå til en enkeltpartisjon med samme lagringsstørrelse, kan du se Endre ytelsesnivåer via Azure-portalen.

  Hvis du vil flytte en eksisterende enkeltsamling til en beholder med ubegrenset lagringsplass, kan du se Partisjonering og skalering i Azure Cosmos DB.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cosmos DB

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto