Hopp over navigasjon

Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerte multimodell-database. Azure Cosmos DB ble bygd fra grunnen av, med global distribusjon og horisontal skalering i kjernen. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Du kan skalere gjennomstrømming og lagring elastisk verden over, og bare betal for den gjennomstrømmingen og lagringen du trenger. Azure Cosmos DB garanterer ventetid på et ensifret antall millisekunder ved den 99. persentilen verden over, tilbyr flere veldefinerte konsekvensmodeller for å finjustere ytelsen, og garanterer høy tilgjengelighet med mulighet for å kjøre flere webområder på samme maskin – alt sikret av bransjeledende, omfattende serviceavtaler (SLA-er).

Azure Cosmos DB er i sannhet skjemaagnostisk – alle data indekseres automatisk uten behov for å håndtere skjemaer eller indekshåndtering. Det er også multimodell datamodeller med innebygd støtte for dokument, nøkkelverdi, graf og kolonnefamilie. Med Azure Cosmos DB får du tilgang til dataene dine ved å bruke API-er du selv velger, siden det har innebygd støtte for SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøkkelverdi), Gremlin (graf) og Cassandra (søylefamilie).

Ubegrenset fleksibilitet, elastisitet og skalerbarhet

Azure Cosmos DB er en flermodell-database. Ut fra valget ditt av datamodell og API, blir samlingen,tabellen eller grafen for Azure Cosmos DB alle tilordnet en Azure Cosmos DB-beholder. Azure Cosmos DB vil åpent, automatisk og elastisk skalere gjennomstrømming og lagring av beholdere, mens du programvis klargjør mer (eller mindre) gjennomstrømming eller mens lagringen til beholderen øker (eller synker). Azure Cosmos DB lar deg klargjøre gjennomstrømming for en individuell beholder samt en gruppe beholdere, hvilket lar disse beholderne dele den klargjorte gjennomstrømmingen. I en Azure Cosmos DB-database kan du til enhver tid gjennom programmet eller portalen:

 1. Klargjør gjennomstrømming for en beholder.
 2. Klargjør gjennomstrømming for en gruppe beholdere sammen, slik at alle deler gjennomstrømmingen.

Klargjøring av gjennomstrømming for individuelle beholdere garanterer reservering av gjennomstrømming for den spesifikke beholderen, støttet av SLA-en for gjennomstrømming. På den andre siden, lar klargjøring av gjennomstrømming for en gruppe beholdere deg dele gjennomstrømmingen blant alle beholderne. Det bør legges merke til at innen databasekontoen for Azure Cosmos DB, kan du velge ut en blanding av beholdere som deler gjennomstrømmingen med hverandre, samt beholdere med dedikerte, klargjorte gjennomstrømminger. Med program kan du til enhver tid øke (skalere opp) eller redusere (skalere ned) den klargjorte gjennomstrømmingen for enten individuelle beholder(e) eller en gruppe beholdere for å elastisk skalere endring i arbeidsmengden og bare betale for den konfigurerte gjennomstrømmingen.

Prisdetaljer

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/måned
Reserverte RU-er/sekund (per 100 RU-er, minimum 400 RU-er) $-
Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Klargjort gjennomstrømming

Klargjort gjennomgang faktureres som forespørselsenheter (FE) per sekund, eller (FE/s). Forespørselsenheter (FE-er) er en veldefinert valuta for å belaste gjennomstrømming for ulike handlinger som lesing, skriving og spørring på en Azure Cosmos DB-beholder. Med Azure Cosmos DB, betaler du bare for gjennomstrømmingen (FE-er) som du har klargjort, og dataen (GB) som er lagret på SSD-ene.

Klargjort gjennomgang for en beholder: Hver beholder med klargjort gjennomstrømming har timespriser for den klargjorte gjennomstrømmingen med inkrementer på 100 FE/sekund, med et minimum av 400 FE/sekund, og data lagret (i GB), støttet av industriledende omfattende serviceavtaler (SLA-er).

API Minimal gjennomstrømming Skaler inkrementer Omfanget av klargjort gjennomstrømming
SQL 400 FE per samling 100 FE-inkrementer Samlingen som gjennomstrømmingen klargjøres for
MongoDB 400 FE per samling 100 FE-inkrementer Samlingen som gjennomstrømmingen klargjøres for
Cassandra 400 FE per tabell 100 FE-inkrementer Tabellen som gjennomstrømmingen klargjøres for
Tabell 400 FE per tabell 100 FE-inkrementer Tabellen som gjennomstrømmingen klargjøres for
Gremlin 400 FE per graf 100 FE-inkrementer Grafen som gjennomstrømmingen er klargjort for

Klargjort gjennomstrømming for en gruppe beholdere: I tillegg til å klargjøre gjennomstrømming for en spesifikk beholder, kan du også ut fra datamodellen eller API-en dele klargjort gjennomstrømming over en gruppe beholdere ved å konfigurere gjennomstrømmingen ved databasenivået (f.eks. SQL, MongoDB), databasekonto (f.eks. Gremlin, Table) og nøkkelplass (f.eks. Cassandra). En database (eller en databasekonto eller nøkkelplass) kan inneholde en gruppe beholdere som alle deler den klargjorte gjennomstrømmingen med forelderen, samt en gruppe beholdere med hver sine dedikerte klargjorte gjennomstrømming. I motsetning til en beholder som er tilknyttet dedikert gjennomstrømming, har ikke beholdere som deler gjennomstrømmingen blant hverandre individuelle minimumskrav om FE/s. Hver database (eller databasekonto eller nøkkelplass) med klargjort gjennomstrømming har timespriser for den klargjorte gjennomstrømmingen med inkrementer på 10K FE/sekund, med et minimum av 50K FE/sekund, og data lagret (i GB), støttet av industriledende omfattende serviceavtaler (SLA-er).

API Minimal gjennomstrømming Skaler inkrementer Omfanget av klargjort gjennomstrømming
SQL 50K FE per database 10K FE-inkrementer Database. All gjennomstrømming deles mellom samlingene i databasen (uten samlingene som eksplisitt har blitt klargjort for gjennomstrømming)
MongoDB 50K FE per database 10K FE-inkrementer Database. All gjennomstrømming deles mellom samlingene i databasen (uten samlingene som eksplisitt har blitt klargjort for gjennomstrømming)
Cassandra 50K FE per nøkkelplass 10K FE-inkrementer Nøkkelplass. All gjennomstrømmingen blant tabellene i nøkkelplassen (utenom tabellene som eksplisitt har blitt klargjort for gjennomstrømming)
Tabeller 50K FE per databasekonto 10K FE-inkrementer Databasekonto. All gjennomstrømming deles mellom grafene i databasekontoen (uten grafene som eksplisitt har blitt klargjort for gjennomstrømming)
Gremlin 50K FE per databasekonto 10K FE-inkrementer Databasekonto. All gjennomstrømmingen deles mellom grafene i databasekontoen (utenom grafene som eksplisitt har blitt klargjort for gjennomstrømming)

Elastisk skalerende gjennomstrømming i hele verden

Azure Cosmos DB-database kan distribueres globalt for å gjøre det lettere å utvikle apper i global skala, noe som innebærer at alle dataene automatisk replikeres til områdene du angir. Appen din fortsetter å fungere med et logisk endepunkt, men dataene leveres automatisk fra det området som er nærmest brukerne, med en intuitiv programmeringsmodell for datakonsekvens og høy tilgjengelighet. Beholdere som distribueres globalt, faktureres basert på lagringsforbruket i hvert område og gjennomstrømmingen som klargjøres for hver Azure Cosmos DB-beholder, multiplisert med antallet områder som er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Standard dataoverføringspriser gjelder for overføring av replikeringsdata mellom områder.

Du kan prøve Azure Cosmos DB gratis

 • Emulator for Azure Cosmos DB (gratis): Last ned emulator for Azure Cosmos DB for å utvikle og teste programmer ved hjelp av Azure Cosmos DB, fra din lokale maskin. Så snart du er fornøyd med hvordan programmet fungerer, kan du distribuere det ved å endre konfigurasjonen til å peke mot en Azure Cosmos DB-instans i skyen.
 • Prøv Azure Cosmos DB som en den av gratis Azure-kontoen.
 • Prøv Azure Cosmos DB gratis: I en begrenset periode kan du få en globalt distribuert Azure Cosmos DB uten abonnement, uten kostnader og uten forpliktelser gjennom Prøv Azure Cosmos DB gratis.

Hvor lærer jeg om tilstedeværelsen til Azure Cosmos DB i ulike områder?

Azure Cosmos DB er overalt der Azure er, enten skyen er offentlig, statlig eller tilhører Forsvarsdepartementet. Du kan finne ut mer ved å besøke Azure-tjenester tilgjengelig ved områdesiden.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er gjort alment tilgjengelige, inkludert Azure Cosmos DB, via kundestøtte for Azure fra $29/måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • Serviceavtale – Vi garanterer minst 99,99 % tilgjengelighet for at databaser i ett enkelt område og 99,999 % tilgjengelighet for at databaser i flere områder skal vellykket behandle og utføre operasjoner i Azure Cosmos DB. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår.

Vanlige spørsmål

 • I Azure Cosmos DB blir klargjort gjennomstrømming angitt i form av forespørselsenheter per sekund. Du kan se på forespørselsenheter som en gjennomstrømmingsvaluta, hvor du reserverer en mengde garanterte ressurser (minne, CPU, IOPS) som skal være tilgjengelig for programmet per sekund. Hver handling i Azure Cosmos DB – skriv, les, oppdater, spør – bruker CPU, minne og IOPS. Med andre ord, hver handling bruker ressurser, som oppgis i forespørselsenheter (FE). Besøk Forespørselsenheter i Azure Cosmos DB-siden.

 • Du blir fakturert basert på gjennomstrømming (FE/s) som har blitt klargjort for Azure Cosmos DB-beholderen din eller en gruppe beholdere (f.eks. en database) basert på en timespris for tiden den var klargjort.

  Klargjort gjennomstrømming for en individuell beholder:

  Hvis du oppretter en databasekonto med Azure Cosmos DB i USA, øst 2 med to beholdere med klargjort gjennomstrømming på 500 FE/s og 700 FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 1200 FE/s. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver beholder med 500 FE/s, og samtidig oppretter en ny ubegrenset beholder som bruker 20 000 FE/s, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 FE/s (1000 FE/s + 1200 FE/s + 20 000 FE/s). Fakturaen blir da endret til: $- x 222 = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 1200 RU/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 22 200 RU/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per måned.

  Klargjort gjennomgang for en gruppe beholdere:

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 med to Cosmos DB-databaser (med en gruppe samlinger under hver) med klargjorte gjennomstrømminger på 50K FE/s og 70K FE/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 120K FE/s. Du blir derfor belastet 1200 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene dine endres og du øker hver databases klargjorte gjennomstrømming med 10K FE/s hver, blir den totale klargjorte kapasiteten 140K FE/s (60K FE/s + 80K FE/s). Fakturaen blir da endret til: 1400 * $- = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 120K FE/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 140K FE/s, vil den månedlige fakturaen vise: 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- + $- = $- per måned.

 • Når du velger å få beholdere til å dekke flere geografiske områder, faktureres du for gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til 3 områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten, hvert med samme lagring og gjennomstrømming. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Gjennomstrømmingsfaktura for beholder i USA, vest 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Gjennomstrømmingsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest, for å replikere data i USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eller databasen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen eller databasen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder eller database og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastet for 1 time.

 • Hvis du øker klargjort gjennomstrømming klokken 9.30 fra 400 RU/s til 1000 RU/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen klokken 10.45 tilbake til 400 RU/s, blir du belastet for to timer med 1000 RU/s.

  Hvis du øker den klargjorte gjennomstrømmingen for en beholder eller beholdergruppe kl. 09:30 fra 100K FE/s til 200K FE/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen tilbake til 100K FE/s kl. 10:45, blir du belastet for to timer med 200K FE/s.

 • Du kan skalere opp eller skalere ned antall forespørselsenheter for hver beholder i Azure Cosmos DB-kontoen, ved å bruke Azure Portal, én av de støttede SDK-ene eller REST-API-en.

 • Vi anbefaler alltid å bruke «ubegrensede» beholdere for å få ubegrenset skalering og fleksibilitet. Ubegrensede beholdere er horisontalt oppdelt og Azure Cosmos DB lar deg elastisk, åpent og automatisk skalere gjennomstrømming og lagring for ubegrensede beholdere. «Faste» beholdere kan bare skalere opptil 10K FE-er og gir maksimalt 10 GB med SSD-lagring. Dessuten kan du ikke dele gjennomstrømming blant en gruppe «Faste» beholdere.
 • Du får best ytelse og optimalisert lagring ved å følge retningslinjene beskrevet her.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cosmos DB

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis