Hopp over navigasjon

Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

Start din Azure gratis konto og få en kreditt på $200 i 30 dager. I tillegg får du nå 12 måneder med gratistilgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerte multimodell-database. Azure Cosmos DB ble bygd fra grunnen av, med global distribusjon og horisontal skalering i kjernen. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Du kan skalere gjennomstrømming og lagring elastisk verden over, og bare betal for den gjennomstrømmingen og lagringen du trenger. Azure Cosmos DB garanterer ventetid på et ensifret antall millisekunder ved den 99. persentilen verden over, tilbyr flere godt definerte konsekvensmodeller for å finjustere ytelsen, og garanterer høy tilgjengelighet med mulighet for å kjøre flere webområder på samme maskin - alt sikret av bransjeledende, omfattende serviceavtaler (SLA-er).

Azure Cosmos DB er i sannhet skjemaagnostisk – alle data indekseres automatisk uten behov for å håndtere skjemaer eller indekshåndtering. Det er også multimodell datamodeller med innebygd støtte for dokument, nøkkelverdi, graf og kolonnefamilie. Med Azure Cosmos DB får du tilgang til dataene dine ved å bruke API-er du selv velger, siden det har innebygd støtte for SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøkkelverdi), Gremlin (graf) og Cassandra (søylefamilie).

Prisdetaljer

Med Azure Cosmos DB betaler du bare for klargjort gjennomstrømming og data lagret i en beholder (f.eks. en samling av dokumenter eller en tabell med oppføringer eller en graf som består av topppunkter/kanter). Klargjort gjennomstrømming fakturert som forespørselsenheter (RU) per sekund, eller (RU/s), lar deg lese fra eller skrive data til, beholdere. Hver beholder faktureres på timebasis for gjennomstrømming klargjort i intervaller på 100 forespørselsenheter/sekund, med minimum 400 forespørselsenheter/sekund, og lagrede data (i GB).

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/måned
Reserverte RU-er/sekund (per 100 RU-er, minimum 400 RU-er) $-
Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Skalere Azure Cosmos DB-beholdere

For arbeidsbelastninger med stor gjennomstrømning og mye lagring kan du opprette ubegrensede beholdere ved å definere en partisjonsnøkkel når du oppretter beholderen. En ubegrenset beholder skaleres sømløst utover når mengden lagrede data vokser og den klargjorte gjennomstrømmingen øker.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Last ned gratis emulator for Azure Cosmos DB for å utvikle og teste programmer ved hjelp av Azure Cosmos DB, fra din lokale maskin. Så snart du er fornøyd med hvordan programmet fungerer, kan du distribuere det ved å endre konfigurasjonen til å peke mot en Azure Cosmos DB-instans i skyen.

To måter for på prøve Cosmos DB gratis.

Prøv Azure Cosmos DB som en den av gratis Azure-kontoen.

Prøv Azure Cosmos DB i en begrenset periode uten abonnement, uten kostnader og uten forpliktelser igjennom Prøv Azure Cosmos DB gratis.

Gå til global skala med georeplikering

Azure Cosmos DB-database kan distribueres globalt for å gjøre det lettere å utvikle apper i global skala, noe som innebærer at alle dataene automatisk replikeres til områdene du angir. Appen din fortsetter å fungere med et logisk endepunkt, men dataene leveres automatisk fra det området som er nærmest brukerne, med en intuitiv programmeringsmodell for datakonsekvens og høy tilgjengelighet. Beholdere som distribueres globalt, faktureres basert på lagringsforbruket i hvert område og gjennomstrømmingen som klargjøres for hver Azure Cosmos DB-beholder, multiplisert med antallet områder som er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Standard dataoverføringspriser gjelder for overføring av replikeringsdata mellom områder.

Høy gjennomstrømming og spørringer med lav forsinkelse

Azure Cosmos DB gir deg mulighet til å skalere gjennomstrømming og lagring fleksibelt og uavhengig ved behov og global og kundene blir garantert lav forsinkelse fra ende til ende med en prosentandel på 99. Lese- og skriveforespørsler behandles alltid fra en lokal region, mens data distribueres globalt. Du kan optimalisere ytelsen ytterligere ved å tilpasse virkemåten for automatisk indeksering.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er gjort alment tilgjengelige, inkludert Azure Cosmos DB, via kundestøtte for Azure fra $29/måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • Serviceavtale – Vi garanterer minst 99,99 % tilgjengelighet for at databaser i ett enkelt område og 99,999 % tilgjengelighet for at databaser i flere områder skal vellykket behandle og utføre operasjoner i Azure Cosmos DB. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår.

Vanlige spørsmål

 • En forespørselsenhet er et mål på gjennomstrømmingen i Azure Cosmos DB. 1 forespørselsenhet tilsvarer gjennomstrømmingen av GET for et element på 1 kB. Alle operasjoner i Azure Cosmos DB, inkludert lesing, skriving, SQL-spørringer og kjøring av lagrede prosedyrer, har en deterministisk forespørselsenhetsverdi basert på gjennomstrømmingen som kreves for å fullføre operasjonen. I stedet for å tenke på prosessor, inndata/utdata og minne og hvordan hver av dem påvirker gjennomstrømmingen for programmet, kan du tenke i enkeltvise mål på forespørselsenheter.

  En forespørselsenhet er like stor enten den forbrukes gjennom klargjorte forespørselsenheter per sekund eller gjennom en ett minutts samling.

  Hvis du vil ha mer informasjon om forespørselsenheter og hjelp til å finne ditt beholderbehov, kan du se her.

 • Du blir fakturert basert på klargjort gjennomstrømming (RU/s) som har blitt klargjort for Azure Cosmos DB-beholderen din basert på en timespris for tiden den var klargjort.

  Hvis du oppretter en konto i USA, øst 2 med to beholdere med klargjort gjennomstrømming på 500 RU/s og 700 RU/s, henholdsvis, vil du ha en total klargjort gjennomstrømming på 1200 RU/s. Du blir derfor belastet 12 x $- = $- per time.

  Hvis gjennomstrømmingsbehovene endres og du øker kapasiteten for hver beholder med 500 RU/s, og samtidig oppretter en ny beholder med ubegrenset beholder som bruker 20 000 RU/s, får du en total klargjort kapasitet på 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Fakturaen blir da endret til $- x 222 = $- per time.

  I en måned med 720 timer, hvis 500 timer med klargjort gjennomstrømming var 1200 RU/s og den klargjorte gjennomstrømmingen for de gjenværende 220 timene var 22 200 RU/s, vil den månedlige fakturaen vise 500 x $- per time + 220 x $- per time = $- per time

 • Når du velger å få beholdere til å dekke flere geografiske områder, faktureres du for gjennomstrømmingen og lagringen for hver beholder i hvert område, og for dataoverføringen mellom områdene. Tenk deg en beholder i USA, vest som er klargjort med en gjennomstrømming på 10 000 forespørselsenheter/sekund og lagrer 1 TB data denne måneden. La oss anta at du legger til 3 områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten, hvert med samme lagring og gjennomstrømming. Den totale månedlige fakturaen blir da (vi antar at en måned har 31 dager):

  Element Bruk (måned) Pris Månedlig kostnad
  Gjennomstrømmingsfaktura for beholder i USA, vest 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Gjennomstrømmingsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 10000 forespørselsenheter/s * 24 * 31 $- per 100 forespørselsenheter/s per time $-
  Lagringsfaktura for beholder i USA, vest 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura for 3 ekstra områder - USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten 3 * 1TB $-/GB $-
  Totalt $-

  La oss også anta at du sender ut 100 GB data hver måned fra beholderen i USA, vest, for å replikere data i USA, øst, Nord-Europa og Asia/Stillehavskysten. Utgående trafikk faktureres med priser for dataoverføring.

 • Lagringskapasiteten faktureres i enheter på maksimal mengde lagrede data per time, i gigabyte (GB), per måned. Hvis du for eksempel utnytter 100 GB lagring i halvparten av måneden og 50 GB i den andre halvdelen av måneden, blir du fakturert tilsvarende 75 GB lagring for den måneden.

 • Du faktureres etter en flat sats for hver time beholderen eksisterer, uavhengig av bruken eller om beholderen er aktiv i mindre enn en time. Hvis du for eksempel oppretter en beholder og sletter den 5 minutter senere, vil du likevel belastet for 1 time.

 • Hvis du øker klargjort gjennomstrømming klokken 9.30 fra 400 RU/s til 1000 RU/s og deretter reduserer den klargjorte gjennomstrømmingen klokken 10.45 tilbake til 400 RU/s, blir du belastet for to timer med 1000 RU/s.

 • Du kan skalere opp eller skalere ned antall forespørselsenheter for hver beholder i Azure Cosmos DB-kontoen, ved å bruke Azure Portal, én av de støttede SDK-ene eller REST-API-en.

 • Hvis du vil endre en samling med S1-, S2- eller S3-ytelsesnivå til en fast beholder (samling), kan du se Endre ytelsesnivåer via Azure-portalen.

  Hvis du vil endre en eksisterende fast beholder (samling) til en beholder med ubegrenset lagringsplass (samling), kan du se Partisjonering og skalering i Azure Cosmos DB.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Cosmos DB

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto