Prisdetaljer for båndbredde

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Båndbredde.

Med båndbredde menes data som kommer inn til og går ut fra Azure-datasentre, og som ikke dekkes eksplisitt av prisen for Content Delivery Network eller ExpressRoute.

Prisdetaljer

Innkommende dataoverføringer

(for eksempel data som går til Azure-datasentre): Gratis

Utgående dataoverføringer

(for eksempel data som går ut av Azure-datasentre – soner refererer til kildeområde):

Utgående dataoverføringer
Første 5 GB per måned1 Gratis
5 GB – 10 TB2 per måned
Neste 40 TB
(10–50 TB) per måned
Neste 100 TB
(50–150 TB) per måned
Neste 350 TB
(150–500 TB) per måned
Over 500 TB per måned Kontakt oss
* Utgående dataoverføringer til Azure CDN fra Microsoft er kostnadsfrie. Se Vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.
1For 6- og 12-månederstilbud om kreditt belastes utgående dataoverføringer på nivået for 5 GB – 10 TB.
21 TB = 1024 GB

Availability Zones*

Innkommende dataoverføringer

(dvs. data som går inn til en virtuell maskin distribuert i en Availability Zone): $0 per GB1

Utgående dataoverføringer

(dvs. data som går ut av en virtuell maskin distribuert i en Availability Zone): $0 per GB1

*Dataoverføringspriser for Availability Zone gjelder bare for VNet-ressurser som er distribuert i en Availability Zone av kunden. Se vanlige spørsmål for detaljer.

1Availability Zones er generelt tilgjengelige. Fakturering starter 1. april 2020.

2Fakturering for dataoverføring for Availability Zone begynner 1. april 2020. Bruk før 1. april 2020 blir ikke fakturert.

Vanlige spørsmål

 • Ja. Availability Zone er forskjellig fra sone.

  Sone er en geografisk gruppering av Azure-områder for faktureringsformål. Dataoverføringspriser er basert på sonene. Se vanlige spørsmål nedenfor for informasjon om soner.

  Availability Zone er en isolert plassering på innsiden av et Azure-område og den har uavhengig kraftforsyning, nettverk og nedkjøling. Den fysiske og logiske separasjonen av tilgjengelighetssoner innenfor et Azure-område beskytter programmer og data fra feil på sonenivå. Priser for Availability Zone-dataoverføring er basert på Availability Zones.

 • Følgende dataoverføring for Availability Zone blir fakturert:

  • Dataoverføring, inngående og utgående, fra en VNet-ressurs distribuert i en Availability Zone til en annen ressurs i en annen Availability Zone i samme VNET

  Følgende dataoverføring for Availability Zone blir IKKE fakturert:

  • Dataoverføring mellom VNet-ressurser plassert i samme Availability Zone
  • Dataoverføring mellom en VNet-ressurs og en offentlig IP-adresse i samme Azure-område
  • Dataoverføring mellom VNet-ressurser plassert i VNet-nodenett på tvers av Availability Zones. Denne dataoverføringen blir belastet i henhold til VNet-nodenettpriser.
 • En underavdeling er det laveste nivå av geoplassering du kan velge for å distribuere applikasjonene dine med tilhørende data. For dataoverføringer (bortsett fra CDN) tilsvarer følgende områder sone 1, sone 2, sone 3 og Tyskland, sone 1.

  • Sone 1—Canada, sentralt, Canada øst, Nord-Europa, Europa, vest, Frankrike, sentrale, Frankrike, sør, Sveits, nord, Sveits, vest, Storbritannia, sør, Storbritannia, vest, USA, sentralt, USA, øst, USA, øst 2, US Gov Arizona, US Gov Iowa, US Gov Texas, US Gov Virginia, USA, nord-sentralt, USA, sør-sentralt, USA, vest, USA, vest 2, USA, vest-sentralt
  • Sone 2—Øst-Asia, Sørøst-Asia, Australia, sentralt, Australia, sentralt 2, Australia, øst, Australia, sørøst, India, sentralt, Japan, øst, Japan, vest, Sentral-Korea, Korea sør, India, sør, India, vest
  • Sone 3—Brasil, sør, Sør-Afrika, nord, Sør-Afrika, vest, De forente arabiske emirater, sentralt, De forente arabiske emirater, nord
  • Tyskland, sone 1–Tyskland, sentralt (suverene), Tyskland, nordøst (suverene)
 • Nei. En Azure SQL-database i det samme området vil for eksempel ikke ha noen ekstra kostnader for dataoverføring.

 • Ja. Utgående dataoverføring faktureres etter den normale satsen, og innkommende dataoverføring er gratis.

 • Vi belaster ikke akademiske kunder for utgående Internett-forbruk, med mindre institusjonen din oppfyller bestemte krav til berettigelse. Akademiske kunder må være Enrollment for Education Solutions (EES)-kunde for å kvalifisere, og omkostningene knyttet til utgående Internett-forbruk må være mindre enn 15 % av totalt månedlig forbruk. Utgående Internett-forbruk frafaller ikke for trafikk over ExpressRoute eller CDN, i tillegg til kunder som bruker utgående-som-en-tjeneste-programmer som MOOC-er. Du finner mer informasjon på EES-programsiden.

Ressurser

Beregne dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis