Prisoversikt for Azure Storage

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Azure tilbyr et utvalg av lagringsløsninger som passer dine behov for skalering, ytelse og budsjett – fra en rimelig arkiveringsløsning til et Premium Managed Disk-tilbud med lav forsinkelse og høy ytelse for I/O-intensive programmer.

Blokkeringsblober

Skalerbar objektlagring for dokumenter, videoer, bilder og ustrukturert tekst eller binærdata. Velg blant nivåer for høyfrekvent, lavfrekvent eller arkiv.

Azure Data Lake Storage

Kombinerer kraften til et Hadoop-kompatibelt filsystem med integrert hierarkisk navneområde med den massive skalerbarheten og økonomien til Azure Blob Storage for å bidra til å øke hastigheten på overgangen fra «proof of concept»-fasen til produksjon.

Administrerte disker

Vedvarende, sikrede disker som støtter enkel og skalerbar distribusjon av virtuelle maskiner. Designet for 99,999 % tilgjengelighet. Velg Premium-disker (SSD) for lav forsinkelse og høy gjennomstrømming.

Filer

Fullstendig administrerte fildelinger i skyen som er tilgjengelige via standardprotokollen Server Message Block (SMB). Muliggjør fildeling mellom programmer som bruker Windows-API-er eller REST API.

Ekstra lagringsalternativer

Side-Blober er optimalisert for skriving til tilfeldige plasseringer i en Blob. De støtter også uadministrerte disker.

Tabellagring gir en NoSQL-nøkkelverdilagring for strukturerte data i enorm skala.

Køer lagrer meldinger som skal behandles asynkront.

Alternativer for dataredundans

Lokal redundant lagring Designet for å gi minst 99,999999999 % (11 9) varighet for objekter over et gitt år ved å beholde flere kopier av dataene i ett datasenter.
Soneredundant lagring Utformet for å gi minst 99,9999999999 % (12 9) varighet for objekter over et gitt år ved å beholde flere kopier av dataene på tvers av flere datasentre eller områder.
Georedundant lagring Designet for å gi minst 99,99999999999999 % (16 9) varighet for objekter i løpet av et gitt år ved å beholde flere kopier av dataene i ett område, og replikere asynkront til et andre område.
Georedundant lagring med lesetilgang Designet for å gi minst 99,99999999999999 % (16 9) varighet for objekter over et gitt år, og 99,99 % lesetilgjengelighet ved å gi lesetilgang fra det andre området som brukes for GRS.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes til å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Overfør dataene dine til Azure Storage

Azure tilbyr flere alternativer for sikker dataoverføring til Azure Storage. Bruk Azure Databox for store dataoverføringer. Bruk Azure Filsynkronisering for å flytte Windows-filserverdata som sjeldent brukes til Azure Files.

Tilgjengelig nå: General Purpose v2-lagringskonto

Azure tilbyr nå tre typer lagringskonti: Generelt formål v2, Generelt formål v1 og Blob-lagring. Lagringskontoen avgjør kvalifiseringen for visse lagringstjenester og -funksjoner, og hver av dem har forskjellige priser. Vi anbefaler at du går gjennom prismodellene nøye for å avgjøre hvilken av dem som er best egnet, da enkelte arbeidsbelastninger kan har veldig forskjellige priser avhengig av hvilken kontotype som brukes.

For nye kunder anbefaler vi vanligvis General Purpose v2 for tilgang til de nyeste lagringsfunksjonene, inkludert nivåbasert lagring og arkiv. Vi anbefaler bare General Purpose v1- og Blob Storage-kontoer for kunder med tidligere erfaring med disse kontoene, men det kan også være fordelaktig for disse kundene å bruke GPv2. Les mer om fordelene ved de forskjellige lagringskontotypene.

Vanlige spørsmål

  • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring. Men ved å bruke nivået lavfrekvent (bare GPv2-kontoer) eller arkiv i mindre enn 30 og 180 dager henholdsvis, vil et ekstragebyr bli belastet.

  • Du kan velge redundansen når du oppretter lagringskontoen din. Når den er opprettet kan du sjekke redundansen enten ved å bruke Azure-portalen eller API-en for tjenesteadministrasjon.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kontoer for lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.