Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Automatizace pracovních postupů strojového učení a začlenění AI do sady Visual Studio

Microsoft zřizuje zvláštní tým pomáhající se změnou kultury, který má podporovat silné stránky technických pracovníků

Sledujte experimentální cestu týmu 1ES (One Engineering System), který se snaží pomoct zvýšit výkonnost týmů napříč Microsoftem.

Výzva: Pochopení možností podpory vysokého výkonu

Tým Microsoft 1ES (One Engineering System) byl vytvořen v roce 2014 s pověřením umožnit všem technikům v rámci společnosti dosahovat lepších výsledků prostřednictvím standardizace používání nejlepších dostupných nástrojů. Během několika následujících let tým zaznamenal výrazný úspěch při zavádění standardní sady nástrojů napříč technickými týmy. Množství problémů se správou zdrojového kódu se snížilo, zkrátila se doba sestavování a zlepšila se jeho spolehlivost. I přes tyto úspěchy však tým 1ES našel další příležitosti k dosažení vyšší efektivity. Ukázalo se, že k dosažení požadovaných výsledků je potřeba rozšířit pozornost mimo nástroje a změřit se i na lidi a procesy. Pověření týmu se změnilo na nový typ výzvy: Jak podpořit změnu kultury v tak velké a různorodé společnosti, jako je Microsoft?

Usmívající se člověk při konverzaci

„Pokud chcete, aby se věci změnily, je mnohem lepší začít tím, že si řeknete „Co motivuje naše interní zákazníky? Proč by se měli do něčeho takového pustit? A jak jim nejlépe vyjít vstříc tam, kde začínají?“

Cindy Alvarez, hlavní projektová manažerka, 1ES

Přístup ke změně jako k experimentální cestě

Tým 1ES začal tím, že se naučil naslouchat motivacím interních zákazníků a pak na základě těchto cílů přizpůsobil svou činnost. Následně zjistil, že místo toho, aby začínal u největších týmů a pokoušel se škálovat změny co nejrychleji, dosáhne větších úspěchů, když se zaměří na dosahování rychlých výsledků u ochotných středně velkých týmů. Sledování zlepšování u těchto týmů má virální účinek na ostatní a vede ke stabilnímu a udržitelnému rozvoji v rámci celé společnosti. Přijetí kultury experimentování a průběžného vzdělávání přináší také psychologickou bezpečnost, kdy lidé rozumí, že musí zkoušet nové věci, nebát se ozvat a přispívat takovými způsoby, které vedou ke zlepšení procesů a zvýšení výkonu.

„Nejde o velikost... Jde o zaměření se na rychlé výhry a významný dopad na zavedení významné změny na co nejvíce místech a najednou. Dnes si ceníme průběžného učení a stabilního pokroku namísto spěšného škálování.“

Cindy Alvarez, hlavní projektová manažerka, 1ES

Mnohostranný přístup k dosahování úspěchů

Systém 1ES využívá několik modelů zapojení, aby bylo možné splnit různorodé požadavky různých týmů a aby se zjistilo, co funguje. Jedna iniciativa umožňuje technikům v rámci týmu prosazovat změny kultury zevnitř po dobu až devíti měsíců. V ostatních přístupech se týdenní nebo dvoutýdenní zapojení zaměřují na dosahování rychlých výsledků vytvářením osvědčených postupů nebo zaváděním rámce pro zlepšení, který prostřednictvím koučování, mentoringu a dalších služeb ukazuje, co je správně. Další iniciativa se zaměřuje na to, aby fungování interních projektů přiblížila opensourcovým projektům a využila potenciál talentovaných techniků napříč Microsoftem.

Tým 1ES se v současné době nadále soustředí na standardizaci nástrojů, mezi které patří Azure Boards pro sledování pracovních položek nebo Azure Pipelines pro orchestraci sestavení a nasazení, a také na implementaci dalších moderních nástrojů. Společně s orientací na podporu změny kultury zaznamenává tým při svém snažení výrazné úspěchy. V týmech, se kterými tento tým spolupracoval, se zlepšila spolupráce a zrychlilo dodávání. A co je možná nejdůležitější, zlepšuje se spokojenost zaměstnanců – u jednoho významného týmu se zvýšila dokonce o 93 procent. Tým 1ES i nadále klade důraz na důsledné uplatňování metody pokusu a omylu a s každým úspěchem se posouvá blíže k vytvoření udržitelnější technické kultury s většími možnostmi spolupráce.