Přeskočit navigaci

Microsoft zřizuje zvláštní tým pomáhající se změnou kultury, který má podporovat silné stránky technických pracovníků

Sledujte experimentální cestu týmu 1ES (One Engineering System), který se snaží pomoct zvýšit výkonnost týmů napříč Microsoftem.

Přečíst si celý příběh

Výzva: Pochopení možností podpory vysokého výkonu

Tým Microsoft 1ES (One Engineering System) byl vytvořen v roce 2014 s pověřením umožnit všem technikům v rámci společnosti dosahovat lepších výsledků prostřednictvím standardizace používání nejlepších dostupných nástrojů. Během několika následujících let tým zaznamenal výrazný úspěch při zavádění standardní sady nástrojů napříč technickými týmy. Množství problémů se správou zdrojového kódu se snížilo, zkrátila se doba sestavování a zlepšila se jeho spolehlivost. I přes tyto úspěchy však tým 1ES našel další příležitosti k dosažení vyšší efektivity. Ukázalo se, že k dosažení požadovaných výsledků je potřeba rozšířit pozornost mimo nástroje a změřit se i na lidi a procesy. Pověření týmu se změnilo na nový typ výzvy: Jak podpořit změnu kultury v tak velké a různorodé společnosti, jako je Microsoft?

"If you want things to change, you're much better off starting with 'What motivates our internal customers? Why would they want to sign on to this? And how can we best meet them where they're starting from?'"

Cindy Alvarez, hlavní projektová manažerka, 1ES

Přístup ke změně jako k experimentální cestě

Tým 1ES začal tím, že se naučil naslouchat tomu, co motivuje interní klienty, a pak formoval své úsilí na základě příslušných cílů. Dále zjistil, že většího úspěchu dosáhne, když se zaměří na rychlé úspěchy u ochotných středně velkých týmů a nezačne se snahou o co nejrychlejší změny u těch největších týmů. Když se středně velké týmy zlepšují, vznikne virální efekt mezi ostatními, který přispívá ke stabilnímu a udržitelnému pokroku v celé společnosti. A konečně, osvojení kultury experimentování a průběžného učení dodává pocit bezpečí, který lidé potřebují, když chtějí zkoušet nové věci, ozvat se nebo přispívat způsoby, které vedou ke zlepšení procesů a vyššímu výkonu.

Tým 1ES zdokumentoval svůj proces sdílení s ostatními týmy v příručce Pět kroků ke změně kultury: podpora týmů v přizpůsobení se a změně způsobu práce.

"It's not about size … It's about focusing on quick wins and substantial impact over rolling out substantial change to as many as possible, all at once. Today, we value continuous learning and steady progress over rushing to scale."

Cindy Alvarez, hlavní projektová manažerka, 1ES

Mnohostranný přístup k dosahování úspěchů

K řešení různorodých potřeb různých týmů a zjišťování, co funguje, používá tým 1ES několik modelů zapojení. Jedna iniciativa začleňuje do týmu techniky po dobu až devíti měsíců, aby podporovala změny kultury. V jiných přístupech se týdenní nebo dvoutýdenní zapojení zaměřují na získání rychlých výsledků vytvořením osvědčených postupů nebo sestavením systému zlepšování, který ukazuje, jak vypadají „dobré“ výsledky, a to prostřednictvím koučování, mentoringu a dalších služeb. Další iniciativa pracuje na tom, aby interní projekty fungovaly více jako open source, a využívá potenciálu technických talentů z celého Microsoftu.

Dnes se 1ES dál zaměřuje na standardizaci nástrojů.—včetně Azure Boards pro sledování pracovních položek a Azure Pipelines pro orchestraci sestavení a nasazení – a také na další moderní nástroje. Tým se zaměřuje na podporu změn kultury a dosahuje značných úspěchů. Týmy, se kterými pracoval, lépe spolupracují a rychleji dodávají. Co je však asi nejdůležitější, spokojenost zaměstnanců se zvyšuje – v případě jednoho významného týmu se zvýšila o 93 procent. I ve své další praxi klade tým 1ES důraz na důkladné prověřování toho, co funguje, a co ne, a každý úspěch využívá na cestě k udržitelnějšímu technickému prostředí pro spolupráci.

Sledujte experimentální cestu týmu a zjistěte, co se cestou naučil.

Přečíst si celý příběh