Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je infrastruktura virtuálních klientů (VDI)?

Základy vzdálených ploch a virtualizace

Co je virtualizace?

cloud computingu se virtualizací označuje proces oddělení softwaru (jako je operační systém nebo aplikace) od hardwaru, na kterém běží. Software díky tomu nemusí běžet na konkrétním zařízení, ale může běžet na jakémkoli zařízení. Pro většinu lidí je nejznámějším využitím virtualizace situace, kdy přistupují ke vzdálené verzi své pracovní plochy na osobním zařízení, ale IT specialisté ji využívají také pro virtuální počítače, virtuální aplikace, úložiště, sítě a servery. Virtualizace existuje už řadu let, ale v současné době zaznamenává rozmach z důvodu celosvětové poptávky po IT infrastruktuře s virtualizačními řešeními, která umožňují vysoce zabezpečenou práci na dálku odkudkoli na světě.

Jinými slovy, virtualizace je proces a "počítače" vytvořené pomocí tohoto procesu se označují jako virtuální počítače. Zatímco hardware, ze kterého se skládá váš počítač, je fyzický a hmatatelný, virtuální počítače existují jako kód a jejich "hardware" (procesor, pevný disk, paměť RAM atd.) je definovaný softwarem. Virtuální počítače je možné používat k nesčetným účelům – jsou užitečné zejména k provozu prostředí virtuálních klientů, která se stávají standardem v rychle se vyvíjejícím moderním pracovním prostředí.

Aby bylo jasno, hardware stojící za virtuálními počítači je velmi skutečný! Rozdíl je v tom, že zatímco tradiční počítač má vlastní vyhrazený hardware, virtuální počítač se skládá z částí prostředků skutečného fyzického serveru, takže stejný fyzický hardware může sdílet několik na sobě nezávislých virtuálních počítačů. Tento proces se označuje také jako virtualizace serverů a využívá šikovnou technologii označovanou jako hypervisor, což je software, který integruje fyzický hardware a virtuální "hardware" virtuálních počítačů. Díky tomu můžou IT specialisté nastavovat a spravovat virtuální počítače a na stejném hardwaru můžou běžet virtuální počítače s různými operačními systémy (např. Windows nebo Linux).

Co je infrastruktura virtuálních klientů?

Infrastruktura virtuálních klientů, často označovaná pouze zkratkou VDI, je IT infrastruktura umožňující přístup k podnikovým počítačovým systémům z téměř jakéhokoli zařízení (např. z osobního počítače, smartphonu nebo tabletu), aniž by vám vaše společnost musela poskytnout (a spravovat, opravovat a nahrazovat) fyzický počítač. Autorizovaní uživatelé můžou přistupovat ke stejným serverům, souborům, aplikacím a službám společnosti z jakéhokoli schváleného zařízení prostřednictvím zabezpečeného desktopového klienta nebo prohlížeče.

Infrastruktura virtuálních klientů umožňuje spouštět tradiční desktopové úlohy na centralizovaných serverech a ve firemních prostředích se stala standardem umožňujícím zajistit podporu vzdálených pracovníků a pracovníků na pobočkách a poskytovat přístup dodavatelům a partnerům. Infrastruktura virtuálních klientů pomáhá chránit citlivé podnikové aplikace a data (která se sama můžou nacházet ve vysoce zabezpečených datacentrech) a umožňuje uživatelům používat vlastní zařízení bez obav o mísení osobních dat s podnikovými prostředky.

Virtuální klienty a aplikace je možné uživatelům doručovat různými způsoby – samozřejmě prostřednictvím infrastruktury virtuálních klientů, ale existují i další varianty infrastruktury virtuálních klientů, jako jsou desktop jako služba (DaaS) a dokonce i přizpůsobené cloudové počítače. Tyto služby jsou čím dál oblíbenější z nejrůznějších důvodů, mezi které patří vylepšené zabezpečení, výkon, centralizace, nižší požadavky na hardware nebo úspory nákladů, nemluvě o možnosti zaměstnanců pracovat odkudkoli na světě.

Jak infrastruktura virtuálních klientů funguje?

Vzhledem k tomu, že infrastrukturu virtuálních klientů podporuje široká škála virtuálních počítačů běžících nad softwarem hypervisoru, můžou být prostředí infrastruktury virtuálních klientů komplexnější než prostředí vzdálené plochy. Infrastruktura virtuálních klientů k provozu desktopových operačních systémů, jako jsou Windows nebo Linux, a dalších softwarových programů využívá serverový hardware na virtuálním počítači s desktopovým operačním systémem hostovaném na centralizovaném serveru ve fyzickém datacentru.

Poskytovatelé cloudu obvykle nabízejí dva typy virtuálních klientů – trvalé a dočasné. Každý z nich má výhody pro různé případy použití.

 Trvalý virtuální klient je vhodnou volbou pro uživatele, jako jsou vývojáři a IT profesionálové, protože poskytuje potřebné trvalé prostředí pro uživatele, kteří vyžadují zvýšená oprávnění. Vzhledem k tomu, že nabízejí největší míru přizpůsobení a kompatibility aplikací, mají trvalí virtuální klienti obvykle vyšší náklady na uživatele než dočasné typy.

 Dočasný virtuální klient nabízí určitou úroveň personalizace, ale odděluje vrstvu personalizace od základního operačního systému. To umožňuje každému uživateli přihlásit se k libovolnému virtuálnímu počítači a získat přizpůsobené prostředí, ale přizpůsobení se nezachová a po odhlášení uživatele se odebere. Dočasní klienti nabízejí řešení s nižšími náklady na uživatele a jsou vhodnou volbou pro znalostní pracovníky a pracovníky, kteří zpracovávají konkrétní úkoly, v prostředích, jako jsou počítačová testovací prostředí, call centra nebo maloobchodní stánky.

K čemu infrastruktura virtuálních klientů slouží?

S ohledem na globální změny pracovních vzorů přechází na infrastrukturu virtuálních klientů čím dál více společností. Tady jsou jenom některé z případů použití:

Podpora práce na dálku

Čím dál více společností implementuje pro vzdálené pracovníky infrastrukturu virtuálních klientů kvůli snadnějšímu nasazování a aktualizaci virtuálních klientů z centralizovaného umístění.

Umožnění práce založené na plnění úkolů nebo práce na směny

Organizace, jako jsou call centra nebo veřejná počítačová testovací prostředí s velkým množstvím uživatelů, kteří potřebují stejný software k plnění omezených úkolů, zjišťují, že pro jejich případy použití je zvlášť vhodná infrastruktura dočasných virtuálních klientů.

Splnění požadavků na zabezpečení a dodržování předpisů

Služby infrastruktury virtuálních klientů můžou pomoct zajistit zabezpečení aplikací a dat a dodržování předpisů s využitím inteligentních funkcí zabezpečení, které dokáží aktivně detekovat hrozby a provádět nápravné akce.

Umožnění uživatelům používat vlastní zařízení (BYOD)

Vzhledem k tomu, že zpracování probíhá na centralizovaném serveru, je infrastruktura virtuálních klientů ideálním řešením pro organizace se zásadami BYOD, protože umožňuje používat širší škálu zařízení. Pomáhá také se zabezpečením dat, protože data jsou umístěná na serveru, a ne na klientských zařízeních.

Jaké jsou výhody virtualizace s využitím infrastruktury virtuálních klientů?

V minulosti se mnoho společností využívajících starší verze IT systémů domnívalo, že náklady na nasazení infrastruktury virtuálních klientů a vysoké požadavky na výkon pro ně představují příliš velký problém. S vývojem systémů konvergované a hyperkonvergované infrastruktury (HCI) pro infrastrukturu virtuálních klientů však tyto překážky z velké části odpadly a mnoho dalších společností využívá výhody škálovatelnosti, spolehlivosti a úspory nákladů, které nabízí infrastruktura virtuálních klientů hostovaná poskytovatelem cloudu.

Mezi konkrétní výhody infrastruktury virtuálních klientů patří:

 • Vzdálený přístup, produktivita a přenositelnost zařízení: Pracovníci, kteří jsou často na cestách nebo v terénu, můžou využívat virtuálního klienta s úplnou škálou virtuálních aplikací a dat, jako by měli k dispozici mobilní kancelář na vyžádání. V případě technologie infrastruktury virtuálních klientů není plocha svázaná s hardwarem a můžete ji zobrazit na různých zařízeních, ať už se jedná o mobilní zařízení, přenosné počítače, tablety nebo tenká klientská zařízení.

 • Rozšířené zabezpečení: Vzhledem k tomu, že je infrastruktura virtuálních klientů centralizovaná a v izolovaném prostoru, může být základní složkou strategie zabezpečení společnosti. Eliminuje IT problémy související s místním ukládáním citlivých dat společnosti na klientských zařízeních. Zároveň udržuje osobní aplikace a informace oddělené od podnikových aplikací, a tím pomáhá chránit obě strany.

 • Vylepšené dodržování předpisů: Infrastruktura virtuálních klientů často nabízí organizacím pomoc s certifikacemi dodržování předpisů, zejména v určitých vertikálách, jako jsou státní správa nebo finanční služby, kde je potřeba hostovat a zpracovávat data v souladu s federálními nařízeními, nebo pro společnosti působící v Evropě, které potřebují zajistit dodržování předpisů vyplývajících z nařízení GDPR při zpracování osobních údajů.

 • Úspory nákladů na IT a nižší požadavky na hardware– Vzhledem k tomu, že v infrastruktuře virtuálních klientů se zpracování z velké části odehrává na serverech, nepotřebujete nákladný ani špičkový hardware. Infrastruktura virtuálních klientů může ušetřit také náklady na licencování, další IT infrastrukturu, nahrazování hardwaru novějším, údržbu a náklady na investice do zařízení vydávaných společností.

 • Funkce a možnosti datacenter– Společnosti, které využívají infrastrukturu virtuálních klientů od poskytovatele cloudových služeb, můžou využívat výhody funkcí ploch hostovaných na serverech ve vysoce výkonných datacentrech. Řada důvěryhodných poskytovatelů cloudu nabízí pokročilé zabezpečení, špičkovou infrastrukturu a cloudová řešení pro zálohování a zotavení po havárii.

 • Zjednodušená správa IT a snadné zřizování klientů– Infrastruktura virtuálních klientů eliminuje nutnost ruční konfigurace jednotlivých systémů a umožňuje snadno a téměř okamžitě zřizovat klienty. Díky tomu můžou správci IT na jednom místě několika kliknutími konfigurovat nastavení sítě, přidávat uživatele, spouštět desktopové aplikace nebo zapnout zabezpečení.

Přístup k ploše a aplikacím odkudkoli

Zjistěte, jak s využitím služby Azure Virtual Desktop (dříve Windows Virtual Desktop) zajistit zabezpečené prostředí vzdálené plochy.

Nejčastější dotazy

 • Hypervisor je software, který integruje fyzický hardware a virtuální "hardware" virtuálních počítačů. Podobně jako policista na rušné křižovatce pomáhá chránit děti při přecházení tam a zpátky, hypervisor zajišťuje, že každý virtuální počítač získá z fyzického serveru efektivně prostředky, které potřebuje.

 • Řada poskytovatelů cloudu nabízí desktop jako službu (někdy se označuje zkratkou DaaS) se slovem "služba" přímo v názvu – jedná se o variantu služby infrastruktury virtuálních klientů pro virtuální hostování back-endu nasazení infrastruktury virtuálních klientů. DaaS nabízí podobné výhody jako infrastruktura virtuálních klientů, včetně možnosti práce na dálku, vylepšeného zabezpečení a snadné správy ploch. Kromě toho může DaaS přinést výrazné úspory pořizovacích nákladů, protože nevyžaduje stejnou počáteční investici do výpočetních prostředků, úložiště a síťové infrastruktury jako infrastruktura virtuálních klientů.

 • I když se může zdát, že všechny tyto pojmy virtualizace jsou pouze hrátky se slovy, mezi prostředím vzdálené plochy a infrastrukturou virtuálních klientů je rozdíl. Virtualizace ploch a virtualizace aplikací jsou obecné pojmy computingu vztahující se k jakékoli technologii, která odděluje prostředí plochy od fyzického hardwaru, který umožňuje přístup k dané ploše.

  Infrastruktura virtuálních klientů je jedním z oblíbených typů virtualizace ploch, ale ne všechny typy virtualizace využívají výhody hostovaných virtuálních počítačů jako infrastruktura virtuálních klientů. Virtualizaci ploch je možné používat i dalšími způsoby, například prostřednictvím Vzdálené plochy (RDS), kdy se uživatelé připojují ke sdílené ploše spuštěné na vzdáleném serveru. Takže když mluvíme o vzdálené ploše, máme ve skutečnosti na mysli software nebo funkci operačního systému umožňující vzdálený provoz prostředí plochy počítače na jednom systému a jeho zobrazení na samostatném klientském zařízení.

 • Infrastruktura virtuálních klientů umožňuje streamování vzdálených aplikací, tj. provoz aplikací na hostitelském serveru a jejich streamování na vzdálená zařízení. S využitím streamování vzdálených aplikací můžete vytvořit vysoce výkonné uživatelské prostředí s nízkou latencí prakticky kdekoli a na libovolném zařízení.

 • Vzdálená plocha (RDS) je nabídka platformy od Microsoftu, která umožňuje nákladově efektivní hostování aplikací a ploch Windows. Vzdálená plocha (RDS) vytváří různé role serveru a každá konkrétní role umožňuje současné přihlášení několika uživatelů k Windows Serveru. Po nastavení se můžete k publikovaným plochám a aplikacím přihlašovat z různých platforem a zařízení s využitím aplikace Vzdálená plocha Microsoftu pro Windows, Mac, iOS a Android.

  Další informace o Vzdálené ploše

 • Protokol RDP (Remote Desktop Protocol) je protokol Microsoftu, který pomáhá vývojářům aplikací zjednodušit složitou práci se sadou protokolů. Pomáhá vývojářům psát čisté, dobře navržené a výkonné 32bitové aplikace a usnadňuje zajištění zabezpečení, přenosu dat a šifrování mezi zařízeními, uživateli klientských počítačů a virtuálním serverem.

  Další informace o protokolu RDP

 • Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. Pronájmem infrastruktury, jako jsou servery a virtuální počítače, úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudových služeb, jako je Microsoft Azure, na bázi průběžných plateb můžete ušetřit na pořizovacích nákladech spojených s investicemi do infrastruktury. Jinými slovy, díky IaaS se u investic do IT můžete zbavit rigidnějšího a nákladnějšího tradičního modelu kapitálových nákladů a využít flexibilnější, škálovatelný a dostupný model provozních nákladů.

  Další informace o IaaS

Zdroje informací a řešení

Azure Virtual Desktop

Zajišťujte zabezpečené prostředí vzdálené plochy téměř odkudkoli.

VMware Horizon Cloud v Microsoft Azure

Služba VMware rozšiřující službu Windows Virtual Desktop a zjednodušující doručování virtuálních klientů a aplikací v Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops pro Azure

Služba od společnosti Citrix rozšiřující službu Windows Virtual Desktop a zjednodušující doručování virtuálních klientů a aplikací v Azure

Bezplatný účet

Vyzkoušejte si služby Azure cloud computing zdarma až po dobu 30 dní.

Průběžné platby

Začněte využívat průběžné platby. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.

Nasazování a škálování virtualizovaných ploch a aplikací v Azure