Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je PostgreSQL?

PostgreSQL je opensourcová relační databáze. Zjistěte si, co je PostgreSQL, a seznamte se blíž s o datovými typy PostgreSQL a dalšími informacemi.

Osvědčený a výkonný opensourcový databázový systém

Co přesně je databáze PostgreSQL? Relační databáze jako PostgreSQL existují proto, aby uživatelům pomáhaly organizovat data a pochopit vztahy mezi nimi. PostgreSQL je opensourcová relační databáze, která je podporována 30 lety vývoje. Díky tomu je jednou z nejznámějších relačních databází. Za svou popularitu mezi vývojáři a správci PostgreSQL vděčí své pozoruhodné flexibilitě a integritě. Databázový systém PostgreSQL například podporuje relační i nerelační dotazování a jeho opensourcový charakter znamená, že ho neustále vylepšuje vyhrazená komunita více než 600 přispěvatelů.

Kdo využívá PostgreSQL?

PostgreSQL je klíčovým databázovým řešením v nejrůznějších oblastech, jako jsou finanční služby, výroba, maloobchod nebo logistika. Pomáhá vývojářům udržovat integritu dat, snadněji spravovat pracovní úlohy všech velikostí a škálovat je podle potřeby.

PostgreSQL slouží jako hlavní databáze. Kromě toho, že se PostgreSQL těší dobré pověsti, nabízí také značné výhody pro geoprostorové aplikace a aplikace, které kombinují časové řady, JSONB (JavaScript Object Notation Binding) a relační data. A správci si uvědomují vysokou spolehlivost PostgreSQL při ochraně dat. PostgreSQL celkově nabývá na popularitě díky stále se rozšiřující sadě funkcí a nadšené komunitě přispěvatelů.

Proč používat PostgreSQL?

Protože platforma PostgreSQL je robustní, bezpečná, rozšiřitelná (a protože má bohatý ekosystém dostupných nástrojů), vývojáři ji používají využívají pro celou řadu případů použití. Software je navržený tak, aby byl kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy, včetně Linuxu, Windows a Macintoshe, a podporuje text, obrázky, zvuky a video, takže je oblíbenou databází pro jednotlivce i firmy s různými potřebami. Platforma PostgreSQL je vývojáři všeobecně považovaná za nejoblíbenější databázovou technologii hned po MySQL.

Existuje však mnoho důvodů, proč si vývojáři jako databázové řešení volí PostgreSQL místo MySQL, mimo jiné:

Přístup k výkonným funkcím

PostgreSQL nabízí uživatelům bohaté možnosti. Můžete si například vybírat z funkcí, jako je obnovení k určitému bodu v čase, dopředné protokolování, granulární řízení přístupu, tabulkové prostory, vnořené transakce, online zálohování a řízení souběžnosti více verzí.

Spolehlivost a dodržování předpisů

Desítky let vývoje přispěly k tomu, že systém PostgreSQL je extrémně odolný vůči chybám. Je v souladu se zásadami ACID (z anglických slov Atomic, Consistent, Isolated, Durable – atomický, konzistentní, izolovaný, trvanlivý) pro databázové transakce. Kromě toho PostgreSQL podporuje více jazyků pro spouštěče, atributy cizích klíčů, spojení a uložené procedury. PostgreSQL umožňuje práci s nejběžnějšími datovými typy, včetně SQL 2008, a podporuje Unicode, mezinárodní znakové sady a vícebajtová kódování znaků.

PostgreSQL má opensourcovou licenci

To, že PostgreSQL je k dispozici s opensourcovou licencí, dává uživatelům možnost větší flexibility a inovativnosti, než tomu je v případě komerčních databázových systémů. Díky tomu, že uživatelé nemají žádné licenční náklady, mohou volně zkoumat nekonečné možnosti vývoje a dokonce upravovat nebo implementovat zdrojový kód podle vlastního uvážení.

Škálovatelnost PostgreSQL

Charakteristickým znakem systému PostgreSQL je pozoruhodná škálovatelnost. Tento software dokáže bez problémů spravovat obrovské množství dat. Škálovatelnost PostgreSQL se netýká pouze množství dat, které dokáže spravovat, ale také počtu současně pracujících uživatelů.

Různé typy indexů a fulltextové vyhledávání

PostgreSQL nabízí uživatelům řadu indexovacích technik, včetně stromového indexu B+, zobecněného invertovaného indexu a zobecněného vyhledávacího stromu, a navíc fulltextové vyhledávání pro hledání řetězců a řetězce vektorových operací.

Flexibilita

PostgreSQL je kompatibilní s řadou nejpoužívanějších programovacích jazyků a protokolů, včetně C, C++, Go, Perl, Python, Java, .Net, Ruby, ODBC a Tcl. To znamená, že uživatelé mohou pracovat v jazyce, kterému nejlépe rozumí, aniž by riskovali konflikty v systému.

Bohatý ekosystém podpory

Díky tomu, že technologie PostgreSQL je opensourcová, mají uživatelé k dispozici podporu komunity přispěvatelů, kteří tento systém neustále zdokonalují a zvyšují jeho bezpečnost a aktuálnost. Uživatelé mají přístup ke kolektivním znalostem této komunity a mohou nahlašovat chyby, crowdsourcovat názory na vývojové projekty a získávat odpovědi na své dotazy. Opensourcový charakter PostgreSQL poskytuje uživatelům mnoho způsobů, jak získat podporu, bez ohledu na to, jestli pracují v architekturách Ruby on Rails, Tableau nebo Datadog. Vaši vývojáři mají nejen přístup ke kolektivním znalostem komunity a crowdsourcingové pomoci, ale mohou se při řešení problémů nebo určování dalších kroků také spojit s odborníky a službami PostgreSQL.

JSON

Vzhledem k tomu, že PostgreSQL podporuje relační i nerelační dotazování, mohou uživatelé přistupovat k datům JSON pomocí výrazů SQL a cest JSON.

Možnosti rozšíření

PostgreSQL se neomezuje jenom na ukládání dat. Tento software dává uživatelům možnost definovat funkční jazyky a datové typy, včetně vlastních nebo uživatelsky definovaných typů. Vývojáři vaší společnosti mohou navíc používat řadu dostupných rozšíření a doplňků, které jim umožní přizpůsobit si práci s PostgreSQL, včetně rozšíření PostGIS, Citus, pg_cron, HyperLogLog a t-digest. PostgreSQL dosahuje tohoto stupně rozšiřitelnosti, protože na rozdíl od většiny systémů pro správu relačních databází ukládá více informací do svých katalogů než do tradičních tabulek a sloupců. Vaši uživatelé mají možnost upravovat tabulky a rozšiřovat tak PostgreSQL.

Vysvětlení datových typů PostgreSQL

Uživatelé PostgreSQL mají k dispozici velké množství nativních datových typů, včetně JSONB a PostGIS, a mohou také snadno přidávat nové datové typy PostgreSQL. Každý datový typ je navržen tak, aby podporoval jedinečný účel, například fulltextové vyhledávání a data a časové údaje. Při vytváření tabulky uživatelé nejprve vyberou konkrétní typ dat pro každý sloupec. Účelem těchto sloupců je označit typ dat, která patří do pole tabulky. Níže jsou uvedené některé z nejčastějších datových typů PostgreSQL:

Logický datový typ

Datový typ Boolean je určený k vyjádření dvoustavových hodnot, jako jsou pravda/nepravda, vypnuto/zapnuto, ano/ne a hodnoty null. Tento datový typ se běžně používá k vyhodnocování podmíněných příkazů. Tok řízení může být závislý na výsledku true nebo false, jako je tomu například při použití výrazu CASE v PostgreSQL, přičemž z vyhodnocení vyplývají různé akce.

Znakový datový typ

Tento datový typ se skládá z řetězců znaků, jako jsou písmena nebo číslice, a používá se k ukládání textových hodnot. Datové typy char a řetězcové typy se mohou vyskytovat buď s pevnou délkou (označované jako char), nebo s proměnlivou délkou (označované jako varchar a long varchar). Délka, kterou uživatel zvolí, ovlivňuje ověření vstupu.

Datové typy pro datum a čas

Datový typ datum a čas se používá k označení dat, časů a časových intervalů. Datový typ časového razítka PostgreSQL je přesný s přesností na mikrosekundy a nabízí uživatelům možnost ukládat data a čas s připojenými informacemi o časovém pásmu (nebo bez nich).

Číselné datové typy

Číselné datové typy mají dvě podoby: přesné a přibližné. Číselné datové typy, které jsou přesné, zahrnují celočíselné a desetinné datové typy. Přibližné datové typy naopak zahrnují datové typy s plovoucí desetinnou čárkou (například 2bajtová, 4bajtová a 8bajtová celá čísla, 4bajtová a 8bajtová čísla s plovoucí desetinnou čárkou) a desetinná čísla s volitelnou přesností.

Projděte si další databázové služby Azure.

Azure SQL Database

Vytvářejte aplikace, které se škálují stejným tempem jako vaše firma, s využitím spravovaného a inteligentního SQL v cloudu.

Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaná, inteligentní a škálovatelná služba PostgreSQL vám umožní soustředit se na inovace, a ne na správu databází.

Azure Database for MariaDB

Vyvíjejte aplikace pomocí Azure Database for MariaDB s využitím opensourcových nástrojů a platformy podle vašeho výběru.

Azure Cache for Redis

Bleskově rychlé a plně spravované úložiště dat v paměti

Azure SQL

Projděte si všechny databázové služby Azure SQL pro migraci, modernizaci a vývoj aplikací.

Azure Database for MySQL

Rychlejší inovace s využitím plně spravované databáze MySQL

Bezplatný účet

Vyzkoušejte si cloud computingové služby Azure zdarma až po dobu 30 dní.

Průběžné platby

Začněte využívat průběžné platby. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.

Projděte si Microsoft Azure Database for PostgreSQL

Vytváření škálovatelných aplikací s využitím služby Azure Database for PostgreSQL vám pomůže vytěžit z vašich databází maximum. Zjistěte, jak rychle, snadno a s jistotou škálovat úlohy pomocí služby Azure Database for PostgreSQL.