Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Co je IoT?

Jedná se o vaše vybavení, stroje, produkty a zařízení, které jsou připojené ke cloudu a vybavené schopností shromažďovat a bezpečně přenášet data.

Co je Internet věcí (IoT) a jak může pomoct vašemu podnikání?

IoT umožňuje vaší organizaci analyzovat data a reagovat na ně, což vám dovoluje přijímat správná rozhodnutí v reálném čase. S těmito včasnými a relevantní přehledy o vašem podnikání a zákaznících, které přicházejí s těmito novými zdroji dat, existuje velký potenciál pro odvětví všech druhů (včetně výroby, dopravy, energetiky, zemědělství, maloobchodu a státní správy) pracovat efektivněji a poskytovat zákazníkům implementací správného řešení IoT nové hodnoty.

K čemu se Internet věcí používá?

Stručně řečeno, IoT umožňuje řešit vaše obchodní problém pomocí vlastních dat. Internet věcí se netýká jen připojených zařízení. Jedná se hlavně o informace, které tato zařízení shromažďují, a účinné a okamžité přehledy, které je možné z těchto informací získat. Tyto přehledy je možné využít k transformaci vašeho podnikání a ke snížení nákladů prostřednictvím vylepšení, jako je snížení objemu odpadu, zjednodušení provozních a mechanických procesů nebo rozšíření do nových oborů, která jsou možná jenom s využitím spolehlivých dat v reálném čase. Vytvořte si skutečnou konkurenční výhodu pomocí IoT, převeďte svá data na přehledy a tyto přehled na činy.

Jaké jsou některé příklady IoT?

Vzdálené monitorování

Monitorujte skoro jakýkoliv typ aktiv, včetně těžkého strojírenství, vozidel nebo dokonce živého hospodářských zvířat, téměř kdekoli, nepřetržitě nebo v pravidelných intervalech. Sledováním pozice, výkonu, stavu nebo činitelů prostředí vám můžou přehledy získávané z věcí připojených pomocí IoT pomoct:

 • Snížit náklady na servis a vyladit obchodní procesy
 • Pochopit, jak vaše produkty fungují, abyste mohli poskytovat zákazníkům lepši prostředí
 • Použitím schopností strojového učení při efektivnějším směrování nákladů a vozidel zvýšit počet akcí za den, snížit náklady na pohonné hmoty a zredukovat problémy s opotřebením

Mít stále přehled o tom, kde se vaše prostředky nacházejí, včetně použitých vozidel, a zlepšit tak terénní služby, posílit zabezpečení a zvýšit bezpečnost zaměstnanců

Žena stojící na zelené farmě

Prediktivní údržba

Podobně jako u vzdáleného sledování zahrnuje prediktivní údržba software pro strojové učení, který analyzuje data, aby predikoval výstupy a automatizoval akce. Prediktivní schopnosti umožňují poskytovatelům servisu překonat tradiční obchodní model reaktivní a plánované údržby a využívat data k identifikaci problémů, než se stanou kritickými. To dává technikům možnost zasáhnout před tím, než se zákazník vůbec o problému dozví. Vybavení těmito informacemi můžete:

 • Zjistit, které mechanické nebo provozní podmínky způsobují selhání nebo výpadky
 • Lépe předvídat, které náhradní díly držet ve svém inventáři, ještě před vznikem problému
 • Překonat model porucha-oprava předcházením selhání vybavení pomocí preventivní údržby

Správa budov

Tento scénář IoT se zaměřuje na monitorování budov, infrastruktury a dalších prostor, což vám umožňuje zlepšit efektivnost využití energií a prostoru, produktivitu a bezpečnost pomocí shromažďovaných dat. Získané přehled vám můžou pomoct:

 • Ušetřit peníze automatizací osvětlení nebo optimalizací cyklů vytápění a chlazení.
 • Zvýšit spokojenost zaměstnanců nebo obyvatel udržováním vybavení v chodu nebo zajištěním včasnosti doplňování zásob.
Robotická výrobní ruka

Efektivita výroby

K čemu se používá Internet věcí v oblasti výroby? Každé podnikání je jiné, ale mnoho výrobních procesů sdílí společnou cestu od surovin k finálním výrobkům. Díky IoT se můžete od svých vlastních systémů učit nacházet nové způsoby správy vašich procesů a kvality výrobků pomocí dat z vašich zařízení a snímačů. S těmito přehledy dat můžete:

 • Identifikovat úzká místa, která snižují efektivitu, a vylepšit svůj proces
 • Zkrátit prostoje způsobené neplánovanými údržbami nebo selháním vybavení
 • Eliminovat nekvalitní materiály, vadné díly nebo chyby před dokončením výrobku
 • Zkrátit prostoje způsobené neplánovanými údržbami nebo selháním vybavení

Propojené produkty

Připojené produkty mají inteligentní komponenty, které umožňují připojení a výměnu dat mezi produktem a jeho uživatelem, výrobcem nebo prostředím. Související řešení IoT vám můžou pomoct vybudovat inteligentní továrny s novými funkcemi, vyšší spolehlivostí a větším využitím produktů. Používáním připojených produktů získáváte následující možnosti:

 • Zjednodušte si vývoj a údržbu produktů.
 • Poskytněte bezpečnější připojené prostředí pro své zákazníky.
 • Vytvořte nové obory se spravovanými službami a podporou.
 • Monitorujte výkon produktů, abyste zlepšili návrh, výrobu a spolehlivost.

Kde je IoT výhodné?

Organizace, které investují do Internetu věcí, jsou schopné dodávat vyšší hodnotu, včetně individualizovaných nabídek zákazníkům, méně plýtvat materiálem i prací a zvyšovat provozní efektivitu. Během shromažďování a analýzy dat se můžou objevit nové trendy vedoucí k novým obchodním příležitostem. Z důvodu těchto výhod trendy signalizují, že použití IoT se rychle diverzifikuje a současně se stále více stává běžným.

Co vyplynulo z průzkumu mezi pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti IoT:

 • 91 %

  přijalo IoT v roce 2020.

 • 90 %

  se domnívá, že IoT je pro pokračující úspěch jejich společnosti klíčové.

 • 64 %

  plánuje implementovat ještě více IoT v budoucnu.

Začínáme s IoT

Nezávisle na tom, zda má vaše společnost prostředky naplánovat a implementovat řešení IoT sama, nebo s pomocí partnera, základní kroky úspěšného nasazení IoT jsou obvykle stejné:

1

Definujte obchodní případy pro Internet věcí.

2

Pracujte s vybaveným týmem, který reprezentuje OT, IT a správu.

3

Začněte v malém a po dosažení úvodního úspěchu pokračujte v rozšiřování ve smyslu rozsahu i složitosti.

Definování obchodních případů pro Internet věcí

Znovu promyslete váš aktuální obchodní model s podporou IoT nebo vyviňte model, který lépe podporuje váš způsob interakce se zákazníky.

Objevte ty správné přehledy IoT pro vaše podnikání

Extrahujte informace z masivních objemů dat pomocí analytiky cloudu, aby byly rychle dostupné a snadno kategorizovatelné. Použijte tyto informace k lepšímu pochopení způsobu, jakým vaše produkty a služby fungují. Začleňte do svého podnikání analytiku cloudu pomocí plně spravovaných služeb IoT, které poskytují podrobnější přehledy, s kterými se budete rozhodovat rychleji.

Začněte v malém, ale myslete ve velkém

Získejte nový obchodní náhled pomocí vybavení, které už máte, a správného řešení IoT. Začněte v malém, postupně škálujte vlastním tempem a rozšiřujte své podnikání pomocí zabezpečených a inovativních služeb IoT.

Seznamte se s protokoly a technologiemi IoT

Vytvořte v IoT pevný základ k zajištění optimálních možností pro váš projekt. Přečtěte si další informace o protokolech a technologiích IoT.

Zrychlete transformaci svého podnikání díky IoT

Zjednodušte postupy, snižte náklady a urychlete svou cestu na trh pomocí plně spravovaných služeb IoT.

Zabezpečení řešení IoT

Jaké je zabezpečení Internetu věcí a jak se liší od standardní kyberbezpečnosti? Stručně se dá říci, že kyberbezpečnost IoT přidává další vrstvu složitosti, kdy se sbližuje kybernetický svět s tím fyzickým. Z tohoto důvodu je důležité monitorovat všechno, co je připojené k vašemu řešení IoT, a zajistit, že máte implementované monitorování hrozeb, abyste rychle získávali upozornění a mohli včas řešit hrozby. Přečtěte si další informace o zabezpečení Azure IoT.

Přeneste řešení IoT ze zařízení do cloudu

Rozrůstejte se podle potřeb s využitím řešení pro hraniční zařízení, zařízení v cloudu i zařízení připojená k vašim obchodním systémům. Edge computing umožňuje zpracování dat blíž místu jejich vzniku, což dovoluje analyzovat je skoro v reálném čase. Cloud computing je model, ve kterém jsou servery, aplikace, data a další prostředky integrované a poskytované jako služba přes internet. Přečtěte si další informace o cloud computingu.

Nejčastější dotazy

 • Jednoduše řečeno, termín Internet věcí odkazuje na celou síť fyzických zařízení, nástrojů, přístrojů, vybavení, strojů a dalších inteligentních objektů, které mají schopnost shromažďovat data o fyzickém světě a přenášet je prostřednictvím internetu.

 • Na základní úrovni se IoT používá ke shromažďování dat o fyzickém světě, které by bylo bez pomoci inteligentních zařízení a monitorovacích systémů pro lidi velmi obtížné nebo zcela nemožné. Přehledy odvozené z dat shromažďovaných těmito zařízeními umožňují lidem pochopit a sledovat události nebo změny a reagovat na ně.

 • Zařízení Internetu věcí přicházejí v nejrůznějších formách a používají se k nejrůznějším různým účelům, od pomoci jednotlivcům při každodenních úkolech po pomoc velkým organizacím zjednodušit provoz a plnit obchodní cíle. Věci, jako jsou inteligentní zařízení, inteligentní světla a inteligentní zámky dveří, jsou všechno příklady IoT, které můžete najít u někoho doma. Mezi příklady komerční a průmyslová zařízení IoT patří například inteligentní továrna nebo výrobní zařízení, inteligentní vozidla a dokonce i celé propojené továrny, sklady a budovy.

Prozkoumejte řešení Azure IoT podle odvětví

Prohlédněte si případy použití a příklady Internetu věcí podle odvětví

Objevte služby Azure IoT

Začněte vytvářet produkty s využitím Azure

 

Vyzkoušejte služby cloud computingu v Azure zdarma po dobu až 30 dnů nebo začněte s průběžnými platbami. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.