Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou pomocí sady nástrojů pro průzkumné testování.

Řešení manuálního a průzkumného testování

Zvyšte kvalitu svého kódu díky službě plánovaného a nahodilého testování vašich aplikací.

Testovací plán pro webový tým v Azure DevOps

Zachytávání bohatých dat

Při provádění testů zachycujte data z mnoha různých scénářů, abyste mohli snadno opravit zjištěné závady.

Testování ve webovém i desktopovém prostředí

Otestujte svoji aplikaci prováděním testů desktopových nebo webových aplikací.

Získejte kompletní sledovatelnost

Využijte ve svých postupech a funkcích kompletní sledovatelnost a kvalitu.

Získejte nástroje pro manuální a průzkumné testování

Plánované manuální testování

Plánujte, provádějte a sledujte testy založené na skriptech – závady můžete rychle odstranit a navíc získáte kompletní sledovatelnost. Posuzujte kvalitu během celého životního cyklu vývoje testováním desktopových nebo webových aplikací.

Testovací plán v Azure Test Plans, který ukazuje, které kroky proběhly úspěšně, selhaly a proč
Průzkumné testování končící vytvořením chyby

Průzkumné testování

Relace průzkumného testování umožňují navrhovat a provádět testy souběžně, což umožňuje dosáhnout maximální kvality moderních procesů vývoje softwaru.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Chcete mít ve svém pracovním postupu CI/CD automatizované testy? Použijte Azure Pipelines.

Přístup Microsoftu k DevOps

Podívejte se, jak v Microsoftu přijímáme technologii DevOps bořením hranic mezi týmy, osvojováním přístupů zaměřených na růst a využíváním technologií k podpoře změn. Projděte si náročné úkoly a poznatky týmů napříč Microsoftem při přechodu na kulturu DevOps.
Osoba pracující u svého stolu s pěti obrazovkami zobrazujícími data a aplikace

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure