Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Repos

Získejte pro váš projekt neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu.

Privátní úložiště Git zdarma, žádosti o přijetí změn a hledání v kódu

Získejte neomezený hosting soukromého úložiště Git a podporu pro TFVC, která se škáluje od hobby projektu až po největší úložiště na světě.

Seznam žádostí o přijetí změn uživatele v Azure Repos

Podpora všech klientů Gitu

Vytvořte zabezpečené připojení k úložištím Git a sdílejte do nich kód z libovolného integrovaného vývojového prostředí, editoru nebo klienta Gitu.

Integrace webhooků a rozhraní API

Přidávejte potvrzení a rozšíření z Marketplace nebo si vytvořte vlastní pomocí webhooků a rozhraní REST API.

Vyhledávání sémantického kódu

Rychle najděte, co hledáte, pomocí vyhledávání s podporou kódu, které rozumí třídám a proměnným.

Zahájení dalšího sestavení z požadavku na stažení Repos

Spolupráce na vytváření lepšího kódu

Provádějte efektivnější revize kódu Gitu s využitím diskuze s vlákny a kontinuální integrace pro každou změnu. Pomocí forků můžete podporovat spolupráci s vnitřními zdrojovými pracovními postupy.

Revize kódu diskuze s vlákny
Kanál CI/CD zobrazující kód, sestavení a produkci

Automatizace s využitím integrovaného CI/CD

Nastavte průběžnou integraci /průběžné doručování (CI/CD), abyste automaticky aktivovali sestavení, testy a nasazení s každou dokončenou žádostí o přijetí změn pomocí Azure Pipelines nebo vašich nástrojů.

Ochrana kvality kódu pomocí zásad větví

Zajistěte vysokou kvalitu kódu tím, že před sloučením žádostí o přijetí změn budete vyžadovat odsouhlasení kontrolora kódu, úspěšná sestavení a úspěšné testy. Přizpůsobte si zásady větví tak, aby se zachovaly vysoké standardy vašeho týmu.

Seznam úspěšných a neúspěšných požadavků pro kód
Průzkumné testování končící vytvořením chyby

Používejte své oblíbené nástroje.

Používejte úložiště Git a TFVC na Azure Repos s oblíbeným editorem a prostředím IDE.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.
Cargill
"Když teď používáme Azure DevOps, můžeme nové produkty uvést na trh rychleji."

Cal Dornbush, architekt Visual Studio Team Services aplikací

Cesta k DevOps v Microsoftu

Cesta k přechodu na DevOps není snadná a v Microsoftu věříme, že nejlepší způsob, jak tuto náročnou cestu podstoupit, je postupovat podle kroků těch, kteří ji už prošli. Projděte si náročné úkoly a poznatky týmů napříč Microsoftem při přechodu na kulturu DevOps.
Osoba pracující u svého stolu s pěti obrazovkami zobrazujícími data a aplikace

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure