Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Data Factory

Zjednodušte integraci hybridních dat v podnikovém měřítku.

Zjednodušte integraci hybridních dat v podnikovém měřítku

Integrujte veškerá vaše data pomocí Azure Data Factory, plně spravované bezserverové služby pro integraci dat. K vizuální integraci zdrojů dat můžete využít přes 90 předem připravených bezúdržbových konektorů, a to bez dalších poplatků. Využijte možnost snadného sestavování procesů ETL (extrakce, transformace a načítání) a ELT (extrakce, načítání a transformace) bez kódu v intuitivním prostředí nebo si napište vlastní kód. Potom doručte integrovaná data do Azure Synapse Analytics a odemkněte si obchodní přehledy.

Snadné používání

Snadná změna hostování služby SSIS (SQL Server Integration Services) pro vytváření kanálů ETL a ELT bez kódu s využitím integrovaného Gitu a podpory průběžné integrace a průběžného doručování (CI/CD).

Cenová výhodnost

Plně spravovaná bezserverová cloudová služba s průběžnými platbami, která se škáluje na vyžádání a nabízí cenově výhodné řešení.

Výkonnost

Více než 90 integrovaných konektorů pro ingestování všech vašich místních dat a dat software jako služba (SaaS) pro orchestraci a monitorování ve velkém.

Inteligence

Autonomní ETL k zajištění provozní efektivity a k podpoře civilních integrátorů.

Urychlení transformace dat pomocí datových toků bez kódu

Data Factory poskytuje vrstvu pro integraci a transformaci dat, která funguje napříč iniciativami digitální transformace.

 • Umožněte civilním integrátorům a datovým architektům posílit obchodní a IT analýzy/BI.
 • Připravujte data, sestavujte procesy ETL a ELT a orchestrujte a monitorujte kanály bez kódu. Spravovaná služba Apache Spark™ se stará o generování kódu a jeho údržbu.
 • Využijte možnosti rychlejší transformace s využitím inteligentního mapování na základě záměrů, které automatizuje kopírovací činnosti.
Ukázkový tok dat uživatelského prostředí v Azure Data Factory
Data monitorující výkon a využití aplikace, jako jsou aktivní uživatelé, počet denních relací na uživatele, doba trvání relace a nejpoužívanější zařízení.

Změna hostitele a rozšíření SSIS v několika kliknutích

Azure Data Factory pomáhá organizacím, které chtějí modernizovat SSIS.

 • Dosáhněte až 88% úspory díky Zvýhodněnému hybridnímu využití Azure.
 • Využijte výhod jediné plně kompatibilní služby pro integraci dat, která usnadňuje přesun všech vašich balíčků SSIS do cloudu.
 • Zjistěte, jak snadná je migrace, díky průvodci nasazením a bohaté dokumentaci s postupy.
 • Využití kanálů cloudových dat služby Data Factory vám umožní realizovat vaše vize pro hybridní iniciativy datových skladů a velkých objemů dat.

Ingestování všech vašich dat s využitím integrovaných konektorů

Ingestování dat z různých zdrojů může být nákladné a časově náročné a může vyžadovat více řešení. Azure Data Factory nabízí jednu službu s průběžnými platbami.

 • Zvolte si z více než 90 integrovaných konektorů a získejte data ze zdrojů velkých objemů dat, jako jsou Amazon Redshift, Google BigQuery a HDFS, podnikových datových skladů, jako jsou Oracle Exadata a Teradata, aplikací SaaS, jako je třeba Salesforce, Marketo nebo ServiceNow, a všech datových služeb Azure.
 • Využijte celou kapacitu základní šířky pásma sítě s propustností až 5 GB/s.
Diagram znázorňující, jak Azure Data Factory pomáhá ingestovat data z mnoha zdrojů, jako jsou Dynamics, Salesforce, Marketo, Azure SQL DB a další.

Využití Azure Synapse Analytics na maximum

Ingestujte data z místních, hybridních a multicloudových zdrojů a transformujte je pomocí výkonných toků dat ve službě Azure Synapse Analytics, která využívá Data Factory.

 • Integrujte a transformujte data ve známém prostředí Data Factory v rámci Azure Synapse Pipelines.
 • Transformujte a analyzujte data bez kódu s využitím toků dat v rámci studia Azure Synapse.
 • Získejte integraci dat s více než 90 integrovanými konektory.

Obohacení aplikačních prostředí o vhodná data

Data Factory může pomáhat nezávislým výrobcům softwaru (ISV) obohatit aplikace SaaS o integrovaná hybridní data a zajistit uživatelská prostředí založená na datech. Předem připravené konektory a integrace dat ve velkém vám pomůžou soustředit se na uživatele, zatímco se služba Data Factory postará o všechno ostatní.

Orchestrace, monitorování a správa výkonu kanálů

Udržování kanálů v rychle se měnícím světě dat může být časově náročné a zahrnovat ruční zásahy. Ve službě Azure Data Factory vizuálně monitorujte všechna spuštění aktivit a zvyšte provozní produktivitu, a to nastavením upozornění, která umožňují aktivně monitorovat vaše kanály. Tato upozornění se pak mohou zobrazovat v rámci skupin upozornění Azure a zajišťovat včasná upozornění, abyste zabránili downstreamovým nebo upstreamovým problémům dřív, než k nim dojde.

Zjednodušená integrace hybridních dat

V dnešním světě založeném na datech je zpracování velkých objemů dat kritickým úkolem pro každou organizaci. K získání transformačních přehledů potřebují datoví inženýři služby, které jsou vytvořené pro zjednodušení ETL a dokážou se vypořádat se složitostí a problémy škálování při integraci velkých objemů dat.

Pomocí Azure Data Factory lze rychle a snadno vytvářet procesy ETL a ELT zaměřené na kód nebo bez kódu.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začněte s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Nejčastější dotazy týkající se služby Azure Data Factory

 • Služba Data Factory je dostupná ve více než 25 oblastech.

 • U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky Data Factory garantujeme úspěšnost nejméně 99,9 %. Garantujeme také spuštění všech aktivit do 4 minut od plánované doby spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %. Přečtěte si kompletní smlouvu o úrovni služeb pro Data Factory (SLA).

 • Modul runtime integrace je výpočetní infrastruktura, kterou Data Factory používá k poskytování funkcí integrace dat v různých síťových prostředích. Modul runtime integrace přesouvá data mezi zdrojovým a cílovým úložištěm dat tím, že poskytuje škálovatelný přenos dat a provádí tok dat vizuálně vytvořený škálovatelným způsobem ve výpočetním modulu runtime Sparku. Poskytuje také možnost nativně spouštět balíčky SSIS ve spravovaném výpočetním prostředí Azure a podporuje odesílání a monitorování aktivit transformace spuštěných v několika výpočetních službách. Další informace najdete v tématu věnovaném modulu runtime integrace ve službě Data Factory.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma