Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure IP Advantage

 

Skydda dina nyutvecklingar i molnet och Sakernas Internet

Känn dig trygg när du innoverar i molnet med minimal risk och maximal frihet. Azure IP Advantage ger dig branschens mest heltäckande skydd av immateriella rättigheter.

Känn dig trygg med obegränsad ansvarsförsäkring

Skapa i Azure med vetskapen om att du får branschens främsta obegränsade skydd och ansvarsförsäkring. Detta omfattar teknik med öppen källkod som driver Azure-tjänster, till exempel Apache Hadoop® som används för Azure HDInsight. Du behöver inte göra eller betala något extra – täckningen finns till hands vid behov.

Skydda dig mot upphovsrättsliga tvister genom att utnyttja våra patent

Skydda dina innovationer vid patenttvister med hjälp av vår stora patentportfölj. Du kan få den här förmånen genom att helt enkelt använda Azure regelbundet. Om du skulle bli föremål för en stämning kan du som är Azure-kund utnyttja något av de patent som Microsoft gjort tillgängliga för skydda dig från patenttroll. Om du vill veta mer om att använda våra patent kan du läsa, vanliga frågor och svar.

Bredare skydd med villkorsberoende licens (”springing license”)

Om vi skulle komma att överföra våra patent till NPE-företag (Non-Practicing Entity) förbinder vi oss härmed att aldrig rikta något skadeståndskrav gällande patentintrång mot någon Azure-kund. NPE-företag använder huvudsakligen patent för att generera intäkter. Microsoft har inte för vana att placera äganderätten till patent i NPE-företag, men om så skulle ske blir en villkorsberoende licens (”springing license”) tillgänglig för alla Azure-kunder som uppfyller villkoren.

Fem personer som arbetar vid sina skrivbord på ett kontor

Ytterligare fördelar för nystartade företag

Nystartade företag står inför unika utmaningar vad gäller immaterialrättigheter såsom risker från NPE-företag, som betraktar små företag och nystartade företag som enkla mål för patentstämningar. Utöver de fördelar som är tillgängliga för alla Azure IP Advantage-kunder kan kvalificerade nystartade företag även dra nytta av:

Vanliga frågor om Azure IP Advantage-programmet

 • Azure IP Advantage är ett program för Azure-kunder som erbjuder branschens bästa skydd mot risker avseende immaterialrättigheter. Genom att delta i programmet kan utvecklarna fokusera på kodningen, medan du fokuserar på att driva din verksamhet med lägre risk och exponering för stämningar avseende immaterialrättigheter utan att minska dina egna immaterialrättigheter.

  Det här programmet innehåller tre komponenter som hjälper dig att skydda dina molninvesteringar:

  • Obegränsad gottgörelse för kunder för upphovsrättsliga tvister som riktas mot förstapartstjänster inom varumärket Azure, Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT, inklusive programvara med öppen källkod som vi inkorporerar i dessa produkter och tjänster

  • Ett patenturval bland tusentals Microsoft-patent som hjälper till att skydda mot upphovsrättsliga tvister som riktas mot Azure-arbetsbelastningar eller programvaran på IoT-enheter som är anslutna till Azure

  • En villkorsberoende licens för ett Microsoft-patent som överförs till ett NPE-företag för att skydda Azure-arbetsbelastningar och programvaran på IoT-enheter som är anslutna till Azure

  Krav för berättigande kan gälla. Mer information om förmåner för nystartade företag finns under Förmåner för nystartade företag.

 • Vi arbetar för att främja en företagsmiljö som värdesätter och skyddar innovationer, så att ditt företag och utvecklarna är fria att fokusera på att utveckla omvälvande tekniker.

 • Nya upphovsrättsrisker uppstår allteftersom företagen använder molnet för att transformera och etablera fler IoT-enheter online. Om du kör tjänster i molnet eller ökar antalet anslutna enheter bör du överväga din strategi för hantering av upphovsrättsrisker. Välj en molnplattformspartner som förstår riskerna och har en omfattande plan för att hjälpa dig att hantera dem.

 • Alla Azure-kunder är berättigade att delta i Azure IP Advantage. Men förmånerna för patenturvalet och villkorsberoende licens omfattas av de kriterier för berättigande som beskrivs i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage. Förmånerna för nystartade företag är tillgängliga via License on Transfer (LOT) Network.

 • Nej. Azure IP Advantage är en funktion på Azure-plattformen. Ingen registrering är nödvändig för gottgörelse som är inkluderad i våra standardkundvillkor för Azure, Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT-programvaruerbjudanden. Ingen registrering krävs heller för villkorsberoende licens (”springing license”) och patenturvalsalternativen om du uppfyller kvalificeringskraven enligt Microsoft Azure IP Advantage-villkoren. Nystartade företag i Azure som ansluter till LOT Network måste godkänna nätverkets ömsesidiga avtal om villkorsberoende licens (”springing license”) och kan därefter välja att få upp till tre Microsoft-patent via nätverket. Se avsnittet om förmåner för nystartade företag för mer information.

Tillbaka till flikar

För att få utnyttja våra patent: måste du uppfylla följande villkor: (i) din Azure-användning måste ligga på 1 000 USD per månad under det senaste kvartalet, (ii) du får inte ha drivit en patenttvist riktad mot någon annan Azure-kund som kört sina arbetsbelastningar i Azure under de senaste två åren och (iii) du måste kunna bevisa att patenttvisten inleddes efter den 8 februari 2017. Juridiska avgifter kan tillkomma. För att få tillgång till en villkorsberoende licens (”springing license”): måste du uppfylla följande villkor: din Azure-användning måste ligga på 1 000 USD per månad under det senaste kvartalet. För förmåner för nystartade företag: Kvalificerade nystartade företag är de som uppfyller LOT Network-villkoren för nystartade företag och har en Azure-användning högre än 1 000 USD per månad under det senaste kvartalet.

Visa Azure IP Advantage -villkoren och Azure IP Advantage -patentlistan. Ytterligare villkor gäller. Kontakta oss om du vill få tillgång till mer detaljerade villkor för programmet.

Apache Hadoop® och associerade namn på projekt med öppen källkod är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.

Standardvyn för en användares startskärm i Azure som visar tjänster, senaste resurser, användbara länkar med mera