Hoppa över navigering

Azure IP Advantage

Skydda dina nyutvecklingar i molnet och Sakernas Internet

Känn dig trygg när du innoverar i molnet med minimal risk och maximal frihet. Azure IP Advantage ger dig branschens mest heltäckande skydd av immateriella rättigheter.

Utöka skyddet till dina innovationer vid gränsen

Azure IP Advantage gäller för programvara som kör IoT-enheter som är anslutna till Azure. Vi erbjuder även obegränsad gottgörelse för Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT samt möjligheten att välja bland tusentals Microsoft-patent för att skydda mot stämningar som riktas mot din egen IoT-programvara.

Känn dig trygg med obegränsad ansvarsförsäkring

Skapa i Azure med vetskapen om att du får branschens främsta obegränsade skydd och ansvarsförsäkring. Detta omfattar teknik med öppen källkod som driver Azure-tjänster, till exempel Apache Hadoop® som används för Azure HDInsight. Du behöver inte göra eller betala något extra – täckningen finns till hands vid behov.

Skydda dig mot upphovsrättsliga tvister genom att utnyttja våra patent

Skydda dina innovationer vid patenttvister med hjälp av vår stora patentportfölj. Du kan få den här förmånen genom att helt enkelt använda Azure regelbundet. Om du skulle bli föremål för en stämning kan du som är Azure-kund utnyttja något av de patent som Microsoft gjort tillgängliga för skydda dig från patenttroll. Om du vill veta mer om att använda våra patent kan du läsa vanliga frågor och svar.

Bredare skydd med villkorsberoende licens (”springing license”)

Om vi skulle komma att överföra våra patent till NPE-företag (Non-Practicing Entity) förbinder vi oss härmed att aldrig rikta något skadeståndskrav gällande patentintrång mot någon Azure-kund. NPE-företag använder huvudsakligen patent för att generera intäkter. Microsoft har inte för vana att placera äganderätten till patent i NPE-företag, men om så skulle ske blir en villkorsberoende licens (”springing license”) tillgänglig för alla Azure-kunder som uppfyller villkoren.

Branschens främsta skydd mot risker gällande immateriella rättigheter

Den digitala omvandlingen sker allt snabbare och påverkar alla branscher runtom i världen. Leverans av programvarubaserade produkter och tjänster i molnet är förknippat med nya affärsrisker, däribland potentiellt vanligare brott mot immaterialrättigheter. Azure IP Advantage främjar en community och en affärsmiljö som värderar och hjälper till att skydda innovation i molnet.

Ytterligare fördelar för nystartade företag

Nystartade företag står inför unika utmaningar vad gäller immaterialrättigheter såsom risker från NPE-företag, som betraktar små företag och nystartade företag som enkla mål för patentstämningar. Utöver de fördelar som är tillgängliga för alla Azure IP Advantage-kunder kan kvalificerade nystartade företag även dra nytta av:

 • Kostnadsfritt medlemskap i LOT Network, som hindrar NPE-företag från att hävda patent som omfattas av LOT-licensen mot medlemmar i nätverket. LOT-medlemmar kan fortfarande sälja sina patent och vidta rättsliga åtgärder mot andra medlemmar. Nystartade företag kan gå med i LOT utan kostnad.
 • Upp till tre kostnadsfria Microsoft-patent inom teknikområden såsom artificiell intelligens, multimedia och säkerhet som stärker deras egen portfölj med immaterialrättigheter.

Vad kunderna säger om Azure IP Advantage

"For an international engineering company like thyssenkrupp, Microsoft's Azure IP Advantage program is a great tool for reducing IP risks in the transition to Industry 4.0."

Dr. Stephan Wolke, Head of Intellectual Property & Services, thyssenkrupp
ThyssenKrupp

"We are acutely aware of the need to protect the innovations we've developed for IoT deployments across our business units. The Azure IP Advantage program offers yet another example of how Microsoft supports its ecosystem end to end and in this case, to maintain our freedom to provide new services to our customers. We look forward to continued partnership with them as we expand our footprint on the intelligent edge."

Stuart Bashford, ‪Digital Officer, Bühler AG‬‬‬‬‬‬
Buhler

"At MediaTek, we enable our customers to seize the opportunities offered by the Internet of Things. Azure IP Advantage and its protection for Azure Sphere will help customers focus on their innovations and address their IP challenges."

Finbarr Moynihan, Vice President of MediaTek Corporate Sales & Business Development (Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika & Europa)
MediaTek

"As we expand our footprint globally, we are pleased to see Microsoft expanding its Azure IP Advantage program to Edge devices and IoT, as we see it as a key additional innovation protection for IoT customers. This will enable us to focus on innovating and growing our business."

Colin Yu, Technology VP, Envision
Envision

"Microshare provides a data sharing platform for IoT solutions, so managing IP risk is important to building a thriving IoT ecosystem. Microsoft's efforts with Azure IP Advantage provide useful IP benefits to us and our customers."

Ron Rock, Microshare CEO
Microshare

"Applied Brain Research builds artificial intelligence systems inspired by the brain. The program's special benefits for startups are particularly relevant as we seek to expand our patent portfolio and worry less about IP risks."

Peter Suma, Chairman och Co-CEO, Applied Brain Research
ABR

"At Valohai, we are focused on building innovative machine learning solutions, so having to spend less time worrying about patents is really helpful to us. Azure IP Advantage's unique benefits for startups helps our company to protect ourself against intellectual property risks."

Toni Perämäki, COO på Valohai
Valohai

Vanliga frågor om Azure IP Advantage-programmet

 • Azure IP Advantage är ett program för Azure-kunder som erbjuder branschens bästa skydd mot risker avseende immaterialrättigheter. Genom att delta i programmet kan utvecklarna fokusera på kodningen, medan du fokuserar på att driva din verksamhet med lägre risk och exponering för stämningar avseende immaterialrättigheter utan att minska dina egna immaterialrättigheter.

  Det här programmet innehåller tre komponenter som hjälper dig att skydda dina molninvesteringar:

  • Obegränsad gottgörelse för kunder för upphovsrättsliga tvister som riktas mot förstapartstjänster inom varumärket Azure, Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT, inklusive programvara med öppen källkod som vi inkorporerar i dessa produkter och tjänster
  • Ett patenturval bland tusentals Microsoft-patent som hjälper till att skydda mot upphovsrättsliga tvister som riktas mot Azure-arbetsbelastningar eller programvaran på IoT-enheter som är anslutna till Azure
  • En villkorsberoende licens för ett Microsoft-patent som överförs till ett NPE-företag för att skydda Azure-arbetsbelastningar och programvaran på IoT-enheter som är anslutna till Azure

  Krav för berättigande kan gälla. Mer information om förmåner för nystartade företag finns under Förmåner för nystartade företag.

 • Vi arbetar för att främja en företagsmiljö som värdesätter och skyddar innovationer, så att ditt företag och utvecklarna är fria att fokusera på att utveckla omvälvande tekniker.
 • Nya upphovsrättsrisker uppstår allteftersom företagen använder molnet för att transformera och etablera fler IoT-enheter online. Om du kör tjänster i molnet eller ökar antalet anslutna enheter bör du överväga din strategi för hantering av upphovsrättsrisker. Välj en molnplattformspartner som förstår riskerna och har en omfattande plan för att hjälpa dig att hantera dem.
 • Alla Azure-kunder är berättigade att delta i Azure IP Advantage. Men förmånerna för patenturvalet och villkorsberoende licens omfattas av de kriterier för berättigande som beskrivs i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage. Förmånerna för nystartade företag är tillgängliga via License on Transfer (LOT) Network.
 • Nej. Azure IP Advantage är en funktion på Azure-plattformen. Ingen registrering är nödvändig för gottgörelse som är inkluderad i våra standardkundvillkor för Azure, Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT-programvaruerbjudanden. Ingen registrering krävs heller för villkorsberoende licens (”springing license”) och patenturvalsalternativen om du uppfyller kvalificeringskraven enligt Microsoft Azure IP Advantage-villkoren. Nystartade företag i Azure som ansluter till LOT Network måste godkänna nätverkets ömsesidiga avtal om villkorsberoende licens (”springing license”) och kan därefter välja att få upp till tre Microsoft-patent via nätverket. Se avsnittet om förmåner för nystartade företag för mer information.
 • Besök Azure IP Advantage om du vill få mer information. Om du har frågor kan du skicka e-post till IPAdvant@microsoft.com.
 • Gottgörelse är en avtalsskyldighet som leverantören av en produkt eller tjänst kan tillhandahålla i syfte att skydda kunden från anspråk gällande immaterialrättigheter som anförs mot kunden för användning av leverantörens produkt eller tjänst. I kontexten för Azure IP Advantage skyddar våra villkor för gottgörelse dig från anspråk gällande immaterialrättigheter som härrör från din användning av Azure-plattformstekniker och medföljande komponenter med öppen källkod. För IoT-scenarier tillämpas villkoren för gottgörelse på din användning av Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT på IoT-enheter.
 • Ja. Vi har i många år haft som policy att gottgöra och försvara kunder mot risker som rör immaterialrättigheter enligt beskrivningen i våra kontraktsvillkor. Med Azure IP Advantage försvarar vi även anspråk som rör immaterialrättigheter mot öppen källkod som är inkluderad i dessa produkter och tjänster.
 • Vi gottgör programvara med öppen källkod som vi införlivar i Azure och tillhandahåller enligt våra villkor. Till exempel Azure HDInsight – dina Hadoop-erbjudanden – som omfattas av gottgörelse. Det Linux-baserade operativsystemet för Azure Sphere omfattas också. Öppen källkod som tillhandahålls under en separat licens, till exempel en Linux-distribution på en virtuell dator, omfattas inte av våra villkor, men kan få gottgörelse enligt andra leverantörsvillkor. I Kina Microsoft Azure som drivs av 21Vianet – en oberoende enhet som den kinesiska regeringen licensierar för att tillhandahålla molntjänster enligt kinesisk lag – ger gottgörelse.
 • Vårt gottgörelseåtagande täcker inte dina egna data, produkter som inte kommer från Microsoft eller eventuella modifikationer som du utför på Microsofts programvara eller onlinetjänster. Det täcker heller inte kunder som bryter mot lagen eller orsakar skada på tredje part. Du bör läsa informationen om villkor i dina Microsoft-licensavtal.
 • Villkoren för gottgörelse för Microsoft Azure finns i tillämpligt licensavtal. Till exempel har Prenumerationsavtal för Microsoft Online villkoren i avtalet. För Microsoft Enterprise-avtalet finns villkoren i huvudavtalet för företag och tjänster. En licens under de öppna programmen, Microsoft Cloud-avtalet (kundavtalet för molntjänstleverantörer) eller EES (Enrollment for Education Solutions) innehåller också dessa klargöranden rörande gottgörelse.

  Dessa avtal omfattar Microsofts Online Services-villkoren, som uppdaterades 1 februari 2017 till att innehålla täckning för öppen källkod. Om du finns i Kina tittar du efter gottgörelseformuleringarna i kundavtalen som Microsoft Azure som drivs av 21Vianet tillhandahåller.

  Mer information finns i licensavtalen för Azure Sphere, Azure RTOS och Windows 10 IoT.

Översikt

 • Patenturvalet avhåller verksamhetsföretagen från att stämma Azure-kunder för patentintrång i deras arbetsbelastningar som körs i Azure eller deras programvara som körs på IoT-enheter som är anslutna till Azure. Azure IP Advantage-patentlistan ger dessa kunder tillgång till en portfölj av patent som de kan använda i försvarssyfte inom kontexten för stämningar.
 • Patenten representerar en bred uppsättning av Microsofts patentportfölj rörande en mängd olika tekniker.
 • Ja. Vi äger patenten på listan tills de överförs till en kund som en del av Azure IP Advantage. Patenten på listan kan upphöra att gälla, kan överföras till tredje part eller inkluderas i våra patentlicensieringsprogram. Vi planerar att lägga till nya patent och uppdatera listan då och då för att behålla en lista med tusentals patent.
 • Vi har tusentals patent tillgängliga i patenturvalet. Se Azure IP Advantage-patentlistan för tillgängliga utfärdade patent och väntande ansökningar. Vi kan ändra denna lista när ändringar eller uppdateringar sker.
 • Ja. De omfattar patent från USA och flera andra länder. Listan omfattar också väntande ansökningar som är underordnade utfärdade patent i samma patentfamilj.

Användning

 • Vi kan inte ge råd om vilka patent du bör välja, men vi rekommenderar att du överväger att anlita juridiska rådgivare eller experter inom immaterialrättigheter. En lista över rådgivare inom immaterialrättigheter finns under High Tech Solutions och TechInsights.
 • Patenten tilldelas den första kvalificerade kunden som uppfyller villkoren för en patentöverföring och fullgör de nödvändiga dokumenten för att överta rättigheten till patentet. Information finns i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.
 • Ja. Du måste uppfylla användningskraven för Azures programvara eller tjänster och övriga programkrav.
 • Nej. Patenturvalet är tillgängligt om patenttvisten inleds mot programvara som körs på en IoT-enhet som är ansluten till Azure, även om IoT-enheten kör ett operativsystem som inte kommer från Microsoft.
 • Patentet får användas för motanspråk i en stämning endast i försvarssyfte. Utöver detta får patentet inte användas mot en Azure-arbetsbelastning. Mer information finns i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.
 • Ja. Alla patent lyder under eventuella befintliga åtaganden.
 • Nej. Patenturvalet gäller endast för stämningar som väckts efter det datum då Azure IP Advantage började gälla, vilket är 8 februari 2017. I Kina tillämpas patenturvalet för patentbrottsstämningar som väckts efter 1 oktober 2017.
 • I allmänhet, nej. Patenten görs endast tillgängliga för dig avseende försvar mot stämningar angående dina Azure-arbetsbelastningar. Information finns i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.
 • Nej. Patenturvalet hjälper dig vid försvar mot stämningar som du inte redan får gottgörelse för.
 • Vi överför patent som valts ut via förmånen för patenturvalet för en avgift som ungefär motsvarar de administrativa kostnader som är förknippade med överföringen – inte marknadsvärdet, som kan vara mycket högre. Vi gör ingen vinst på dessa patentöverföringar.
 • Ja. När patentet har överförts till ditt företag äger du patentet.

Behörighet

 • Alla Azure-kunder som agerar i god tro är berättigade till patenturvalet baserat på följande krav:

  1. Du har betalat minst 1 000 USD per månad under de senaste tre månaderna för Azure-användning.
  2. Du har inte inlett någon patentprövning (ingen juridisk åtgärd) mot Azure-arbetsbelastningar under de senaste två åren.
  3. Din Azure-arbetsbelastning eller programvaran på din IoT-enhet som är ansluten till Azure stämdes för patentintrång.

  Mer information finns i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.

 • Din kundfaktura eller rapport för onlineanvändning för Azure anger månatlig Azure-användning. Om du skickar in ett patentansökningsformulär granskar vi din användning och fattar ett slutgiltigt beslut om berättigande. Ett formulär för patentbegäran kan erhållas via e-postbegäran till ipadvant@microsoft.com. Kontrollera följande källor angående din månatliga Azure-användning:

  • Om du är Web Direct-kund (Microsoft Online Subscription Program (MOSP)) kan du ladda ned användningsinformation för din prenumeration från Azure-kontocentret.
  • Om du är Enterprise-avtalskund kan du se en användningssammanfattning i avsnittet Rapport i Azure Enterprise-avtalsportalen.
  • Om du köper tjänster genom en molntjänstleverantör tittar du på fakturorna från återförsäljaren.
 • Nej. Berättigande baseras på Azure-användning oavsett om sådan betalas i förskott eller i efterskott.
 • Nej. Du måste använda minst 1 000 USD av Azure-tjänsterna för var och en av de senaste tre månaderna för att bli kvalificerad för patenturvalet.
 • Ja. Denna användning inkluderar dina Azure-prenumerationer i Kina som hanteras av Microsoft Azure som drivs av 21Vianet.
 • En villkorsberoende licens är en förmån som aktualiseras (villkoret uppfylls) när en definierad händelse inträffar. Vad gäller Azure IP Advantage blir berättigade kunder fullständigt licensierade till ett eller flera Microsoft-patent när vi överför sådana patent till ett NPE-företag. För ytterligare skydd kan kunderna även köpa ett LOT Network-medlemskap.
 • LOT Network är ett flerpartsavtal där enskilda företag väljer att tillhandahålla villkorsberoende licenser till andra företag i samma nätverk i utbyte mot ett ömsesidigt åtagande att tillhandahålla en villkorsberoende licens. Vi tillhandahåller dig en unilateral villkorsberoende licens som en del av Azure IP Advantage, och begär inte något ömsesidigt åtagande från dig.
 • Alla Azure-kunder som agerar i god tro är berättigade förutsatt att du har betalat minst 1 000 USD per månad under de senaste tre månaderna för användningen av Azure. Mer information finns i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.
 • Nystartade företag får ytterligare fördelar genom ett kostnadsfritt medlemskap i LOT Network – en branschorganisation som tillhandahåller skydd mot NPE-företag:

  • Om en LOT-medlem överför ett patent till ett NPE-företag tillhandahålls automatiskt en kostnadsfri licens för det patentet till alla LOT-medlemmar.
  • Kvalificerade nystartade företag i Azure som ansluts till LOT Network kan få upp till tre kostnadsfria Microsoft-patent genom LOT inom teknikområden som artificiell intelligens, multimedia och säkerhet.
 • Ett nystartat företag är kvalificerat att utnyttja Azure IP Advantage-förmånerna för nystartade företag via LOT Network när:

  • Det uppfyller LOT Networks villkor för nystartade företag.
  • Dess Azure-användning är högre än 1 000 USD per månad under de senaste tre månaderna.

  Mer information finns under vanliga frågor och svar om patentöverföringsprogrammet på LOT Networks webbplats.

 • Ja. Microsoft anslöts till LOT Network i oktober 2018.
 • Nej. För att kunna ta del av förmånerna för nystartade företag måste du ansluta till LOT Network.
 • Du hittar mer information om patentprogrammet hos LOT Network.
 • Kvalificerade nystartade företag som ansluts till LOT Network och uppfyller kraven för berättigande kan välja upp till tre Microsoft-patent.
 • Microsoft gör patent tillgängliga för nystartade företag via LOT Network. Om du är ett kvalificerat nystartat Azure-företag får du tillgång till dessa patent genom att ansluta dig till LOT Network. De Microsoft-patent som du erhåller lyder under LOT Network-åtaganden, inklusive den ömsesidiga villkorsberoende licensen som alla LOT-medlemmar tillhandahåller åt alla andra LOT-medlemmar. Eftersom dessa patent ursprungligen var Microsoft-patent lyder de också under Microsoft-åtaganden. I övrigt finns det inga begränsningar för hur du använder dessa patent.
 • Azure IP Advantage är tillgängligt på alla marknader där Azures molntjänster, Azure Sphere, Azure RTOS eller Windows 10 IoT är tillgängliga. I de flesta länder är Azure-tjänster och Azure IP Advantage tillgängliga direkt från Microsoft. I Kina är ersättningsförmånerna tillgängliga från Microsoft Azure som drivs av 21Vianet, medan patenturvalet och vårlicensen är tillgängliga från Microsoft. En lista över länder där Azure Sphere finns i Azure Sphere prissättning.
 • Ja. Exempelvis är patenturvalet tillgängligt som försvar mot en anförd patentstämning mot din arbetsbelastning som körs i Azure som drivs av Microsoft eller i Azure Stack i din egen miljö eller värdbaserat hos en återförsäljare.
 • Vi avser att erbjuda Azure IP Advantage utan tidsbegränsning. Varje kund får gottgörelse avseende immaterialrätt, även om den kunden inte är berättigad till andra aspekter av Azure IP Advantage. Vi kan komma att justera andra delar av Azure IP Advantage för att uppfylla föränderliga affärsbehov.
 • Ja. Din egen användning måste uppfylla tröskelvärdet för prenumerationsbetalning och andra krav enligt definitionen i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage.
 • De försvars- och gottgörelseförmåner som ingår i Azure IP Advantage ingår även i standardvillkoren för onlinetjänsterbjudanden från Microsoft. För närvarande är dock förmånerna för patenturval och villkorsberoende licens endast tillgängliga för berättigade Azure-kunder.
 • Ja. Du måste dock uppfylla tröskelvärdet för Azure-prenumerationsbetalning och andra krav enligt definitionen i villkoren för Microsoft Azure IP Advantage. Ditt berättigande avgörs av din egen Azure-användning, inte av dina kunders användning.
 • Azure IP Advantage hjälper till att skydda din innovation i Azure på ett offentligt eller privat moln (Azure Stack). Du kan även behöva försäkring för dina patentrisker.

För att få utnyttja våra patent måste du uppfylla följande villkor: (i) din Azure-användning måste ligga på $1000 per månad under det senaste kvartalet, (ii) du får inte ha drivit en patenttvist riktad mot någon annan Azure-kund som kört sina arbetsbelastningar i Azure under de senaste två åren och (iii) du måste kunna bevisa att patenttvisten inleddes efter den 8 februari 2017. Juridiska avgifter kan tillkomma. För att få tillgång till en villkorsberoende licens (”springing license”) måste du uppfylla följande villkor: din Azure-användning måste ligga på $1000 per månad under det senaste kvartalet. För förmåner för nystartade företag: Kvalificerade nystartade företag är de som uppfyller LOT Network-villkoren för nystartade företag och har en Azure-användning högre än $1000 per månad under det senaste kvartalet.

Visa Azure IP Advantage-villkoren och Azure IP Advantage-patentlistan. Ytterligare villkor gäller. Kontakta oss om du vill få tillgång till mer detaljerade villkor för programmet.

Apache Hadoop® och associerade öppen källkod-projektnamn är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.

Kan vi hjälpa dig?