Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetszoner i Azure

Hög tillgänglighet för verksamhetskritiska program och data.

Säkerställ återhämtning och hög tillgänglighet med Azure-tillgänglighetszoner

Dra nytta av den höga tillgängligheten med Azure-tillgänglighetszoner som en del av din strategi för affärskontinuitet och haveriberedskap med inbyggd säkerhet och en flexibel och högpresterande arkitektur.

Video container

Öka återhämtning och tillgänglighet för program med ett serviceavtal som garanterar 99,99 procents drifttid för virtuella datorer.

Aktivera avancerad skalbarhet för program som stöder skalning av typen aktiv-aktiv på flera platser.

Uppfyll krav på efterlevnad och regler för kritiska program.

Förbättra mål för återställningstid (RTO) och mål för återställningspunkt (RPO).

Skydd mot infrastrukturavbrott

Eliminera felkritiska systemdelar genom en regional nätverksdesign som ansluter minst tre fysiskt avskilda och strategiskt utplacerade datacenter i varje region och som tar hänsyn till fler än 30 genomförbarhetskriterier och riskfaktorer. Underhåll synkron replikering, hantera datacenterhaverier och se till att kundpåverkan är minimal med en latensperimeter på mindre än två millisekunder mellan Azure-tillgänglighetszoner.

Säkerställ hög tillgänglighet och affärskontinuitet

Uppnå hög tillgänglighet och affärskontinuitet i alla tillgängliga Azure-regioner utan att kompromissa med datahemvist. Få åtkomst till dina data även om ditt primära datacenter inte fungerar samtidigt som du får stöd för hög tillgänglighet och säkerhetskopiering. Använd zonredundanta tjänster för automatisk återhämtning.

Få den skalning och höga tillgänglighet du behöver

Öka skalan, säkerställ snabb återställning och upprätthåll dataintegriteten för alla dina program. Återställ sömlöst efter webbplatsfel samtidigt som du minskar komplexiteten för tillgänglighet med hjälp av zonredundanta tjänster. Sänk kostnaderna för webbplatsåterställning med automatisk datareplikering samtidigt som du aktiverar skalning av typen aktiv-aktiv med datareplikering med låg latens.

Hantera dina lösningsbehov på ett säkert sätt

Få stöd för flera zoner för design och konfiguration för tillgänglighetszoner med inbyggd säkerhet. Välj bland en rad olika Azure-tjänster, till exempel zonredundant lagring (ZRS), för att skapa holistisk återhämtning i händelse av ett haveri. Skydda dataöverföringar inom tillgänglighetszoner och mellan Azure-regioner.

Vanliga frågor och svar

 •  

  Azure-tillgänglighetszoner är fysiskt och logiskt åtskilda datacenter med egna oberoende strömkällor, nätverk och kylsystem. När de ansluts till ett nätverk med extremt låg latens blir de ett byggblock för att leverera program med hög tillgänglighet. Tillgänglighetszoner ser till att data skyddas om det händer något som påverkar ett datacenter, till exempel om någon stänger av strömmen eller om det uppstår problem med kylningen. Mer information.

   

 •  

  Tillgänglighetszoner är tillgängliga i alla länder som ingår i en Azure-region. Läs mer om geografiska Azure-områden.

   

 • Vi säkerställer att kundpåverkan blir minimal med en latensperimeter på mindre än två millisekunder mellan tillgänglighetszoner.

 • Ja. Data som överförs inom eller mellan regioner krypteras.

 • Som en del av vår designprocess använder vi mer än 30 kriterier för genomförbarhet och risk för att utvärdera placeringen av varje tillgänglighetszon. Den här processen identifierar både betydande individuella risker samt kollektiva och delade risker mellan tillgänglighetszoner.

 • De Azure-tjänster som stöder tillgänglighetszoner kan delas in i tre kategorier: zonindelade, zonredundanta och icke-regionala  tjänster. Kundarbetsbelastningar kan delas in i kategorier beroende på hur de använder dessa arkitekturscenarier för att möta programprestanda och hållbarhet.

  • Zonindelade tjänster: En resurs kan distribueras till en viss, självvald tillgänglighetszon för att klara strängare krav på svarstider eller prestanda. Återhämtningen är självstrukturerad genom replikering av program och data till en eller flera zoner i regionen. Resurser kan fästas i en speciell zon. Virtuella datorer, hanterade diskar eller standard-IP-adresser kan till exempel fästas till en specifik zon, vilket ger ökad återhämtning eftersom en eller flera resursinstanser sprids mellan zoner.
  • Zonredundanta tjänster (ZRS): Med zonredundanta tjänster utförs replikering av data automatiskt för att skydda resurser mot felkritiska systemdelar. Zonredundant lagring replikerar till exempel data över tre zoner så att ett zonhaveri inte påverkar den höga tillgängligheten för data.
  • Icke-regionala tjänster: Tjänster som inte är beroende av en speciell Azure-region, vilket gör dem motståndskraftiga mot både globala och regionala driftavbrott.

  Mer information om Azure-tjänster som har stöd för tillgänglighetszoner.

 • Se den fullständiga listan över Azure-tjänster som stöds av tillgänglighetszoner.

 • Du behöver inte hantera komplexiteten med att skapa arkitekturen för en app när den bygger på zonredundanta tjänster. Återhämtning behöver bara hanteras när programmet använder både en zonindelad- och zonredundant arkitektur.  Azures välstrukturerade ramverk består av en uppsättning vägledande principer som kan användas för att förbättra kvaliteten på en arbetsbelastning och lära sig mer om att skapa arkitekturer för program.

Mer information