Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Database Migration Service

Få enklare databasmigrering till Azure

Azure Database Migration Service är ett verktyg som hjälper dig att förenkla, vägleda och automatisera migreringen av databasen till Azure. Migrera enkelt data, schema och objekt från flera källor till molnet i stor skala.

Data, schema och objekt flyttas till Azure med en databaskänslig migreringstjänst

En enkel process hjälper dig att utföra jobbet på rätt sätt första gången

Stöder Microsoft SQL Server-, MySQL-, PostgreSQL-, och MongoDB-migrering till Azure från lokala miljöer och andra moln

Migreringstjänst med hög motståndskraft och självåterställning ger tillförlitliga resultat med nästan noll stilleståndstid

Utför en fullständig migrering nästan helt utan driftstopp

Migrera dina databas- och serverobjekt, inklusive användarkonton, agentjobb och SSIS-paket (SQL Server Integration Services), samtidigt.

Kom igång-sidan i Azure Migrate
Övervaka data rörande appens prestanda och användning, till exempel aktiva användare, daglig aktivitet per användare, längden på aktiviteter och populäraste enheterna.

Flytta vanliga databaser

Migrera dina data till Azure från de vanligaste databashanteringssystemen. Oavsett om du flyttar från en lokal databas eller ett annat moln, stöder Database Migration Service viktiga migreringsscenarier som SQL Server, MySQL, PostgreSQL och MongoDB.

Automatisera migreringen av databaser

Spara tid och arbete genom att automatisera flytten till Azure med PowerShell. Database Migration Service fungerar med PowerShell-cmdlets för att automatiskt migrera en lista med databaser.

En demonstration av AppCenter för en Smart Hotel-app distribueras till användare och testas.

Förenkla migreringen med en process i två steg

Förbered dina databasarbetsbelastningar för migrering till Azure med hjälp av en uppsättning Azure-migreringsverktyg. Börja med att använda Azure Migrate för att identifiera lokala dataegendomar, utvärdera beredskapen för migrering och välja det bästa målet för dina databaser. Använd sedan Database Migration Service till att flytta dina lokala databaser till Azure.

Migrera enkelt till Azure SQL med Azure Data Studio

Migrera dina SQL Server-databaser till Azure med det nya Azure SQL Migration-tillägget för Azure Data Studio. Med hjälp av ett välbekant gränssnitt för datamigreringsprogramvara kan du påskynda migrering på plats till Azure SQL Virtual Machines och Azure SQL Managed Instance med låg eller noll programstopp.

Bedöm dina SQL Server-databaser före migrering

Innan du migrerar dina SQL Server-databaser till molnet, använd tillägget Azure SQL Migration i Azure Data Studio för att bedöma dem och identifiera eventuella problem som kan uppstå under migreringen. Tillägget erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att köra utvärderingen och generera konfigurationsrekommendationer i rätt storlek för att möta dina krav på prestanda.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning . Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Betrott av företag i alla storlekar

Få en överblick över känsliga data

"Migreringsprocessen skulle ha tagit oss mer än sex månader och dagar eller veckor av driftstopp med vilken annan metod som helst... Database Migration Service gjorde vår resa till molnet praktiskt taget sömlös."

Greg Matuskovic, Director, Global Solutions Architecture, Willis Towers Watson

Willis Towers Watson

J.B. Hunt går mot digital disruption

För att möta förändringarna inom transportbranschen och få utökade funktioner lanserade frakt- och logistikleverantören J.B. Hunt en molnbaserad digital tjänst genom att migrera tjänster till Azure Virtual Machines och Web Apps-funktionen i Azure App Service.

J.B. Hunt

Jotun

"Tidigare hade vi timmar av driftstopp för varje ny implementering. Idag är driftstoppen som krävs för en mjukvaruuppgradering bara 5 till 10 minuter. Vi har inte upplevt några oplanerade driftstopp alls."

Jan Erik Aarethun, Enterprise Architect, Jotun

Jotun
Tillbaka till flikar

Vanliga frågor om Database Migration Service

  • En fullständig lista med källa/mål-par, eller migreringsscenarier, finns i status för migreringsscenarier som stöds.

  • Database Migration Service migrerar databaser till Azure i stor skala. Azure Migrate upptäcker och utvärderar databaser för beredskap att flytta till Azure och rekommenderar mål-SKU:er. Azure Data Studio är en enhetlig administrationsupplevelse för dataoperationer över SQL Server och Azure-databaser. Du kan nu migrera dina SQL Server-databaser till molnet genom att installera tilläggsprogrammet SQL Server Migration i Azure Data Studio.

  • Konsultera migreringsstödstabellerna för att se vilken måldatabastjänst som mappas till vilken online- eller offlinedatabaskälla.

  • Använd Azure Migrate för att upptäcka och utvärdera SQL Server-databaser för migreringsberedskap. Azure Migrate identifierar krav före migrering, rekommenderar målmigrerings-SKU:er i Azure och genererar en uppskattning av kostnaden för att köra arbetsbelastningen i Azure.

  • Bläddra bland tillgängliga tjänster och verktyg för ditt datamigreringsscenario.

  • Databasmigreringar följer de typiska stegen i din molnmigrering. Få en överblick över molnmigreringsöverväganden och börja planera din migreringsresa.

  • Ja, du kan migrera serverarbetsbelastningar, stordatorer och webbappar till Azure. Läs mer om Linux- och  Windows Server-migreringar. Ta reda på hur du migrerar din stordator och webbappar.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto