Hoppa över navigering

Migrera och modernisera

Lär dig hur du flyttar appar, data och infrastruktur till Azure med en beprövad molnmigrerings- och moderniseringsmetod. Du har också tillgång till planeringsverktyg som underlättar molnmigreringen och moderniseringen, samt vägledning som hjälper dig att snabba upp resan och tryggt fortsätta framåt.

De olika stegen i migrerings- och moderniseringsresan

Molnmigrering och modernisering är en kontinuerlig process som kan kräva betydande organisationsförändringar som påverkar personer, processer och teknik. Att använda en holistisk metod hjälper dig inte bara att navigera rätt under resan utan ser också till att organisationen inser de nya fördelarna – bland annat effektivitet, flexibilitet och skalbarhet – när dina arbetsbelastningar körs i molnet.

Definiera din strategi, få stöd från viktiga intressenter och utvärdera miljöer.

Definiera din strategi

Formulera och dokumentera dina motiv

Fundera över varför du migrerar och moderniserar. Dokumentera de affärsresultat som du vill uppnå och hur de ska uppnås, till exempel genom att överge företagets datacenter, spara in på kostnader eller öka verksamhetens flexibilitet.

Involvera och få stöd från viktiga intressenter

Ta tillvara på den breda supporten för att migrera snabbare och smidigare med organisationens mål i fokus. Upprätta ett expertcenter med ett tvärfunktionellt team med expertis inom IT, ekonomi och företagsledning.

Ta hjälp av en molnmigrerings- och moderniseringspartner

Utöka dina molnkunskaper och minska riskerna när du migrerar och moderniserar dina arbetsbelastningar. Arbeta med en leverantör av hanterade tjänster som erbjuder stöd genom hela processen och även efter.

Planera för flytten

Identifiera och utvärdera dina appar, databaser och infrastruktur.

Få insikter om dina beroenden med hjälp av automatiserade verktyg för molnmigrering. Inventera din infrastruktur och utvärdera dina lokala miljöer – få rätt sorts vägledning, beräkning av kostnader på arbetsbelastningsnivå och prestandamått.

Skapa ett affärscase för migrering och modernisering

Utvärdera de potentiella kostnadsbesparingarna med att migrera till Azure genom att beräkna och jämföra den totala ägandekostnaden (TCO) för Azure med kostnaden för en jämförbar lokal distribution.

Utarbeta en holistisk plan

Konto för arbetsbelastningsprioriteringar, tidslinjer, milstolpar, resurser och finansiering. Dela sedan upp den övergripande planen i migrerings- och moderniseringsprojekt, vart och ett med en grupp relaterade arbetsbelastningar. Få stöd från ledningen och det nya expertcentret för migreringen.

Resurser

Utforska regelverk och vägledning som kan snabba upp molnmigreringen och moderniseringen

Prioritera identifiering av datacenter och beredskapsbedömningar för att påskynda molnmigreringen

Finansiella överväganden för molnmigrering

Skapa landningszoner för en lyckad migrering

Skapa landningszoner – och migrera och modernisera sedan i omgångar.

Gör dig redo för migreringen

Bygg upp molnfärdigheterna

Få dina IT- och apputvecklingsteam att påskynda användningen av molntekniker, migreringsverktyg och operativa processer. Med investeringen i utbildning i förskott blir det lättare att skala migreringsaktiviteterna mer effektivt och bädda för framgång för företaget.

Konfigurera landningszoner för dina arbetsbelastningar

Undvik styrningsproblem under och efter migreringen genom att följa bästa praxis för landningszoner. Förkonfigurerade landningszoner har nätverks-, identitets-, hanterings-, säkerhets- och styrningselement som skapar jämvikt mellan flexibilitet och organisationens standarder.

Utforska bästa praxis för Azure-beredskap

Försäkra dig om att befintliga och framtida landningszoner är rätt konfigurerade genom att expandera och verifiera ändringar i landningszoner med bästa praxis för Azure-beredskap.

Migrera dina arbetsbelastningar

Få en smidigare molnmigrering med centraliserade verktyg

Upptäck, utvärdera och migrera dina arbetsbelastningar med en heltäckande resurs som Azure Migrate – det centrala navet för automatiserad migrering. Få tillgång till de verktyg och den hjälp som du behöver för att genomföra migreringen – och följ upp framstegen från en central instrumentpanel.

Utvärdera, migrera, optimera och flytta upp arbetsbelastningar iterativt

Tillämpa en iterativ process för att migrera en arbetsbelastning i taget eller ett litet antal per release. Känn dig trygg med att alla arbetsbelastningarna är redo för produktionsmiljön genom att utvärdera, migrera, optimera och flytta upp dem med varje iteration.

Utöka migreringsomfånget med bästa praxis för molnmigrering

Gå igenom checklistan med bästa praxis för Azure-molnmigrering och ta migreringen till en ny nivå. Få hjälp inom specifika områden, till exempel: VMware-migrering, SQL Server-migrering och globalt marknadsstöd.

Modernisera dina appar och data

Modernisera iterativt i alla steg

Modernisering handlar om att refaktorisera, omstrukturera eller återskapa appar och data. Modernisera för att främja appinnovation, öka flexibiliteten, snabba upp utvecklingstakten och mer. Du kan modernisera när som helst – före, under eller efter migreringen av dina arbetsbelastningar.

Snabba upp utvecklingen och öka produktiviteten genom att refaktorisera appar och databaser

Refaktorisera – eller paketera om – om du vill göra minimala ändringar i appar så att de enkelt kan ansluta till Azure. Du kan till exempel refaktorisera relationsdatabaser direkt till en molndatabastjänst som Azure SQL Database.

Omstrukturera appar och databaser för att utnyttja skalbarheten och produktiviteten i molnet

Omstrukturera när du vill ändra eller utöka appfunktioner och kod så att de är optimalt skalade för molnet. Du kan till exempel dela upp monolitiska appar i grupper med mikrotjänster som fungerar tillsammans och enkelt kan skalas.

Återskapa med molnbaserad teknik för att snabba upp utvecklingen

Bygg på nytt om du behöver återskapa en app med en Azure-molnlösning. Det här är ett bra alternativ om dina befintliga appar har begränsad funktionalitet eller livslängd.

Resurser

Styr, skydda och hantera enkelt molnmiljöer.

Hantera och skydda dina arbetsbelastningar

Få insyn i och bättre kontroll över säkerhetsläget

Identifiera och reagera snabbt på hot i hybridmiljöer med intelligent hotskydd i en lösning som exempelvis Azure Security Center. Skydda hela organisationen mot hot med molnbaserade SIEM-lösningar som Azure Sentinel.

Skapa och skala dina program och arbetsbelastningar snabbt utan att förlora kontrollen

Bygg vidare på arbetet i landningszonen, upprätta och underhåll den rätta kombinationen av standardprinciper och anpassade principer för att styra dina molnprenumerationer och resurser – på ett sätt som förblir kompatibelt.

Hantera och kostnadsoptimera dina molnmiljöer

Utforska verktyg, erbjudanden och vägledning från din molnleverantör

Övervaka och optimera dina molnutgifter och effektivisera driften med exklusiva erbjudanden. Du kan till exempel dra nytta av rabatter för reserverade instanser eller återanvända lokala licenser i molnet.

Förenkla hanteringen

Hantera dina arbetsbelastningar i alla miljöer med en lösning som Azure Arc. Övervaka arbetsbelastningsprestanda med insikter och trender i realtid. Skydda dina arbetsbelastningar med lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap i molnet.

Resurser

Migrering

Flytta dina befintliga appar till Azure på ett optimerat sätt – utan kodändringar. Appmigrering till molninfrastruktur som en tjänst hjälper dig att vända kapitalutgifter till driftsutgifter och snabbt få flexibilitet och skala. Exempel på vanliga projekt är:

Modernisering

Modifiera eller utöka dina appar så att de är perfekt skalade och optimerade för molnarkitekturer. Dra nytta av Azures PaaS-funktioner (plattform som en tjänst), till exempel inbyggd säkerhet, korrigering, hög tillgänglighet och automatisk skalning. Typiska projekt inkluderar:

Kom igång på egen hand

Bedömning av beredskapen

Analysera din migreringsberedskap med SMART, verktyget för utvärdering av och beredskap för strategisk migrering.

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Lär dig mer om den fullständiga dokumentationen och metoderna för att införa molntekniker och migrera.

Azure Migrate

Få robusta migreringstjänster och verktyg för identifiering, utvärdering och migrering av arbetsbelastningar till molnet – allt från samma hubb.

Få experthjälp

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

förenklar och påskyndar din migrerings- och moderniseringsresa med Azure. Flytta alla dina arbetsbelastningar tryggt med support i varje skede – från planering till implementering till åtgärder.

Vanliga frågor och svar

  • Microsoft rekommenderar att du använder Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure, en beprövad metod för såväl planering och implementering av molnmigreringar, som för styrning, hantering och optimering av moln- och hybridmiljöer. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Migrera en rad olika arbetsbelastningar, till exempel: Webbappar för Windows Server, SQL Server, Linux, .NET och PHP, databaser med öppen källkod som MySQL och PostgreSQL, SAP, miljöer för utveckling/testning och infrastruktur för virtuella skrivbord. Azure har en mängd olika verktyg som hjälper dig att migrera din specifika arbetsbelastning – lär dig mer om olika migreringsscenarier med hjälp av dessa exempelgenomgångar.
  • Azure har en mängd olika verktyg och resurser som hjälper dig att utvärdera dina arbetsbelastningar och om företaget är redo att migrera. Få en utvärdering av dina specifika behov, med allt från affärsstrategi, beredskap för arbetsbelastningar och utbildning med Strategic Migration Assessment and Readiness Tool (SMART). Besök Azure Migrate för en central hubb för Azure-migreringsverktyg för nästan alla användningsfall.
  • Du kan modernisera .NET- eller Java-appar genom att köra dem i Azure App Service eller Azure SpringApps. Du kan även paketera dina appar i containrar och köra dem i AKS utan att ändra någon kod. Du kan modernisera databaser med hjälp av Azure-hanterade databaser som Azure SQL Database och Azure SQL Managed Instances. Genom att modernisera appar och databaser får du ut maximalt av funktionerna i Azure, till exempel inbyggd säkerhet, uppdatering, hög tillgänglighet och automatisk skalning. Lär dig hur du ökar innovationstakten genom att modernisera appar och data.
Kan vi hjälpa dig?