Så här migrerar du

Lär dig hur du flyttar appar, data och infrastruktur till Azure med en beprövad molnmigreringsmetod. Du hittar dessutom verktyg för molnmigrering och vägledning som hjälper dig att påskynda resan och fortsätta med förtroende.

Stegen i din migreringsresa

Molnmigrering innebär betydande hantering av organisationsändringar som omfattar personer, processer och teknik. Att använda en holistisk metod hjälper dig inte bara att navigera rätt under resan utan ser också till att organisationen inser de nya fördelarna – bland annat effektivitet, flexibilitet och skalbarhet – när dina arbetsbelastningar körs i molnet.

Definiera din strategi

Välj en migrerings- eller moderniseringmetod.

Definiera tillvägagångssättet utifrån tre överväganden: migreringsutlösare, affärsmål och arbetsbelastningsprioriteringar. Migrera om du har tidskänsliga utlösare. Modernisera för riktade och verksamhetskritiska arbetsbelastningar som kommer att se fortsatta investeringar.

Involverar viktiga intressenter för att skapa ett utmärkt molnmigreringscenter.

Underlätta en smidigare, snabbare migrering som uppfyller organisationens mål genom att tillhandahålla ett brett stöd med ett korsfunktionellt team som består av IT, ekonomi och företagsägare.

Engagera en molnmigreringspartner.

Utöka dina molnkunskaper och minska risken när du migrerar. Arbeta med en leverantör av hanterade tjänster som erbjuder stöd genom hela migreringsprocessen och även efter.

Planera migreringen

Identifiera och utvärdera dina appar, databaser och infrastruktur.

Få insikter om dina beroenden med hjälp av automatiserade verktyg för molnmigrering. Inventera din infrastruktur och utvärdera dina lokala miljöer – få rätt sorts vägledning, beräkning av kostnader på arbetsbelastningsnivå och prestandamått.

Beräkna den totala ägandekostnaden (TCO) för att skapa ett affärsfall för migrering.

Utvärdera de potentiella kostnadsbesparingarna med att migrera till Azure genom att beräkna och jämföra den totala ägandekostnaden (TCO) för Azure med kostnaden för en jämförbar lokal distribution.

Bygg upp en holistisk migreringsplan.

Konto för arbetsbelastningsprioriteringar, tidslinjer, milstolpar, resurser och finansiering. Dela sedan upp den övergripande planen i migreringsprojekt, vart och ett med en grupp relaterade arbetsbelastningar. Få stöd från ledningen och det nya expertcentret för migreringen.

Resurser

Utforska regelverk och vägledning för att påskynda migreringen

Nytt

Prioritize datacenter discovery and readiness assessments to accelerate cloud migration

Nytt

Financial considerations for cloud migration

Nytt

Building landing zones for successful migration

Förbered din organisation för migrering

Bygg upp molnkunskaperna.

Få dina IT- och apputvecklingsteam att påskynda användningen av molntekniker, migreringsverktyg och operativa processer. Med investeringen i utbildning i förskott blir det lättare att skala migreringsaktiviteterna mer effektivt och bädda för framgång för företaget.

Konfigurera en landningszon för dina arbetsbelastningar.

Förkonfigurerade landningszoner omfattar nätverks-, identitets-, hanterings-, säkerhets- och styrningselement som balanserar flexibilitet med organisationsstandarder. Genom att använda metodtips för landningszoner undviker du styrningsproblem under och efter migreringen.

Börja använda molnet

Migrera och modernisera i vågor med en iterativ metod.

Välj en hanterbar kohort av arbetsbelastningar för varje våg och genomför flytten med automatiserade verktyg. Välj de målmolntjänster som dina arbetsbelastningar ska flyttas till, t.ex. Azure IaaS för infrastruktur eller Azure App Service för webbappar.

Resurser

Molnmigreringsresan fortsätter utöver den punkt då du slutför migreringen av arbetsbelastningen – IT- och apputvecklingsteamen måste nu aktivt hantera, säkra och styra molnmiljöer för den fortsatta användningen. Tiden efter migreringen är också en tidpunkt då din organisation kan titta på ytterligare moderniseringsmöjligheter.

Skydda och hantera dina arbetsbelastningar

Få fullständig insyn i och kontroll över din säkerhetsposition.

Identifiera och reagera snabbt på hot i hybridmiljöer med intelligent hotskydd i en lösning som exempelvis Azure Security Center. Skydda hela organisationen från hot med molnbaserade SIEM-lösningar som Azure Sentinel.

Använd ett enda kontrollplan för att förenkla hanteringen.

Hantera dina arbetsbelastningar i alla miljöer med en lösning som Azure Arc. Övervaka arbetsbelastningsprestanda med insikter och trender i realtid. Se till att dina arbetsbelastningar förblir skyddade med lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap i molnet.

Styra och kostnadsoptimera dina molnmiljöer

Skapa och skala dina program och arbetsbelastningar snabbt och behåll kontrollen.

Bygg vidare på arbetet i landningszonen, upprätta och underhåll den rätta kombinationen av standardprinciper och anpassade principer för att styra dina molnprenumerationer och resurser – på ett sätt som förblir kompatibelt.

Bekanta dig med verktyg, erbjudanden och vägledning från din molnleverantör.

Övervaka och justera molnutgifter och öka driftseffektiviteten med exklusiva erbjudanden. Exemplen innefattar rabatter för reserverade instanser eller möjligheten att återanvända dina lokala licenser i molnet.

Resurser

Migrering

Flytta dina befintliga appar till Azure på ett optimerat sätt – utan kod ändringar – med hjälp av en Lift and Shift-migrering. Migrering av befintliga appar till molninfrastruktur som en tjänst (IaaS) hjälper dig att växla kapitalutgifter till operativa utgifter och snabbt få bättre flexibilitet och skalbarhet. Typiska projekt inkluderar:

Modernisering

Ändra eller utöka din app för ytterligare skalning och optimering för molnarkitekturer. Dra nytta av PaaS-funktioner (Platform as a Service), till exempel inbyggd säkerhet, korrigering, hög tillgänglighet och automatisk skalning. Typiska projekt inkluderar:

Kom igång på egen hand

Få experthjälp med migreringen

Azure Migration Program

Få proaktiv vägledning och den rätta kombinationen av experthjälp i varje steg i migreringen för att säkerställa att du kan flytta alla arbetsbelastningar med förtroende.

Vanliga frågor och svar

  • Microsoft rekommenderar att du använder Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure, en beprövad metod för att planera och implementera molnmigreringen, samt styrning, hantering och optimering av moln- och hybridmiljöer. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Migrera en mängd olika arbetsbelastningar, inklusive: Webbappar för Windows Server, SQL Server, Linux, .NET och PHP, databaser med öppen källkod som MySQL och PostgreSQL, SAP, miljöer för utveckling/testning och infrastruktur för virtuella skrivbord. Azure har en mängd olika verktyg som hjälper dig att migrera din specifika arbetsbelastning – lär dig mer om olika migreringsscenarier med hjälp av dessa exempelgenomgångar.
  • Azure har en mängd olika verktyg och resurser som hjälper dig att utvärdera dina arbetsbelastningar och om företaget är redo att migrera. Få en utvärdering av dina specifika behov, med allt från affärsstrategi, beredskap för arbetsbelastningar och utbildning med Strategic Migration Assessment and Readiness Tool (SMART). Besök Azure Migrate för en central hubb för Azure-migreringsverktyg för nästan alla användningsfall.