Resurser

Hitta metodtips för molnmigrering, scenarioguider, utbildning och verktyg som lägger grunden för ett lyckat projekt. Få de resurser du behöver och kontakt med Azure-experter så att du håller dig på rätt spår.

Få metodtips för molnmigrering

Utforska tre fokusområden som hjälper organisationen med förberedelserna, se till att projektet utförs på bästa sätt och tillhandahålla teknik som är redo för molnet.

Personer

Fatta beslut om organisationens mål och utveckla färdigheter för att köra arbetsbelastningar i Azure.

Utforska utbildningsvideor om molnmigrering

Planering

Genomför din migreringsvision genom att skapa en affärsstudie, fatta beslut om migreringsstrategier och spåra framgången.

Skapa molnaffärsstudien

Planera din migreringsstrategi

Missade du Microsoft Ignite? Upptäck fler metodtips för Azure-migrering genom att titta på videon eller ladda ned bilderna.

Utbilda dig inför molnmigreringen

Vi backar upp dig med utbildning som förbereder dig för migreringen till Azure. Lär dig mer genom att läsa artiklar och gå kostnadsfria videokurser online.

Titta på migreringssessioner från Microsoft Ignite

Kolla in höjdpunkterna om migrering från Microsoft Ignite så får du en snabb uppdatering för din egen molnmigrering.

Utforska verktyg för molnmigrering

Påskynda och automatisera molnmigreringen med dessa Azure-migreringsverktyg.

Utvärdera

TCO-kalkylator för Azure

Beräkna dina kostnadsbesparingar när du flyttar arbetsbelastningar till Azure.

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure.

Databasarbetsbelastningar

Databasmigreringsguide för Azure

Skapa en plan för databasmigreringen.

Data Migration Assistant

Identifiera kompatibilitetsproblem, få prestandarekommendationer och migrera databasscheman.

SQL Server Migration Assistant

Automatisera databasmigrering till SQL Server från Microsoft Access, DB2, MySQL, Oracle och SAP ASE.

Webbappar

Migreringsutvärdering för Azure App Service

Utvärdera programmets migreringsberedskap till App Service.

Migrera

Datacentermigrering

Azure Migrate

Migrera infrastruktur, program och data till Azure.

Databasmigrering

Azure Database Migration Service

Påskynda databasövergången till molnet.

Optimera

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet.

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av helt styrda miljöer.

Skydda och hantera

Azure Security Center

Få enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar.

Azure Monitor

Få fullständig insikt i appar, infrastruktur och nätverk.

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner.

Behöver du hjälp av en expert?