Molnmigreringsresurser

Hitta videor om molnmigrering, Microsoft-webbseminarier, scenarioguider och utbildningsresurser som hjälper dig att förenkla och påskynda din molnmigreringsresa.

Resurser för metodtips om arbetsbelastningar, ramverk och molnmigrering

Resurser för molnmigreringsfaser

Lär dig mer om de sex stegen i molnmigrering

Se hur kunderna blev framgångsrika genom att flytta till Azure

"We have now been through one entire tax season with SQL Server 2017 for our operational data store and data warehouse, and migration worked with minimal issues."

Sameer Agarwal: Manager, Enterprise Data Analytics | H&R Block
H&R Block

"We're seeing a huge benefit in terms of scalability. We build out resources in the cloud as we need them, in a way that would have been impossible in a physical datacenter."

Sarah Haywood, Chief Technology Officer and Vice President of Technology | Carlsberg Group
Carlsberg

"We had less than two hours of downtime for our entire transfer and migration. When it was time to go live, all we did was change the connection strings and start everything back up—as simple as that."

Murray Kristell, Vice President of Descartes MacroPoint Development | Descartes
Descartes

Kennametal sänkte sina IT-underhållskostnader och ökade prestanda genom att flytta sitt SAP-företagssystem för resursplanering till Azure. Efter noggrann planering implementerades migreringen under en enda helg med minimal inverkan på verksamheten.

Kennametal

Få de senaste metodtipsen och vägledning om molnet i Azure-bloggen

Få experthjälp och stöd i Azure-migreringsprogrammet

Börja flytta dina arbetsbelastningar med Azure Migrate