Priser för Red Hat Virtual Machine Scale Sets

Skala automatiskt virtuella datorer med hög tillgänglighet

Med Virtual Machine Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera en uppsättning virtuella datorer som en grupp. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg. VM-skalningsuppsättningar har två driftslägen:

 1. Virtuella datorer med VM-skalningsuppsättningar – det här gör det enkelt att skapa och hantera identiska virtuella datorer
 2. Enskilda virtuella datorer – det här ger dig ett enkelt sätt att lägga till dina virtuella datorer till VMSS under skapandeprocessen (t.ex. för att få hög tillgänglighet)

Virtual Machine Scale Sets finns för närvarande på alla storlekar på virtuella Azure-datorer på Windows eller Linux. Du debiteras endast för de virtuella Azure-datorer du väljer, samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten. Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Välj bland följande betalningsalternativ för Azure Virtual Machines-skalningsuppsättningar. Kombinera något av alternativen med Azure Hybrid-förmånen och spara ytterligare.

Betala per användning.

Betala för beräkningskapaciteten per sekund, utan långsiktiga åtaganden eller startavgifter. Öka eller minska beräkningskapacitet på begäran. Starta eller avsluta när som helst och betala endast för det du använder.

Läs mer

Rekommenderas för:

 • Användare som föredrar de låga kostnaderna och flexibiliteten hos Azure Virtual Machines.
 • Program med kortsiktiga, tillfälliga eller oförutsägbara arbetsbelastningar som inte kan avbrytas.
 • Program som utvecklas eller testas på Azure Virtual Machines för första gången.

Reserverade instanser för virtuella datorer

En reserverad instans för virtuella Azure-datorer är ett avancerat köp av en virtuell dator i ett eller tre år i en specifik region. Åtagandet betalas i förskott och du sparar du upp till 72 procent jämfört med om du betalar per användning. Reserverade instanser för virtuella datorer är flexibla och kan enkelt bytas ut eller returneras.

Rekommenderas för:

 • Program med stabil användning.
 • Kunder som vill ha förutsägbara priser.
 • Kunder med åtaganden att använda en virtuell dator under ett eller tre år, och som vill minska sina kostnader för databehandling.
Läs mer

Spot-prissättning

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stor rabatt – upp till 90 procent jämfört med betala per användning. *

Om din arbetsbelastning kan hantera avbrott, och dess körningstid är flexibel, kan användningen av virtuella datorer för oanvänd kapacitet avsevärt minska kostnaden för att köra arbetsbelastningen i Azure. Kör dina arbetsbelastningar på Virtual Machines eller Virtual Machine Scale Sets.

* Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Rekommenderas för:

 • Kunder som vill sänka sina kostnader betydligt.
 • Program som kan avbrytas. Du kan få ett meddelande 30 sekunder innan ditt program avlägsnas.
 • Arbetsbelastningar som inte kräver slutförande inom ett förbestämt tidsintervall eller ett serviceavtal.
Läs mer

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Bs-serien

Bs-serien är ekonomiska virtuella datorer som tillhandahåller lågkostnadsalternativ för arbetsbelastningar som vanligtvis körs på en låg till medelhög CPU-prestandabaslinje, men som ibland behöver kunna tillhandahålla avsevärt högre CPU-prestanda när behovet ökar. För de här arbetsbelastningarna krävs det inte att all processorkraft används hela tiden, men ibland behövs det mycket kraft för att slutföra vissa uppgifter snabbt. Många tillämpningar som servrar för utveckling och testning, webbservrar med låg trafiknivå, små databaser, mikrotjänster, servrar för konceptvalidering, kompileringsservrar och kodlagringsplatser passar den här modellen.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

Av2 Standard *

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

* Obs! De virtuella datorerna A8–A11 planeras att dras tillbaka i mars 2021. Mer information finns här.

D2a – D96a v4

De virtuella datorerna i Da v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Dav4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-disklagring väljer du Das v4 för de virtuella datorerna.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2as – D96as v4

De virtuella datorerna i Das v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Das v4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Das v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Da v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2d – D64d v4 (senaste generationen)

Virtuella datorer i Dd v4-serien bygger på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn. Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. Virtuella Ddv4-/Ddsv4-datorer har snabb, stor SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och är lämpliga för program som har nytta av snabba svarstider och lokal lagring med höga hastigheter. Program som till exempel behöver ett stort antal läsningar och skrivningar för tillfällig lagring, eller program som behöver tillfälliga lagringsdata för temporära filer eller cacheminnen, kan ha nytta av dessa nya VM-serier.

Storlekarna på de virtuella Dd v4-datorerna erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD- och Standard HDD-disklagring till dessa virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring väljer du virtuella Dds v4-datorer. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2d v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4d v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8d v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16d v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32d v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48d v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64d v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2ds – D64ds v4 (senaste generationen)

Virtuella datorer i Dds v4-serien bygger på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn. Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Ddv4/Ddsv4 har snabb, stor lokal SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och passar bra för program som behöver lokal höghastighetslagring med korta svarstider, t.ex. program som behöver snabba läsningar och skrivningar till tillfällig lagring, eller program som behöver tillfällig lagring för cacheminnen eller tillfälliga filer.

Storlekarna på de virtuella Dds v4-datorerna erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD-, Standard HDD- och Premium SSD-disklagring till dessa virtuella datorer. Du kan även koppla Ultra Disk-lagring baserat på dess regionala tillgänglighet. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2ds v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4ds v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8ds v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16ds v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32ds v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48ds v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64ds v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2–D64 v4 (senaste generationen utan tillfällig lagring)

De virtuella datorerna i D v4-serien är utrustade med Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer.) Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Dv4/Dsv4 har ingen tillfällig lagring. VM-storlekarna för D v4 erbjuder en kombination av vCPU:er och minne som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan ansluta Standard SSD- och Standard HDD-disklagring till dessa virtuella datorer. Om du föredrar att använda Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring väljer du virtuella DS v4-datorer i stället. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2 v4 2 8 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4 v4 4 16 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8 v4 8 32 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16 v4 16 64 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32 v4 32 128 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48 v4 48 192 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64 v4 64 256 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2s–D64s v4 (senaste generationen utan tillfällig lagring)

De virtuella datorerna i Ds v4-serien är utrustade med Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer.) Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Dv4/Dsv4 har ingen tillfällig lagring. VM-storlekarna för Ds v4 erbjuder en kombination av vCPU:er och minne som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD-, Standard HDD- och Premium SSD-disklagring till dessa virtuella datorer. Du kan även koppla Ultra Disk-lagring baserat på dess regionala tillgänglighet. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2s v4 2 8 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4s v4 4 16 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8s v4 8 32 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16s v4 16 64 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32s v4 32 128 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48s v4 48 192 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64s v4 64 256 GiB Gäller inte $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2-64 v3

De virtuella datorerna i Dv3-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) i en hypertrådad konfiguration. Storlekarna i Dv3-serien erbjuder en kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D2s-64s v3

Dsv3-serien stöder premiumlagring och kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och är utrustad med Intel® Hyper-Threading Technology. Storlekarna i Dsv3-serien erbjuder en kombination av vCPU:er, minne och tillfällig lagring som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer i Dsv3-serien är samma som för Dv3-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D1-5 v2

De virtuella datorerna i Dv2-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 V2-storlekarna erbjuder en balanserad kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

D1s-5s v2

De virtuella datorerna i Dsv2-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och har stöd för Premium SSD-disklagring. Storlekarna i Dsv2-serien erbjuder en balanserad kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar. Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer i Dsv2-serien är samma som för Dv2-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

DC-serien

DC-serien är en ny serie med virtuella datorer i Azure som hjälper till att skydda konfidentialiteten och integriteten hos dina data och din kod medan de bearbetas i det offentliga molnet. De här datorernas backas av den senaste generationens Intel XEON E-2176G-processor på 3,7 GHz med SGX-teknik. Med Intel Turbo Boost Technology kan de här datorerna nå 4,7 GHz. DC-serien gör att kunder kan skapa säkra, enklavbaserade program som skyddar kod och data medan de används.
Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- – – Tom – – Tom $- Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Dc-serien.

DCsv2-serien

DCsv2-serien är den senaste generationen virtuella datorer i DC-serien i Azure som hjälper dig att skydda konfidentialiteten och integriteten hos dina data och din kod medan de bearbetas i det offentliga molnet. De här datorernas backas av den senaste generationens Intel XEON E-2288G-processor på 3,7 GHz med SGX-teknik. Med Intel Turbo Boost Technology kan de här datorerna nå 5,0 GHz. DC-serien gör att kunder kan skapa säkra, enklavbaserade program som skyddar kod och data medan de används.

Med DCsv2-serien får du ett större urval av storlekar, 2x EPC-minne (Enclave Page Cache) och en högre supportnivå.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
DC1s v2 1 4 GiB 50 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DC2s v2 2 8 GiB 100 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DC4s v2 4 16 GiB 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
DC8 v2 8 32 GiB 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

De virtuella datorerna i Fsv2-serien har 2 GiB RAM och 8 GB lokal tillfällig lagring (SSD) per vCPU och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. De virtuella datorerna i Fsv2-serien är hypertrådade och baseras på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer) eller Intel Xeon® Platinum 8168-processorn (Skylake). Dessa virtuella datorer är perfekta för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel. Virtuella Fsv2-datorer kan anslutas till beständig Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har 2-GiB RAM och 16 GiB lokal tillfällig SSD-lagring per processorkärna och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. Storlekarna i F-serien baseras på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell). Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-diskar väljer du virtuella datorer i Fs-serien. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien. Se priser för diskar

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

Fs-serien

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2a – E96a v4

De virtuella datorerna i Ea v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. De virtuella datorerna i Ea v4-serien är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du Eas v4-seriens storlekar.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Spot
(% besparing)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- Gäller inte $- Gäller inte
E48a v4 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- Gäller inte $-