Priser för virtuella Red Hat-datorer med skalningsuppsättningar

Skala automatiskt virtuella datorer med hög tillgänglighet

Med Virtual Machine Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera identiska virtuella datorer som en uppsättning och därmed enkelt utveckla höggradigt skalbara program. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg.

Virtual Machine Scale Sets är för närvarande tillgängligt för alla storlekar av virtuella datorer som stöds av virtuella Windows- och Linux-datorer. Du debiteras endast för de beräkningsinstanser du väljer, samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten.

Kategorier för skalningsuppsättningar för virtuella datorer

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

A0-4 – Basic Mer information

A Basic är ett prisvärt alternativ för utvecklingsarbetsbelastning, testservrar, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafiknivå och webbprogram, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
A0 1 0,75 GB 20 GB $0.018 $0.06 $0.078
A1 1 1,75 GB 40 GB $0.044 $0.06 $0.104
A2 2 3,50 GB 60 GB $0.088 $0.06 $0.148
A3 4 7,00 GB 120 GB $0.176 $0.06 $0.236
A4 8 14,00 GB 240 GB $0.352 $0.13 $0.482

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

Av2 Standard Mer information

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa VM-konfigurationer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
A1 v2 1 2,00 GB 10 GB $0.043 $0.06 $0.103
A2 v2 2 4,00 GB 20 GB $0.091 $0.06 $0.151
A2m v2 2 16,00 GB 20 GB $0.149 $0.06 $0.209
A4 v2 4 8,00 GB 40 GB $0.191 $0.06 $0.251
A4m v2 4 32,00 GB 40 GB $0.297 $0.06 $0.357
A8 v2 8 16,00 GB 80 GB $0.4 $0.13 $0.53
A8m v2 8 64,00 GB 80 GB $0.594 $0.13 $0.724

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

D1-5 – v2 – Senaste generationen Mer information

Instanserna i D1-5 v2 är den senaste generationen för generella instanser. Instanser i D1–5 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda premium storage-diskar använder du varianten ”Dsv2” för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien. Priser för diskar finns här.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
D1 v2 1 3,50 GB 50 GB $0.073 $0.06 $0.133
D2 v2 2 7,00 GB 100 GB $0.146 $0.06 $0.206
D3 v2 4 14,00 GB 200 GB $0.293 $0.06 $0.353
D4 v2 8 28,00 GB 400 GB $0.585 $0.13 $0.715
D5 v2 16 56,00 GB 800 GB $1.17 $0.13 $1.3

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

D1-4 – v1 Mer information

Instanser i D1–4 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
D1 1 3,50 GB 50 GB $0.067 $0.06 $0.127
D2 2 7,00 GB 100 GB $0.134 $0.06 $0.194
D3 4 14,00 GB 200 GB $0.268 $0.06 $0.328
D4 8 28,00 GB 400 GB $0.536 $0.13 $0.666

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

A0-7 – Standard Mer information

A Standard har stöd för program som kräver belastningsutjämning och automatisk skalning. Dessa VM-konfigurationer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
A0 1 0,75 GB 20 GB $0.02 $0.06 $0.08
A1 1 1,75 GB 70 GB $0.06 $0.06 $0.12
A2 2 3,50 GB 135 GB $0.12 $0.06 $0.18
A5 2 14,00 GB 135 GB $0.25 $0.06 $0.31
A3 4 7,00 GB 285 GB $0.24 $0.06 $0.3
A6 4 28,00 GB 285 GB $0.55 $0.06 $0.61
A4 8 14,00 GB 605 GB $0.48 $0.13 $0.61
A7 8 56,00 GB 605 GB $1 $0.13 $1.13

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

F-serien Mer information

De virtuella datorerna i F-serien har 2 GB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen F istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
F1 1 2,00 GB 16 GB $0.064 $0.06 $0.124
F2 2 4,00 GB 32 GB $0.128 $0.06 $0.188
F4 4 8,00 GB 64 GB $0.256 $0.06 $0.316
F8 8 16,00 GB 128 GB $0.513 $0.13 $0.643
F16 16 32,00 GB 256 GB $1.025 $0.13 $1.155

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

D11-15 – v2 Mer information

Instanserna i D11–15 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11–15 v2 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Instansen i D15 v2 är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Dsv2 istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
D11 v2 2 14,00 GB 100 GB $0.185 $0.06 $0.245
D12 v2 4 28,00 GB 200 GB $0.371 $0.06 $0.431
D13 v2 8 56,00 GB 400 GB $0.741 $0.13 $0.871
D14 v2 16 112,00 GB 800 GB $1.482 $0.13 $1.612
D15 v2 20 140,00 GB 1 000 GB $1.663 $0.13 $1.793

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

D11-14 – v1 Mer information

Instanser i D11–14 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
D11 2 14,00 GB 100 GB $0.175 $0.06 $0.235
D12 4 28,00 GB 200 GB $0.35 $0.06 $0.41
D13 8 56,00 GB 400 GB $0.7 $0.13 $0.83
D14 16 112,00 GB 800 GB $1.387 $0.13 $1.517

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

G-serien Mer information

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

SAP HANA på Azure (stora instanser) erbjuder specialbyggd SAP-certifierad maskinvara för att distribuera större produktionsmiljöer för SAP-arbetsbelastningar (OLTP och OLAP). Det är ett alternativ om du vill att köra SAP HANA-produktionsmiljöer som kräver noder som är större än 0,5 TB. Mer information finns här.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Gs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Gs-storlekar är samma som för G-serien.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
G1 2 28,00 GB 384 GB $0.61 $0.06 $0.67
G2 4 56,00 GB 768 GB $1.22 $0.06 $1.28
G3 8 112,00 GB 1 536 GB $2.44 $0.13 $2.57
G4 16 224,00 GB 3 072 GB $4.88 $0.13 $5.01
G5 32 448,00 GB 6 144 GB $8.69 $0.13 $8.82

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorer med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien Mer information

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
H8 8 56,00 GB 1 000 GB $0.97 $0.13 $1.1
H8m 8 112,00 GB 1 000 GB $1.3 $0.13 $1.43
H16 16 112,00 GB 2 000 GB $1.94 $0.13 $2.07
H16m 16 224,00 GB 2 000 GB $2.6 $0.13 $2.73
H16r 16 112,00 GB 2 000 GB $2.14 $0.13 $2.27
H16mr 16 224,00 GB 2 000 GB $2.86 $0.13 $2.99

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

A8–11 Mer information

Instanser i A8–11 använder Intel® Xeon® E5-processorer, som är perfekta för högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. Det finns även andra VM-konfigurationer (A8, A9) med låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA), som är anpassade för MPI-program (Message Passing Interface) och andra nätverksintensiva scenarier.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar OS Programvara Totalt
A8 8 56,00 GB 382 GB $0.975 $0.13 $1.105
A10 8 56,00 GB 382 GB $0.78 $0.13 $0.91
A9 16 112,00 GB 382 GB $1.95 $0.13 $2.08
A11 16 112,00 GB 382 GB $1.56 $0.13 $1.69

1 Storage values for Disk Sizes use a legacy "GB" label. They are actually calculated in Gibibytes, and all values should be read as "X GiB"

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad (Obs! Microsoft-support omfattar inte support för Linux-avbildningar i Azure Marketplace, men i vissa fall erbjuder Linux-utgivare support enligt avtalen ovan). Hitta en prenumeration
  • Scale Sets, skalningsuppsättningar, är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Men om skalningsuppsättningen omfattar virtuella datorer i minst 2 feldomäner gäller serviceavtalet för tillgänglighet för de underliggande virtuella datorerna. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines.

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu