Uppnå datahemvist och säkerhet som följer standard med hjälp av Azure

Den här resursen är tillgänglig på Deutsch, English.

Publicerad: 2019-02-15

Det här dokumentet tillhandahåller vägledning om säkerhet, datahemvist, dataflöden och efterlevnad på Azure. Det är utformat för att hjälpa dig att se till att dina data på Microsoft Azure hanteras på ett sätt som uppfyller de regler som gäller för dataskydd och de krav som ställs på suveränitet. 

I syfte att hjälpa dig att uppfylla myndigheternas dataskyddskrav eller företagspolicyer får du lära dig mer om:
  • Förpliktelser som gäller dataskydd. 
  • Tjänster och kontroller som Azure tillhandahåller för att hjälpa dig att uppfylla dessa förpliktelser. 
  • Bevisen du behöver för att kontrollera efterlevnad.