Aktivera datahemvist och dataskydd i Microsoft Azure-regioner

Den här resursen är tillgänglig på English.

Publicerad: 2020-09-09

 I det här dokumentet får du vägledning om: 

· Azures regionala infrastruktur och hur du fattar optimala arkitekturbeslut

· datahemvistgarantier och hur kunder kan kontrollera datahemvister

· dataåtkomst till telemetridata, inklusive utökad åtkomst för supportdata och hur kunder kan hantera dataåtkomst

· hur Microsoft skyddar kunddata från obehörig åtkomst och hur Microsoft hanterar myndighetsförfrågningar, inklusive följder av Cloud ACT

· verktyg som kunder kan använda för att skydda mot obehörig och behörig dataåtkomst

· datakvarhållning och -borttagning.