Baza danych SQL — cennik

Baza danych w chmurze dla deweloperów aplikacji

Azure SQL Database to usługa bazy danych w chmurze zaprojektowana dla deweloperów aplikacji. To jedyna baza danych jako usługa, którą można skalować na bieżąco bez przestojów i która pomaga wydajnie dostarczać wielodostępne aplikacje, dzięki czemu umożliwia lepsze skoncentrowanie się na innowacjach i skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Wbudowana funkcja analizy usługi SQL Database szybko poznaje unikatowe cechy aplikacji i dynamicznie dostosowuje się w celu maksymalizowania wydajności, niezawodności i ochrony danych. W celu tworzenia bezpiecznych aplikacji i nawiązywania połączeń z usługą SQL Database możesz używać preferowanych przez siebie języków i platform.

Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Pule elastyczne są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul elastycznych baz danych.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Basic

JEDNOSTKI eDTU NA PULĘ Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 MAKS. LICZBA BAZ DANYCH NA PULĘ MAKS. LICZBA JEDNOSTEK eDTU NA BAZĘ DANYCH Cena 2
5 GB 100 5 $0.1
10 GB 200 5 $0.2
20 GB 500 5 $0.4
29 GB 500 5 $0.61
39 GB 500 5 $0.8
78 GB 500 5 $1.61
117 GB 500 5 $2.42
156 GB 500 5 $3.23

Standardowa

JEDNOSTKI eDTU NA PULĘ Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 MAKS. LICZBA BAZ DANYCH NA PULĘ MAKS. LICZBA JEDNOSTEK eDTU NA BAZĘ DANYCH Cena 2
50 GB 100 50 $0.15
100 GB 200 100 $0.3
200 GB 500 100 $0.6
300 GB 500 100 $0.91
400 GB 500 100 $1.21
800 GB 500 100 $2.42
1,2 TB 500 100 $3.63
1,6 TB 500 100 $4.83
2,0 TB 500 100 $6.04
2,4 TB 500 100 $7.55
2,9 TB 500 100 $9.06

Premium

JEDNOSTKI eDTU NA PULĘ Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 MAKS. LICZBA BAZ DANYCH NA PULĘ MAKS. LICZBA JEDNOSTEK eDTU NA BAZĘ DANYCH Cena 2
250 GB 50 125 $0.937
500 GB 100 250 $1.88
750 GB 100 500 $3.75
750 GB 100 1000 $7.5
750 GB 100 1000 $11.25
750 GB 100 1750 $15
750 GB 100 1750 $18.75
750 GB 100 1750 $22.5
750 GB 100 1750 $26.25
750 GB 100 4000 $30
1 Maksymalny rozmiar magazynu dla bazy danych zależy od warstwy usługi puli w następujący sposób:
  - maksymalnie 2 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Podstawowa,
  - maksymalnie 250 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Standardowa,
  - maksymalnie 500 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Premium.
2 Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać elastycznymi bazami danych, zobacz temat dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Pule elastyczne usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem Indii Zachodnich.

Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Basic

Jednostki DTU Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena 1
5 2 GB $0.0067

Standardowa

Jednostki DTU Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena 1
10 250 GB $0.0202
20 250 GB $0.0403
50 250 GB $0.1008
100 250 GB $0.2016

Premium

Jednostki DTU 2 Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena 1
125 500 GB $0.625
250 500 GB $1.25
500 500 GB $2.5
1000 500 GB $5
1750 1 TB $9.41
4000 1 TB $21.51
1 Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin w miesiącu
2 Jednostki DTU dotyczą tylko usługi SQL Database V12 lub nowszej. W przypadku starszych wersji usługi jednostki DTU mogą się różnić.
3 Poziom P6 odpowiada wcześniejszemu poziomowi P3

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Standardowa replikacja geograficzna

Standardowa replikacja geograficzna pozwala utworzyć pomocniczą bazę danych offline we wstępnie sparowanym regionie platformy Azure w tym samym regionie geograficznym, oddalonym o maksymalnie 800 km. W przypadku pomocniczych baz danych standardowej replikacji geograficznej jest naliczana stawka równa 75% ceny za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych offline jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych offline. Standardowa replikacja geograficzna jest dostępna dla baz danych w warstwie Standardowa i Premium.

Standardowa replikacja geograficzna zostanie wycofana w kwietniu 2017 r. Po jej wycofaniu każda dodatkowa baza danych offline standardowej replikacji geograficznej zostanie zmigrowana do dodatkowej bazy danych online aktywnej replikacji geograficznej i będą naliczane opłaty za aktywną replikację geograficzną. Do kwietnia 2017 r. klienci mogą wypróbowywać zaawansowane funkcje aktywnej replikacji geograficznej w ramach przygotowania do wycofania standardowej replikacji geograficznej.

Aktywna replikacja geograficzna

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie 4 repliki online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. W przypadku pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej jest naliczana cena za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

Zasoby

Uruchom 10 baz danych SQL na cały miesiąc

Zacznij już dziś