SQL Database — cennik

Baza danych w chmurze dla deweloperów aplikacji

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania SQL Database na 12 miesięcy.

Azure SQL Database to usługa bazy danych w chmurze zaprojektowana dla deweloperów aplikacji. To jedyna baza danych jako usługa, którą można skalować na bieżąco bez przestojów i która pomaga wydajnie dostarczać wielodostępne aplikacje, dzięki czemu umożliwia lepsze skoncentrowanie się na innowacjach i skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Wbudowana funkcja analizy usługi SQL Database szybko poznaje unikatowe cechy aplikacji i dynamicznie dostosowuje się w celu maksymalizowania wydajności, niezawodności i ochrony danych. W celu tworzenia bezpiecznych aplikacji i nawiązywania połączeń z usługą SQL Database możesz używać preferowanych przez siebie języków i platform.

Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Pule elastyczne są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul Elastic Database.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Basic

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Podstawowa to 2 GB

Standardowa

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych 3 Cena eDTU i magazyn w pakiecie 4
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1 Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych dla puli w warstwie Standardowa to 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3 200 jednostek eDTU na bazę danych i więcej doskonale nadaje się dla obciążeń intensywnie korzystających z procesora CPU. W przypadku obciążeń z intensywnym wykorzystaniem we/wy pule Premium oferują najlepszą wydajność.
4Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) 1 Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2,3 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie 4
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne w następujących regionach: Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Brazylia Południowa, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Administracja USA — Wirginia. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W pozostałych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Premium to 1 TB.
4Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać bazami danych Elastic Database, zobacz artykuł dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Pule elastyczne usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem Indii Zachodnich.

Magazyn dodatkowy

Warstwa usługi Cena za wersję zapoznawczą (za GB)
Standardowa $-
Premium $-
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Basic

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie
B 5 2 GB 2 GB $-

Standardowa

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu 1 Cena DTU i magazyn w pakiecie 2
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 3 200 250 GB 1 TB $-
S6 3 400 250 GB 1 TB $-
S7 3 800 250 GB 1 TB $-
S9 3 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 3 000 250 GB 1 TB $-
1Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
2Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.
3 Poziomy wydajności 3S4-S12 są w wersji zapoznawczej.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie 1 Maksymalna wielkość magazynu 2 Cena DTU i magazyn w pakiecie 3
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne w następujących regionach: Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Brazylia Południowa, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Administracja USA — Wirginia. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W pozostałych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Magazyn dodatkowy

Warstwa usługi Cena za wersję zapoznawczą (za GB)
Standardowa $-
Premium $-
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. W przypadku pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej jest naliczane 100% ceny za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Całkowita cena pojedynczej bazy danych (lub elastycznej puli) to cena jednostek DTU (lub eDTU) plus cena zaaprowizowanego magazynu dodatkowego. W cenie jednostki DTU (lub eDTU) zawiera się już pewna ilość miejsca w magazynie, za które nie trzeba dodatkowo płacić. Magazyn dodatkowy wykraczający poza ilość w pakiecie można zaaprowizować za dodatkową opłatą (do osiągnięcia maksymalnej wielkości magazynu). Przed osiągnięciem wielkości 1 TB odbywa się to w przyrostach po 250 GB, a po osiągnięciu wielkości 1 TB — po 256 GB. Cena magazynu dodatkowego to iloczyn wielkości tego magazynu oraz ceny jednostkowej dla danej warstwy usługi. Opłaty za jednostki DTU lub eDTU i wszelki magazyn dodatkowy naliczane są godzinowo.

  • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1 TB – 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

  • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1 TB – 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Uruchom 10 baz danych SQL na cały miesiąc

Bezpłatne konto