SQL Database — cennik

Baza danych w chmurze dla deweloperów aplikacji

Azure SQL Database to usługa bazy danych w chmurze zaprojektowana dla deweloperów aplikacji. To jedyna baza danych jako usługa, którą można skalować na bieżąco bez przestojów i która pomaga wydajnie dostarczać wielodostępne aplikacje, dzięki czemu umożliwia lepsze skoncentrowanie się na innowacjach i skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Wbudowana funkcja analizy usługi SQL Database szybko poznaje unikatowe cechy aplikacji i dynamicznie dostosowuje się w celu maksymalizowania wydajności, niezawodności i ochrony danych. W celu tworzenia bezpiecznych aplikacji i nawiązywania połączeń z usługą SQL Database możesz używać preferowanych przez siebie języków i platform.

Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Pule elastyczne są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul Elastic Database.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Podstawowa

Jednostki eDTU na pulę Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Cena 2
5 GB 100 5 $-
10 GB 200 5 $-
20 GB 500 5 $-
29 GB 500 5 $-
39 GB 500 5 $-
78 GB 500 5 $-
117 GB 500 5 $-
156 GB 500 5 $-

Standardowa

Jednostki eDTU na pulę Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Cena 2
50 GB 100 50 $-
100 GB 200 100 $-
200 GB 500 2003 $-
300 GB 500 3003 $-
400 GB 500 4003 $-
800 GB 500 8003 $-
1,2 TB 500 12003 $-
1,6 TB 500 16003 $-
2,0 TB 500 20003 $-
2,4 TB 500 25003 $-
2,9 TB 500 30003 $-
3 Ten limit jednostek eDTU jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej i jest dobrym rozwiązaniem w przypadku obciążeń z intensywnym wykorzystaniem procesora CPU. W przypadku obciążeń z intensywnym wykorzystaniem we/wy pule Premium oferują najlepsze środowisko użytkownika

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki eDTU na pulę Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Cena 2
250 GB 50 125 $-
500 GB 100 250 $-
750 GB 100 500 $-
1,0 TB 4 100 1000 $-
1,5 TB 4 100 1000 $-
2,0 TB 4 100 1750 $-
2,5 TB 4 100 1750 $-
3,0 TB 4 100 1750 $-
3,5 TB 4 100 1750 $-
4,0 TB 4 100 4000 $-
4 Obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w następujących regionach: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Administracja USA — Wirginia. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. Maksymalna pojemność magazynu na pulę warstwy Premium w innych regionach jest ograniczona do 1 TB.

Premium RS

Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

Jednostki eDTU na pulę Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Cena za wersję zapoznawczą 2
250 GB 50 125 $-
500 GB 100 250 $-
750 GB 100 500 $-
750 GB 100 1000 $-
1 Maksymalny rozmiar magazynu dla bazy danych zależy od warstwy usługi puli w następujący sposób:
  — maksymalnie 2 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Podstawowa,
  — maksymalnie 250 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Standardowa,
  — maksymalnie 500 GB magazynu dla bazy danych w przypadku puli w warstwie Premium.
2 Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać bazami danych Elastic Database, zobacz artykuł dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Pule elastyczne usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem Indii Zachodnich.

Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Podstawowa

Jednostki DTU Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena1
5 2 GB $-

Standardowa

Jednostki DTU Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena1
10 250 GB $-
20 250 GB $-
50 250 GB $-
100 250 GB $-

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU 2 Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena1
125 500 GB $-
250 500 GB $-
500 500 GB $-
3 1000 500 GB $-
1750 4 TB4 $-
4000 4 TB4 $-

Premium RS

Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

Jednostki DTU Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Cena za wersję zapoznawczą1
125 500 GB $-
250 500 GB $-
500 500 GB $-
1000 500 GB $-
1 Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin w miesiącu
2 Jednostki DTU dotyczą tylko usługi SQL Database V12 lub nowszej. W przypadku starszych wersji usługi jednostki DTU mogą się różnić
3 Poziom P6 odpowiada wcześniejszemu poziomowi P3
4 Dla poziomów P11 i P15 klient może wybrać magazyn o maksymalnym rozmiarze 1 TB lub 4 TB. Ta opcja jest obecnie dostępna tylko w następujących regionach: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe i Administracja USA — Wirginia. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Standardowa replikacja geograficzna

Standardowa replikacja geograficzna pozwala utworzyć pomocniczą bazę danych offline we wstępnie sparowanym regionie platformy Azure w tym samym regionie geograficznym, oddalonym o maksymalnie 800 km. W przypadku pomocniczych baz danych standardowej replikacji geograficznej jest naliczana stawka równa 75% ceny za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych offline jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych offline. Standardowa replikacja geograficzna jest dostępna dla baz danych w warstwie Standardowa i Premium.

Aktywna replikacja geograficzna

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie 4 repliki online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. W przypadku pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej jest naliczana cena za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15.0000000000/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Warstwa Premium została zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy, które wymagają wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

    Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

  • Warstwa Premium RS nie jest objęta umową SLA w okresie publicznej wersji zapoznawczej. Kiedy warstwa Premium RS stanie się ogólnie dostępna, jej umowa SLA będzie mieć niższy poziom niż umowa SLA warstwy Premium.

  • Tak, bazę danych można w dowolnym momencie uaktualnić z warstwy Premium RS do Premium.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o SQL Database

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Uruchom 10 baz danych SQL na cały miesiąc

Zacznij już dziś