SQL Database — cennik

Baza danych w chmurze dla deweloperów aplikacji

Azure SQL Database to usługa bazy danych w chmurze zaprojektowana dla deweloperów aplikacji. To jedyna baza danych jako usługa, którą można skalować na bieżąco bez przestojów i która pomaga wydajnie dostarczać wielodostępne aplikacje, dzięki czemu umożliwia lepsze skoncentrowanie się na innowacjach i skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Wbudowana funkcja analizy usługi SQL Database szybko poznaje unikatowe cechy aplikacji i dynamicznie dostosowuje się w celu maksymalizowania wydajności, niezawodności i ochrony danych. W celu tworzenia bezpiecznych aplikacji i nawiązywania połączeń z usługą SQL Database możesz używać preferowanych przez siebie języków i platform.

Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Pule elastyczne są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul Elastic Database.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Podstawowa

Jednostki eDTU na pulę Included storage per pool Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Price for eDTUs and included storage
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Max storage per database in a Basic pool is 2 GB

Standardowa

Jednostki eDTU na pulę Included storage per pool Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych 3 Price for eDTUs and included storage 4
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1Max storage per database in a Standard pool is 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3200 eDTUs per database and higher are in preview. 200 eDTUs per database and higher are well-suited for CPU intensive workloads. For IO intensive workloads, Premium pools provide the best performance experience.
4An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki eDTU na pulę Included storage per pool 1 Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2,3 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Price for eDTUs and included storage 4
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1More than 1 TB of storage in the Premium tier is available in the following regions: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Administracja USA — Wirginia. More widespread availability is planned. In other regions, the storage max in the Premium tier is limited to 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3Max storage per database in a Premium pool is 1TB.
4 An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Premium RS

Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

Jednostki eDTU na pulę Included storage per pool Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2 Maks. liczba baz danych na pulę Maks. liczba jednostek eDTU na bazę danych Preview price for eDTUs and included storage 3
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1Max storage per database in a Premium RS pool is 1TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać bazami danych Elastic Database, zobacz artykuł dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Pule elastyczne usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem Indii Zachodnich.

Extra storage

Service tier Preview price per GB
Standardowa $-
Premium & Premium RS $-
Extra storage is only available in the Standard and Premium service tiers.

Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Podstawowa

Jednostki DTU Included storage Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Price for DTUs and included storage
B 5 2 GB 2 GB $-

Standardowa

Jednostki DTU Included storage Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych 1 Price for DTUs and included storage 2
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 3 200 250 GB 1 TB $-
S6 3 400 250 GB 1 TB $-
S7 3 800 250 GB 1 TB $-
S9 3 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 3 000 250 GB 1 TB $-
1Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
2An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.
3S4-S12 performance levels are in preview.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU Included storage 1 Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych 2 Price for DTUs and included storage 3
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1More than 1 TB of storage in the Premium tier is available in the following regions: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Administracja USA — Wirginia. More widespread availability is planned. In other regions, the storage max in the Premium tier is limited to 1 TB.
2Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
3An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.d.

Premium RS

Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

Jednostki DTU Included storage Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych 1 Preview price for DTUs and included storage 2
PRS1 125 500 GB 1 TB $-
PRS2 250 500 GB 1 TB $-
PRS4 500 500 GB 1 TB $-
PRS6 1 000 500 GB 1 TB $-
1Max storage sizes greater than the amount of included storage are in preview.
2An additional cost applies for extra storage that is provisioned above the amount of storage included. Please see the FAQ for details on how this cost is computed.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Extra storage

Service tier Preview price per GB
Standardowa $-
Premium & Premium RS $-
Extra storage is only available in the Standard and Premium service tiers.

Replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Standardowa replikacja geograficzna

Standardowa replikacja geograficzna pozwala utworzyć pomocniczą bazę danych offline we wstępnie sparowanym regionie platformy Azure w tym samym regionie geograficznym, oddalonym o maksymalnie 800 km. W przypadku pomocniczych baz danych standardowej replikacji geograficznej jest naliczana stawka równa 75% ceny za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych offline jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych offline. Standardowa replikacja geograficzna jest dostępna dla baz danych w warstwie Standardowa i Premium.

Aktywna replikacja geograficzna

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. W przypadku pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej jest naliczana cena za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • The total price for a single database (or an elastic pool) is the price for DTUs (or eDTUs) plus the price for any extra storage provisioned. The DTU (or eDTU) price includes some amount of storage at no additional cost. Extra storage beyond the included amount can be provisioned for an additional cost up to the storage max in increments of 250 GB up to 1 TB, and then in increments of 256 GB beyond 1 TB. The price of extra storage is the extra storage amount multiplied by the unit price for the service tier. Billing for DTUs or eDTUs and any extra storage occurs on an hourly basis.

 • Suppose an S3 database has provisioned 1 TB. The amount of storage included for S3 is 250 GB, and so the extra storage amount is 1 TB – 250 GB = 774 GB. The unit price for extra storage in the Standard tier is approximately $-/GB/miesiąc during preview, and so the extra storage price is 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie . Therefore, the total price for the S3 database is $- miesięcznie for DTUs + $- miesięcznie for extra storage = $- miesięcznie.

 • Suppose a 125 eDTU Premium pool has provisioned 1 TB. The amount of storage included for a 125 eDTU Premium pool is 250 GB, and so the extra storage amount is 1 TB – 250 GB = 774 GB. The unit price for extra storage in the Premium tier is approximately $-/GB/miesiąc during preview, and so the extra storage price is 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie . Therefore, the total price for the pool is $- miesięcznie for pool eDTUs + $- miesięcznie for extra storage = $- miesięcznie.

 • Warstwa Premium została zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy, które wymagają wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

  Warstwa Premium RS (wersja zapoznawcza) została zaprojektowana dla obciążeń intensywnie korzystających z we/wy, dla których ograniczona gwarancja trwałości i niższy poziom umowy SLA jest do zaakceptowania. Warstwa Premium RS korzysta z mniejszej liczby nadmiarowych kopii, więc w przypadku potencjalnej awarii usługi może być wymagane odzyskanie danych z kopii zapasowej z nawet pięciominutowym opóźnieniem przechwytywania danych.

 • Warstwa Premium RS nie jest objęta umową SLA w okresie publicznej wersji zapoznawczej. Kiedy warstwa Premium RS stanie się ogólnie dostępna, jej umowa SLA będzie mieć niższy poziom niż umowa SLA warstwy Premium.

 • Tak, bazę danych można w dowolnym momencie uaktualnić z warstwy Premium RS do Premium.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o SQL Database

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Uruchom 10 baz danych SQL na cały miesiąc

Zacznij już dziś