Priser på Azure page blobs

Rest-based blobs for storing index-based and sparse data structures

Page Blobs are optimized for random read and write options. Page Blobs are ideal for scenarios that require the ability to overwrite a random small segment at a known address, like storing index-based and sparse data structures. Page blobs can be accessed through REST protocol or attached to a VM to support disk traffic as Unmanaged Disks.

For Page Blobs, you will be billed on an hourly basis.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

General Purpose v2 gir tilgang til de siste Azure-lagringsfunksjonene, inkludert lavfrekvent- og arkivlagring, med priser som er optimalisert for de laveste lagringsprisene per GB. Disse kontoene gir tilgang til Block Blober, side-Blober, filer og køer.

Premium Page Blobs

Premium sideblober er halvlederstasjonsbasert (SSD) lagring med høy ytelse, som er utformet for å støtte I/U-intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Premium sideblober bruker klargjort diskytelse opptil 7 500-IOPS og 250 Mbps per blob.

Du kan tilknytte Premium sideblober til VM-størrelser med S-størrelsen for Premium kundestøtte for uadministrerte disker, som for eksempel Dsv1, Dsv2 og Gs. Det er også anbefalt å bruke administrerte disker for VM-vedvarende lagringsplass for mer tilgjengelighet.

Priser for Premium-sideblober avhenger av:

  • Størrelsen på klargjorte disker.
  • Utgående dataoverføring.
Sideblobtyper P10 P20 P30 P40 P50 P60
Størrelse 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris per måned $- $- $- $- $- $-
IOPS per sideblob 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Gjennomstrømning per sideblob 100 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund

Det finnes ingen transaksjonskostnader for Premium sideblober.

Premium sidebloben blir belastet basert på den laveste typen som støtter størrelsen du ønsker.

* Azure støtter for øyeblikket ikke det å legge ved P60 som en disk til virtuelle maskiner. P60 vil bare støttes som side-Blober gjort tilgjengelig via REST.

Vi støtter også tre ekstra sideblobtyper som krever at du distribuerer med Blob Tier-settet eksplisitt. Hvis du distribuerer sideblober eller ikke-administrerte disker som bare angir målstørrelsen, blir dette avrundet til de støttede sideblobtypene som er oppført i tabellen ovenfor.

P4 P6 P15
Diskstørrelser 32 GB 64 GB 256 GB
Pris per måned $- $- $-
IOP-er per disk 120 240 1 100
Gjennomstrømning per stasjon 25 MB/sekund 50 MB/sekund 125 MB/sekund
Obs! Øyeblikksbilder belastes med $-/GB per måned.

Standard Page Blob

Standard sideblober bruker harddiskbaserte (HDD) lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen. Standard sideblober faktureres basert på brukt størrelse og ved hver transaksjon.

Priser for standard sideblober avhenger av:

  • Det lagrede datavolumet per måned.
  • Antallet og typene av operasjoner som utføres, i tillegg til utgående dataoverføringskostnader.
  • Dataredundans.

Data storage for Standard Page Blobs

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$- per GB $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Data transfer for Disks and Page Blobs

Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er for båndbredden som brukes for replikering av dataene til et annet Azure-område. Denne kostnaden belastes også hvis du endrer kontoreplikeringsinnstillingen fra LRS til GRS eller RA-GRS.

LRS eller ZRS GRS eller RA-GRS, GZRS eller RA-GZRS
I/T $- per GB

Operations for Page Blobs used as Unmanaged Disks

Vi tar $- per 10 000-transaksjon for standard sideblober tilknyttet VM og som blir brukt som uadministrerte disker. Enhver operasjonstype mot uadministrete disker telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

Operations for Page Blobs (Non-disks)

Side-Blob-transaksjoner som ikke er utført igjennom en virtuell maskin faktureres per transaksjon. For hver transaksjon, blir én enkel operasjon fakturert som enten en skrive-, lese- eller sletteoperasjon. Hvis en lese- eller skrivetransaksjon er større enn 64 KB, blir en ekstra lese- eller skrive inn/ut (IO) fakturert for hver ekstra 64 KB, opptil maksimalt 15 IO-er per transaksjon. Hvis transaksjonen er større enn 1 MB [64 KB x (1 transaksjon + 15 IO-er)], blir ingen videre IO-er fakturert, uavhengig av størrelsen på transaksjonen.

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Skriveoperasjoner* (per 10 000) $- $- $- $- $- $-
Skriv ekstra IO-enheter (per 10 000) $- $- $- $- $- $-
Avlesninger** (per 10 000) $- $- $- $- $- $-
Les ekstra IO-enheter (per 10 000) $- $- $- $- $- $-
Slett operasjoner Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

* The following API calls are considered write operations: AbortCopyBlob, AppendBlock, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, ChangeContainerLease, CopyBlob, CreateContainer, IncrementalCopyBlob, PutBlob, PutGeoMessage, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent, PutGeoVerificationMessageMeasurementEvent, PutPage, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, SnapshotBlob, and UndeleteBlob.

** The following API calls are considered read operations: AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, GeoBootstrap, GetBlob, GetBlobLeaseInfo, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlobServiceStats, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetCopyInformation, GetEncryptionKey, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease, and RenewContainerLease.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Tilleggsressurser

Mer informasjon om Azure page blobs

Les mer om Azure page blobs funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure page blobs ressurser.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.