Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Web3

Vytvářejte řešení Web3 pomocí důvěryhodných produktů Azure, vývojářských nástrojů a služeb zabezpečení.

Sestavování, spouštění a škálování aplikací Web3

Mnoho organizací zkoumá, jak může Web3 pomoci řešit skutečné obchodní výzvy. Ať už jste vývojář, který vytváří další velkou decentralizovanou aplikaci (dApp), nebo zavedený podnik, který spouští konsorcium pro efektivnější transakce, vytvářejte řešení Web3 s důvěryhodnou sadou produktů a služeb Azure, vývojářskými nástroji Web3 a možnostmi zabezpečení.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Rychlé vytvoření funkcí Web3 pro různé případy použití identity pomocí Ověřeného ID Microsoft Entra. Služba Otevřené ID, založená na otevřených standardech, automatizuje ověřování pověření totožnosti a umožňuje interakce mezi organizacemi a uživateli chráněné proti zneužití soukromí. Pomocí předpřipravených šablon služby Ověřené ID a open-source SDK můžete vytvářet a implementovat řešení ověřitelných pověření pro onboarding a ověřování uživatelů.

Azure Kubernetes Service (AKS)

S verzí Preview platformy Azure Managed Confidential Consortium, platformou pro vývoj spravovaných aplikací, která využívá opensourcovou platformu Confidential Consortium, můžete vytvářet aplikace, které centralizují výpočty a zároveň poskytují decentralizovanou důvěryhodnost. Azure Managed CCF pomáhá vyvíjet stavové aplikace s programovatelnou důvěrností a vysokou integritou v důvěryhodném prostředí umožněnémDůvěrných výpočetních operacích Azure.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Důvěrný registr Azure poskytuje spravovaný a decentralizovaný registr pro podpisy dat nebo protokoly, které jsou zajištěné technologií platformy Confidential Consortium podobné blockchainu. Zachovejte integritu dat tím, že zabráníte jejich neautorizované nebo náhodné modifikaci pomocí úložiště odolného proti neoprávněné manipulaci. Chraňte vaše neaktivní uložená, přenášení i používaná data pomocí hardwarově podporovaných zabezpečených enkláv využívaných v důvěrných výpočetních operacích Azure.
Zpět na karty

Sestavování s využitím komplexní aplikační platformy Web3

Vývoj s využitím plně spravované blockchainové služby

Vytvářejte decentralizované sítě a nasazujte aplikace s menší složitostí infrastruktury pomocí Quorum Blockchain Service.

Podpora vývoje Web3 s jedinečnými vývojářskými platformami

Vytvářejte aplikace Web3 pomocí ekosystému vývojářských nástrojů Microsoftu včetně Visual Studio Code a GitHubu.

Vytvářejte s využitím bohatého ekosystému partnerů

Vyberte si, jak sestavovat, spravovat a provozovat aplikace nové generace s podporou klíčových partnerů Web3.

Využijte výhod rozsáhlého zapojení do výzkumu Microsoft Research

Prozkoumejte nová řešení pro technologie, jako je zero knowledge proof, které budou tvořit základ aplikací založených na Web3.

Související produkty

Ověřené ID Microsoft Entra

Automatizujte ověřování identifikačních údajů a umožněte interakce mezi organizacemi a uživateli chráněné proti zneužití soukromí.

Azure Managed Confidential Consortium – verze Preview

Vytvářejte aplikace, které centralizují výpočty a zároveň poskytují decentralizovanou důvěryhodnost.

Azure Confidential Ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy.

Azure Key Vault

Ochrana kryptografických klíčů a dalších tajných kódů používaných cloudovými aplikacemi a službami.

Azure Kubernetes Service

Nasazujte a škálujte kontejnery ve spravovaném prostředí Kubernetes.

Prozkoumejte partnerská řešení pro Web3

consensys

Služba Quorum Blockchain Service od společnosti ConsenSys

Plně spravovaná služba hlavní knihy pro vytváření blockchainových aplikací bez správy infrastruktury.

calastone

Služby fondu Calastone DMI

Cloudová řešení s technologií distribuované účetní knihy pro správu majetku pro plně digitální provozní model.

Nejčastější dotazy

  • Microsoft zaujímá k vývoji Webu3 zásadní přístup. Nejlépe se nám daří, když jsme neutrální a etickou platformou pro inovace. Dokud budou zákazníci ve scénářích Web3 nacházet obchodní hodnotu, bude je Microsoft podporovat potřebnou technologií v rámci našich zásad Web3. Patří sem vývojářské nástroje Web3 a cloudová platforma pro vytváření, spouštění a škálování řešení Web3, stejně jako řešení první strany, jako je Ověřené ID Microsoft Entra, platforma Azure Managed Confidential Consortium a důvěrný registr Azure.

  •  decentralizovaný přístup k identitám pomáhá lidem, organizacím a věcem vzájemně transparentně a bezpečně komunikovat v rámci důvěryhodné struktury identit. Lidé a organizace mohou kontrolovat svou vlastní digitální identitu a pověření.

  • Pokud potřebujete vyvíjet aplikace pro více stran s centralizovaným výpočtem, decentralizovanou důvěryhodností, selektivním sdílením dat, hardwarovou ochranou používaných dat a nezměnitelnou transakční knihou, ale nemáte zdroje nebo odborné znalosti pro nastavení podpůrné infrastruktury, použijte platformu Azure Managed Confidential Consortium.

  • Azure confidential ledger je distribuovaný registr, což znamená, že obchodní logika není řízená centrálně. Confidential ledger využívá možnosti důvěrných výpočetních operací Azure a běží výhradně na hardwarově zabezpečených enklávách. Službu Azure confidential ledger volte pro úložiště dat odolná proti neoprávněné manipulaci ve scénářích, kdy kritické záznamy metadat nesmí být změněny, a to i na dobu neurčitou pro účely dodržování legislativních předpisů a archivace.

  • Quorum Blockchain Service od společnosti ConsenSys je spravovaná blockchainová služba, která poskytuje infrastrukturu potřebnou k vytvoření blockchainového konsorcia. Tato služba využívá opensourcový protokol Quorum pro zajištění flexibilní, decentralizované a konfigurovatelné sítě. Pokud potřebujete implementovat plnohodnotnou distribuovanou blockchainovou síť, vyberte si službu Quorum Blockchain.

Začněte svou cestu k decentralizované identitě

Umožněte bezpečnější interakce pomocí decentralizované služby ID připravené pro podniky a založené na otevřených standardech.

Vytváření decentralizovaných aplikací pro správu

Další informace o platformě Azure Managed Confidential Consortiumk, centralizované výpočetní službě s decentralizovanou důvěryhodností.

Jsme na vás připravení

Pojďme pro vás vytvořit bezplatný účet Azure.