Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Migrace mainframů a midrange systémů

Snižte náklady přenesením aplikací pro mainframy a midrange systémy na agilní cloudovou platformu.

Jistota úspěchu díky spolehlivé a škálovatelné strategii migrace mainframů do cloudu

Modernizujte aplikace pro mainframy a midrange systémy, na které se spoléháte, jejich migrací do Azure. Využijte možnost rychle vyřešit potřeby vaší společnosti ve velkém pomocí nástrojů a služeb pro migraci midrange systémů a mainframů do cloudu, aniž by bylo nutné obětovat funkčnost, zabezpečení nebo dodržování předpisů.

Uživateli si v restauraci na notebooku prohlíží list Excelu

Azure Kubernetes Service (AKS)

Snižte náklady a uvolněte rozpočet na podporu digitální transformace tím, že migrujete aplikace pro midrange systémy a mainframy z nákladných starších systémů do Azure. Ušetříte za hardware, software i správu těchto platforem. Další úspory vám nabídne implementace řešení pro zajištění provozní kontinuity, zotavení po havárii nebo škálovatelných řešení. U platformy Azure platíte jenom za spotřebu, a ne za systémy potřebné k podpoře těchto požadavků.

Dva lidé spolupracující u stolu

Aplikační služby

S odchodem starších programátorů do důchodu je stále obtížnější najít schopné lidi, kteří by uměli používat starší vývojové nástroje k údržbě starších aplikací. Přesunem aplikací pro mainframy a midrange systémy do cloudu a použitím moderních vývojářských nástrojů, jako jsou Eclipse a Microsoft Visual Studio, rozšíříte své možnosti o nové vývojáře, kteří můžou spolupracovat s vývojáři starších aplikací a dál je rozvíjet.

Ruce píšící na notebooku, na kterém jsou vidět data v Azure

Datové služby

Zrychlete aktualizace a nasazování starších verzí aplikací přechodem ze staršího vodopádového modelu vývoje na moderní prostředí DevOps. Namísto půlročního nebo dokonce delšího čekání na nasazení velké aktualizace můžete podporovat obchodní požadavky nasazováním přírůstkových denních aktualizací.

Dva lidé, kteří něco probírají před tabulí

Strojové učení

Provoz starších aplikací v datacentrech je omezený na starší platformy. Pomocí migračních nástrojů a služeb můžete tyto starší aplikace přesunout na platformu x86 a při provozu klíčových úloh využívat výhody cloudu.

Zpátky na karty

Prozkoumejte architektury řešení migrace midrange systémů a mainframů do cloudu

Přehled konceptů a vzorů architektury Azure pro mainframy a midrange systémy najdete  tady. Níže najdete další příklady toho, jak vám migrace aplikací pro mainframy a midrange systémy do Azure pomůže modernizovat systémy a ušetřit peníze.

Modernizace dat pro mainframy a midrange systémy

Vytvořte komplexní plán modernizace zdrojů dat pro mainframy a midrange systémy s využitím komponent datové platformy Azure tak, aby na prvním místě byla data.

Replikace a synchronizace mainframových dat do Azure

Vytvořte plán implementace pro replikaci a synchronizaci dat během modernizace na Azure.

Migrace úloh mainframů Unisys do Azure

Seznamte se s konverzními technologiemi, které partner Microsoftu, společnost Asysco, používá k migraci úloh mainframů Unisys do cloudu.

Micro Focus Enterprise Server na virtuálních počítačích Azure

Prozkoumejte podrobný, dobře navržený příklad nasazení virtuálního počítače s Micro Focus Enterprise Serverem 6.0 v Azure.

Migrace mainframových aplikací IBM do Azure s využitím řešení TmaxSoft OpenFrame

Podívejte se, jak funguje řešení TmaxSoft OpenFrame v Azure.

Migrace mainframů IBM z/OS s využitím Asysco AMT

Zjistěte, jak automatizovaná migrační technologie (AMT, Automated Migration Technology) společnosti Asysco migruje mainframový systém IBM z/OS do cloudu Azure.

Další informace o produktech Azure pro migraci aplikací pro mainframy a midrange systémy

Azure SQL

Řada cloudových databází SQL poskytující možnosti mainframů a midrange systémů

Důvěrné výpočetní operace Azure

Ochrana vašich dat a kódu při jejich používání v cloudu

Azure DevOps

Moderní vývojářské prostředí pro testování a rychlé nasazení aktualizací aplikací

Azure Site Recovery

Replikace systémů podpoří dostupnost a zotavení po havárii.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Mainframové aplikace nasadíte s využitím moderních kontejnerových technologií.

Azure Service Fabric

Starší aplikace můžete rozšířit tak, aby fungovaly jako moderní platforma jako služba.

Přečtěte si víc o tom, jak jiní zákazníci úspěšně migrovali svoje mainframové aplikace do Azure

Astadia

Přečtěte si, jak společnost Astadia modernizovala a migrovala mainframové úlohy v Jefferson County v Alabamě do prostředí Azure.

Panoramatický pohled na Jefferson County v Alabamě

Raincode

Přečtěte si, jak společnost Raincode pomohla Volvu se škálováním mainframové aplikace v Azure.

Výrobní linka na dveřní rámy aut

Software AG

Přečtěte si, jak společnost Software AG přesunula Adabas a Natural pro neziskovou organizaci do Azure, a to beze změny architektury.

Letecký pohled na meandrující řeku a bujný les okolo

Unisys

Přečtěte si, jak společnost Unisys převedla mainframe úřadu práce v Severní Dakotě do Azure bez nutnosti měnit aplikace.

Člověk, který mluví do mobilního telefonu

Astadia

Přečtěte si, jak společnost Astadia modernizovala a migrovala úlohy mainframů Unisys letectva Spojených států amerických do Azure.

Usmívající se člověk držící mobilní telefon
Zpátky na karty

Partneři pro migraci mainframů

Využijte rozsáhlý ekosystém partnerů Microsoftu, kteří se specializují na nástroje pro migraci mainframů a služby pro transformaci úloh mainframů v Azure.

Accenture

Rychle migrujte mainframové a starší aplikace do cloudových prostředí. Využít přitom můžete komplexní architekturu, která vám pomůže naplánovat a zrealizovat úspěšné transformace.

Advanced

Společnost Advanced pomáhá uvolňovat starší verze mainframových aplikací a dat a umožňuje partnerům a zákazníkům snadno migrovat i ty nejstarší artefakty IT rychleji než kdy dřív.

Astadia

Astadia je přední hráč na trhu v oblasti řešení pro refaktoring a změnu platformy s cílem automatizovat modernizaci a migraci mainframových aplikací.

Asysco

Asysco poskytuje jedinečné, flexibilní a automatizované řešení pro převod aplikací, které vám pomůže zvládnout transformaci vlastním tempem za předem danou dobu a cenu.

Micro Focus

Sada Micro Focus Enterprise Suite 7.0 umožňuje IT týmům rychle, bezpečně a ve velkém dodávat nové aplikace a služby do distribuovaných, virtuálních i cloudových platforem.

Raincode

Raincode už více než 20 let vytváří IT řešení umožňující modernizaci starších systémů a zajištění jejich nezávislosti na jakémkoli proprietárním prostředí.

TCS

Obchodní jednotky TCS Microsoft a TCS MasterCraft™ TransformPlus vám pomůžou s migrací nebo transformací aplikací pro mainframy na Azure IaaS nebo architektury nativní pro cloud.

Nejčastější dotazy

  • Microsoft má rozsáhlé zkušenosti s transformací mainframů a početný tým zajištující podporu těchto migrací a  strategie migrace do cloudu. Azure poskytuje technologie, které zajišťují stejnou úroveň spolehlivosti, dostupnosti a provozuschopnosti, jaká se vyžaduje pro úlohy mainframů. Získejte další informace.

  • Podrobnější přehled migrace mainframů najdete na stránce věnované této problematice.

  • Pokud se chcete dozvědět víc o řešeních Unisys Clearpath Software Series pro Azure, přečtěte si  stručný přehled.

Začínáme s migrací mainframů

Dejte nám vědět, jak vám můžeme pomoct se zahájením migrace pro mainframy a midrange systémy.

Projděte si nástroje a služby pro migraci mainframů na Azure Marketplace

Projděte si všechny produkty na Microsoft Azure Marketplace.

Podívejte se, co je k dispozici pro nasazení úloh IBM Power v Azure

Seznamte se blíž se Skytapem v Azure.