Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Internet věcí Azure pro průmysl

Sestavujte otevřená a interoperabilní řešení IoT, která zabezpečují a modernizují průmyslové systémy pro služby Průmyslu 4.0.

Zrychlení cesty k Průmyslu 4.0

Vyhledejte nebo vytvořte řešení IoT pro unifikaci nových nebo starších zařízení a propojte dodavatele, zákazníky a distribuované pracovní síly v rámci globálního ekosystému. Internet věcí Azure pro průmysl vychází z principu, že nová řešení a data musí vzájemně spolupracovat prostřednictvím průmyslových standardů a zabraňovat vzniku závislosti na dodavatelích. Rychlejší rozpoznávání prostředků, špičková globální podpora a roky zkušeností se zabezpečením od čipu až po cloud vám umožní dosahovat požadovaných výsledků ve velkém.

Pracovník v automobilovém průmyslu virtuálně testuje řízení vozidla

Zachovejte si kontrolu nad vaším řešením, připojte zařízení v průmyslových zónách a připravte se na zavedení nových prostředků nebo technologií. Sestavujte prostřednictvím standardů OPC UA průmyslová řešení IoT, která jsou kompatibilní s průmyslovými zařízeními a systémy. Výkonné vizualizace prostřednictvím služeb spravované platformy, opensourcového softwaru a otevřených modelů průmyslových dat na hraničních zařízeních i v cloudu vám umožní zasadit data do kontextu.

Ruce používající mobilní telefon

Chraňte své prostředky pomocí integrovaného zabezpečení, které aktivně detekuje hrozby a zastavuje je dřív, než k nim dojde. Využijte možnost spolehnout se v rámci Internetu věcí Azure na Azure Sphere, Azure Defender a mikroslužbu OPC Vault, zjednodušit implementaci a údržbu průmyslových prostředků a usnadnit složitou správu certifikátů a možností připojení.

Usmívající se zástupce služeb zákazníkům s náhlavní soupravou

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zajistěte si technickou pomoc, rady a podporu při návrhu a realizaci průmyslových řešení IoT na základě znalostí příslušného oboru, které špičkoví výrobci vyžadují. Partnerská řešení Azure procházejí přísným a nezávislým technickým ověřením, aby se zajistilo, že jejich funkce splňují specifikace Microsoftu. Partnerská řešení podporují všechny typy průmyslových rozhraní IoT, která spolupracují s platformami Internetu věcí Azure.  AppSource vám pomůže najít tu správnou aplikaci pro vaše obchodní potřeby.

Stojící osoba, která pracuje u stolu s mnoha obrazovkami

Aplikační služby

Zajistěte si maximální využití investic do vaší továrny a vybavení díky zachování dlouhodobé podpory. Azure poskytuje konzistentní a předvídatelné informace o dostupnosti podpory po celou dobu životnosti produktu a pomáhá tak plánovat a realizovat vaši digitální transformaci. Otevřené standardy, otevřený ekosystém partnerů a zaměření na opensourcový kód pomáhá prodloužit životní cyklus vybavení a vytvořit dlouhodobou a škálovatelnou architekturu pro inovativní obchodní modely.

Tablet zobrazující datovou sestavu

Datové služby

Konzistentní a komplexní prostředí od cloudu až po hraniční zařízení vám umožní vytvářet přehledy na základě dat. Funkce Azure AI a strojového učení jsou založené na sadě zásad, které zahrnují konzistentní vývoj aplikací, holistické zabezpečení, unifikovanou identitu, zjednodušenou správu zařízení a portfolio a ekosystém robustních inteligentních hraničních zařízení, které nabízejí možnost volby. Náš datový modul s integrovanou umělou inteligencí, časovými řadami a analýzami, který je optimalizovaný pro hraniční zařízení, umožňuje propojit dohromady data, AI a strojové učení a zajistit maximální efektivitu procesů.

Zpět na karty

Zvýšení spolehlivosti zařízení pomocí předpisové údržby

Díky řešení předpisové údržby, které je postavené čistě na produktech Azure IoT, můžete zjistit potenciální problémy dříve, než k nim dojde. V této ukázce je vidět, jak analyzovat streamovaná data ze senzorů a zařízení, shromažďovat data v průběhu času a aplikováním strojového učení předpovědět závady zařízení a zabránit nákladným prostojům.

Další informace o produktech a službách Internet věcí Azure

Operace Azure IoT

Zachytávejte data prostředků, zpracovávejte je na hraničních zařízeních a odesílejte je do cloudu se službami s podporou Azure Arc

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz přesunem úloh z cloudu na hraniční zařízení.

Azure IoT Central

Zrychlení tvorby řešení a snížení náročnosti vývoje, provozu a správy IoT a souvisejících nákladů

Azure IoT Hub

Spravovaná služba pro obousměrnou komunikaci mezi zařízeními IoT a Azure

Azure Sphere

Komplexní řešení zabezpečení zahrnující hardware, operační systém a cloudové komponenty

Azure Digital Twins

Řešení IoT nové generace, která modelují reálný svět

Azure Stream Analytics

Bezserverové analýzy v reálném čase, od cloudu až po hraniční zařízení

Microsoft Defender for IoT

Kompletní řešení zabezpečení s adaptivní detekcí a prevencí hrozeb pro úlohy IoT.

Nejnovější informace k Internetu věcí Azure pro průmysl a zdroje informací o průmyslu 4.0

Využití IoT v práci – série videí

Co CEO/CTO společnosti Attabotics chce, abyste věděli

Scott Gravelle, CEO/CTO společnosti Attabotics, mluví o sestavování robotů, o omezené představivosti a o tom, co chce, abyste věděli před zahájením implementace IoT pro koncové body.

Co CEO/CTO společnosti Stanley, Black & Decker chce, abyste věděli

Sudhi Bangalore, CTO společnosti Stanley, Black & Decker, hovoří o významu správného nastavení standardů už od začátku, otevřenosti vůči změnám a složitosti jednoduchého designu uvádí další rady, které by rád znal před zahájením vlastní implementace řešení pro hraniční zařízení.

Co CTO společnosti Fermax chce, abyste věděli

Francisco Sanchez, CTO společnosti Fermax, probírá výhody přímé zpětné vazby od koncových uživatelů, důležitost zabezpečení už od samého začátku a také to, proč si přeje, aby před vlastní implementací IoT věnoval mnohem větší pozornost výhodám modelu SAAS.

Nejčastější dotazy

  • Architektura OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) je globální oborový standard, který zajišťuje otevřenou konektivitu, interoperabilitu, zabezpečení a spolehlivost průmyslových automatizačních zařízení a systémů a umožňuje výrobcům získat počáteční výhodu při transformaci prostředků na inteligentní továrny.

    Další informace

  • ANSI/ISA-95 je mezinárodní standard pro integraci podnikových a řídicích systémů, který se primárně používají k propojení průmyslových prostředků v rámci výroby. tento standard musí definovat výměnu informací, která je robustní, bezpečná a nákladově efektivní, a efektivně snižovat rizika, náklady a chyby spojené s implementací. Mechanismus výměny musí zachovat rozsah řízení a integritu informací jednotlivých systémů.

    Další informace

Vyhledání partnera Microsoftu

Možnost zprovoznění v rámci IoT s pomocí zkušeného partnera

Nákup hotového průmyslového řešení IoT

Bohatý katalog certifikovaných aplikací a služeb

Začínáme

Další informace o možnostech nasazení