Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je počítačové zpracování obrazu?

Přečtěte si, co to je počítačové zpracování obrazu, jak počítačové zpracování obrazu funguje a k čemu se používá.

Počítačové zpracování obrazu

Počítačové zpracování obrazu je oblast počítačových věd, která se zaměřuje na zajištění toho, aby počítače dokázaly identifikovat objekty a uživatele v obrázcích a videích a porozumět jim. Podobně jako u ostatní typy AI se počítačové zpracování obrazu snaží o provádění a automatizaci úkoly, které replikují lidské možnosti. V tomto případě počítačové zpracování obrazu usiluje o replikaci způsobu, jakým lidé vidí, a také způsobu, jakým chápou to, co vidí.

Díky široké škále praktických možností využití se technologie počítačového zpracování obrazu stává klíčovou součástí mnoha moderních inovací a řešení. Počítačové zpracování obrazu můžete provozovat v cloudu nebo v místním prostředí.

Jak funguje počítačové zpracování obrazu

Aplikace pro počítačové zpracování obrazu využívají vstup ze senzorových zařízení, umělé inteligence, strojového učení a hlubokého učení k replikaci způsobu, jakým funguje systém lidského vidění. Aplikace pro počítačové zpracování obrazu běží na algoritmech, které jsou natrénované na obrovských objemech vizuálních dat nebo obrázků v cloudu. Rozpoznávají vzory v těchto vizuálních datech a využívají je k určení obsahu jiných obrázků.

Postup při analýze obrázků pomocí počítačového zpracování obrazu

  • Senzorové zařízení zachytí obrázek. Senzorovým zařízením je často jenom fotoaparát, ale může to být videokamera, lékařské zobrazovací zařízení nebo jakýkoli jiný typ zařízení, který zachycuje obrázky pro analýzu.

  • Obrázek se pak odešle do interpretačního zařízení. Interpretační zařízení používá rozpoznávání vzorů k rozdělení obrázku, porovná vzory v obrázku s knihovnou známých vzorů a určí, jestli nějaký obsah v obrázku představuje shodu. Vzor může být obecný, jako je například vzhled určitého typu objektu, nebo může být založený na jedinečných identifikátorech, jako jsou například rysy obličeje.

  • Uživatel požaduje konkrétní informace o obrázku a interpretační zařízení poskytuje požadované informace na základě své analýzy tohoto obrázku.

Hluboké učení a počítačové zpracování obrazu

Možnosti počítačového zpracování obrazu

Programy pro počítačové zpracování obrazu používají ke zpracování obrázků a vracení informací tři hlavní funkce:

Systém klasifikuje objekty v obrázku podle definované kategorie. Například při použití klasifikace objektů dokáže počítač odlišit lidi od objektů na fotografii a určit, kolik lidí na fotografii je.

Systém identifikuje konkrétní objekt na fotografii, ve videu nebo na obrázku. Například při použití identifikace objektu by systém mohl nejen rozlišovat lidi na fotografii, ale také analyzovat jejich vzhled a určit identitu nebo vlastnosti těchto osob.

Systém analyzuje video a zpracovává umístění pohybujícího se objektu v průběhu času. Například při použití sledování objektů by mohla bezpečnostní kamera na parkovišti identifikovat jednotlivá vozidla a poskytnout informace o umístění a pohybech těchto vozidel v čase.

Systém identifikuje písmena a čísla v obrázcích a převede tento text na počítačově kódovaný text, který mohou číst jiné počítačové aplikace nebo upravovat uživatelé.

Zpět na karty

K čemu se počítačové zpracování obrazu používá

Počítačové zpracování obrazu je velmi výkonná funkce, kterou je možné kombinovat s mnoha typy aplikací a senzorových zařízení a využívat k podpoře celé řady praktických případů použití. Tady je několik různých typů použití počítačového zpracování obrazu:

Organizace obsahu

Počítačové zpracování obrazu se dá využít k osob nebo objektů na fotografiích a jejich uspořádání na základě této identifikace. Podobné aplikace pro rozpoznávání fotek se běžně využívají pro úložiště fotografií a aplikace sociálních médií.

Extrakce textu

Optické rozpoznávání znaků se dá využít ke zvýšení zjistitelnosti obsahu v případě informací obsažených v rozsáhlých textech a k podpoře zpracování dokumentů pro scénáře automatizace robotického zpracování.

Rozšířená realita

Prostřednictvím počítačového zpracování obrazu se detekují a sledují fyzické objekty v reálném čase. Získané informace se potom využívají k realistickému umístění virtuálních objektů ve fyzickém prostředí.

Zemědělství

Obrázky plodin pořízené z družic, dronů nebo letadel je možné analyzovat a monitorovat tak úrodu, detekovat zaplevelení nebo odhalit chybějící živiny v půdě.

Autonomní vozidla

Autonomní vozidla využívají identifikaci a sledování objektů v reálném čase ke shromažďování informací o tom, co se děje kolem vozidla, a odpovídajícím způsobem vozidlo řídí.

Zdravotnictví

Fotografie nebo obrázky zachycené jinými zdravotnickými zařízeními je možné analyzovat a pomáhat tak lékařům zajistit rychlejší a lepší odhalování potíží a určování diagnóz.

Sport

Sledování a detekce objektů se využívá pro analýzy strategií a herní analýzy.

Výroba

Počítačové zpracování obrazu může monitorovat stroje ve výrobě pro účely údržby. Dá se také použít k monitorování kvality produktů a balení na výrobní lince.

Prostorová analýza

Systém identifikuje osoby nebo objekty, jako jsou vozidla, v prostoru a sleduje jejich pohyb v tomto prostoru.

Rozpoznávání tváře

Počítačové zpracování obrazu je možné použít k identifikaci osob.

Projděte si řešení počítačového zpracování obrazu v Azure

Seznamte se s Azure AI Services, ucelenou řadou služeb AI a kognitivních rozhraní API, které usnadňují vytváření inteligentních aplikací s možnostmi počítačového zpracování obrazu.

Bezplatný účet

Vyzkoušejte si cloud computingové služby Azure zdarma až po dobu 30 dní.

Průběžné platby

Začněte využívat průběžné platby. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.

Prozkoumejte počítačové zpracování obrazu v Azure

Integrací zpracování obrazu do vašich aplikací zvýšíte vyhledatelnost obsahu, zrychlíte extrakci textu a získáte možnost vytvářet produkty, které může využívat víc lidí.